Răspunderea penală în dreptul mediului

Referat
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3278
Mărime: 17.90KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Referatul a fost prezentat in cadrul Universitatii Al. I. Cuza - Iasi, facultatea de Geografie si Geologie, specializarea Geografia Turismului, materia Geografia mediului.

Cuprins

I. Definiţia dreptului mediului 3

II. Rǎspunderea juridicǎ în dreptul mediului 3

III. Răspunderea penală 4

1. Trǎsǎturile esenţiale ale infracţiunii 4

1.1. Pericolul social 4

1.2. Vinovǎţia 5

1.3. Prevederea în legea penalǎ 5

2. Faptele incriminate ca infracţiuni prin Legea nr.137/1995 a protecţiei mediului 6

3. Subiectele răspunderii penale 9

Bibliografie

Extras din document

Rǎspunderea penalǎ în dreptul mediului

I. Definiţia dreptului mediului

Dreptul mediului este acea ramurǎ în sistemul juridic românesc care cuprinde normele juridice ce reglementeazǎ relaţiile sociale dintre persoane în legǎturǎ cu protecţia mediului.

Desigur, dreptul mediului poate fi definit astfel: „este format din ansamblul complex al normelor juridice care reglemeanteazǎ relaţiile ce se stabilesc între oameni privind atitudinea lor faţǎ de naturǎ -ca element vital şi suport al vieţii, în procesul conservǎrii şi dezvoltǎrii în scopuri economice, sociale şi culturale a componentelor mediului –naturale şi artificiale- precum şi relaţiile legale de conservarea lor, care presupun protecţie şi ameliorare”.

II. Rǎspunderea juridicǎ în dreptul mediului

Noţiunea de răspundere juridică în sens larg este proprie tuturor ramurilor de drept şi exprimă instituţionalizarea unui regim juridic prin care se urmăreşte ca provocatorul unui prejudiciu adus unei părţi vătămate să fie sancţionat şi obligat să repare prejudiciul pe care l-a cauzat.

În dreptul mediului, instituirea răspunderii juridice presupune definirea noţiunii de prejudiciu adus mediului. Definiţia acceptată în sens larg pentru dauna ecologică este: acea vătămare care aduce atingere ansamblului elementelor unui sistem şi care datorită caracterului său indirect şi difuz nu permite constituirea unui drept la reparaţie.

Problema centrală care apare în acest sens este de a stabili cine este victim daunei: omul sau mediul său. În funcţie de răspunsul dat, se conturează concepţia asupra naturii daunei ecologice. Aceasta presupune stabilirea prealabilă a statutului juridic al elementelor naturale sau antropice care constituie mediul, pentru a stabili dacă sunt bunuri protejate din punct de vedere juridic.

A doua categorie importantă o constituie pagubele suferite atât de mediu cât şi de om.

Scopul instituirii răspunderii juridice în dreptul mediului este de a instituţionaliza un regim juridic, prin care provocatorul unei pagube asupra mediului sau “poluatorul” să fie sancţionat şi obligat să plătească pentru remedierea pagubei pe care a produs-o.

Necesitatea introducerii unui regim specific de răspundere juridică în dreptul mediului este determinată de cauze concrete. Reglementările din domeniul mediului sunt constituite de ansamblul de norme şi proceduri care au ca scop legiferarea protecţiei mediului. Eşecul conformării cu normele şi procedurile în vigoare poate conduce doar la sancţiuni de ordin administrativ sau juridic. În schimb, răspunderea juridică în dreptul mediului introduce suplimentar faţă de reglementările în vigoare în domeniu şi obligativitatea ca potenţialul poluator să plătească pentru remedierea (până la o stare satisfăcătoare) sau compensarea pagubei provocate mediului.

Introducerea regimului de răspundere juridică în domeniul mediului prezintă o serie de dificultăţi, legate în special de faptul că nu toate formele de pagube pot fi remediate prin aplicarea răspunderii juridice în dreptul mediului.

În România, reglementarea răspunderii juridice pentru nerespectarea normelor de drept al mediului este realizată prin intermediul Legii protecţiei mediului nr.137/1995, completată cu reglementările sectoriale. Categoriile de răspundere aplicabile sunt stipulate în Art. 82: LEGEA PROTECŢIEI MEDIULU Cap.V, Sancţiuni, Art. 82: “Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală după caz.”, completată cu reglementările sectoriale, speciale, în care sunt prevăzute acţiunile sau inacţiunile care atrag una sau mai multe din formele răspunderii juridice.

III. Răspunderea penală

Răspunderea penală - ca formǎ a rǎspunderii juridice- reprezintǎ chiar consecinţa nerespectǎrii dispoziţiei normei juridice penale, respectiv, raportul juridic penal de constrângere nǎscut- ca urmare a sǎvârşirii infracţiunii- între stat şi infractor, raportul complex al cǎrui conţinut îl formeazǎ dreptul statului de a trage la rǎspundere pe infractor, precum şi obligaţia infractorului de a rǎspunde pentru fapta sa în vederea restabilirii ordinii de drept şi restabilirii autoritǎtii legii.

Răspunderea penală pentru încălcarea normelor privind protecţia mediului se înscrie în principiile răspunderii infracţionale, specificul angajării ei fiind determinat de natura obiectului ocrotit de lege şi a particularităţilor relaţiilor sociale din acest domeniu. Caracterul penal este dat de gradul de pericol social ridicat pe care îl prezintă fapta, ea trebuind să înfăţişeze o serioasă ameninţare pentru mediu, sănătatea şi viaţa oamenilor şi a oricăror forme de viaţă.

1. Trǎsǎturile esenţiale ale infracţiunii

Stabilirea trǎsaturilor esenţiale ale infracţiunii este necesarǎ pentru depsebirea infracţiunii de celelalte forme ale ilicitului juridic.

Aceste trǎsǎturi sunt prevǎzute în art. 17 (1) C. pn. „Infracţiunea este fapta care prezintǎ pericol social, sǎvârşitǎ cu vinovǎţie şi prevǎzutǎ de legea penalǎ”; prin urmare, ca o anumitǎ faptǎ- ca manifestare a individului în sfera realitǎţii, în cadrul relaţiilor sociale, sǎ fie consideratǎ infracţiune, trebuie sǎ prezinte urmǎtoarele trǎsǎturi: sǎ prezinte pericol social, sǎ fie sǎvârşitǎ cu vinovǎţie şi sǎ fie prevǎzutǎ de legea penalǎ.

Preview document

Răspunderea penală în dreptul mediului - Pagina 1
Răspunderea penală în dreptul mediului - Pagina 2
Răspunderea penală în dreptul mediului - Pagina 3
Răspunderea penală în dreptul mediului - Pagina 4
Răspunderea penală în dreptul mediului - Pagina 5
Răspunderea penală în dreptul mediului - Pagina 6
Răspunderea penală în dreptul mediului - Pagina 7
Răspunderea penală în dreptul mediului - Pagina 8
Răspunderea penală în dreptul mediului - Pagina 9
Răspunderea penală în dreptul mediului - Pagina 10
Răspunderea penală în dreptul mediului - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Penala in Dreptul Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Probleme Fundamentale ale Ocrotirii Mediului în Epoca Contemporană

Introducere Noţiunea de mediu înconjurător este una dintre noţiunile fundamentale care stau la baza ecologiei (din grecescul aeikos=loc de trai,...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpaților

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Te-ar putea interesa și

Regimul Juridic al Desfășurării Activităților Nucleare

1.1 Preliminarii Contextul national si international in care energetica nucleara romaneasca se dezvolta in prezent este cu totul diferit in raport...

Tehnici de Protecție a Mediului în România

Introducere Evoluţiile generale înregistrate în ultimile decenii au determinat un proces amplu de formare şi afirmare a unei ramuri noi, distincte...

Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă

Introducere Noţiunea de răspundere juridică în sens larg: • este proprie tuturor ramurilor de drept şi • exprimă instituţionalizarea unui...

Răspunderea penală pentru nerespectarea regimului de protecție a apelor

1.Notiunea de raspundere in dreptul mediului In domeniul mediului ,problema raspunderii si responsabilitatii are, deocamdata, o arie de raspundere...

Răspunderea Penală pentru Nerespectarea Regimului Apelor

1. Răspunderea în dreptul mediului Degradarea mediului înconjurător constituie astăzi una din marile probleme ale omenirii.Mediul este afectat...

Dreptul Mediului

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Definiţia : Potrivit doctrinei mediul reprezintă tot sau aproape tot ce înconjoară omul, adică lumea vie şi neînsufleţită....

Aplicarea Clauzelor de Răspundere Penală în Materie de Încălcare a Legislației de Mediu

1. Aplicarea clauzelor de răspundere penală în materie de încălcare a legislaţiei de mediu În literatura juridică există mai multe opinii cu...

Crime contra mediului

1.Conceptul de mediu si crima contra mediului Mediul,precizat la nevoie mediul inconjurator sau mediul ambiant,este o notiune care se refera la...

Ai nevoie de altceva?