Referatele din domeniul Limba Română - pagina 4 din 20

Recenzie - Educatie si Libertate

Educație și libertate. Repere instituționale ale dezvoltării este o lucrare scrisă de Marius-Cristian Pană, apărută la Editura Ase, București, în anul 2011. Așa cum mărturisește autorul în deschidere, cartea este structurată ca o lucrare ce își propune să plaseze un subiect atât de discutat în zilele noastre, atât... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Preview

Lingvistică Comparată

1. Limba latina – origine si evolutie Latina este limba vorbita in antichitate in statul roman, care, la inceputul secolului al II-lea e. n., la moartea imparatului Traian (117 e. n.), se intindea din Britania pana in Africa, de la Oceanul Atlantic pana in Orientul Mijlociu. Latina era vorbita la inceput in... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview

Comunicarea Publicitara

1. Publicitatea – definitie, tipologii, functii Potrivit lui John Ferguson, publicitatea este acea „arta a crearii conditiilor in care cumparatorul se convinge singur sa cumpere ”. Astfel, publicitatea reprezinta un complex de activitati de promovare pe piata a unei idei, a unui produs sau a unui serviciu... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview

Teoria Receptării

«Un suffisant [compétent, efficace] lecteur descouvre souvent ès escrits des perfections autres que celles que l'autheur y a mises et apperceues, et y preste des sens et des visages plus riches.» - Montaigne Se consideră că există 5 tipuri de lectură: Lectura ca descifrare a semnului scris Lectura informaţiilor,... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Preview

Clasicism și Romantism în Operele unor Scriitori Pașoptiști și Postpașoptiști

1. Introducere Încadrându-se curentului naţional popular al Daciei literare, scriitorii Gr. Alexandrescu, C. Negruzzi, V.Alecsandri sunt deschizători de drumuri în cele mai diverse genuri şi specii ale literaturii române. Când se referă la trecut, ei se situează la nivelul imperativelor prezentului şi ale... citește mai departe

10 pagini 3 puncte Extras Preview

Specii Epice Accesibile Copiilor din Învățământul Primar

Asimilarea optimă a unui text literar impune familiarizarea elevilor din clasele primare cu unele noţinui elementare de teorie literară. Formarea fondului primar al noţiunilor de teorie literară prin lecţiile de citire la clasele II – IV este absolut necesar. Chiar şi la clasele primare aceste noţiuni, în general... citește mai departe

24 pagini 6 puncte Extras Preview

Modernism și Traditionalism în Epoca Interbelică

Climatul epocii „Două războaie, la distantă de timp nu prea mare, creează fatal o epocă distinctă în istoria oricărei literaturi; intervin în astfel de cazuri seisme sociale prea puternice ca să nu determine o schimbare sesnsibilă a cadrului vietii spirituale.” (Ov. S. Crohmălniceanu) Primul Război Mondial a... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Preview

Jurnalul Intim în Jurnalul lui Mircea Eliade

Mircea Eliade optează pentru formula jurnalului ca experiment literar. Această opţiune provine dintr-o acută sete de autenticitate, din refuzul de a transfigura artistic evenimente, tipuri şi experienţe intime. Sfidarea artificiului, a tot ce este contrafăcut, îl determină pe prozator să prezinte totul aşa cum s-a... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Preview

Analiza Capitolului Somnul de Dupa-Amiaza de Simona Popescu

Argument Scopul acestui proiect este de a cerceta capitolul „Somnul de după-amiază” de Simona Popescu. Pe parcursul acestei lucrări voi scoate în evidenţă cele mai sugestive idei, care sînt abordate în lucrare. Într-un mod mai aprofundat eu voi analiza personajul narator, unde voi folosi unele exemple din text, pe... citește mai departe

12 pagini 3 puncte Cuprins Extras Preview

Arta Portretului si a Naratiunii in Opera Cronicarilor Moldoveni

Activitatea si scrierile marilor cronicari au determinat aparitia unui specific romanesc, cum ar fi elogiul adus Tarilor Romane pentru lupta impotriva expansiunii otomane sau argumentarea originii latine a poporului si a limbii romane. Letopisetele acestora realizeaza cea dintai imagine scrisa a istoriei noastre. In... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Preview

Metode Clasice si Metode Euristice in Predarea - Invatarea Limbii si Literaturii Romane

Metodele de învăţământ sunt instrumentul cu ajutorul căruia profesorul transmite cunoştinţe, formează priceperi şi deprinderi. Alegerea celor mai adecvate metode didactice se face în strânsă legătură cu obiectivele educative – operaţionale şi specifice. Stabilirea obiectivelor operaţionale oferă posibilitatea de a... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Preview

Ion Luca Caragiale - Viata si Opera

Ion Luca Caragiale s-a născut la 30 ianuarie 1852 în  satul Haimanale (azi I. L. Caragiale), jud. Dâmboviţa. Este fiul lui Luca Ştefan Caragiali şi al  Ecaterinei (n. Karaboa), fiica unui negustor din Braşov. Urmează clasele primare şi Şcoala Domnească la Ploieşti şi următoarele patru clase în particular şi la... citește mai departe

14 pagini 4 puncte Extras

Dacismul Irațional și Magic în Perioada Interbelică

Motto: “În cultura noastră a fost necesar să ne întoarcem mereu la începuturi, să reluăm iar şi iar totul de la capăt. Mereu ne-am văzut obligaţi […] să repetăm că «de la Râm ne tragem», că suntem români şi vorbim româneşte, că e normal să scriem cu caractere latine, de vreme ce limba noastră derivă din latină, că... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Preview

Imaginea Feminității în Romanele lui Anton Holban

În romanele „O moarte care nu dovedeşte nimic”, „Ioana” şi „Jocurile Daniei”, Anton Holban îl ilustrează pe protagonistul celor trei romane, Sandu, în diferite ipostaze ale existenţei sale. Astfel „primul Sandu, din <O moarte care nu dovedeşte nimic>, e fratele mezin al celorlalţi. Foarte tânăr, se află în stadiul... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Preview

In Lumea lui Alecsandri

In Lumea lui Alecsandi S-acel rege al poeziei, vecinic tânar si ferice, Ce din frunze îti doineste, ce cu fluierul îti zice, Ce cu basmul povesteste – veselul Alecsandri, Ce-nsirând margaritare pe-a stelei blânda raza Acum seculii strabate, o minune luminoasa, Acum râde printre lacrimi, când o cânta pe... citește mai departe

29 pagini 3 puncte Extras