HPLC în determinarea coloranților

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 1577
Mărime: 408.73KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Gutt

Extras din document

Cromatografia de lichide de înaltă performanţă înlocuieşte vechile metode cromatografice de analiză a coloranţilor alimentari (cromatografia în strat subţire, cromatografia pe hârtie) furnizând rezultate precise, reproductibile şi rapide.

1. Stabilirea naturii colorantului şi extracţia sa din proba de analizat

Se aplica o metodǎ de testare calitativă a produselor alimentare pentru a putea determina natura colorantului introdus în procesul de fabricaţie. Metoda permite stabilirea naturii colorantului folosit şi anume: natural sau sintetic.

Dacă colorantul este sintetic, acesta este extras rapid din probă într-un amestec apă-metanol 7/3. Se observă vizual o colorare intensă a amestecului de extracţie, situaţie care nu apare în cazul în care colorantul este natural.

Dacă în urma acestei testări calitative, se constată prezenţa în probă a unui colorant sintetic, se trece la extracţia acestuia în vederea dozării lui cantitative.

2. Determinarea coloranţilor alimentari sintetici

Este o metodă HPLC de determinare a unor coloranţi alimentari sintetici, şi anume: tartrazină, ponceau 4 R, allura red şi galben de chinolină .

Se încerca mai întâi separarea coloranţilor sintetici menţionaţi utilizând o coloană cromatografică Pecosphere C18, 5 μm, 150 x 4,6 mm (BrownLee), o fază mobilă constituitǎ dintr-un amestec acetat de amoniu:metanol (7:3, v/v) şi un debit al fazei mobile de 0,7 mL/min. Detecţia coloranţilor alimentari sintetici separaţi se efectueaza spectrofotometric, cu ajutorul detectorului diode array al sistemului HPLC.

Coloranţii ponceau 4 R şi galbenul de chinolină au timpii de retenţie foarte apropiaţi şi nu se separǎ. Cu toate că cei doi coloranţi nu se pot separa cromatografic, ei pot fi totuşi determinaţi prin efectuarea de mǎsurǎtori de absorbanţǎ la lungimea de undă de 507 nm pentru determinarea ponceau 4 R (galbenul de chinolină nu absoarbe la această lungime de undă) şi la 413 nm pentru galben de chinolină. De asemenea, în cazul analizei unor probe reale, în vederea identificării compusului separat, este recomandată compararea spectrelor de absorbţie ale compuşilor separaţi (cu timpii de retenţie în jurul valorii de 3 min) cu spectrul fiecăruia din cei doi coloranţi (ponceau 4 R şi galben de chinolină).

Se foloseste o coloană cromatografică cu aceleaşi caracteristici generale, dar produsă de altă firmă (Supelco),si se obţin picuri cromatografice bine separate pentru coloranţii alimentari sintetici

ponceau 4 R şi galben de chinolină. Parametrii metodei cromatografice utilizate sunt prezentaţi în tabelul următor:

coloana Coloana cu faza inversa supelcosil C 18 5µm,

150x4.6 mm

faza mobila Acetat de amoniu 0.1M: metanol : 7:3 (v/v)

Debit 0.7 ml/min

Temperatura coloanei 37°C

detector UV Vis tip Diode Array

Volum de injectie 10µl

În figurile 1 şi 2 sunt prezentate cromatogramele ce se obţin pentru tartrazină şi galbenul de chinolină folosind cea de a doua coloană cromatografică (Supelcosil), precum şi spectrele de absorbţie corespunzǎtoare acestora, spectre trasate cu detectorul diode array al aparatului HPLC.

Spre deosebire de cromatogramele obţinute pentru ponceau 4R, allura red şi tartrazină, în care s-a obţinut câte un pic cromatografic bine definit corespunzător fiecăruia din coloranţii menţionaţi, pentru colorantul galben de chinolină cromatograma este constituită din cinci picuri cromatografice.

Colorantul sintetic galben de chinolină se prezintă sub forma unui amestec de săruri de sodiu ale unor acizi di şi trisulfonici. Numărul şi poziţia grupărilor sulfonice pe nucleul benzenic, explică comportamentul cromatografic diferit al componentelorgalbenului de chinolină.

Figura 1. Cromatograma pentru colorantul tartrazină şi spectrul de

absorbţie corespunzător acestuia

Dacă se compară alura spectrelor de absorbţie corespunzătoare picurilor cromatografice ce se obţin la separarea componentelor galbenului de chinolină (figura 1), se observă că forma acestora este asemănătoare. Acest lucru se poate explica prin faptul cǎ este prezentǎ aceeaşi grupare cromoforǎ în toate componentele amestecului, dar numărul şi poziţia grupărilor sulfonice din molecula acestora determină un comportament cromatografic diferit pentru fiecare component.

În figura 3 este prezentată cromatograma ce se obţine pentru amestecul format din cei patru coloranţi alimentari sintetici analizaţi: ponceau 4R, allura red, tartrazină, galben de chinolină. Studiind cromatograma prezentată în figura 3 se observă cǎ se obţin picuri cromatografice bine definite pentru tartrazină, ponceau 4R şi allura red.

Preview document

HPLC în determinarea coloranților - Pagina 1
HPLC în determinarea coloranților - Pagina 2
HPLC în determinarea coloranților - Pagina 3
HPLC în determinarea coloranților - Pagina 4
HPLC în determinarea coloranților - Pagina 5
HPLC în determinarea coloranților - Pagina 6
HPLC în determinarea coloranților - Pagina 7
HPLC în determinarea coloranților - Pagina 8
HPLC în determinarea coloranților - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • HPLC in Determinarea Colorantilor.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologia obținerii berii

Berea este o bautura alcoolica nedistilata, obisnuita prin fermentarea cu drojdie a unui must realizat din malt, apa si fiert cu hamei. Unii...

Analiza chimică a alimentelor prin spectrofotometrie

1.Definirea metodei de analiză Spectrofotometria reprezintă măsurarea cantitativă a spectrelor de absorbție / emisie ale unei substanțe....

Determinarea acidului citric din vin - metoda spectrofotometrică cu anhidridă acetică

1.SCOPUL LUCRĂRII Scopul lucrării este determinarea conţinutului de acid citric din vin. Printre modificările nedorite ce apar în vinuri se...

Controlul calității cafelei - metode de identificare a falsificărilor

Cafeaua este sămânţa fructului arborilor de cafea (peste 60 specii). Dintre acestea, două specii (Coffea robusta şi Coffea arabica) contribuie,...

Controlul calității cerealelor și a produselor cerealiere - metode de depistare a falsurilor

Cerealele reprezintă seminţele plantelor din familia Gramineae, cele mai cultivate fiind grâul, porumbul, orezul, orzul, secara, ovăzul, meiul şi...

Procese și Echipamente de Separare și Purificare

Laborator 1 Separarea este o operaţie prin care un amestec este divizat în două sau mai multe fracţiuni care au compoziţii diferite. Scopul...

Metoda Bertrand și Schorl

Principiul metodei Zaharurile reducătoare reduc la cald soluţia alcalină cupro-tartrică (reactiv Fehling) la Cu2O, care este determinat cantitativ...

Spectometru de Emisie de Tip Benchtop

Specificatii cerute in cietul de sarcini Firma CROMATEC PLUS SRL Firma BERD SRL OBSERVATII Specificatii tehnice generale Spectrometru de...

Te-ar putea interesa și

Studiul analitic al clorhidratului de diltiazem. o nouă metodă de determinare cantitativă

I. INTRODUCERE În prezent, în România se înregistrează o continuă creştere a incidenţei bolilor cardiovasculare, respectiv a hipertensiunii...

Caracteristica Fraudelor Apărute în Domeniul Vinicol

INTRODUCERE Republica Moldova este o ţară vinicolă cu un marketing bine ordonat care la momentul actual este orientată spre îmbunătăţirea...

Determinarea conținutului în coloranți alimentari

1. Coloranti alimentari. 1.1. Notiuni despre culoare. Culoarea este o insusire a calitatii senzoriale a unui produs alimentar care, alaturi de...

Cromatografia de Lichide de Înaltă Performanță

Generalităţi Se vorbeşte de o analiză chimică atunci când activitatea depusă, de o persoană, grup sau organizaţie, are drept rezultat cel puţin o...

Cromatografia de lichide de înaltă performanță (HPLC)

Generalitati Cromatografia de lichide de înalta performanta (HPLC) acopera azi, în proportie aproximativ 80%, analiza substantelor moleculare:...

Determinarea coloranților sintetici din preparatele din carne folosind metoda HPLC

Cromatografia de lichide de înaltă performanţă înlocuieşte vechile metode cromatografice de analiză a coloranţilor alimentari (cromatografia în...

Curcumina

I. INTRODUCERE COLORANŢII ALIMENTARI (E100-E182) Coloranţii reprezintă combinaţii organice, sintetice sau naturale, care au proprietatea de a...

Coloranți naturali de uz alimentar

INTRODUCERE Colorantul este o substanță naturală sau obținută prin sinteză chimică, care într-o cantitate foarte mică este capabilă să imprime...

Ai nevoie de altceva?