Toate referatele din domeniul Istoria Romanilor

 • Campania armatei Romane in Est in timpul celui de-al II-lea Razboi Mondial

  La 22 Iunie 1940, când Germania a atacat Uniunea Sovietică, Ion Antonescu și-a asumat singur responsabilitatea angajării țării în război si a cerut militarilor romani, prin celebrul ordin “Ostași, va ordon sa treceți Prutul!” să dezrobească din “jugul roșu al bolșevismului pe frații noștri contropiți” și să readucă între hotarele naționale “glia străbună a Basarabiei și codrii voievodali ai Bucovinei”. Angajată sau mai precis angajându-se, în faza inițială întru-un război care i-a fost...

 • Reprimarea si consecintele miscarilor taranesti din Arad si Bihor

  Rebeliunea țărănească de la mijlocul secolului al XX-lea în nord-vestul României a izbucnit pe fondul neînțelegerilor provocate de măsurile luate de regimul comunist începând cu anul 1945 dar mai ales în anii 1948-1949, după aplicarea decretului 83din 2 martie 1949. Mișcările țărănești au atins punctul culminant în lunile iulie - august 1949, în perioada treierișului, când s-a trecut la colectarea cotelor obligatorii, care s-au dovedit imposibile pentru majoritatea țăranilor, precum și la...

 • Asezarile rurale medievale din Crisana secolelor X-XIII

  I. Câteva considerații privind așezările rurale din Crișana în secolele VIII-X Am considerat necesar ca înainte de a ne referi la evoluția așezărilor rurale în Crișana în perioada evului mediu timpuriu să creionăm o scurtă prezentare a acestora înainte cu câteva secole, după încheierea procesului de romanizare și de formare a poporului român. Este de menționat faptul că informațiile referitoare la așezările sătești din secolele VIII-X provin în exclusivitate din domeniul arheologiei, de pe...

 • Organizarea administrativa a Tarii Romanesti

  Populația unui stat s-a stabilit și trăiește în așezările teritoriale, care s-au constituit ca formațiuni naturale, dezvoltate și structurate de-a lungul evoluției istorice, în scopul ocrotirii unor interese locale și a perpetuării vieții comunității. Oamenii își leagă traiul zilnic de un anumit loc din teritoriul țării, care devide comunitatea lor, așezarea lor, domiciliul lor. Ţara Românească se constituie sub domnia lui Basarab, statului întemeietorul prin reunirea cnezatelor şi...

 • Importanta si rolul Mitropolitului Andrei Saguna la dezvoltarea limbii romane si locul sau in istorie

  INTRODUCERE A ne cunoaşte istoria neamului şi a Bisericii - care i-a păstrat fiinţa şi unitatea - nu ar trebui să mai fie astăzi doar un act de cultură, ci mai mult, o datorie. Dacă nu ne cunoaştem istoria, de fapt nu ne cunoaştem pe noi înşine. Reprezentand si imbinand multiculturalismul Imperiului Austro-Ungar cu lupta pentru supravietuirea identitatii nationale romanesti, personalitatea a carui portret incercam sa il creionam, este de o masivitate zdrobitoare. De o formatie...

 • Dinicu Golescu

  Vlăstar al unei vechi familii boiereşti din Țara Românescă Boier muntean Om politic Cărturar Memoralist Militant pentru dezvoltarea culturii si a educației in Țara Românească A înființat primul ziar în limba română împreună cu Ion Heliade Rădulescu, “Curierul românesc”(1829) , revistă cu orientare iluministă A înființat prima Școală în limba română alături de Gh. Lazăr A fost : Ispravnic - Vel Aga- Hatman - Mare Logofăt (1821) Împreună cu fratele său mai mare, Iordache, a studiat la...

 • Strigaturi de nunta

  1. Dansul miresei cu fetele din sat La casa miresei, în timp ce majoritatea nuntaşilor dansează în curte, mireasa înconjurată de surorile, verişoarele si prietenele apropiate, dansează mai ales în casă. Ele joacă dansul miresei, dansul în doi, la care mireasa are ca parteneră, pe rând. Câte una dintre fetele menţionate, în timp ce celelalte fac hora de cerc închis, ţinându-se cu mâinile pe la spate strâns împrejur… La un moment dat, dansul se lărgeşte şi se înteţeşte cu participarea mai...

 • Sanctuarele de la Parta

  Sanctuarele de la Parța sunt încadrate în enelotic, etapă superioară a neoliticului, și sunt niște construcții cu rol de cult De-a lungul istoriei găsim mai multe dovezi ale importanței acestor construcții: rolul sacru al pietrei (betil) la vechii evrei, sanctuarul de la Delphi cu piatra pe care era așezat scaunul lui Apollo(omphalos-centrul lumii), simbolul pietrei sfinte de la Mecca la arabi În general, aceste zone de cult se găsesc în mijlocul așezărilor, fiind înconjurate și de lucrări de...

 • Regulamentul organic in principatele romane

  1. Introducere Zona centrală a Europei ca și Balcanii au fost cauza lungilor lupte pentru stăpânire între marile puteri ale vremurilor, fie că era vorba despre Ungaria, Austro-Ungaria, Imperiul Otoman sau mai târziu Imperiul Rus. Teritoriile Țărilor Române nu au fost cruțate nici în secolul al XIX-lea de războaiele duse între Imperiul Otoman și Imperiul Rus, fiind deseori teatru al acțiunilor militare în ciuma războiului dezlănțuită de către cele două imperii care-și urmăreau scopurile...

 • Diplomatia romaneasca de la congresul de la Berlin

  Inca din luna noiembrie 1877, in cursul unei intrevederi cu tarul Alexandru, premierul Ion C. Bratianu exprimase dorinta Romaniei, dincolo de recunoasterea independentei, de a mentine ocupate cateva puncte strategice la Dunare si de a participa la tratativele de pace.Cerintele emisarului roman aveau sa fie primite cu rezerva de catre tar, care preciza ca Romania nu va regreta niciodata intrarea in razboi. Asigurari de aceeasi natura au fost exprimate direct si domnitorului, in timpul...

 • Marea Unire - 1 Decembrie

  Anul 1918 reprezintă în istoria poporului român anul triumfului idealului naţional, anul încununării victorioase a lungului şir de lupte şi sacrificii umane şi materiale pentru făurirea statului naţional unitar. Ceea ce la 1600 (prin fapta lui Mihai Viteazul) fusese doar o clipă de vis, la 1 Decembrie 1918 devenea cea mai miraculoasă realizare a acestui popor. Unirea tuturor românilor s-a înfăptuit sub sceptrul Regelui Ferdinand I. Premisele ce au dus la înfăptuirea Marii Uniri 5...

 • Relatiile externe a Tarilor romane in prima jumatate a secolului al XVII-lea

  INTRОDUСЕRЕ Dupа fоrmаrеа stаtеlоr mеdiеvаlе, istоriа rоmаnilоr s-а dесlаnsаt pе fоndul rivаlitаtii dintrе rеgаtеlе сrеstinе, Ungаriа si Pоlоniа si Impеriul Оtоmаn аflаt in plinа еxpаnsiunе. In асеst соntеxt Tаrilе Rоmаnе аu dеvеnit оbiесt dе disputа intrе mаrilе putеri аu tintа еxpаnsiunii putеrii асеstоrа. Dupа сum аfirmа Niсоlае Iоrgа istоriа nоаstrа а fоst о « pеrmаnеntа trаntа сu primеjdiа », rоmаnii fiind nеvоiti sа ...

 • Miscarea legionara

  Premise Procesul apariției, ascensiunii și decăderii Mișcarii Legionare, reprezintă un fenomen istoric ce a avut un destin special în cercetarea românească. Mișcarea Legionară era constant un referent negativ în discursul comunist, cu toate acestea regimul nu a încurajat o investigație substanțială a subiectului amintit, mai ales ca sunt observabile în perioada regimului Ceausescu anumite asemanari ideologice. Desi era discutat la nivelul discursului politic, subiectul era cvasi-tabuizat...

 • Necesitatea reformei administrativ-teritoriale a Romaniei din 1925

  REZUMAT Reîntoarcerea teritoriilor române, în perioada Marii Uniri, la patria mamă, necesita schimbări urgente, pentru implementarea conştiinţei naţionale române şi înlăturarea barierelor în dezvoltarea socială, politică, economică şi culturală a statului nou-creat. Obiective ce au fost atinse prin reforma din 1925, care a împărţit ţara în judeţe, uniformizînd astfel sistemul teritorial-administrativ al României reîntregite. Cuvinte-cheie: Marea Unire, reformă, judeţ, oraş, teritoriu,...

 • Ideologii politice in Romania Interbelica

  Cap.I. Introducere Viața politică specifică începutului perioadei interbelice a fost caracterizată succint de către D. Drăghicescu: „Consecințele războiului mondial – acelea ale aplicării votului universal și efectele reformei agrare, pe care le complică și le adâncesc frământările firești, izvorâte din întregirea neamului, prin alipirea provinciilor noi – toate acestea au intensificat viața noastră politică, au complicat-o și au trezit-o din lâncezeala și superficialitatea vremurilor...

Pagina 3 din 30