Contaminarea cu Pesticide Organoclorurate in Cereale

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contaminarea cu Pesticide Organoclorurate in Cereale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. Dr. Ing. Rivis Adrian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Industria Alimentara

Cuprins

1. NOŢIUNI GENERALE (Pag 4-7)
2. SURSELE DE CONTAMINARE (Pag 7-8 )
3. LIMITE ADMISIBILE (Pag 8-9)
4. METODE DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ (Pag 9-14)

Extras din document

CAPITOLUL 1

CARACTERIZARE GENERALĂ

INTRODUCERE

Pesticidul este o substanţă sau un amestec de substanţe, destinate utilizării în agricultură sau sivicultură, în spaţiile de depozitare, precum şi în alte activităţi, în scopul prevenirii, diminuării, îndepărtării sau distrugerii daunatorilor, agentiilor fitopatogeni a plantelor şi altor forme de viaţă animală sau vegetală.Pesticidele sunt substanţe toxice, cantităţi extrem de reduse pot produce moartea sporilor, indectelor, rozătoarelor sau a plantelor.(11)

CLASIFICARE

Clasificarea principalelor pesticide folosite se face după mai multe criterii:

a.după modalitatea acţiunii:

-acţiune toxică prin ingestie

-acţiune toxică pe cale respiratorie

-acţiune toxică prin contact

b.după natura dăunătorului combătut

-insecticide

-fungicide

-erbicide

-acaricide

-nematocide

-rodenticide

c.după structura chimică

-pesticide organoclorurate

-pesticide organofosferice

-pesticide carbamice, respectiv tiocarbamice

-pesticide nitrofenolice

d.după gradul lor de persistenţă sau remanenţă

-pesticide cu capacitate reziduală redusă, la care activitatea bilolgică dispare în 2-4 saptămâni( Deazinon-Parathion)

-pesticide cu capacitate reziduală medie care persistă 2-7 săptămâni(Aldrin)

-pesticide cu capacitate reziduală înaltă sau persistentă(DDT, HCH)(2)

NOŢIUNI GENERALE

Pesticidele organoclorurate sunt substanţe cu o reactivitate scăzută datorită legăturilor covalente (C- Cl).În cazul substituţiei unor funcţii pe nuclee aromatice, substanţele sunt solubile în grăsimi. Aceste caracteristici pot explica fenomenul de acumulare în lipidele biologice şi modul de acţiune asupra sistemului nervos. Solubilitatea în grăsimi şi rotirea liberă a radicalilor fenol permit o orientare spaţială distorsională având drept urmare pertubări în organizarea lipoproteinelor la suprafaţa axonului. Datorită acestui proces se creează modificări de polarităţi electrice şi de concentraţii ale electroţiilor, care modifică transmiterea influxului nervos.(8)

Pesticidele organoclorurate cuprind compuşii ciclodienici:DDT, HCH, lindan, metoxiclor, Keltan, aldrin, dieldrin, clordan, endrin, endosulfan, heptaclor, Kelewan, toxafen.

O caracteristică principală a substanţelor organoclorurate este persistenţa lor în mediu ce a dus la efectele cunoscute de a continua acţiunea de distrugere asupra dăunătorilor în special şi asupra mediului biologic în general.Aceasta proprietate este legată de procesul de întârziere a acţiunii de inactivare prin metabolizarea substanţei până la compuşi simpli. Factorii care determină această persistenţă ţin de climă, de calitatea solului si a apei, ponderea cea mai mare revenind proceselor oxidante.

Trăsătura caracteristica a acestei grupe de compuşi este afinitatea pentru ţesutul adipos şi o mare stabilitate.Aceste pesticide pătrund în organismul omului prin piele, tubul digestiv si căile respiratorii.Aceşti compuşi se acumulează în special în ţesutul adipos, ficat ,creier, muşchi, rinichi şi inimă.

DICLOR-DIFENIL-TRICLOR-ETAN

Din această familie, cel mai cunoscut prin specrul larg de acţiune este DDT-ul. Sintetizat pentru prima dată în 1873 de O. Zeidler, fără să-i cunoască însuşirile insecticide, acţiunea lui insecticidă a fost descoperită în 1938 de Paul Muller din Elveţia ceea ce i-a adus premiul Nobel în anul 1948.Pentru prima dată DDT-ul a fost folosit în domeniul igienei, unde a dus la restrângerea focarelor de tifos exantematic, holera, friguri; a salvat omenirea de epidemiile de malarie(prin combaterea ţânţarului Anopheles), de boala somnului.Cu introducerea DDT-ului în combaterea dăunătorilor a început epoca insecticidelor de sinteză.Este un produs solid, de culoare alb-gălbuie, de consistenţă ceroasa, cu punct de soldificare la minim 92°C.Este foarte stabil şi persistent, ceea ce duce la contaminarea mediului înconjurător, cu efecte asupra creşterii rezistenţei insectelor la tratamente, ca şi asupra fertilităţii la animale.Utilizările acestui pesticid sunt foarte variate.Produsul Detox 25 CE, fabricat în ţara noastră este folosit în concentraţie de 0,6-0,7% în cultura cerealelor, la cânepă, la pomii fructiferi.Pătrunderea lui în organism prin hrana în corpul uman duce la răspândirea lui cu ajutorul sângelui în tot corpul şi apoi la concentrarea lui în grăsimi.DDT-ul afecteza în primul rând sistemul nervos central, iar eliminarea lui din organism se face foarte lent.Din cauza persistenţei sale mari şi a acumulării în grăsimi, pesticidul a fost interzis în multe ţări, iar la noi în ţară s-a restrâns tot mai mult.Denumirile comerciale sunt foarte variate:Detoxan, DDT, Detox 5% si Detox 10% pulbere de prăfuit şi Detox 25 concentrat emulsionabil.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contaminarea cu Pesticide Organoclorurate in Cereale.doc

Alte informatii

a fost prezentat in cadrul facultatii Agronomie