Toate referatele din domeniul Istoria Romanilor

 • Romania - partenera a Triplei Aliante

  INTRODUCERE Cucerirea independenței de stat, în urma războiului ruso-turc din 1877-1878, i-a permis României să devină subiect al relațiilor internaționale și i-a conferit posibilități sporite de afirmare în politica externă. După 1878, România a urmărit 3 obiective principale de politică externă, acestea fiind formulate în memoriul prezentat de Mihail Kogălniceanu la 19 iunie/1 iulie 1878 în cadrul Congresului de la Berlin: menținerea integrității teritoriale; recunoașterea și consolidarea...

 • Atitudinea statului fata de Biserica Ortodoxa Romana in timpul regimului Ceausescu

  Istoria este știința care se bazează pe datări sigure, nu pe păreri, nu ne îngăduim a permite emiterea ipotezelor, ci enunțarea faptelor așa cum s-au petrecut ele în mod obiectiv în condițiile social istorice respective . Odată studiată istoria Bisericii românești, care are o strânsă legătură cu istoria Bisericii universale, avem imaginea întregii vieți atât a creștinilor din orice colț al lumii, cât și a vieții creștinilor români . Mari personalități românești socotesc Biserica Ortodoxă...

 • Ambasada Romaniei la Roma

  Diplomația reprezintă unul dintre cele mai vaste subiecte. Începuturile diplomației sunt identificate cu apariția statului. Este adeseori numită ,,arta negocierilor” căci se conturează în jurul raporturilor dintre state, unul din scopurile sale fiind menținerea păcii. Nu este o noutate faptul că istoria diplomației este confundată cu istoria relațiilor internaționale. În realitate, istoria relațiilor internaționale observă ,,apariția și dezvoltarea marilor probleme”, respectiv ,,politica...

 • Caracterizarea conditiilor in perioada sistemului fanariot in Tarile Romane

  INTRODUCERE După acțiunea antiotomană din 1711 a lui Dimitrie Cantemir și după înlaturarea lui Ștefan Cantacuzino în 1717 ultimul domn pamântean din Țara Romanească, poarta otomană introduce în Principatele Române un regim politic dur, astfel domnitorii erau numiți de către sultan dintre grecii din cartierul Fanar al Constantinopolului ce deținuseră funcții importante în erarhia imperiului, teritoriul țărilor române era considerat parte integrantă a Imperiului Otoman, prin urmare părți din...

 • Romania sub regimul comunist - Dennis Deletant

  Cartea “România sub regimul comunist”, scrisă de Dennis Delatant a fost tradusă în română de către Delia Răzdolescu și publicată în anul 1997 prin editura Fundația Academică Civică. Cartea este structurată în trei capitole: Dominația sovietică și dictatura comunistă(1947-1955), Încercările de autonomie(1956-1970) și Neostalinism și teroare profilactică(1970-1989). De asemenea, cartea nu începe ex-abrupto,ci din potrivă, autorul încearcă să contextualizeze evoluția evenimentelor de după anul...

 • Reforma agrara din 1921

  INTRODUCERE La inceputul sec. al XX-lea problema agrară constituia una din chestiunile fundamentale evoluției României. Prin modul ei de rezolvare depindea atât progresul economic al țării cât și îmbunătățirea soartei țăranilor. Lupta pentru pămant a constituit mereu principalul motiv al rebeliunilor si răscoalelor. Tot din această problemă ia naștere revoluția lui Horia si cea a lui Avram Iancu, toți luptându-se pentru pământ. In 1921 împărțirea pământului prin reforma agrară a fost un...

 • Formarea Tarii Moldovei

  1. Considerații privind formarea Țării Moldovei Istoria Moldovei este una bogată, cu rădăcini strâns legate încă de la Dacia antică alături de Țara României și alte formațiuni politice românești din epoca medievală. Premisele întemeierii statului medieval Moldova au fost următoarele: - existența unor formațiuni politice încă de la sfârșitul secolului al XIII-lea, în partea de nord a Moldovei, menționate de izvoare germane și poloneze; - contribuția românilor din Transilvania, prin...

 • Constituirea teritoriala a tarii Moldova

  1. Granițele Țării Moldovei Principatul Moldova apare pe cursul superior al râului Siret, la nord-estul Carpaților Orientali, în baza unei formațiuni territorial-prestatale de la mijlocul secolului al XIV-lea, localizată pe râul Moldova (de la care probabil și vine denumirea țării). Din punct de vedere istorico-geografic, specifitatea teritoriului se încadrează între obstacolele naturale reprezentate de Carpații Orientali la apus, adâncul canion al văii Nistrului la miazănoapte și răsărit,...

 • Maresalul Ion Antonescu

  I. Începutul vieții și a carierei militare Una dintre cele mai controversate personalități politice ale României moderne, Ion Antonescu, s-a născut pe 2 (14) iunie 1882 la Pitești , în familia ofițerului de carieră Ion Antonescu. Supus de mic unei educații spartane, rigorilor exigenței militare, după școala primară a urmat 4 ani gimnaziul, apoi școala fiilor de militari (liceul militar) de la Craiova, pe care a absolvit-o la 25 iuniue 1902 . În același an, pe 1 iulie, s-a înscris la Școala...

 • Ierarhii din scaunul Buzaului

  Vechimea creștinătății de la Curbura Carpaților este autentificată, încă din secolul al IV-lea, prin jertfa sângelui martiric al unor sfinți-eroi ai credinței în Hristos (Inna, Rhima și Pina, †369-370, pomeniți la 20 ianuarie; preoții Batusios, Verecas, împreună cu doi fii și două fiice, călugărul Arpylas, mirenii Abebas, Constans, Hagias, Rhyas, Hegatrax, Iscoes, Sylas, Sigetzas, Suerilas, Suimblas, Thermas, Philgas și mirenele Anna, Allas, Baris, Moico, Mamyca, Virco, Animais, toți...

 • Unirea Basarabiei cu Romania reflectata in balcanistica occidentala

  În conștiința istorică și istoriografia românească, data de 27 martie/9 aprilie 1918 s-a impus ca ziua Unirii Basarabiei cu România. Fără a contesta în vreun fel importanța momentului istorici respectiv, în cele ce urmează, prin sintagma „Unirea Basarabiei cu România” vom înțelege o succesiune de fapte, evenimente și evoluții, anticipate de frământările declanșate la scurt timp după abdicarea țarului Nicolae al II-lea, încadrabile grosso modo între constituirea Sfatului Țării, spre finele...

 • Relatiile romano-americane in perioada Razboiului Rece

  Abstract: În a doua jumătate a secolului XX, relațiile internaționale au fost dominate de un conflict ideologic, numit „Războiul rece”, dus între două blocuri politice: SUA și statele democratice, pe de o parte, și URSS și statele comuniste pe de altă parte. Perioada de desfășurare este 1946-1991 (începe după terminarea celui de-al Doilea război mondial și se încheie odată cu desființarea URSS). În 1946 se vorbea deja despre împărțirea lumii în două tabere, lumea comunistă și lumea liberă și...

 • Marea unire

  Unirea Transilvaniei cu România de la 1 Decembrie 1918 reprezintă fără doar și poate evenimentul principal al istoriei României și totodată realizarea unui deziderat al locuitorilor granițelor vechii Dacii. Aniversăm cu respect în fiecare an Ziua Națională a României la 1 Decembrie, prilej de rememorare a jertfei înaintașilor și a luptei pentru constituirea statului național român. Cu acest prilej, discu tăm, polemizăm, dezbatem cu privire la rolul maselor și al personalităților în anul plin...

 • Coordonatele constitualismului modern de factura liberala

  1) Constituția României din 1866 Prima constituție a României a fost emisă în 1866, în contextul venirii pe tron a principelui Carol I din dinastia Hohenzollern-Sigmaringen. A fost o creație internă promulgată fără aprobarea marilor puteri, reprezentând un compromis între marii moșieri și burghezie. Ea a avut la bază constituția Belgiei din 1831, politicienii români sperând ca marilor puteri, să aibă, în privința României, aceiași atitudine, ca în cazul acestui stat. Această constituție a...

 • O zi din secolul XX - 30 Decembrie 1947

  În țara noastră desființarea regimului politic burghez și trecerea puterii de stat în mâinile clasei muncitoare,aliată cu țărănimea muncitoare și cu ceilalți oameni ai muncii,au avut loc în mod treptat,în cadrul revoluției democrat-populare din anii 1944-1947. Procesul de cucerire a puterii de stat de către oamenii muncii,a început la 23 august 1944,odată cu doborârea dictaturii militare-fasciste,atunci când partidele comunist și social-democrat au obținut primele locuri în noul guvern,și...

Pagina 1 din 30