Toate referatele din domeniul Geografie

 • Caracterizarea fizico-geografica a localitatii Negostina (judetul Suceava)

  1.Așezarea și limitele localității Negostina Poziția geografică a satului Negostina se încadrează în rândul localităților din nord-estul țării, adică într-o regiune extracarpatică, într-o unitate geografică deluroasă de podiș a județului Suceava. Localitatea Negostina are următoarele coordonate geografice: 47° 54' latitudine nordică și 26° 5' longitudine estică (Fig.1). Este localizată într-o zonă deluroasă la 4 km sud de orașul Siret în subunitatea de relief a Podișului Sucevei numită...

 • Lacurile artificiale din Judetul Bacau

  1.Factorii care determină repartiția și tipurile de lacuri din județul Bacău Pe teritoriul județului Bacău au fost identificate un număr de 52 de lacuri (6593,7 ha) ce ocupă o suprafață de 1,1% din suprafața județului. La formarea și evoluția lacurilor din județul Bacău au contribuit 2 categorii de factori:a.factorii naturali-varietatea petrografică,dinamica versanților,factorii climatici(în special precipitațiile),factorii hidrologici(debitul râurilor) și b.factorii antropici. a.Factorii...

 • Agricultura ecologica versus agricultura industriala

  Definire Majoritatea specialistilor, bazandu-se pe prevederile regulamentului CEE 2092/91 sustin ca agricultura ecologica are aceeasi definitie ca agricultura organica sau biologica Pe scurt,agricultura ecologica este stiinta sau arta administrarii sau tinerii sub control al vietuitoarelor agricole si a mediului lor de viata, in folosul indelungat al naturii si omenirii. Agriculura ecologica nu este un miracol, ci o creatie a agricultorilor iubitori de natura, ca o alternativa la...

 • Stadiile de evolutie demografica (ritmul mediu anual de crestere)

  Populația Terrei este rezultatul unui proces continuu ce presupune alternanța perioadelor de creștere cu cele de descreștere sau stagnare, până la înscrierea pe un singur sens după direcția curbei exponențiale. Dacă umanității i-au trebuit mai multe milioane de ani pentru a atinge primul miliard de locuitori, al doilea miliard a fost posibil în doar 100 de ani, al treilea realizându-se în 30 de ani, al patrulea în 16 ani, perioada de multiplicare scăzând în ceea ce privește atingerea celui de...

 • Dezvoltare locala in municipiul Roman

  Pozitia Geografica Municipiul Roman este situat in Nord- Estul Romaniei,la confluenta raurilor Moldova cu Siret. Este situat la o distanta de 49 km de municipiul Piatra Neamt si la 42 km de municipiul Bacau. Cadrul natural Relieful municipiului Roman și al împrejurimilor acestuia are un aspect puțin pronunțat și este rezultatul fenomenelor de eroziune și de confluență al celor două râuri Siret și Moldova. Geologic, Podișul Moldovei reprezintă continuarea spre vest și sud-est a marii...

 • Scurgerea de cianura din Baia Mare

  I. Scurt istoric Depresiunea Baia Mare este situată în zona de contact dintre Platforma Someșeană și Carpații Orientali. La sfârșitul Pliocenului, această regiune făcea parte dintr-un bazin marin. În timpul Neogenului, în zonă a avut loc o activitate vulcanică intensă, pe fondul căreia s-a dezvoltat un lanț muntos de 50 km lungime: Văratec-Gutâi-Oaș. Rocile eruptive din aceste masive muntoase au în componență minereuri auro-argintifere și de metale neferoase: plumb, zinc, cupru, aur în stare...

 • Analiza comparativa Qatar si Timorul de Est

  PARTEA 1 1.Harta fertilității(2017) Fertilitatea reprezintă numărul născuților vii raportat la populația feminină cu vârstă cuprinsă între 15 și 49 de ani, potrivit INS. Principalii factori care influențează fertilitatea sunt: factorii economici (nivelul de dezvoltare al unui stat/oraș, nivelul de trai), factori religiosi ( religia musulmană care permite bărbatului să aibă mai multe neveste), factori socio-culturali (gradul de educație, statutul social al populației feminine), factori...

 • Procedeele tehnologice de obtinere a aluminiului

  Aluminiul este un element chimic, notat cu simbolul Al. Numărul atomic al aluminiului are valoarea 13, iar masa atomică este 26.97. Ca raspandire în scoarta terestră aluminiul, este al treilea dintre elemente (dupa oxigen si siliciu) si al doilea dintre metale. Se gaseste sub forma a 381 de minerale. 9 dintre ele (alunit, berlinit, bohmit, diaspor, gibbsit, hidrargilit, leucit, nefelin, sillimanit) sunt minerale economice, servind la obtinerea sa, Pentru obtinerea aluminiului din bauxite...

 • Studiu de caz Delta Dunarii

  Suprafață : Delta Dunării se întinde pe o suprafață de 799 000 hectare ( aproximativ 80% pe teritoriul României și 20% pe teritoriul Ucrainei) Statut : Desemnată în 1991 ca Zonă Umedă de Importanță Internațională în cadrul Convenției Ramsar, Delta Dunării este inclusă pe lista Patrimoniului Universal și recunoscută pe plan mondial drept Rezervație a Biosferei prin Programul UNESCO Omul și Biosfera, din anul 1992. Ariile Strict Protejate acoperă cca. 65 000 hectare, inclusiv stufărișurile și...

 • Alunecarile de teren in judetul Gorj - Cauze, consecinte, prevenire

  Alunecările de teren - reprezintă alunecarea unor straturi de pământ aflate la suprafața solului peste cele de dedesubt sau desprinderea unor bucăți masive de sol și pietre. Alunecările de teren se produc pretutindeni, având loc când mase de piatră, pământ sau noroi se deplasează în jos, pe o pantă. Pot antrena mase mici sau mari de pământ și roci și se pot deplasa cu viteze diferite. Sunt declanșate de furtuni, ploi abundente, topirea zăpezii, defrișări, cutremure, erupții vulcanice,...

 • Mondializarea, occidentalizarea si impactul acestora asupra vietii sociale

  Introducere În privința procesului de globalizare nu există încă o definiție universal acceptată și nici definitivă întrucât acesta subinclude o multitudine de procese complexe privind domenii diverse ale societății umane. Ca atare, globalizarea poate fi definită ca un fenomen, o strategie, o ideologie sau toate la un loc. Trebuie demarcată noțiunea de globalizare și mondializare. Mondializarea este o mișcare mondială care nu include liberalizarea, reprezintă mai mult declararea unui...

 • Evolutia fondului forestier al judetului Bacau

  Cea mai mare parte a vegetației din județul Bacău se încadrează în domeniul forestier.În zonele montane vegetația este formată din etajul pădurilor de conifere și subetajul pădurilor de amestec (pădurile de foioase sunt alcătuite din fag,stejar,,scoruș, paltin, pin, ulm de munte, mesteacăn, plop tremurător, salcie căprească etc) unde trăiește lupul (circa 50 exemplare) ,ursul (95 exemplare),cerbul (485 exemplare),cocoș de munte (circa 90 de exemplare),râsul (circa 30-35 exemplare). În...

 • Pertinenta clasificarii disciplinelor geografice

  INTRODUCERE Metodologia cercetării reflectă metoda cea mai generală de cunoaștere a unui subiect care este studiat, astfel presupune o abordare generală asumată de către cel care efectuează cercetarea (cercetător) în a studia problema (procesul de cercetare). Astfel această lucrare încearcă să urmărească pașii care trebuie parcurși pentru a răspunde la chestiunile pe care le ridică tema abordată și scopul acesteia este de a ajunge la obiectivele cercetării prin rezolvarea acestora. De...

 • Globalizare si mondializare

  1. Înțelegerea utilizării unei terminologii referitoare la globalizare și mondializare Dezvoltarea societății omenești a ajuns în prezent la un nivel care face posibil schimbul foarte rapide bunuri și de informații înte cele mai îndepărtate locuri ale planetei. În acest mod, orice element din domeniul științific, tehnic, economic sau al informașiei produs într-un anumit loc, poate avea o semnificație globală. Anumite elemente noi au însă o influență mai mare asupra societății omenești și...

 • Aspecte de mediu ale valorificarii energiilor regenerabile

  Înțelegerea problemelor de mediu actuale și potențiale asociate surselor de energie regenerabilă, oferă un cadru sustenabil de implementare a variilor măsuri pentru reducerea sau prevenția efectelor negative asociate. În acest demers, determinarea impactului de mediu conectat de valorificarea energiilor regenerabile variază în funcție de tehnologia specifică utilizată, locația geografică precum și de factorul antopic. În cadrul spațiului analizat, sursele regenerabile potentiale sunt adesea...

Pagina 1 din 114