Ospatar-Chelner in UAP

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Ospatar-Chelner in UAP.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Industria Alimentara, Turism

Cuprins

I Argument
II Conţinutul Propriu zis
III Bibliografie
IV Anexe, Desene, Schiţe, Imagini de amenajarea salonului .
V Caracteristici Generale
- Caracterizarea grupei de preparate
- Asocerea preparatelor cu băuturi
- Regului de întocmire a meniului, indicaţii de asociere
- Variante de meniuri pentru preparate de fel 2
- Aranjarea mesei pentru o varianta de meniu
- Sisteme de servire

Extras din document

I Argument

Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor este expresia necesităţii satisfacerii unor nevoi sociale, nevoile de servicii. Integrate în structurile şi mecanismul procesului social al reproducţiei, serviciile sunt oferite colectivităţiilor de oameni, unităţiilor economice, instituţiilor şi persoanelor fizice. Unele dintre acestea îsi gasesc forme proprii de organizare, fiind prestate de unităţi independente, autonome care au ca obiect de activitate satisfacerea directă a unor nevoi materiale şi spirituale ale întreprinderilor şi populaţiei. Astfel de unităţi independente iau, de obicei, forma organizatorică a întreprinderii prestatoare de servicii. În rândul acestor întreprinderi, un loc aparte îl ocupă întreprinderea (societatea) de alimentaţie publică şi turism.

Întreprinderile de alimentaţie publică şi turism, similar altor întreprinderi economice, sunt un produs, un rezultat al mediului social economic. Această întreprindere nu poate exista în afara mediului. Pe de altă parte întreprinderea de alimentaţie publică şi turism este, la rândul ei, generatoare de noi necesităţi determinate de îndeplinirea rolului său economico-social şi de realizarea obiectivului său de activitate. În cadrul economiei naţionale, aceasta apare ca unitate organizatorică de bază, fiind organizată în mod specific, pentru satisfacerea serviciilor, turimului intern şi internaţional.

Rezumând opiniile exprimate, apreciem că una din condiiţile obligatorii ale apariţiei şi fundamentării unei întreprinderi de specialitate alimentaţie publică şi turism este aceea a asigurării unor servicii destinate satisfacerii nevoilor de hrană, cazare şi alte servicii turistice, în condiţiile obţinerii unui profit.

Forma cea mai adecvată de prestare a unor servicii de alimentaţie publică şi turism o reprezintă întreprinderea, care spre deosebire de celelalte modalităţi de organiyare este totuşi o organizaţie. În acest caz, accepţiunea de “organizaţie” indică faptul că întreprinderea este o formă superioară de organizare a activităţii de prestări servicii în alimentaţie publică şi turism.

Precizarea este necesară mai ales pentru perioada în care ne aflăm, de încurajare a initţativei particulare. Întreprinzătorul trebuie să ştie că realizarea unor servicii la nivel “meşteşugaresc”, aşa cum se prezentau la începutul secolului, nu poate fi decât o etapă tranzitoare în direcţia constituirii unor întreprinderi moderne, viabile, capabile să se adapteze unui mediu deosebit de dinamic, în asigurarea unor servicii de alimentaţie publică, cazare şi turism, de inaltă ţinută profesională, la nivelul turismului internaţional.

Iniţiativa particulară are drept suport o serie de elemente, caracteristice unui întreprinzător, de natură psihologică, tehnico-economică şi psiho-socială. Elemente psihologică se referă la spiritual explorator (dorinţa de investigare, cercetare), trăsături de independenţă (autonomie) şi autoritate.

Elementele de natură tehnico-economică cuprind alternativele de ales, în ceea ce priveşte profilarea întreprinderii şi anume : iniţiativă (crearea unei întreprinderi similare altora existente în cadrul pieţei), reorganizarea unei întreprinderi, adaptarea activităţii propriei întreprinderi şi înlocuirea unei întreprinderi cu alta atunci când condiţiile de piaţa indică o astfel de opţiune.

Alegerea numelui societăţii comerciale prezintă o importanţă deosebită, având în vedere rolul acesteia în cazul activităţii de marketing . De regulă, aceasta trebuie să fie scurtă, uşor de reţinut şi pronunţat, să fie atractiv şi plin de semnificţii pentru profilul activităţii.

II Conţinutul propriu zis

Sortimentul preparatelor de bază este denumit în mod curent mâncăruri (plat du jour) sau preparate de fel 2, fiind incluse în componenţa meniurilor pentru dejun. El este reprezentat din următoarele categorii : preparate din legume, carne si legume, carne de pasăre, carne de vânat, peşte, subproduse, tocături, fripturi si garnituri.

Comparativ cu preparatele culinare servite în prima parte a meniului preparatele de bază sunt mai cosistente,având o structură complexă.

Preparatele din legume cu carne :

Aceste preparate au structura complexă, având în componenţă legume, carne, sosuri. Au valoare nutritivă echilibrată, valoare energetică mare, calităţi senzoriale deosebite şi coeficient de utilizare digestiv maxim. Ele contribuie la diversificarea meniurilor determinate de varietatea componentelor şi de procedeele termince aplicate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Ospatar-Chelner in UAP.doc