Toate referatele din domeniul Geografie

 • Resursele naturale din judetul Gorj

  Poziția geografică a județului Gorj Județul Gorj este situat în partea sud-vestică a României, pe cursul râului Jiu. Este limitat de județele: Dolj (sud-est), Mehedinți (sud-vest), Caraș-Severin (nord-vest), Hunedoara (nord) și Vâlcea (est). Principalele orașe și municipii sunt Târgu Jiu (reședința de județ), Bumbești-Jiu, Motru, Novaci, Târgu Cărbunești, Țicleni și Rovinari. Geografic, județul este străjuit la nord de crestele masivilor muntoși Godeanu, Vâlcan și Parâng. Teritoriul...

 • Resurse energetice regenerabile

  Energie pentru o lume în schimbare Emisia gazelor cu efect de seră reprezintă o amenințare serioasă în ceea ce privește producerea schimbărilor climatice, cu efecte potențial dezastruoase asupra omenirii. Utilizarea surselor regenerabile de energie, împreună cu îmbunătățireaeficienței energiei pot contribui la reducerea consumului de energie, la reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră și, în consecință, la prevenirea schimbărilor climatice periculoase. Deși ponderea utilizării acestor...

 • Capitalism vs. Communism

  This writing attempts to unfold the dynamics in the human-nature relationship over different socio-political stages in order to point out the patterns of the human action and inaction. More specifically, the paper will interrogate the practices of transformation through which nature was configured and reconfigured by capitalism and communism, two historical situations based on conflicting theories but with substantial underlying similarities, as the paper will further argue through careful...

 • Integrarea turistica a geositurilor din zona Gradina Zmeilor

  1. Introducere Arealul „Grădina Zmeilor” prezintă o zonă naturală (din Podișul Someșan, subunitate geomorfologică a Depresiunii Colinare a Transilvaniei), ce cuprinde un ansamblu neregulat de stânci (Fata Cătanii, Zmeul și Zmeoaica, Moșu, Călugării, Căpitanul, Acul Cleopatrei, Soldații, Eva, Dorobanțul, Degețelul, Sfinxul), cu forme bizare (turnuri, ciuperci, ace, abrupturi stâncoase), dispuse la baza dealului „Dumbrava”. Gradina Zmeilor este denumirea ce apare în ghidurile turistice însa...

 • Vegetatia de pajisti din Romania

  Pajiștile reprezintă 40% din vegetația spontană a României și ocupă aproximativ 17 % din teritoriul țării. Pajiștile se împart în doua mari categorii: - de climax: alpine, de silvostepă, de stepă - secundare: situate în etajele și zonele de pădure Pajiștile de climax Pajiștile alpine Pajiștile alpine și subalpine se află deasupra limitei inferioare a vegetației arborescente. Dacă limita altitudinală superioară a pajiștilor alpine nu poate fi precizată, limita inferioară se află la...

 • Managementul strategic al oraselor de baza - Dependenta de traiectorie si ajustarea economica in regiunile rezistente

  Rezumat Abordarea evolutivă a economiei presupune că economiile se schimbă pe căile dependente de traiectorie, modelate și constrânse de decizii din trecut, evenimente întâmplătoare și accidente ale istoriei. Aceste constrângeri fac anumite strategii mai ușor de urmărit, iar altele mai puțin. Regiunile rezistente se angajează în procese de colaborare pentru planificarea și implementarea schimbării, în limitele constrânse de activele regionale existente, inclusiv infrastructura publică și...

 • Biodiversitatea Regiunilor Mediteraneene

  Introducere: motivația alegerii temei Biodiversitatea definește abundența de entități vii de pe Pământ, reprezentata de milioane de plante, animale si microorganisme, genele pe care acestea le conțin precum și complexitatea ecosistemelor pe care le formează în mediul biologic. Joacă totodată, un rol fundamental în ansamblul vieții pe glob și în special pentru om, oferindu-i acestuia hrană, apă, adăpost, tratamente împotriva bolilor, baza pentru diverse industrii și o valoare estetică. În...

 • Destinatii de top in lume

  Introducere și definiții ale turismului Izvorât din nevoia de etalare a “bunelor maniere” și a claselor sociale elevate, turismul ca mijloc de utilizare în mod plăcut și în condiții de confort a timpului liber - a cunoscut o dezvoltare explozivă și cu o continuitate remarcabilă mai ales în a doua jumătate a secolului XX, pe măsură ce caracterul său de masă s-a conturat tot mai pregnan (Cocean, Dezsi, 2009). De ce este important turismul? Cel mai semnificativ dpdv al creșterii sectorului...

 • Biodiversitatea deserturilor calde din emisfera sudica

  Introducere Biodiversitatea cuprinde varietatea genelor, a speciilor și a ecosistemelor care constituie viața pe pământ. Am ales această temă, deoarece tema pe care o voiam inițial a fost luată de către o altă persoană. Capitolul 1. Scurtă caracterizare fizico-geografică a regiunii În emisfera sudică deșerturile sunt răspândite pe trei continente: Australia, Africa și America de Sud. Cea mai mare suprafață deșertică se află în Australia, mai ales în zona tropicală între 20 și 34°...

 • Italia

  Italia a devenit stat-națiune în 1861, când cea mai mare parte a statelor Peninsulei au fost unite de regele Victor Emanuel al II-lea din dinastia de Savoia. O contribuție însemnată la unificarea Italiei au avut-o contele Camillo Benso di Cavour, primul ministru al regatului, și generalul Giuseppe Garibaldi. Roma a rămas încă un deceniu capitală a Statului Papal, devenind parte a Regatului Italiei la 20 septembrie 1870, data unificării complete a Italiei. Situată pe malul fluviului Tibru, în...

 • Poluarea apei

  Argument Apa, aerul și solul constituenți ai biosferei sunt cunoscuți sub denumirea de factori de mediu. Cunoașterea condițiilor de viață din cadrul fiecărui factor de mediu conduce la o protecție eficientă a mediului. Pentru aceasta este necesar să se cunoască sursele de poluare, respectiv poluanții, modul de dispersie a poluanților, efectele poluanților asupra mediului și măsurile de prevenire și combatere a poluării factorilor de mediu pentru a crea condiții propice vieții pe Terra....

 • Salinitatea marilor

  În anul 1740, naturalistul venețian Moro sugera că salinitatea mărilor și oceanelor trebuie căutată în vulcanism. La sfârșitul sec. al XVlII-lea se iscă o puternică polemică printre cei mai cunoscuți oameni de știință; unii dintre ei (neptuniștii), susțineau că toate, rocile au fost cândva depuse în mare sub formă de sedimente, în timp ce ceilalți (plutoniștii), afirmați că toate rocile și apa au venit din măruntaiele Terrei. Astăzi, se știe că există ape "juvenile" care au rezultat...

 • Cutremurul din 1977

  Hazard Data producerii: 4.03.1977, ora 21:21 Localizare/Aria afectata: Epicentrul localizat in zona Vrancea Romania, Moldova, Bulgaria, Ucraina Magnitudine/Intensitate: Magnitudine 7.2 Richter, Intensitate maxima IX Mercalli Cauzele producerii: Cutremur produs in zona de contact a microplacilor tectonice (microplaca Marii Negre s-a subdus sub Placa Transilvano-Panonica, Valaha si Moldova), cutremur rezultat prin eliberarea tensiunilor acumulate la zona de concat dintre placi....

 • Riscurile climatice in Podisul Sucevei

  Studiul se bazează pe sinteza rezultatelor obținute în urma analizei, comparației, prelucrării statistico-matematice și grafice a datelor meteorologice pe o perioadă comună de jumătate de secol (1961-2010) la 5 stații meteorologice. În unele cazuri, s-a utilizat și o perioadă mai mare (în vederea desprinderii evoluției mediilor termice sau pluviale, unde au existat măsurători și observații) sau la un număr mai mare de stații și posturi pluviometrice, însă pe o perioadă mai scurtă. Elementele...

 • Geografia mediilor naturale

  - Peninsula Kola este situată în partea europeană a Rusei, regiunea Murmansk. - Relief Partea de vest a peninsulei este acoperită de două lanțuri muntoase: Munții Khibiny șimasivul Lovozero; fostul conține cel mai înalt punct din peninsula-Muntele Chasnachorr, care este la 1.191 de metri (3.907 ft). Decalajului de drenaj Keyvy se află în partea centrală. Reliefuri muntos de Murman și Kandalaksha coastele se întind de la sud-est la nord-vest. - Clima Temperatura medie în ianuarie este de...

Pagina 1 din 116