Susceptibilitatea terenurilor la alunecare - Studiu de caz UAT - Todiresti

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Susceptibilitatea terenurilor la alunecare - Studiu de caz UAT - Todiresti.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Geografie

Extras din document

Rezumat: Acest proiect își propune să studieze vulnerabilitatea UAT-ului Todirești la la riscul alunecării de teren. Am ales acest areal de sudiu datorită faptului că în trecut aceast areal a avut numeroase episoade în care alunecările de teren au produs mari pagube materiale. De cele mai multe ori aceste pagube materiale s-au produs pe fondul precipitațiilor abundente care au produs alunecări de teren pe versantul nord-estic al dealului Osoi. Materialul desprins de pe versant a blocat râul Soloneț și a inundat și distrus casele aflate în albia majoră a râului. Deasemeni a fost afectată și calea ferată care face legătura între Dărmănești și Vatra Dornei.

Cuvinte cheie: vulnerabilitate, alunecări de teren, posibile soluții.

Introducere: Comuna Todirești are în componență satele Todirești(reședință), Soloneț, Costâna, Părhăuți și Sârghiești.

Suceava

Todirești

Fig. 1 - Poziția geografică a comunei Todirești.

Din punct de vedere fizico-geografic este amplasată în partea de nord - est al Podișului Moldovei și aparține depresiunii Soloneț. Această așezare geografică corespunde cu un risc mediu-ridicat (fig. 3) în ceia ce privește riscul la alunecări de teren.

Depresiunea Soloneț este o depresiune subcarpatică care se desfasoară de-a lungul râului Soloneț. Din perspectivă strict geologică, comuna Todirești este cuprinsă în limitele miceniului. Conform hărții geologice a judetului Suceava, comuna Todirești se află situataă în unitatea de platforme. Aceasta este formată din straturi cvasiorizontale, la alcatuirea cărora participă roci moi: nisipuri, pietrișuri, argile, marne, gresii precum și depozite loessoide. Tipurile de sol sunt podzo - luvice si brun - roscat luvic ( clasa cambisoluri) în cadrul etajului fagului si de amestec brun-roșcat luvice și cenusșii ( clasa luvisoluri/ argilluvisoluri) în cadrul etajului stejarului.Din punct de vedere seismic, zona este în perimetrul E - comuna Todirești fiind situată, conform harții tectonice, pe un fundament cristalin stravechi, afectat de cutări precambriene, acoperit cu o cuvertură sedimentară din cadrul plăcii tectonice est europene.

Fig. 2 - Harta hipsometrică.

Altitudinea reliefului este cuprinsă între 284m și 500m. Cele mai mari altitudini avem în arealele unde sunt cele mai multe probleme privind alunecările de teren( dl. Osoi, dl. Mare, dl Dealul cu Rupturi).

Fig. 3 - Harta google earth acum și în anul 2010.

Definiție: „Alunecările de teren sunt o categorie de fenomene naturale de risc, ce definesc procesul de deplasare naturală a maselor de roci pe o suprafață înclinată,cu participarea apei, sub acțiunea variaților bruște ale forței de gravitație”.

Fig. 4 - Harta vulnerabilității la alunecare (https://forestdesign.ro.)

Pentru acest proiect am utilizat hărți digitale în format shape-file:

- harta DEM(Digital Elevation Model;

- limita administrativă a UAT - Todirești;

- harta utilizării terenurilor;

- harta hipsometrică;

- harta geologică;

-harta localităților.

Pentru realizarea hărților am folosit aplicația AccGIS 10.7.1.

Pentru a obține limita administrativă a comunei Todirești m-am folosit de funcția „Select by atributs”.

Primele 2 hărți (harta declivității și harta orientării versanților) le-am realizat plecând de la harta DEM, cu ajutorul funcției „Extract by mask” și a conturului comunei am extras DEM al UAT-ului Todirești. Apoi cu ajutorul funcției „topo to raster” am transformat harta DEM în raster pentru a putea folosii funcția „Slope” și „Aspect” pentru a realiza harta pantelor și a orientării versanților.

Cu ajutorul funcției „Reclassify” am acordat note de la 1 la 5 declivitații terenului. Astfel că nota 1 corespunde pantelor cele mai mari și a riscului cel mai mare la alunecare iar nota 5 este pentru suprafețele cu pantele cele mai line și cu cel mai mic risc la alunecare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Susceptibilitatea terenurilor la alunecare - Studiu de caz UAT - Todiresti.doc

Bibliografie

https://forestdesign.ro/index.php/ro/blog/53-alunecarile-de-teren;
https://asiguropedia.ro/romania-si-catastrofele-naturale;
https://orasulsuceava.ro/articole/_/situatia-pierderilor-si-distrugerilor-produse-de-viituri-in-judetul-suceava;