Obiectivele Strategiei de Dezvoltare a Industriei Agroalimentare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Obiectivele Strategiei de Dezvoltare a Industriei Agroalimentare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Industria Alimentara

Extras din document

Rolul deosebit pe care îl are industria alimentară din ţara noastră, se evidenţiază, în primul rând, prin valorificarea superioară a producţiei agricole vegetale şi animale obţinute, asigurând condiţii corespunzătoare de prelucrare industrială, în vederea satisfacerii depline a necesităţilor de consum alimentare şi crearea de disponibilităţi pentru export.

Aceasta înseamnă că, acest sector de producţie, să asigure cantităţi din ce în ce mai mari de produse agroalimentare de cea mai bună calitate, într-o gamă sortimentală diversificată, cu bunuri care să atragă cumpărătorii şi care să ţină seama de cerinţele moderne ale alimentaţiei. De asemenea, produsele obţinute trebuie să fie realizate cu costuri cât mai reduse pentru a corespunde puterii de cumpărare a populaţiei şi a le face competitive pe piaţă.

Pornind de la aceste considerente este necesar ca abordarea strategiei de dezvoltare a acestui sector să aibă în vedere măsuri de soluţionare a problemelor şi dificultăţilor existente şi să cuprindă întregul lanţ ce concură la realizarea produsului agroalimentar final, din amonte şi aval, faţă de industria alimentară.

Organizarea actuală a agenţilor economici din industria alimentară a fost realizată pe baza Legii nr. 15/1990 şi HG nr. 1353/1990, astfel că la 31 decembrie 1992 funcţionau 408 societăţi comerciale pe acţiuni cu capital de stat şi 2 regii autonome (regia tutunului şi Romcereal).

Cele 408 societăţi comerciale sunt structurate pe 9 ramuri (carne, lapte, peşte, morărit-panificaţie, zahăr, ulei, conserve, bere, vin, precum şi diverse alte activităţi).

Restructurarea fostelor întreprinderi de stat a avut în vedere criterii nu numai de structură dimensională corespunzătoare - societăţile comerciale actuale din industria alimentară fiind cotate de dimensiuni mijlocii, în majoritate- dar şi de valorificare a potenţialului demoeconomic zonal, astfel încât ele să vină pe piaţă cu produsele lor şi cu forţa lor de concurenţă şi cu iniţiativa liberă.

Obiectivele principale ale strategiei de dezvoltare a industriei alimentare sunt următoarele:

1. Dezvoltarea şi structurarea industriei alimentare necesită în prima eta-pă măsuri de utilizare a capacităţilor şi de completare a dotării materiale existente, concomitent cu asigurarea unei baze de materii prime în cantităţi suficiente şi de calitate superioară.

2. Susţinerea retehnologizării capacităţilor de industrializare, moderniza-rea echipamentelor şi utilajelor actuale se va face prin nominalizarea fondurilor şi surselor de finanţare necesare, în concordanţă cu realizarea unor parametrii de funcţionalitate şi eficienţă stabiliţi prin contractele de management.

Retehnologizarea şi modernizarea industriei alimentare trebuie să vizeze asigurarea industrializării produselor agricole cu consumuri reduse de materii prime, materiale, energie, combustibili, precum şi intensificarea ritmului de înnoire sortimentală, cu accent pe creşterea ponderii produselor prelucrate superior, care în prezent reprezintă 70-80% din totalul vânzărilor de alimente din ţările dezvoltate.

3. Privatizarea industriei alimentare se va desfăşura într-un ritm care să creeze posibilitatea efectivă de utilizare integrală a capacităţilor de producţie, cu un flux modern şi grad superior de eficienţă. Programul prioritar de privatizare a industriei alimentare impune cu necesitate restructurarea. În acest sens sunt necesare forme diferite de integrare prin fuziune sau asocieri cu agenţi economici din amonte: producători agricoli de stat sau particulari, furnizori de materii prime, sau din aval: unităţi comerciale pentru desfacerea produselor.

Măsura este deosebit de utilă şi benefică pentru toţi participanţii la integrare, reducând în mare măsură cheltuielile intermediare de prelucrare a materiilor prime şi stimulând direct ambele părţi prin participarea la profitul realizat de unitatea integrată.

De asemenea, este necesară intensificarea acţiunilor pentru stabilirea drepturilor de proprietate şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniului societăţilor comerciale, corespunzător HG nr. 834/1991, în vederea îndeplinirii condiţiilor de privatizare.

Sprijinirea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din industria alimentară şi stimularea interesului investitorilor strategici va avea în vedere şi reconsiderarea patrimoniului acestor unităţi, evaluat pe criteriul posibilităţii de a produce profit, în contextul utilizării integrale a capacităţilor de producţie supuse vânzării.

Fisiere in arhiva (1):

  • Obiectivele Strategiei de Dezvoltare a Industriei Agroalimentare.doc