Climă Temperat Continentală

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 9419
Mărime: 973.48KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

Cuprins 2

Cap.I Aspecte introductive 3

I.1. Apecte generale 3

I.2. Istoricul cercetării climatice 4

I.3. Scopul proiectului 6

I.4. Structura proiectului 7

Cap. II. Factorii genetici ai climei 8

II.1. Factorii radiativi 9

II.2. Factorii fizico-geografici 10

II.2.1 Relieful 10

II.2.2 Radiatia solara 12

II.2.3 Temperatura aerului 13

II.2.4 Presiunea atmosferică 16

II.2.5 Vântul 17

II.2.6 Umezeala aerului 19

II.2.7 Precipitaţiile atmosferice 20

II.3. Factorii dinamici 22

Cap. III. Caracterizarea climei temperat continentale 23

III.1 Tipurile de medii temperate 25

III.1.1 Mediul temperat-oceanic 25

III.1.2 Mediul semi-arid de stepă şi silvostepă 26

III.1.3 Mediul temperat arid al deserturilor 26

III.1.4 Mediul temperat al pădurilor 26

Concluzii 28

Bibliografie 29

Extras din document

Cap.I Aspecte introductive

I.1. Apecte generale

Climatul temperat continental este de obicei situat în interiorul continentelor, unde există suprafețe mari de uscat în toate direcțiile, deși alteori este determinat de orientările lanțurilor muntoase. Masa mare de uscat amplifică efectul climatului continental atât în absorbția cât și în pierderea căldurii. Spre exemplu, în Asia, Siberia, Mongolia și Asia Centrală ilustrează foarte clar rolul maselor mari de uscat în definirea climatului temperat continental tipic. Celălalt factor determinant îl reprezintă lanțurile muntoase înalte, care rețin umiditatea transportată de nori. Spre exemplu, în America de Nord, din cauza orientării lanțului Munților Stâncoși de la nord spre sud-vest și sud-sud-vest, toate zonele situate la est de aceștia au climă temperat continentală, din cauza barieriei naturale a Stâncoșilor. Ca un contraexemplu se poate menționa lanțul Alpilor, care deși suficient de înalt, fiind orientat de la vest la est, nu blochează accesul masiv al umidității oceanice înspre interiorul continentului european.

Mediile continentale sunt prezente în părţile centrale ale continentelor, la distanţe mari faţă de oceane, de cele mai multe ori fiind încadrate de sisteme de munţi înalţi. Aceste medii sunt răspândite în Eurasia şi în America de Nord. Aici predomină masele de aer temperat-continental, dar asupra climei influenţează ş alte mase de aer (arctic, tropical uscat etc.). Cantitatea anuală de precipitaţii este sub 500 mm, iar în regiunile intercalate de munţi înalţi sunt înregistraţi secete accentuate.

Mediul temperat-continental prezintă trei submedii distincte:

a) mediul semiarid de stepă şi silvostepă;

b) mediul temperat arid al deserturilor;

c) mediul temperat al pădurilor.

Clima temperat-continentala se caracterizeaza prin veri calduroase si uscate si prin ierni extrem de reci. Datorita incalzirii puternice a uscatului, verile sunt calduroase cu temperaturi medii lunare de 15-200C, iar iernile sunt reci cu temperaturi medii lunare sub 00C. Cantitatile medii de precipitatii au valori reduse intre 300-500 mm/an.

I.2. Istoricul cercetării climatice

Interesul pentru aspectul, evoluţia şi efectele pozitive sau negative ale vremii, de care depindea însăşi viaţa primilor oameni de pe Terra, ca şi a celorlalte vieţuitoare, datează încă din perioada preistorică.

Dezvoltarea climatologiei determină în ultimul timp apariţia tot mai multor studii şi cercetări privind clima oraşelor. Mai întâi au fost studiaţi factorii genetici ai climei şi anume: factorii energetici sau radiativi, factorii fizico-geografici sau suprafaţa activă subiacentă şi factorii dinamici sau circulaţia generală a atmosferei şi mai apoi s-a studiat caracteristicile climei.

Climatologia constituie una din disciplinele de bază din învăţământul superior, care contribuie la formarea studenţilor geografi ca viitori specialişti în cercetarea mediului sau ca profesori de profil.

Cercetarea climei, sub diversele sale aspecte, permite stabilirea unor corelaţii multiple între aceasta şi celelalte componente ale mediului, inclusiv cu activitatea umană. Aceasta din urmă, pe de o parte, suportă consecinţele climei, iar pe de alta, o influenţează, impactul antropic fiind atât pozitiv, cât şi negative.

De-a lungul istoriei societăţii umane, omul a căutat permanent să valorifice condiţiile climatice favorabile ale unei regiuni şi, totodată, să creeze astfel de condiţii pentru adăposturi, aşezări, culturi agricole etc.

Conştient sau mai puţin conştient, în lupta lui pentru existenţă, a dezvoltat industria pentru crearea de bunuri materiale, din ce în ce mai multe şi mai diversificate, astfel căa ajuns să influenţeze evoluţia climei în sens nedorit.

Astăzi, când societatea umană a atins cele mai înalte cote ale civilizaţiei, asistăm la o reacţie de feed-back a climei, care răspunde printr-o gamă largă de evenimente, nedorite, neaşteptate şi chiar cu repercusiuni de lungă durată, sau ireversibile, la presiunea exercitată de om.

Majoritatea cercetătorilor definesc noţiunea de climă ca fiind regimul plurianual (multianual) al elementelor meteorologice, generat de acţiunea unor factori diferiţi: radiativi, dinamici, fizico-geografici, antropici.

Ciulache (1988, 2002) a dat următoare definiţie: „Clima este regimul multianual al vremii, care ia naştere în urma interacţiunii dintre factorii radiativi, fizico-geografici şi dinamici, sub influenţa tot mai accentuatăa activităţii societăţii omeneşti”.

Preview document

Climă Temperat Continentală - Pagina 1
Climă Temperat Continentală - Pagina 2
Climă Temperat Continentală - Pagina 3
Climă Temperat Continentală - Pagina 4
Climă Temperat Continentală - Pagina 5
Climă Temperat Continentală - Pagina 6
Climă Temperat Continentală - Pagina 7
Climă Temperat Continentală - Pagina 8
Climă Temperat Continentală - Pagina 9
Climă Temperat Continentală - Pagina 10
Climă Temperat Continentală - Pagina 11
Climă Temperat Continentală - Pagina 12
Climă Temperat Continentală - Pagina 13
Climă Temperat Continentală - Pagina 14
Climă Temperat Continentală - Pagina 15
Climă Temperat Continentală - Pagina 16
Climă Temperat Continentală - Pagina 17
Climă Temperat Continentală - Pagina 18
Climă Temperat Continentală - Pagina 19
Climă Temperat Continentală - Pagina 20
Climă Temperat Continentală - Pagina 21
Climă Temperat Continentală - Pagina 22
Climă Temperat Continentală - Pagina 23
Climă Temperat Continentală - Pagina 24
Climă Temperat Continentală - Pagina 25
Climă Temperat Continentală - Pagina 26
Climă Temperat Continentală - Pagina 27
Climă Temperat Continentală - Pagina 28
Climă Temperat Continentală - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Clima Temperat Continentala.doc
  • Clima Temperat Continentala.ppt

Alții au mai descărcat și

Biodiversitatea stepelor din emisfera nordică (boreală)

Capitoul I Introducere Stepele reprezintă o zonă de vegetație în care flora este reprezentată de plante ierboase și condițiile climatice sunt...

Zona Temperat-Oceanica

Regiunile naturale temperat-oceanice sunt caracteristice porţiunilor continentale din vecinătatea oceanelor. În Europa regiunile temperat-oceanice...

Studiul fizico-geografic asupra mediului temperat continental

I. AȘEZARE GEOGRAFICĂ - Latitudinea : 30ș - 50ș latitudine nordică - America de Nord ( la vest de Mississippi). 30ș - 40ș latitudine sudică -...

Clima Polara si Subpolara - Studiu de Caz Finlanda si Rusia

Clima este efectul pe termen lung al radiaţiei solare asupra suprafeţei variate şi asupra atmosferei Pământului, care se manifestă prin schimbări...

Judetul Timis

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Cursuri Geografie

Pădurile boreale • Personalitatea pădurilor boreale este pusă în evidenţă de trei superlative: • Alături de pădurile tropicale umede, reprezintă...

Geografie

Structura internă a pămîntului. Litosferă- Partea solidă a mantalei împreună cu crusta. Astenosferă- partea superioară a mantalei, constituită...

Te-ar putea interesa și

Cadrul Natural al Republicii Moldova

Preambul Republica Moldova este situata în partea de Sud – Est a Europei, vecina cu Ucraina la Est si cu România la Vest. Suprafata 33,8 mii km2,...

Scornicești

CAPITOLUL 1 DATE GENERALE 1. 1. POZIŢIA GEOGRAFICĂ A ORAŞULUI SCORNICEŞTI Sub influenţa cadrului natural, oraşul ocupă o poziţie favorabilă...

Tehnologia de cultivare a plantelor medicinale în condițiile SCDA Secuieni-Neamț, cu privire specială asupra plantei echinacea purpurea l

IMPORTANŢA ŞI RĂSPÂNDIREA PLANTELOR MEDICINALE ÎN LUME ŞI ÎN ROMÂNIA. „A dobândi vindecarea este mai presus de orice în ştiinţa...

Parcuri si Rezervatii Nationale din Europa

Abruzzo Se află situat în inima Apeninilor Centrali, acoperind în parte regiunile Abruzzo, Lazio şi Molisse, la distanţă egală de Mările...

Geografia Resurselor Agroturistice

Reliefarea principalelor resurse turistice ale JUDETULUI Botosani 1.1 resurse turistice naturale 1.2 resurse turistice antropice I.Evaluarea...

Studiu Complex al Comunei Nicolae Titulescu

INTRODUCERE In lucrarea de fata ne-am propus sa creionam o imagine complexa asupra localitatii Nicolae Titulescu, al carui nume are o rezonanta...

Geografie fizică generală - mediul temperat continental rece

INTRODUCERE Climatul este definit ca totalitate a proceselor și fenomenelor meteorologice caracteristice unei regiuni geografice. Insa, datorita...

Politică agricolă comună - Studiu comparativ România-Franța

1. Scurtă prezentare a țărilor Franța este cel mai mai mare stat ca suprafața din Europa Occidentala, cu doua fațade maritime (Oceanul Atlantic și...

Ai nevoie de altceva?