Bazinul Hidografic

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2281
Mărime: 25.25KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Macarescu

Cuprins

1. Elemente referitoare asupra bazinului hidrografic 2

1.1.Calculul suprafeţei interbazinale şi a bazinelor secundare 2

2. Ciclul hidrologic 2

2.1.Definiţia şi componentele ciclului hidrologic 2

2.2.Sistemul hidrologic 4

2.2.1Procesele fizice ale sistemelor hidrologice 4

2.2.2.Structura sistemului hidrologic 5

2.3.Bilanţ hidric 6

3. Reţeaua hidrografică 7

4. Hidrologie şi meteorologie 7

4.1.Topologia reţelei hidrografice 7

5. Bazinul hidrografic 8

5.1Lungimea reţelei hidrografice 8

5.2.Densitatea reţelei hidrografice 9

5.3.Perimetrul bazinului hidrografic 9

5.4.Suprafaţa bazinului hidrografic 10

5.5.Coeficientul de asimetrie (a) 10

5.6.Gradul de abaterede la forma ciculară (β) 10

5.7.Gradul de alungire al bazinului hidrografic (α) 11

Extras din document

1.Elemente referitoare asupra bazinului hidrografic

1.1.Calculul suprafeţelor bazinelor secundare:

Se poate realiza prin metoda planimetrului, cu ajutorul hârtiei milimetrice peste care se suprapune foaia de calc a suprafeţei bazinului hidrografic sau prin metoda grafică descrisă la cursul de topografie.

Am ales metoda hârtiei milimetrice pe care am realizat-o în următoarele etape:

- am scos conturul bazinelor secundare 1(MOV), 45(ROŞU) şi 10(VERZUI) pe foaia de calc de pe harta bazinului hidrografic;

- am asezat apoi foaia de calc pe hârtia milimetică şi am numărat mm2 din interiorul curbelor închise care reprezintă bazinele secundare alese obţinând următoarele rezultate:

-pentru 1(MOV) 869mm 2;

-pentru 45(ROŞU) 726mm2;

-pentru 10(VERZUI) 15mm 2.

Pentru a determina suprafeţele bazinelor secundare am raportat suprafeţele obtinute la scara hărţii astfel:

Stiind că scara hărţii este 1:600000 atunci unui cm2 de pe hartă îi corespunde 36 km2 în teren.

Deci suprafaţa bazinului secundar 1(MOV) în teren este de 312,84km2.

Analog am calculat pentru celelalte doua şi am obţinut suprafeţele de 261,36 pentru 45(ROŞU) şi 5,4 pentru 10(VERZUI).

2.Ciclul hidrologic

2.1.Definiţia şi componentele ciclului hidrologic

Ciclul hidrologic reprezintă un model conceptual care descrie mişcarea continua a apei între biosferă, atmosferă, litosferă şi hidrosferă. Apa de pe Pământ este stocată în diferite tipuri de rezervoare: atmosferă, oceane, lacuri, râuri, sol, gheţari, apă supterană şi suprafeţe acoperite cu zăpadă. Circulaţia apei între aceste rezervoare are loc prin procese de evaporare, condensare, precipitare, sublimare, topire, infiltraţie, transpiraţie, scurgere de suprafaţă şi scurgere subterană.

Oceanele asigură cea mai mare parte din apa evaporată în atmosferă, din care aproximativ 91% se reîntoarce în oceane sub formă de precipitaţii, restul fiind transportat către masele de aer deasupra uscatului, unde factorii meteorologici declaşează formarea precipitaţiilor. Dezechilibrul dintre cantităţile de apă evaporate deasupra oceanului şi continentul este corectat de scurgerea de suprafaţă şi supteranăprin care apele sunt dirijate înapoi către ocean.

Oceanele conţin aproximativ 97% din întrega cantitate de apă de pe Pământ restul regăsindu-se în gheţari, apă subterană, lacuri, râuri, sol, atmosferă şi biosferă (tabelul 2.1).

Tabelul 2.1 Repartiţia apei în natură

Rezervor Volum

%

Oceane 1370 97,25

Gheţari şi calote de gheaţă 29 2,05

Apă subterană 9,5 0,68

Lacuri 0,125 0,01

Sol 0,065 0,05

Atmosferă 0,013 0,001

Pârâuri şi râuri 0,0017 0,0001

biosferă 0,0006 0,00004

Circulaţia apei în natură este determinată de următorii factori:

- Energia solară, care produce circulaţia aerului în atmosferă datorită încălzirii inegale a suprfeţei terestre;

- Forţa de atracţie gravitaţională care determină fenomenele de precipitare, scurgere, infiltraţie;

- Forţele de atracţie solară şi lunară, care se află la originea mareelor şi curenţilor marini;

- Presiunea atmosferică, diferenţele de presiune determină apariţia vântului prin deplasarea maselor de aer pe orizontală,

- Forţele intermoleculare din sol care determină fenomenele capilare; acestea influenţează scurgera apei în sol;

- Factorul uman, care intervine direct în procesele de mişcare şi transformare ale apei.

Preview document

Bazinul Hidografic - Pagina 1
Bazinul Hidografic - Pagina 2
Bazinul Hidografic - Pagina 3
Bazinul Hidografic - Pagina 4
Bazinul Hidografic - Pagina 5
Bazinul Hidografic - Pagina 6
Bazinul Hidografic - Pagina 7
Bazinul Hidografic - Pagina 8
Bazinul Hidografic - Pagina 9
Bazinul Hidografic - Pagina 10
Bazinul Hidografic - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Bazinul Hidografic.doc

Alții au mai descărcat și

Avertismente Meteorologice

INTRODUCERE Conform Conventiei Internationale pentru Ocrotirea Vietii Umane pe Mare (C.I.O.V.U.M.), din 1960, se prevad urmatoarele cerinte :...

Noțiuni de Bază în Topografia Generală

1. DEFINITIA SI OBIECTUL TOPOGRAFIEI Topografia (topos – loc; graphein – a descrie) este stiinta care se ocupa cu studiul instrumentelor si...

Uragane și Cicloni

Mişcările turbionare de mari proporţii care iau naştere o dată cu ciclonii şi se dezvoltă pe întinse suprafeţe oceanice şi continentale ,cauzând...

Metropole Europene

Metropolele sunt orase mari, atat ca populatie (de peste un milion de locuitori), cat si intindere, cu o mare influenta in teritoriu, jucand de...

Forma și Dimensiunile Pamanului

Pământul este o planetă mijlocie ca mărime şi ocupă locul trei în ordinea depărtării de Soare aflându-se la circa 150 milioane km depărtare. Orbita...

Populatia Lumii, Populatia Europei, Populatia Romaniei

Consideraţii preliminate privind conceptul de „populaţie” In literatura demografică şi în cea statistică din diferite ţări termenul de „populaţie”...

Intunecarea Globala

Ce reprezinta acest fenomen? INTUNECAREA GLOBALA este fenomenul creat de reducerea treptata a cantitatii de lumina care ajunge la suprafata...

Factorii Genetici si Modificarile Climei

1. INTRODUCERE Clima este efectul pe termen lung al radiatiei solare asupra suprafetei variate si asupra atmosferei Pamantului, care se manifesta...

Te-ar putea interesa și

Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 Circuitul apei în natură Circuitul apei în natură a fost descoperit, sau măcar intuit, foarte devreme în istoria...

Depresiunea Brașovului

În extremitatea sud-vestică a Depresiunii Braşovului, acolo unde Carpaţii Curburii se leagă de cei Meridionali, se individualizează un ţinut muntos...

Conservarea Biodiversitatii Forestiere in Parcul National Cheile Nerei – Beusnita

I – Prezentare generala 1.1. Scurt istoric „Parcul National Cheile Nerei - Beusnita” s-a constituit in anul 1943, prin Jurnalul Consiliului de...

Contribuții la cunoaștere avifaunei de pe acumulările Jijioarei

Din cele mai vechi timpuri păsările au fost un model de urmat pentru oameni, începând de la cromatica penajului lor, armonia glasului şi zborul...

Amenajări și construcții hidrotehnice

I. Generalităţi 1.1 Hidrologia Apa reprezintă unul din elementele naturale indespensabile existenţei lumii vii. Ea are un rol fundamental în...

Parcul Național Cheile Nerei

I – Prezentare generala 1.1. Scurt istoric „Parcul National Cheile Nerei - Beusnita” s-a constituit in anul 1943, prin Jurnalul Consiliului de...

Factori care Influențează Calitatea Apei Râului Moldova în Aval de Câmpulung Moldovenesc

1. Introducere Apa reprezintă o importantă materie primă a omenirii, jucând un rol de o impotanţă covârşitoare în viaţa omului. Sunt nenumărate...

Epurarea Apelor Reziduale de la Fabricarea Zaharului din Sfecla

I. ARGUMENT Necesarul de apă pentru unităţile industriale de orice fel se determină în conformitate cu STAS 1343/2-89, acest necesar incluzând apa...

Ai nevoie de altceva?