Referatele din domeniul Limba Română

Harta bibliotecilor lumii

Biblioteca modernă are o multitudine de forme și metode de lucru atât cu resursele informaționale cât și cu utilizatorii ei. Activitatea bibliotecii este multidimensională și pentru a-și evalua starea reală, potențialul, direcțiile de dezvoltare e nevoie de mijloace și instrumente, apelând la statistica de... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Maria, regina României

Derivată din geografie, geopolitica s-a născut din necesități utilitare, extinzându-și treptat sfera de cunoaștere asupra întregului Pământ. Prin extinderea comerțului internațional și deschiderea de noi piețe comerciale, la începutul epocii moderne geografia a devenit un element esențial în procesul de cunoaștere a... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Cum să te iubești pe tine, pentru a te înțelege mai bine cu ceilalalți

Cartea pe care am ales-o se numește „Cum să te iubești pe tine, pentru a te înțelege mai bine cu ceilalalți”, scrisă de Francois Lelord și Cristophe André, Editura Trei, 2003 , București, care, după părerea mea, este o carte care ar trebui citită de toată lumea, deoarece prezintă cazuri reale, interesante, și care... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Îmbogățirea vocabularului limbii române sau degradarea lexicului românesc

Introducere: Simultan cu intrarea în epoca modernă și dezvoltarea societății românești din ultimele decenii, lexicologia a prins culoare adoptând un stil revoluționar îmbogățire al lexicului limbii române. Această adoptare a noilor termeni a apărut din mai multe cauze lingvistice sau extralingvistice ca de... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Cezara - Discursul utopic și discursul fantastic

„Cezara” e publicată pentru prima oară în foiletonul ziarului „Curierul de Iași”, la 6 august 1876. Are la baza texte mai vechi, din care se păstrează în manuscrise mai multe fragmente, ce corespund capitolelor VI-VIII, respectiv altor doua capitole, care continuă actiunea nuvelei. Capitolul X [Moartea Cezarei],... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Cultură și civilizație

„Că limba nu este numai lăcașul fiintei, ci și casa omului, cea în care se instalează și locuiește, în care se întâlnește cu sine și cu celălalt și că una dintre încăperile cele mai confortabile din această casă este aceea a creatiei poetice, a artei - toate acestea sunt lucruri ce continuă să mi se pară mereu... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Influența cadrului didactic asupra dezvoltării elevilor

„Nu putem direcționa vântul, dar putem direcționa direcția vâslelor” Vince Lombardi Problema adaptării școlare a elevilor reprezintă un aspect fundamental al activității instructiv-educative, fiind prezentă în viața școlii, în preocupările de zi cu zi ale cadrelor didactice, dar și în numeroase cercetări, atât pe... citește mai departe

3 pagini 6 puncte Extras Preview

Mihail Andrei, erudit și filozof al limbii

Orașul Buhuși este situat în zona Subcarpaților Moldovei, pe malul stâng al râului Bistrița, la confluența cu pârâul Orbic. Prima atestare documentară, așezarea datează din 1438, fiind consemnată așezarea cu numele de Bodești. La 14 aprilie 1457, în localitatea Orbic (azi cartier al orașului), Ștefan cel Mare,... citește mai departe

3 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Fascinația eternului feminin

Eternul feminin este un principiu filosofic care idealizează conceptul de “femeie”, influența acesteia fiind resimțită în artă, literatură și istorie, căci femeia a fost considerată— atât prin senzualitatea trupului cât și prin profunzimea gândurilor— o ființă fascinantă. Femeia este darul pe care Creatorul i l-a... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Preview

Transfigurări ideologice și mitologice ale istoriei în poezia eminesciană

I. Strategii de ideologizare și mitologizare S-a remarcat că: ,,Oriunde apare în opera lui Eminescu, istoria - cea națională în primul rând - se va contamina cu elemente mitice și utopice. Toată râvna de arhivar a poetului, tot interesul său pentru o istoriografie națională pe măsura trecutului pierdut în legendă... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Adaptări ale plantelor și animalelor în diferite condiții ale mediului

Adaptările animalelor Natura a suferit de-a lungul timpului numeroase transformări radicale. Asta a dus fie la dispariția unor specii de animale, fie la adaptarea acestora la noile condiții de viața, de multe ori nefavorabile. Întotdeauna oamenii au observat modul in care se manifesta animalele. Oamenii primitivi... citește mai departe

14 pagini 5 puncte Extras

Otilia Marculescu, personaj

Titlul inițial al operei era “Părinții Otiliei” deoarece accentul cade pe tema paternității dar acesta este modificat din motive editoriale. În sens propriu titlul este alcătuit din două cuvinte, substantive, unul comun “enigma” și unul propriu “Otilia”. Firul epic este realizat de Felix Sima, Otilia devenind... citește mai departe

3 pagini 6 puncte Extras Preview

Poema Chiuvetei de Mircea Cărtărescu

Tema si viziunea despre lume si viata Postmodernismul reprezinta din punct de vedere cultural epoca in care traim sau lumea contemporana fiind simultan cu aparitia societatii de consum. El vine in descendenta modernitatii, prefixul “post” insemnand pe de o parte o relatie temporala, pe de alta parte o relatie de... citește mai departe

2 pagini 6 puncte Extras Preview

Provincia Dacia Română

Dacia Romană a fost o provincie romană după cucerirea Daciei de către Imperiul Roman sub conducerea lui Traian în 106. După cucerirea Daciei, în urma războaielor din 101-102, 105-106, împăratul roman Marcus Ulpius Traianus începe opera de romanizare. În vara anului 106 după sinuciderea lui Decebal , orice... citește mai departe

3 pagini 6 puncte Extras Preview

Hortensia Papadat - Bengescu și discursurile modernității narative

1. Despre modernitatea românească Cu toate că până între cele două războaie mondiale, evenimente care au marcat definitiv existența umană, literatura a suferit modificări, în spațiul românesc, aceste metamorfoze au fost până atunci minore. Simple modelări ale creației după schimbările stilului de viață. Însă... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Despre amintiri și viață

De ce scriu eu ? Cuvintele înseamnă viață, datorită cuvintelor avem informații cu privire la ce a fost înaintea noastră. Dacă nu ar fi cuvintele, nu am putea să ne exprimăm emoțiile, gândurile, trăirile, experiențele, etc. Cu ajutorul cuvintelor putem simboliza amintirile noastre, punându-ne inima în cuvinte ne... citește mai departe

2 pagini 5 puncte Extras Preview

Biblioteca, instituție a cunoașterii - Păstrarea și cultivarea limbii române

Definiţia de dicţionar a bibliotecii, în sensul pe care-l conferim în acest cadru termenului în discuţie este următoarea: „instituţie care colecţionează cărţi, periodice etc. spre a le pune în mod organizat la dispoziţia cititorilor”. (MDA, I, 203); „instituţie de cultură, în care se adună, se organizează şi se... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Extras Preview

Ecouri ale dandysmului în literatura română

O abordare a acestui subiect trebuie să înceapă, obligatoriu, cu mențiunea că el (dandysmul) a fost dezbătut minuțios și tratat exhaustiv și sistematic de cercetători în urma impactului social și cultural pe care l-a avut într-o epocă în care austeritatea era supremul barem valoric. Și totuși, de ce, din nou, despre... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Mitul Faustic în Opera lui Goethe

Din viața autorului Johann Wolfgang von Goethe născut , în oraşul Frankfurt pe 28 august 1749 a devenit cea mai reprezentativă imagine a iluminismului german. Marele poet este considerat un geniu universal deoarece nu s-a axat doar pe poezie. Desenul şi muzica, scrima şi călăria, limbile clasice şi literatura... citește mai departe

7 pagini 7 puncte Extras Preview

Romantismul

Prin mijloacele de expresie şi preocupări, romanul e considerat ca o derivaţie din epopeea antică; vastele poeme omerice,deşi au stabilit o circulaţie naivă între om şi divinitate, au dat precădere acţiunii umane; însăşi comedia dantescă e un roman al supraexistenţii, închipuită cu atât realism al iluziei, încât... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Relația dintre credință și structura profundă a românului mizerabilii

Relaţia dintre credinţă şi structura profundă a romanului, respectiv personaje este de mare importanţă în economia operei literare, precum şi în receptarea acesteia. În romanul Mizerabilii, geniul romatic prin excelenţă, Victor Hugo, construieşte la nivelul personajului un drum simbolic de la intunerc la lumină,... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Extras Preview

Diversitate în opera mărilor clasici

Premisa Entuziasmului şi amatorismului autodidact al unora dintre scriitorii paşoptişti, ale caror priviri au fost aţintite spre cultura franceză le vor fi opuse în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea spiritul critic junimist, cultul pentru rigoare şi claritate, hustul pentru clasic şi spiritul filozofic.... citește mai departe

24 pagini 7 puncte Extras Preview

Tendințe Actuale Reflectate în Gramatică

SUBSTANTIVUL Pentru mulţi vorbitori, limba este formată numai din cuvinte. Cuvintele nu subt însă decât materialul ei de construcţie. ,, După cum jocul de şah nu înseamnă numai tabla cu cele 64 de pătrate şi 32 de piese ..., tot astfel limba nu se reduce la cuvinte” . Limba are ca parte componentă unele reguli de... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Preview

Imaginea Femeii în Evul Mediu Masculin

Refrenul romanţei pe care Sanda Radian îl valorifică în incipitul studiului Portrete feminine în romanul românesc interbelic , „femeia, eterna poveste, nu-ntreba cine este, iubeşte-o mereu”, ilustrează în mod empiric sintagma goetheană Etern-Feminin. Feminitatea este asociată simbolic cu sufletul lumii ca element... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Predicatul - limba română contemporană

Predicatul este partea principală a propoziției care denumește o acțiune, o stare sau o însușire atribuită subiectului. Predicatul, de fapt, arată ce face, ce, cine sau cum este subiectul. Raspunde la intrebarile : ce face - (verbal) ; ce / cine / cum este - (nominal). Se disting doua tipuri de prédicat : verbal... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview