Toate referatele din domeniul Geodezie

  • Amenajarea teritoriului in context national

    Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritățile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare (președinții consiliilor județene, primarii municipiilor, primarul general al municipiului București, primarii sectoarelor municipiului București): a) fac cunoscute solicitantului informațiile privind regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării, în conformitate cu...