Utilaje în Industria Alimentara

Referat
9/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 9134
Mărime: 1.67MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Universitatea de Nord,Facultatea de Ştiinţe

Extras din document

Transportul produselor solide

Pentru desfăşurarea procesului de producţie intr-o întreprindere sunt necesare materiale solide de o mare diveristate,care trebuie aduse la locul de folosire prin depalsări la acelaşi nivel sau la nivele diferite,pe distanţe ce pot varia de la metri la kilometri şi chiar mai mult.Aceste deplasări se realizează cu mijloace de ridicat şi de transport,care trebuie să indeplinească următoarele condiţii:

-să nu degradeze materialele transportate sau ridicate;

-să transporte in timp util cantitatea necesară şi cu periodicitatea efectuării operaţiilor tehnologice;

-să lucreze in locurile şi pe traseele cerute fără a intrerupe sau stânjenii producţia;

-să fie mai economice;

-să nu necesite eforturi mari din partea muncitorilor;

-să nu dăuneze sănătăţii muncitorilor.

Maşinile şi instalaţiile de ridicat şi transportat reprezintă unul din principalele mijloace de mecanizare şi automatizare alucrărilor de încărcare,descărcare şi de transportat în interiorul unităţilor productive şi depozitare.

În general,pentru ca un material să fie deplasat de la un loc la altul,asupra lui trebuie să acţioneze o forţă pe direcţia şi în sensul în care se doreşte să se facă deplasarea.În timpul deplasării,între material şi suprafaţa pe care se face deplasarea se produce o frecare cu următoarele consecinţe nefavorabile:degradarea materialului;creşterea consumului de energie necesară deplasării şi producerea de nocivităţi(praf,zgomot).

Pentru a micşora sau chiar elimina efectele datorate frecării,materialele de transport sunt purtate de alte materiale,numite materiale suport.

După modul cum se realizează operaţia de transport şi ridicat maşinile se împart în 2 categorii:

-cu funcţionare intermitentă la care funcţionarea în timp este dicontinuă,adică este compusă din perioade active de lucru şi perioade de repaus(din durata totală de lucru numai o parte este folosităpentru transport)

-cu funcţionare continuă la care transportul materialelor se face in flux neîntrerupt(alimentarea,transportul şi descărcarea se fac în acelaşi timp şi în mod continuu).

Utilaje de transportat şi ridicat cu acţiune mecanică

Maşinile de ridicat şi transportat,în cazul general,pe lângă ridicarea sarcinii,mai servesc şi la efectuarea unor deplasări în plan orizontal şi depunerea ei la locul de întrebuinţare.

Maşinile şi instalaţiile de ridicat şi transport se prezintă în prezent într-o varietate extrem de mare de tipuri constructive şi principii de funcţionare.

Utilaje de transport şi ridicat cu funcţionare intermitentă

Mijloacele de transport şiridicat pot ficu deplasare ghidată pe anumite trasee sau cu deplasarea liberă:terestru,pe apă sau aerian.

Cele mai folosite utilaje de ridicat cu acţiune intermitentă în intreprinderile de industrie alimentară sunt : palane,poduri rulante , macarale ,ascensoare, vincluri sau cricuri,troliuri,încărcătoare,electrocare,electrostivuitoare,transportoare suspendate acţionate manual,camioane.

Palane

Sunt mecanisme de ridicat sarcini formate dintr-un ansamblu de scripeţi ficşi şi mobili,montaţi pe axe şi acţionate manual sau electric.

Palane manuale cu scripeţi şi cabluri pot fi formate dintr-un scripete sau din 2 grupe de scripeţi 2 şi 4,numite mufle.În mufla inferioară se agaţă sarcina cu ajutorul cârligului 5 ,iar mufla superioară se prinde cu cârligul 1 de o grindă sau de planşeu.Ridicarea sarcinii se face manuală cu ajutorul cablului 3 care se înfăşoară pe scripeţii celor două mufle. Aceste palane sunt palane manuale cu scripeţi simpli.Mufla este formată din scripete montat pe axul fixat în două plăci.La cele două capete plăcile sunt îmbinate prin bolţuri.Pe un bolţ este montat un cercel,pentru fixarea capătului liber al cablului,iar pe celălalt bolţ este montată traversa pentru cârlig.

Fig.1.Palane manuale cu scripeţi şi cabluri

a)palane simple

b)mufla părţile componente

c)palan cu scripeţi multipli

1-cârlig fixar palan

2-mufla superioară

3-cablu d sarcină

4-mufla inferioară

5-cârlig pentru sarcină

6-cercel

7-bolţ

8-scripete

9-ax

10-plăci scut

11-traversa cârlig

Palane manuale cu angrenaje şi lanţuri

În locul scripeţilor multipli pentru multiplicare forţei se folosesc angrenaje,care pot fi melcate sau cilindrice planetare.

Palanul cu melc prezentat în figura 2.a),al cărui schemă cinematică este arătată în fig.2.b) se compune dintr-o roată de acţionare4 solidară cu melcul 6 care angrenează cu roata melcată 2 montată solidar pe axul roţii de lanţ 3.Pe un capăt al melcului este montată roata de manevră 4 acţionată prin lanţul calibrat 5 ,iar pe celălalt capăt o frână cu disc 10,cu acţiune continuă şi un mecanism cu clichet pentru împiedicarea coborârii accidentale a sarcinii 12.Pentru ridicare se foloseşte un lanţ calibrat 9 ,care se infăşoară peste roata de lanţ 7,prevăzută cu cârlig 8 pentru susţinerea sarcinii 12.Un capăt al lanţului este fixat de carcasa palanului,iar al doilea capăt atârnă liber.Palanul este fixat de planşeu sau grindă cu ajutorul unui cârlig 1.Când roata de manevră este învârtită cu ajutorul lanţului 5,melcul 6 antrenează roata melcată 2 şi implicit roata de lanţ 3,realizându-se astfel ridicarea ramurii din stânga a lanţului 9 şi deci a sarcinii din cârligul 8.Pentru coborârea sarcinii se va aplica lanţului o milcare de sens invers a ridicării.

Fig.2.Palane manuale cu angrenaje şi lanţuri

a)palan manual cu melc

b)schema cinematică a palanului cu mel

c)tipuri de roţi de lanţ

1-cârlig agăţare palan

2-roata melcată

3-roata de acţionare

4-roata de manevră

5-lanţ de manevră

6-melc

7-roata de lanţ

8-cârlig pentru sarcină

9-lanţ calibrat pentru sarcină

10-frână

11-mecanism cu clichet

12-sarcină

d)palan manual staţionar cu angrenaj planetar şi roţi de lanţ

1-cârlig

2-angrenaj planetar

3-mecanism cu clichet

4-roata de lanţ

5-roata de manevră

6-lanţ de mână

7-lanţ de sarcină

8-muflă

9-cârlig sarcină

e) şi f) palane manuale cu melc deplasabile pe grindă cu cărucior de rulare

1-grindă

2-cărucior deplasare pe grindă

3-carcasa

4-angrenaj melcat

5-lanţ de sarcină

6-cârlig sarcină

7-lanţ de manevră sarcină

8-lanţ de manevră cărucior

Preview document

Utilaje în Industria Alimentara - Pagina 1
Utilaje în Industria Alimentara - Pagina 2
Utilaje în Industria Alimentara - Pagina 3
Utilaje în Industria Alimentara - Pagina 4
Utilaje în Industria Alimentara - Pagina 5
Utilaje în Industria Alimentara - Pagina 6
Utilaje în Industria Alimentara - Pagina 7
Utilaje în Industria Alimentara - Pagina 8
Utilaje în Industria Alimentara - Pagina 9
Utilaje în Industria Alimentara - Pagina 10
Utilaje în Industria Alimentara - Pagina 11
Utilaje în Industria Alimentara - Pagina 12
Utilaje în Industria Alimentara - Pagina 13
Utilaje în Industria Alimentara - Pagina 14
Utilaje în Industria Alimentara - Pagina 15
Utilaje în Industria Alimentara - Pagina 16
Utilaje în Industria Alimentara - Pagina 17
Utilaje în Industria Alimentara - Pagina 18
Utilaje în Industria Alimentara - Pagina 19
Utilaje în Industria Alimentara - Pagina 20
Utilaje în Industria Alimentara - Pagina 21
Utilaje în Industria Alimentara - Pagina 22
Utilaje în Industria Alimentara - Pagina 23
Utilaje în Industria Alimentara - Pagina 24
Utilaje în Industria Alimentara - Pagina 25
Utilaje în Industria Alimentara - Pagina 26
Utilaje în Industria Alimentara - Pagina 27
Utilaje în Industria Alimentara - Pagina 28
Utilaje în Industria Alimentara - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Utilaje in Industria Alimentara.doc

Alții au mai descărcat și

Nutriția adecvată și salubră

Partea I Aspecte actuale și de perspectivă Introducere Din vremuri antice oamenii deja cunoșteau importanța enormă a alimentației pentru...

Tehnologia Obtinerii Berii

Berea este o bautura alcoolica nedistilata, obisnuita prin fermentarea cu drojdie a unui must realizat din malt, apa si fiert cu hamei. Unii...

Utilaje în industria alimentară

Introducere Pentru conducerea proceselor tehnologice din industria alimentară , inginerii specializaţi în această ramură ca să facă faţă cu succes...

Proiectarea produselor noi în industria alimtara

1. Scurt istoric al firmei. Caracterizarea produsului nou Încă de la înființarea sa din 1990, OKF și-a asumat angajamente pentru a produce cel mai...

Ambalarea în Atmosferă Modificată a Cărnii

INTRODUCERE Astăzi ambalajul alimentului îndeplineşte un rol multifuncţional în industria alimentară. Funcţiile primordiale ale ambalajelor includ...

Procesare

1.ISTORIC. GENERALITATI. Procesarea cu microunde este inclusa in cadrul tehnicilor termice de procesare a alimentelor. Necesitatea de a emite...

Tehnici de procesare și curățare a produselor alimentare

Omul, spre deosebire de alte vieţuitoare, nu consumă toate alimentele aşa cum se găsesc în natură, ci numai după o prealabilă prelucrare. Această...

Valoarea nutritivă a ouălor și rolul acestora în alimentație

Lucrarea de disertație are drept temă: Valoarea nutrițională a ouălor și rolul acestora în alimentație, având un număr de 60 pagini, 38 figuri și...

Te-ar putea interesa și

Utilaje în industria alimentară

1. MASINI DE RIDICAT Masinile si instalatiile de ridicat si transportat reprezinta unul din principalele mijloace de mecanizare si automatizare...

Utilaje în industria alimentară

Introducere Fermentaţia este un proces important, întrucât prin fermentaţie se obţin băuturile alcoolice, brânzeturile şi lactatele, oţetul,...

Utilaje în industria alimentară

Introducere Pentru conducerea proceselor tehnologice din industria alimentară , inginerii specializaţi în această ramură ca să facă faţă cu succes...

Utilaje în industria alimentară

1.Tehnologia vinului.Scurt istoric Tehnologia vinului sau oenologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul proceselor, metodelor şi procedeelor de...

Proiect utilaje în industria alimentară

Tema proiectului Schema si fluxul tehnologic pentru o sectie de afumare a carnii de capacitate 2000kg Cap I NOŢIUNEA DE CARNE Sub denumirea de...

Utilaje în industria alimentară - linia tehnologică pentru producerea siropurilor alimentare

INTRODUCERE Siropurile alimentare sunt soluţii lichid-vâscoase, foarte dulci, naturale, sintetice sau mixte, care se utilizează la prepararea...

Utilaje în industria alimentară - schimbător de căldură

INTRODUCERE Tehnologia reprezintă ansamblul metodelor, proceselor respectiv operaţiile aplicate asupra materiilor prime, materialelor şi datelor...

Utilaje în Industria Alimentara

Capitolul.I 1.Caracteristicile materiei prime și a produsului finit 1.1.Caracteristicile materiei prime.Generalităţi privind materia procesată....

Ai nevoie de altceva?