Pedologie - Cartarea Solurilor

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Pedologie - Cartarea Solurilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Eremia Mirco

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domenii: Geografie, Alte Domenii

Extras din document

Studiul pedologic - constituie materialul ştiinţific prin care se concretizează cercetarea şi cartarea unui anumit teritoriu . Studiul cuprinde caracterizarea solurilor şi a condiţiilor în care se desfăşoară producţia agricola şi silvică, o prognoză privind evoluţia solurilor recomandări privind gospodărirea raţională şi protecţia şi ameliorarea resurselor din sol. Toate acestea sunt prezentate sub forma de text şi grafic prin hărţi, cartograme , diagrame.

Cartarea pedologică - reprezintă cercetarea în primul rând în teren , pentru identificarea şi delimitarea pe hartă a solurilor şi continuată apoi în laborator şi birou pentru caracterizarea aprofundată şi multilaterală a solului .

Profilul de sol – constituie unitatea elementară de baza în cercetarea şi cartarea solului

Unitatea taxonomică (tipologică ) de sol – se referă la denumirea solului conform sistemului de clasificare în vigoare şi conform scării de studiu.

Unitatea teritorială de sol – reprezintă modul sub care se întâlneşte în natura, într-o anumită regiune unitatea taxonomica de sol.

Unitatea cartografică de sol - reprezintă transpunerea grafică a unei unităţi teritoriale de sol sau a unei asociaţii de unităţi teritoriale de sol.

Unitatea de teren – este un areal relativ omogen sub aspect geografic ( relief, sol, subsol, atmosfera şi biosfera)

Unitatea teritorială de teren sau de pedotop - reprezintă forma concretă sub care apare într-o regiune unitatea de teren.

Unitatea cartografică de teren sau de pedotop – reprezentarea pe harta a unei unităţi teritoriale de teren sau a unei asociaţii de unităţi .

Cartarea pedologică este o activitate complexă care se desfăşoară în etape şi anume:

- Faza premergătoare – o amplă documentare şi pregătirea minuţioasa a bazei materiale a cercetării;

- Faza de teren – care de regulă este şi cea care solicită mai mult timp;

- Faza de laborator – în care se verifică şi se completează datele obţinute în etapele precedente

- Faza prelucrătoare – interpretare şi sinteza a întregului material informaţional obţinut şi redactarea textului pedologic.

Faza premergătoare cercetărilor în câmp

Pentru reuşita cercetărilor si cartării solurilor este nevoie ca înaintea ieşirii în teren să se efectueze o amplă documentare asupra zonei care urmează a fi cercetată şi cartată , se vor culege datele existente în literatura de specialitate sau în manuscrisele existente la diferite instituţii , care privesc solul şi celelalte elemente ale cadrului natural din regiunea cercetată.

• Pregătirea bazei topografice şi a aerofotogramelor - are o importanţă deosebită în asigurarea cercetării şi cartării pedologice, baza topografică trebuie sa îndeplinească anumite condiţii:

scara bazei topografice să corespundă scării hârtii de soluri ce urmează a fi întocmită ;

să conţină şi nivelment;

să fie recentă sau actualizată;

materialele fotogrametrice nu trebuie să aibă o vechime mai mare de 5 ani.

• Pregătirea instrumentelor şi materialelor de lucru – etapa în care instrumentele şi materialele de lucru sunt: busola, altimetru, pedometru, sonda pedologică, cuţit pedologic, metru, lupa, ruleta, pH- metrul , trusa chimică , pungi, cutii pentru microprofile, bidoane de plastic pentru recoltarea probelor de apă, cilindrii de alamă cu capace de metal şi inele de cauciuc, cazmale, târnăcop, lopeţi, etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Pedologie - Cartarea Solurilor.doc

Alte informatii

PEDOLOGIE MANAGEMENT,DEZVOLTARE RURALĂ ŞI INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ