Referatele din domeniul Istoria Românilor - pagina 3 din 29

Recenzie Tasin Gemil. Românii și otomanii în secolele XIV-XVI

Autor: Tasin Gemil, istoric, profesor universitar și om politic român. Tasin Gemil este unul dintre cei mai importanți turcologi români, iar lucrarea sa este de una de referiță în domeniu, fiind solicitată atât de mediul academic, cât și de publicul larg interesat de istorie. Ca specialist, Gemil Tahsin s-a... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Preview

România - parteneră a Triplei Alianțe

INTRODUCERE Cucerirea independenței de stat, în urma războiului ruso-turc din 1877-1878, i-a permis României să devină subiect al relațiilor internaționale și i-a conferit posibilități sporite de afirmare în politica externă. După 1878, România a urmărit 3 obiective principale de politică externă, acestea fiind... citește mai departe

20 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Atitudinea statului fata de Biserica Ortodoxă Română în timpul regimului Ceaușescu

Istoria este știința care se bazează pe datări sigure, nu pe păreri, nu ne îngăduim a permite emiterea ipotezelor, ci enunțarea faptelor așa cum s-au petrecut ele în mod obiectiv în condițiile social istorice respective . Odată studiată istoria Bisericii românești, care are o strânsă legătură cu istoria Bisericii... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Ambasada României la Roma

Diplomația reprezintă unul dintre cele mai vaste subiecte. Începuturile diplomației sunt identificate cu apariția statului. Este adeseori numită ,,arta negocierilor” căci se conturează în jurul raporturilor dintre state, unul din scopurile sale fiind menținerea păcii. Nu este o noutate faptul că istoria diplomației... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Caracterizarea condițiilor în perioada sistemului fanariot în Țările Române

INTRODUCERE După acțiunea antiotomană din 1711 a lui Dimitrie Cantemir și după înlaturarea lui Ștefan Cantacuzino în 1717 ultimul domn pamântean din Țara Romanească, poarta otomană introduce în Principatele Române un regim politic dur, astfel domnitorii erau numiți de către sultan dintre grecii din cartierul Fanar... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

România sub regimul comunist - Dennis Deletant

Cartea “România sub regimul comunist”, scrisă de Dennis Delatant a fost tradusă în română de către Delia Răzdolescu și publicată în anul 1997 prin editura Fundația Academică Civică. Cartea este structurată în trei capitole: Dominația sovietică și dictatura comunistă(1947-1955), Încercările de autonomie(1956-1970)... citește mai departe

10 pagini 3 puncte Extras Preview

Reforma agrară din 1921

INTRODUCERE La inceputul sec. al XX-lea problema agrară constituia una din chestiunile fundamentale evoluției României. Prin modul ei de rezolvare depindea atât progresul economic al țării cât și îmbunătățirea soartei țăranilor. Lupta pentru pămant a constituit mereu principalul motiv al rebeliunilor si... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Formarea Țării Moldovei

1. Considerații privind formarea Țării Moldovei Istoria Moldovei este una bogată, cu rădăcini strâns legate încă de la Dacia antică alături de Țara României și alte formațiuni politice românești din epoca medievală. Premisele întemeierii statului medieval Moldova au fost următoarele: - existența unor formațiuni... citește mai departe

12 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Constituirea teritorială a țării Moldova

1. Granițele Țării Moldovei Principatul Moldova apare pe cursul superior al râului Siret, la nord-estul Carpaților Orientali, în baza unei formațiuni territorial-prestatale de la mijlocul secolului al XIV-lea, localizată pe râul Moldova (de la care probabil și vine denumirea țării). Din punct de vedere... citește mai departe

11 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Mareșalul Ion Antonescu

I. Începutul vieții și a carierei militare Una dintre cele mai controversate personalități politice ale României moderne, Ion Antonescu, s-a născut pe 2 (14) iunie 1882 la Pitești , în familia ofițerului de carieră Ion Antonescu. Supus de mic unei educații spartane, rigorilor exigenței militare, după școala primară... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Ierarhii din scaunul Buzăului

Vechimea creștinătății de la Curbura Carpaților este autentificată, încă din secolul al IV-lea, prin jertfa sângelui martiric al unor sfinți-eroi ai credinței în Hristos (Inna, Rhima și Pina, †369-370, pomeniți la 20 ianuarie; preoții Batusios, Verecas, împreună cu doi fii și două fiice, călugărul Arpylas, mirenii... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Preview

Unirea Basarabiei cu România reflectată în balcanistica occidentală

În conștiința istorică și istoriografia românească, data de 27 martie/9 aprilie 1918 s-a impus ca ziua Unirii Basarabiei cu România. Fără a contesta în vreun fel importanța momentului istorici respectiv, în cele ce urmează, prin sintagma „Unirea Basarabiei cu România” vom înțelege o succesiune de fapte, evenimente... citește mai departe

14 pagini 4 puncte Extras Preview

Relațiile româno-americane în perioada Războiului Rece

Abstract: În a doua jumătate a secolului XX, relațiile internaționale au fost dominate de un conflict ideologic, numit „Războiul rece”, dus între două blocuri politice: SUA și statele democratice, pe de o parte, și URSS și statele comuniste pe de altă parte. Perioada de desfășurare este 1946-1991 (începe după... citește mai departe

13 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Marea unire

Unirea Transilvaniei cu România de la 1 Decembrie 1918 reprezintă fără doar și poate evenimentul principal al istoriei României și totodată realizarea unui deziderat al locuitorilor granițelor vechii Dacii. Aniversăm cu respect în fiecare an Ziua Națională a României la 1 Decembrie, prilej de rememorare a jertfei... citește mai departe

4 pagini 3 puncte Extras Preview

Coordonatele constitualismului modern de factura liberala

1) Constituția României din 1866 Prima constituție a României a fost emisă în 1866, în contextul venirii pe tron a principelui Carol I din dinastia Hohenzollern-Sigmaringen. A fost o creație internă promulgată fără aprobarea marilor puteri, reprezentând un compromis între marii moșieri și burghezie. Ea a avut la... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview