Referatele din domeniul Limbaje de Programare

Programarea sistemelor informatice

În zilele noastre toate domeniile de activitate se bazează pe utilizarea tehnologiilor informatice și a calculatorului. A devenit omniprezentă utilizarea mijloacelor IT (Tehnologia Informației) în desfășurarea activităților celor mai diverse și pentru luarea deciziilor care au la bază informațiile obținute din... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Preview

Generarea codului cu ajutorul șabloanelor textuale T4

I. Introducrea în tema Șablon textual Șablon textual conține un text care va fi creat pe baza acesteia. De exemplu, un șablon care creează ”<html>…” și alte părți standarde a HTML- pagină. Elementele care urmează să fie introduse în șablon este numit unități de control. Acestea sunt fragmente de cod. Unități de... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

ABAP - SAP

1. Introducere Un fenomen des întâlnit la companiile aflate în perioade de dezvoltare accelerată a activităţii este acela de subestimare a ritmului de creştere şi a nevoilor de utilizare a tehnologiei informatiei. Este extrem de important ca soluţia informatică să fie percepută ca o investiţie pe termen mediu şi... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Date Interconectate

1. INTRODUCERE În lumea de astăzi, tehnologia se manifestă în toate domeniile, iar dezvoltarea şi îmbunătăţirea echipamentelor actuale nu mai cunoaşte limite. Dezvoltările recente în tehnologia sistemelor informaţionale au determinat o creştere a gradului de computerizare a multor aplicaţii în diverse domenii de... citește mai departe

20 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Matrici cu diferite forme geometrice în ele

Problema 1 AA101. Pentru un număr natural n dat, să se genereze într-o matrice pătratică de dimensiune 2n+1, un romb care să contină numere maturale consecutive, 1,2,3,…, aranjate in zig+zag, ca in exemplul de mai jos. Celelelte elemente ale matricii vor fi completate cu 0. Exemplu: pentru n=2, in matricea de... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview

Analiza Algoritmilor

Analiza algoritmilor 1. Să se genereze o matrice pătratică de dimensiune n cu elementele 1,2,…,n2 așezate în spirală. Exemplu pentru o matrice de dimensiune 4: . import java.util.Scanner; import java.util.Scanner; public class M19 { public static void genereazaMatriceSpirala(int[][] M){ int n = M.length;... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Preview

Rețele Neuronale

1. Să se implementeze algoritmul perceptron pentru clasificarea datelor provenite din două clase şi să se realizeze un studiu comparativ privind performanţele de recunoaştere cu algoritmul de clasificare kmeans. Să se pună în evidenţă (grafic) procentele de corect clasificare obţinute atât pentru perceptron cât şi... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Preview

Formatul docx

Tip de document creat de Microsoft Word, care este un procesor de text, parte a suitei Microsoft Office; Poate conține elemente de text, imagini, formatare, stiluri, obiecte desenate și alte elemente de documente, fiind utilizat în special în domenii de creație, afaceri, academic, dar și pentru crearea de documente... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras

Analiza comparativă a trei pachete software din aceeași categorie

Introducere În activitatea industrială, rezultatele muncii se caracterizează prin produse palpabile și concrete. În domeniul tehnologiei informației, în ramura de realizare a produselor software, rezultatul muncii nu este unul palpabil, însă se măsoară prin performanțe și prin modul în care reușește să ușureze... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Recenzie Linux

Sistemele de tip Linux Materialul urmărit în vederea realizării acestei recenzii este ’’Codul: Codul Linux (Documentar 2011). Este atestat faptul că societatea a devenit dependentă, nu neapărat o dependenţă orbească, de noile tehnologii ce ne aruncă, impropriu zis, într-o perpetuă adaptare la inovaţiile din... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Resursele Tehnice și Programate al unui Calculator

Figura 1.0 Conform schemei funcţionale a calculatorului prezentate în figura 1.0 se observă că un calculator conţine următoarele unităţi funcţionale: – procesorul; – memoria internă şi externă; – dispozitivele de intrare-ieşire. Procesorul este unitatea centrală a calculatorului (CPU – Central Processing Unit),... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Proiectarea unui Sistem Informatic

1. Identificarea și selecția proiectului Lucrarea de față are în vedere proiectarea unui sistem informatic, care gestionează și prelucrează datele ce privesc rezultatele obținute de studenți la examene și elaborează situația studenților integraliști și cei restanțieri. Sistemul elaborat prelucrează rezultatele... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Proiectarea unui Sistem Informatic

Un centru de certificare a aptitudinilor de operare pe calculator doreşte să îşi îmbunătăţească activitatea de gestiune a testării candidaţilor. În acest sens, se doreşte implementarea unui sistem informatic prin care să se ţină evidenţa testărilor programate pentru fiecare module, a examinatorilor responsabili... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Limbajul C++

Limbajul C++ 1. INTRODUCERE Istoria limbajului C++ Limbajul C++ a fost creat prin extinderea limbajului C, ambele fiind limbaje de programare de nivel înalt. Prima implementare limbajului C++ a fost dezvoltatã la începutul anilor 80 în laboratoarele Bell ale firmei AT&T, unde a fost creat sistemul de operare... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Extras Preview

Gestionarea bazelor de date pentru controlul accesului într-o instituție

1. Consideratii generale: Pentru obtinerea unor sisteme de lucru competitive si eficiente este necesara utilizarea tehnicilor noi de gestionare a datelor si informatiilor. In acest mod putem obtine o mai buna organizare a activitatilor si o fluidizare a desfasurarii proceselor aferente lor. Volumul mare de date... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu de caz - Federația Rusă

I.Istorie Retrospectiv, "rețele" de "date" în limba rusă poate fi urmărită la răspândirea e-mail și jurnalism în Rusia, precum și transferul de informații prin mijloace tehnice a venit în Rusia cu telegraful și radioul (în afară, un 1837 sci-fi roman An 4338 , prin secolul al 19-rus filosof , Vladimir Odoevsky ,... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Algoritmi de determinare a arborilor parțiali de cost minim

INTRODUCERE 1. Definiţii Se numeşte arbore orice graf conex şi fără cicluri. Arborele parţial al unui graf conex G este un graf parţial al lui G, care este arbore. Un graf (neorientat) şi fără cicluri se numeşte pădure. Componentele conexe ale unei păduri vor fi arbori. Un arbore cu n varfuri are n-1 muchii. 2.... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Calculatorul cea Mai Eficientă Mașină de Instruire

Calculatorul cea mai eficientă ,,mașină de instruire” Tehnologiile moderne oferă câteva oportunităţi pentru evaluarea performanţei în învăţare. Există nenumărate proiecte la nivel european care vizează utilizarea noilor tehnologii în învăţământul superior, iar câteva dintre acestea vizează şi îmbunătăţirea sau... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Istoria și evoluția limbajelor de programare distribuite

si evolutia limbajelor de programare distribuite Sisteme distribuite.Definitii: “You know you have a distributed system when the crash of a computer you’ve never heard of stops you from getting any work done.” (Leslie Lamport, Distribution email, May 28, 1987,... citește mai departe

14 pagini 5 puncte Extras Preview

Temă MSIT

1. Pentru a putea initia o rezervare în Medallion, dupa lansarea programului, se apasa din bara de meniuri, butonul unei noi rezervări individiuale. 2. Se va deschide fereastra destinata unei noi rezervari, in care se vor completa datele de contact ale clientului si datele specific rezervarii. 3. La rubrica “... citește mai departe

22 pagini 6 puncte Extras Preview

Special Library Collections US Military Survival and Training Manuals

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Manualele de instruire ale Armatei Statelor Unite ale Americii conţin principalele proceduri de acţiune ale militarilor în situaţii de război şi pace luptă. La data de 27 iulie 2007, existau 542 de astfel de manuale utilizate de toate categoriile de forţe armate. Acestea se află la... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Probleme TCS

Problema 1 Fie sistemul din figura 1 m=10 kg; c=70 Ns/m; k=120 N/m Conditii initiale y(0)=0; y ̇(0)=0 Determinați funcția de transfer Determinați reprezentarea în spatial stărilor Calculați răspunsul când f(t)=δ(t), impulsul unitary Calculați răspunsul când f(t) este funcția treaptă unitate Verificați... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Preview

Comunicații de date

Se consideră o structură hardware constînd din două sisteme de dezvoltare echipate cu microcontrolere de tip 80C552. Acest tip de microcontroler integrează în cip facilităţile hardware necesare pentru a comunica pe o magistrală serială în standard I2C. Acest hardware are structura unui automat cu stări finite,... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Noțiuni Teoretice Despre Baze de Date

Domeniul bazelor de date ocupă astăzi un loc foarte important în cadrul informaticii, datorită faptului că tehnica de calcul este prezenta în aproape toate ariile de activitate, prelucrînd într-un timp scurt o mare cantitate de informaţii, ca urmare a vitezei de calcul şi capacităţii de memorare foarte mari, a... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Extras Preview

Documentație Front Page

Iata cateva informatii cu privire la principalele componente ale programului FrontPage cu ajutorul caruia am reusit sa realizez acest proiect: 1. Creare site web Pentru crearea unui site web în FrontPage se utilizează File New, după care se alege din partea dreaptă One Page Web Site iar din fereastră Empty Web... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Preview