Referatele din domeniul Istoria Românilor - pagina 5 din 29

Sistemul normativ vicinal

Introducere Părăsirea Daciei de către romani în anii 271-275 a constituit și mai constituie o preocupare constantă pentru istorici, momentul dovedindu-se de un interes aparte pentru istoriografia românească și cea generală. Retragerea romană s-a petrecut destul de repede și într-un moment, când, raporturile... citește mai departe

9 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Suprimarea cordonului de la Nistru și unificarea vamală a Basarabiei cu Gubernele sale

Introducere Rezultatul unor noi raporturi de forţe care s-au creat către sfârşitul sec. al XVII-lea în Europa de Sud-Est au influenţat hotărâtor evoluţia Ţărilor Române. Spaţiul românesc, aflat într-o zonă strategică unde se ciocneau interesele geopolitice ale Marilor Puteri, care concurau la moştenirea... citește mai departe

15 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Campania armatei Române în Est în timpul celui de-al II-lea Război Mondial

La 22 Iunie 1940, când Germania a atacat Uniunea Sovietică, Ion Antonescu și-a asumat singur responsabilitatea angajării țării în război si a cerut militarilor romani, prin celebrul ordin “Ostași, va ordon sa treceți Prutul!” să dezrobească din “jugul roșu al bolșevismului pe frații noștri contropiți” și să readucă... citește mai departe

10 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Reprimarea și consecințele mișcărilor țărănești din Arad și Bihor

Rebeliunea țărănească de la mijlocul secolului al XX-lea în nord-vestul României a izbucnit pe fondul neînțelegerilor provocate de măsurile luate de regimul comunist începând cu anul 1945 dar mai ales în anii 1948-1949, după aplicarea decretului 83din 2 martie 1949. Mișcările țărănești au atins punctul culminant în... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Așezările rurale medievale din Crișana secolelor X-XIII

I. Câteva considerații privind așezările rurale din Crișana în secolele VIII-X Am considerat necesar ca înainte de a ne referi la evoluția așezărilor rurale în Crișana în perioada evului mediu timpuriu să creionăm o scurtă prezentare a acestora înainte cu câteva secole, după încheierea procesului de romanizare și... citește mai departe

11 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Organizarea administrativă a Țării Românești

Populația unui stat s-a stabilit și trăiește în așezările teritoriale, care s-au constituit ca formațiuni naturale, dezvoltate și structurate de-a lungul evoluției istorice, în scopul ocrotirii unor interese locale și a perpetuării vieții comunității. Oamenii își leagă traiul zilnic de un anumit loc din teritoriul... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Importanța și rolul Mitropolitului Andrei Șaguna la dezvoltarea limbii române și locul sau în istorie

INTRODUCERE A ne cunoaşte istoria neamului şi a Bisericii - care i-a păstrat fiinţa şi unitatea - nu ar trebui să mai fie astăzi doar un act de cultură, ci mai mult, o datorie. Dacă nu ne cunoaştem istoria, de fapt nu ne cunoaştem pe noi înşine. Reprezentand si imbinand multiculturalismul Imperiului Austro-Ungar... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dinicu Golescu

Vlăstar al unei vechi familii boiereşti din Țara Românescă Boier muntean Om politic Cărturar Memoralist Militant pentru dezvoltarea culturii si a educației in Țara Românească A înființat primul ziar în limba română împreună cu Ion Heliade Rădulescu, “Curierul românesc”(1829) , revistă cu orientare iluministă... citește mai departe

36 pagini 3 puncte Extras Bibliografie

Strigaturi de nunta

1. Dansul miresei cu fetele din sat La casa miresei, în timp ce majoritatea nuntaşilor dansează în curte, mireasa înconjurată de surorile, verişoarele si prietenele apropiate, dansează mai ales în casă. Ele joacă dansul miresei, dansul în doi, la care mireasa are ca parteneră, pe rând. Câte una dintre fetele... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Preview

Sanctuarele de la Parța

Sanctuarele de la Parța sunt încadrate în enelotic, etapă superioară a neoliticului, și sunt niște construcții cu rol de cult De-a lungul istoriei găsim mai multe dovezi ale importanței acestor construcții: rolul sacru al pietrei (betil) la vechii evrei, sanctuarul de la Delphi cu piatra pe care era așezat scaunul... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Regulamentul organic în principatele române

1. Introducere Zona centrală a Europei ca și Balcanii au fost cauza lungilor lupte pentru stăpânire între marile puteri ale vremurilor, fie că era vorba despre Ungaria, Austro-Ungaria, Imperiul Otoman sau mai târziu Imperiul Rus. Teritoriile Țărilor Române nu au fost cruțate nici în secolul al XIX-lea de războaiele... citește mai departe

12 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Diplomatia romaneasca de la congresul de la Berlin

Inca din luna noiembrie 1877, in cursul unei intrevederi cu tarul Alexandru, premierul Ion C. Bratianu exprimase dorinta Romaniei, dincolo de recunoasterea independentei, de a mentine ocupate cateva puncte strategice la Dunare si de a participa la tratativele de pace.Cerintele emisarului roman aveau sa fie primite... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Marea Unire - 1 Decembrie

Anul 1918 reprezintă în istoria poporului român anul triumfului idealului naţional, anul încununării victorioase a lungului şir de lupte şi sacrificii umane şi materiale pentru făurirea statului naţional unitar. Ceea ce la 1600 (prin fapta lui Mihai Viteazul) fusese doar o clipă de vis, la 1 Decembrie 1918 devenea... citește mai departe

23 pagini 3 puncte Extras

Relatiile externe a Tarilor romane in prima jumatate a secolului al XVII-lea

INTRОDUСЕRЕ Dupа fоrmаrеа stаtеlоr mеdiеvаlе, istоriа rоmаnilоr s-а dесlаnsаt pе fоndul rivаlitаtii dintrе rеgаtеlе сrеstinе, Ungаriа si Pоlоniа si Impеriul Оtоmаn аflаt in plinа еxpаnsiunе. In асеst соntеxt Tаrilе Rоmаnе аu dеvеnit оbiесt dе disputа intrе mаrilе putеri аu tintа еxpаnsiunii putеrii асеstоrа. Dupа... citește mai departe

29 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Mișcarea legionară

Premise Procesul apariției, ascensiunii și decăderii Mișcarii Legionare, reprezintă un fenomen istoric ce a avut un destin special în cercetarea românească. Mișcarea Legionară era constant un referent negativ în discursul comunist, cu toate acestea regimul nu a încurajat o investigație substanțială a subiectului... citește mai departe

11 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview