Regiunea Atlas

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 7243
Mărime: 859.71KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

1. Localizare

Aşezare şi limite

Regiunea Atlas este reprezentată în principal de lanţul Munţilor Atlas, sistem montan situate în Africa de Nord-Vest, între paralelele de 30 şi 40 lat. N, pe teritoriul statelor Maroc, Algeria şi Tunisia.

Această regiune este pretabilă pentru procesele de dezagregare a reliefului, apropierea de Sahara impunând şi o modelare eoliană. Ploile sub formă de aversă ce cad pe versanţii lipsiţi de vegeţie favorizează şiroirea, torenţialitatea, curgerile noroioase şi spălarea versanţilor.

Din punct de vedere climatic, Munţii Atlas reprezintă o barieră în calea maselor de aer mediteraneene şi vestice (ce influenţează doar nordul şi vestul) şi a celor continentale (deşertice) ce influenţează partea estică. În plus, înălţimea impune o etajare a climei. Aceeasşi situaţie este valabilă şi pentru vegetaţie, faună şi soluri. De asemenea, apele sunt mai prezente către nord, în nord domină uedurile uscate.

Limite: - N - Marea Mediterană

- S – Deşertul Sahara

- V – Oceanul Atlantic

- E – Capul Sirta Mică

2. Geologie

Munţii Atlas şi unităţile adiacente seamănă mult cu cele ale Europei Sudice. S-au format prin încreţirea scoarţei terestre datorită înaintării plăcii Africane către cea Euroasiatică, făcând parte din lanţul Alpino-Carpato-Himalayan.

Individualizarea regiunii actuale s-a făcut în două orogeneze: hercinică şi alpină.

Cutările hercinice (marochide) au dus la formarea fundamentului cristalin al mesetei algeriene şi marocane (corespondentele de azi ale Podişului Shoturilor – Algeria şi Tunisia, Mesetei Marocane, precum şi ai sâmburilor cristalini, vechi ai Atlasului Înalt).

În perioada sfârşitul permianului-începutul mezozoicului formaţiunile hercinice au fost erodate şi fragmentate în blocuri.

Între uscatul hercinic (cele 2 mesete şi partea occidentală a bazinului actualei Mediterane) şi vechea platformă africană, a luat naştere geosinclinalul sud-mediteranean, având o înclinaţie sud-nord.

Cutările Alpine sunt cele care formează peisajul actual al Munţilor Atlas. Încep din Cretaciul Mijlociul, desfăşurându-se în 2 faze.

Prima fază importantă este cea pireniană ce coincide cu formarea Pirineilor în Europa Sudică. Acesta a început din Eocen şi s-a finalizat cu înălţarea Atlasului Înalt Occidental, Atlasului Mijlociu şi Atlasului Saharian. Spre sfârşitul Miocenului are loc o altă cutare ce coincide cu faza alpină sthirică, în urma acesteia luând naştere munţii litorali (Tells Riff). Sub înfluenţa cutelor, Meseta Marocană se înclină de la est la vest, către Atlantic. Pe vechile fundamente ale podişurilor s-au depus sedimente mezozoice şi cuaternale. Cele mai noi depuneri au format Câmpia Litorală Atlantică şi câmpiile din Tunisia.

Litologie

Cele mai vechi roci sunt cele cristaline care se văd la zi în Atlasul Înalt, Atlasul Mijlociu şi partea înaltă a Mesetei Marocane. Urmează depunerile de sedimente (calcare, marne şistoase, fliş şi gresii) şi fenomenele vulcanice din care rezultă andezite şi granite. În depresiuni şi câmpii apar la zi formaţiunile neogene şi cuaternare (nisiuri şi pietrişuri) şi actuale (aduse de vântul dinspre Sahara).

Preview document

Regiunea Atlas - Pagina 1
Regiunea Atlas - Pagina 2
Regiunea Atlas - Pagina 3
Regiunea Atlas - Pagina 4
Regiunea Atlas - Pagina 5
Regiunea Atlas - Pagina 6
Regiunea Atlas - Pagina 7
Regiunea Atlas - Pagina 8
Regiunea Atlas - Pagina 9
Regiunea Atlas - Pagina 10
Regiunea Atlas - Pagina 11
Regiunea Atlas - Pagina 12
Regiunea Atlas - Pagina 13
Regiunea Atlas - Pagina 14
Regiunea Atlas - Pagina 15
Regiunea Atlas - Pagina 16
Regiunea Atlas - Pagina 17
Regiunea Atlas - Pagina 18
Regiunea Atlas - Pagina 19
Regiunea Atlas - Pagina 20
Regiunea Atlas - Pagina 21
Regiunea Atlas - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Regiunea Atlas.doc

Alții au mai descărcat și

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Judetul Timis

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpatilor

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Te-ar putea interesa și

Particularitățile climatice ale Africii de Nord

1.Aspecte introductive 1.1Aspecte generale Africa de Nord sau Africa Nordică este regiunea cea mai de nord a continentului african, separată de...

Studiu Monografic al Comunei Lisa din Județul Brașov

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să realizeze un studiu monografic al comunei Lisa din judeţul Braşov, cu scopul înţelegerii cunoştinţelor...

Limba Română - Idiom Romanic Est European

Limba română – idiom romanic est european Limba română – singurul idiom romanic vorbit în zona de sud-est a Europei, la nord şi la sud de Dunăre....

Zonele deșertice din Africa

I.Elementele cadrului natural si particularitati ale continentului Africa este al doilea continent ca marime de pe Terra si cel mai populat dupa...

Magreb și Sahara Occidentală

GEOLOGIA AFRICII Africa este un continent vechi, principala sa trăsătură, sub raport geologic fiind aceea că structurile de platformă au o largă...

Turism Rural în Maroc

DESPRE MAROC Cuvintele cu care veti fi intampinati cand veti ajunge in Maroc sunt vechi de secole - "Ahlanwasahlan", sunteti bine veniti in Maroc....

Clima Africii

1. Clima Africii.Introducere În nici o altă parte a uscatului zonalitatea climeai nu este atât de bine exprimată ca în Africa.La rândul ei clima...

Structura populației pe grupe de vârstă și sexe. resursele umane de muncă

Obiectul: Geografia Clasa – XI-a Subiectul lectiei: Structura populației pe grupe de vîrstă și sexe. Resursele umane de muncă. Tipul lectiei: de...

Ai nevoie de altceva?