Toate referatele din domeniul Geodezie

  • Informatizarea operatiilor de carte funciara

    Proiectarea și realizarea unei aplicații care să presupună automatizarea acțiunilor de cadastru și carte funciară. Etapele realizării proiectului 1. Alegerea actorului 2. Stabilirea scopului necesar realizării aplicației 3. Realizarea aplicației 4. Prezentarea aplicației 5. Perspective de îmbunătățire Alegerea actorului - pentru realizarea proiectului ,,Informațizarea operațiilor de cadastru și carte funciară”, am ales ca actor inspectorul de specialitate din cadrul birourilor de...

  • Tehnologii de culegere, reprezentare si editare a datelor spatiale

    Temă proiect 1. Descrierea aparaturii folosite la executarea măsurătorilor și a programelor necesare reprezentării acestora în plan; 2. Prezentarea din punct de vedere teoretic a metodelor folosite la efectuarea măsurătorilor și la prelucrarea acestora; 3. Extras din carnetul de măsurători și lista codurilor folosite pentru punctele măsurători; 4. Rezultatele prelucrării măsurătorilor: coordonatele tuturor punctelor din drumuire și preciziile lor, un extras cu punctele radiate; 5....

  • Amenajarea teritoriului in context national

    Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritățile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare (președinții consiliilor județene, primarii municipiilor, primarul general al municipiului București, primarii sectoarelor municipiului București): a) fac cunoscute solicitantului informațiile privind regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării, în conformitate cu...