Impactul Sistemelor Expert de Gestiune Asupra Exercitarii Profesiei in Domeniul Financiar-Contabil

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Impactul Sistemelor Expert de Gestiune Asupra Exercitarii Profesiei in Domeniul Financiar-Contabil.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ioan Andone

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Inteligenta Artificiala

Extras din document

I. INTRODUCERE

În etapa actuală sistemele informatice devin capabile să modeleze astfel încât ele nu mai redau doar modelul realităţii exterioare, ci transfigurează o nouă realitate virtuală pe care o proiectează şi o transmit utilizatorului de informaţii. Pentru realizarea şi exploatarea sistemelor informatice moderne, firma este obligată să cunoască perspectivele utilizării sistemelor informatice la nivel global şi să formuleze pe baza acestora o politică de informatizare adecvată, aplicată ulterior în mod consecvent şi asiduu.

II. Rolul tehnologiilor moderne în exercitarea profesiei în domeniul financiar–contabil

Experienţa a arătat de-a lungul timpului că pentru o problemă reală nici o abordare şi nici o modelare, oricât de sofisticat ar fi acestea, nu o pot rezolva în totalitate, fiind necesare combinaţii ale diferitelor raţionamente (cel pe bază de model şi cele euristice părând a fi complementare devenind astfel interesantă o cooperare între ele).

Astfel, următorul val după societatea global informaţională se va putea numi stadiul inteligenţei şi al cunoaşterii, care va plasa în centrul atenţiei exploatarea informaţiei. Va fi perioada când se vor atinge într-o mai mare măsură limitele capacităţii creierului uman, când se va generaliza conceptul de Bio-Tehno-Sistem, adică, acel HIBRID între SISTEMELE BIOLOGICE şi cele TEHNICE INTERMEDIATE DE INFORMATICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII.

Pentru profesiunea contabilă, dobândirea unei competenţe în acord cu aceste tehnologii constituie un imperativ. Tehnologiile informaţionale joacă un rol vital în realizarea activităţii tuturor organizaţiilor, orientate atât spre obţinerea de profit cât şi spre activităţi non-profit. Profesioniţtii contabili trebuie să utilizeze pe scară largă variatele tipuri ale tehnologiilor informaţionale

Profesiunea financiar–contabilă are o arie diversă de acţiune, profesioniştii activând în industrie şi comerţ, ca liber-profesionişti sau în sectorul public. În acestă arie, ei îşi asumă anumite roluri, precum acela de manager financiar, de membru al echipei care configurează sistemul de producere a informaţiilor fianciare, auditor intern, auditor extern sau expert contabil.

Tehnologiile informaţionale afectează modurile în care organizaţiile sunt structurate, conduse şi îşi desfăşoară activitatea şi, ca urmare, sunt în măsură să schimbe natura şi aspectul financiar al activităţii profesioniştilor contabili. Tehnologiile informaţionale modifică mediul competitiv la care participă, printre alţii, şi, profesioniştii contabili, şi de aceea ei sunt chemaţi să participe la procesele de creare a informaţiilor şi de stabilire a arhitecturii sistemului informaţional. Ei trebuie, de asemenea, să participe la conducerea, controlul şi evaluarea acestui sistem.

Sistemele expert pot influenţa structura unei organizaţii şi canalele ei de comunicaţie. Dacă scopul sistemului constă în eliminarea intervenţiei expertului uman din procesul decizional, nu numai că vor fi alterate canalele de comunicaţie, ci şi responsabilităţile executării unor sarcini sau chiar relaţiile de raportare.

Sistemele expert pot altera şi structura ierarhică a organizaţiei. De exemplu, în cazul unei structuri de management cu trei straturi multe, în organizaţiile mici, multe dintre deciziile luatate de managementul mijlociu pot fi eliminate. Prin folosirea unui sistem expert, managementul inferior poate lua decizii specifice managementului mijlociu, iar managementul mijlociu poate lua decizii specifice managementului superior. Dacă cunoaşterea managementului mijlociu este distribuită la alte niveluri de management, atunci necesitatea managementului mijlociu devine discutabilă, fapt care contribuie la aplatizarea structurii organizaţiei.

Mulţi oameni din compartimentele funcţionale ale organizaţiilor sunt sceptici sau se opun introducerii sistemelor expert de teamă că-şi vor pierde locul de muncă şi posibilitatea realizării veniturilor atât de necesare familiei. Oamenii marcaţi de şocul psihologic al pierderii slujbelor, datorită lipsei veniturilor sigure şi degradării demnităţii, simt dintr-o dată că trebuie să-şi schimbe stilul de viaţă.

Deşi sistemele expert contribuie mult la înmbunătăţirea procesului decizional, a calităţii şi fiabilităţii deciziei, există manageri care nu pot înţelege impactul pozitiv al informatizării inteligente asupra proceselor de afaceri ale companiilor şi implicit al menţinerii lor în competiţie.

Cu sistemele expert destinate diagnosticării, monitorizării şi controlului, consilierii şi oferirii unor soluţii inteligente la problemele complexe din organizaţii s-a dovedit contribuţia lor clară la stabilizarea locurilor de muncă şi nu la disponibilizarea lor. Pe măsură ce sistemele expert sunt introduse cu o anumită ritmicitate în organizaţii şi oamenii înţeleg contribuţia lor pozitivă, începe şi un proces de maturizare, care determină managementul să-i îndrepte atenţia şi în direcţia altor oprtunităţi de extindere a afacerilor ceea ce coonduce la angajarea de personal.

Doi cercetători britanici , Clarke şi Cooper, identifică viitorul sistemelor expert asupra profesiei contbile cu patru tipuri de schimbări:

- Schimbări în natura muncii contabile în sensul că se va crea un nivel al cunoaşterii care va încuraja personalul implicat în cooperarea cu proiectanţii de sisteme inteligente;

- Schimbări în serviciile complementare de natura consultanţei şi instruirii;

- Schimbări în sistemele interne privind planificarea proiectelor, facturarea şi sistemele resurselor umane/sistemele de poştă electronică, din cauza software-lui specializat apărut;

- Schimbări în structura de organizare datorate creşterii specializării personalului şi intensificarea muncii la domiciliu în interesul firmei. În jurul anului 2000 sistemele expert, devenite comune în întreprinederile competitive, sunt cea mai semnificativă evoluţie a tehnologiei informaţionale.

Avantajele acestei tehnologii de vârf constau în:

- Capacitatea de a memora şi distribui cunoaşterea cu ofertă de expertiză la momentul oportun;

- Mijloace de stocare a expertizei rar utilizate sau pe cale de dispariţie;

- Un mediu interactiv de instruire a personalului mai ales când sunt achiziţionate noi deprinderi în profesie;

Fisiere in arhiva (1):

  • Impactul Sistemelor Expert de Gestiune Asupra Exercitarii Profesiei in Domeniul Financiar-Contabil.doc