Schimbările climatice

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 6 fișiere: doc, docx
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 23628
Mărime: 159.44KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: JOBS

Extras din document

Schimbările Climatice reprezintă procesul cu caracterul cel mai global cu care se confruntă omenirea în acest secol din punct de vedere al protecţiei mediului înconjurător.

Acest fenomen ameninţă mediul ambiant, stagnează dezvoltarea economică şi prosperitatea globală. În situația creată Republica Moldova nu este o excepţie.

Schimbările Climatice au devenit o ameninţare la adresa dezvoltării durabile, iar măsurile de atenuare şi adaptare la acest fenomen trebuie să devină o prioritate in politicile naţionale.

Creşterea numărului populaţiei şi a consumului de bunuri materiale contribuie la extinderea impactului asupra mediului ambiant. Consumul excesiv al resurselor naturale a generat creşterea emisiilor gazelor cu efect de seră, provocand in ultimul secol incălzirea Pămantului şi dereglarea, in cele din urmă, a sistemul climatic global.

Aceste probleme pun comunitatea ştiinţifică in faţa dilemei de a găsi compromisul intre dezvoltarea economică şi efectele ei asupra schimbării climei.

Găsirea acestui compromis va însemna o dezvoltare durabilă a omenirii. Studiile arată că impactul incălzirii globale este direct proporţional cu nivelul de trai al populaţiei şi îi afectează cel mai mult pe locuitorii ţărilor sărace, care, de fapt, au poluat cel mai puţin (Ex. cu China și India).

Problema Schimbărilor Climatice poate fi soluţionată numai cu eforturi sinergetice ale tuturor statelor lumii.

După cum se ştie, prima acţiune de combatere a acestui proces a avut în anul 1992 la Rio de Janeiro prin semnarea Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la Schimbarea Climei (CONUSC) de către cele 198 de ţări, care au convenit să acţioneze pe termen lung în vederea stabilizării concentraţiei de gaze cu efect de seră din atmosferă la un nivel care să împiedice influenţa periculoasă a omului asupra sistemului climatic.

Republica Moldova a semnat această Convenţie la 12 iunie 1992 şi a ratificat-o la 16 martie 1995.

Primul pas efectuat in cadrul CONUSC a fost elaborarea Primei Comunicări Naţionale a Republicii Moldova privind Schimbarea Climei, document ce a reflectat aspectele naţionale ale vulnerabilităţii şi adaptării, ale emisiilor din sectorul economic şi a efectuat studiul de evoluţie a climei pe teritoriul Republicii Moldova.

Cu cinci ani mai târziu (1997), la Kyoto în Japonia, ţările dezvoltate au concretizat acţiunea de combatere a schimbărilor climatice prin asumarea unor angajamente de limitare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în perioada 2008-2012 şi au identificat mijloacele de colaborare internaţională în vederea atingerii acestor obiective.

Protocolul de la Kyoto (a avut ca obiectiv limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră) a fost deschis ratificării pe data de 16 martie 1998 şi a intrat în vigoare în februarie 2005.

El a fost ratificat de 172 de ţări, cu excepţia notabilă a S.U.A. Aceste ţări se angajează colectiv de a lua măsurile necesare pentru prevenirea sau atenuarea cauzelor schimbărilor climatice şi implicit limitarea efectelor nefaste.

Acest protocol a cuprins angajamente absolute de reducere a emisiilor pentru 38 de ţări industrializate, cu o reducere globală de 5,2 % a emisiilor de dioxid de carbon până în anul 2012, în raport cu emisiile corespunzătoare anului 1990.

La 13 februarie 2003, Republica Moldova a aderat la Protocolul de la Kyoto al Convenţiei - cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la Schimbarea Climei.

Ca ţară ce nu face parte din Anexa I a CONUSC in cadrul Protocolului de la Kyoto, Republica Moldova este eligibilă pentru activităţi din cadrul Mecanismului Dezvoltării Nepoluante (MDN).

Pentru coordonarea activităţilor la nivel naţional in cadrul Mecanismului Dezvoltării Nepoluante a fost creată Comisia naţională pentru implementarea şi realizarea prevederilor Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la Schimbarea Climei, precum şi a mecanismelor şi prevederilor Protocolului de la Kyoto, aprobată prin Hotărarea Guvernului nr. 1574 din 26 decembrie 2003.

Actualmente, in Republica Moldova sunt in derulare mai multe proiecte din cadrul Mecanismului Dezvoltării Nepoluante.

Rapoartele ştiinţifice ulterioare au arătat că pentru atingerea scopului final al Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice sunt necesare acţiuni mult mai energice din partea tuturor ţărilor, inclusiv din partea ţărilor în curs de dezvoltare, astfel ca la nivel global să se înregistreze o scădere a emisiilor de gaze cu efect de seră de cel puţin 50% la nivelul anului 2050 comparativ cu nivelul de emisii din anul 1990.

Preview document

Schimbările climatice - Pagina 1
Schimbările climatice - Pagina 2
Schimbările climatice - Pagina 3
Schimbările climatice - Pagina 4
Schimbările climatice - Pagina 5
Schimbările climatice - Pagina 6
Schimbările climatice - Pagina 7
Schimbările climatice - Pagina 8
Schimbările climatice - Pagina 9
Schimbările climatice - Pagina 10
Schimbările climatice - Pagina 11
Schimbările climatice - Pagina 12
Schimbările climatice - Pagina 13
Schimbările climatice - Pagina 14
Schimbările climatice - Pagina 15
Schimbările climatice - Pagina 16
Schimbările climatice - Pagina 17
Schimbările climatice - Pagina 18
Schimbările climatice - Pagina 19
Schimbările climatice - Pagina 20
Schimbările climatice - Pagina 21
Schimbările climatice - Pagina 22
Schimbările climatice - Pagina 23
Schimbările climatice - Pagina 24
Schimbările climatice - Pagina 25
Schimbările climatice - Pagina 26
Schimbările climatice - Pagina 27
Schimbările climatice - Pagina 28
Schimbările climatice - Pagina 29
Schimbările climatice - Pagina 30
Schimbările climatice - Pagina 31
Schimbările climatice - Pagina 32
Schimbările climatice - Pagina 33
Schimbările climatice - Pagina 34
Schimbările climatice - Pagina 35
Schimbările climatice - Pagina 36
Schimbările climatice - Pagina 37
Schimbările climatice - Pagina 38
Schimbările climatice - Pagina 39
Schimbările climatice - Pagina 40
Schimbările climatice - Pagina 41
Schimbările climatice - Pagina 42
Schimbările climatice - Pagina 43
Schimbările climatice - Pagina 44
Schimbările climatice - Pagina 45
Schimbările climatice - Pagina 46
Schimbările climatice - Pagina 47
Schimbările climatice - Pagina 48
Schimbările climatice - Pagina 49
Schimbările climatice - Pagina 50
Schimbările climatice - Pagina 51
Schimbările climatice - Pagina 52
Schimbările climatice - Pagina 53
Schimbările climatice - Pagina 54
Schimbările climatice - Pagina 55
Schimbările climatice - Pagina 56
Schimbările climatice - Pagina 57
Schimbările climatice - Pagina 58
Schimbările climatice - Pagina 59
Schimbările climatice - Pagina 60
Schimbările climatice - Pagina 61
Schimbările climatice - Pagina 62
Schimbările climatice - Pagina 63
Schimbările climatice - Pagina 64
Schimbările climatice - Pagina 65
Schimbările climatice - Pagina 66
Schimbările climatice - Pagina 67
Schimbările climatice - Pagina 68
Schimbările climatice - Pagina 69
Schimbările climatice - Pagina 70
Schimbările climatice - Pagina 71
Schimbările climatice - Pagina 72
Schimbările climatice - Pagina 73
Schimbările climatice - Pagina 74
Schimbările climatice - Pagina 75
Schimbările climatice - Pagina 76
Schimbările climatice - Pagina 77
Schimbările climatice - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Schimb. clim. Lect. 2.docx
  • Schimb, clim. Lect. 1..doc
  • Schim. clim. Lect. 6..doc
  • Schim. clim. Lect. 4..docx
  • Schim. clim. Lect. 5..docx
  • Schim. clim. Lect. 3..docx

Alții au mai descărcat și

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpaților

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Te-ar putea interesa și

Schimbările climatice globale - gestionarea efectelor inundațiilor în bazinul hidrografic Argeș - Vedea

INTRODUCERE Schimbările climatice reprezintă o provocare uriașă pentru noi toți. Temperaturile cresc, regimul precipitațiilor se schimbă, ghețarii...

Schimbările climatice, factor de risc pentru ecosistemele râurilor montane din Județul Argeș

Introducere Schimbările rapide din mediul înconjurător sunt cauzate de creșterea populației globului, de creșterea ratei de consum a resurselor de...

Caracterizarea climatică a Munților Făgăraș în contextul schimbărilor climatice recente

INTRODUCERE Atmosfera reprezintă un element vital pentru susținerea vieții pe planeta Terra, astfel ea reprezintă un element fără de care nu se...

Schimbările climatice și influența lor asupra mediului

ARGUMENT: Omul a intervenit în tulburarea unui echilibru delicat ce a generat schimbările climatice la masă planetară afectând deopotrivă,om şi...

Schimbări Climatice și Energia Nucleară

1. INTRODUCERE Energia nucleară este energia eliberată de fisiunea sau fuziunea unui nucleu atomic. Energia oricărui sistem, fizic, chimic, sau...

Schimbările climatice și arhitectură spatială în profil teritorial

INTRODUCERE Va puteti imagina o lume in care secetele sunt de lunga durata, iar inundatiile mai devastatoare; unde insulele sunt scufundate; unde...

Efectele schimbărilor climatice asupra mediului din spațiul urban

INTRODUCERE Orasele au fost si raman “motorul progresului si leaganul a numeroase cuceriri intelectuale, culturale… si tehnologice” (Kofi Annan,...

Acțiunea globală de combatere a schimbărilor climatice

Introducere Prin efectele sale tot mai vizibile în ultimele 3 decenii, schimbarea climatică s-a impus ca una din temele majore ale omenirii, iar...

Ai nevoie de altceva?