Date Interconectate

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Date Interconectate.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 20 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Limbaje de Programare

Cuprins

1. INTRODUCERE 3
2. DATE INTERCONECTATE ÎN CADRUL WEB-ULUI 4
2.1 Conceptul de Date Interconectate 4
2.2 Principiile Datelor Interconectate 5
2.2.1 Arhitectura Web 5
2.2.2 Modelul de date RDF 9
2.3 Stabilirea legăturilor RDF către alte surse de date 11
2.3.1 Setarea manuală a legăturilor RDF 12
2.3.2 Setarea automată a legăturilor RDF 12
2.3.3 Algoritmi bazați pe tipare 13
2.3.4 Algoritmi bazați pe proprietăți 14
2.3.5 Cerințe minime pentru publicarea Datelor Interconectate 14
2.4 Testarea Datelor Interconectate 15
2.5 Descoperirea Datelor Interconectate 16
2.5.1 Mecanisme de Ping pentru Web-ul Semantic 16
2.5.2 Auto-descoperirea legăturilor HTML 16
2.5.3 Indexare Semantic Web: extensii de structura a site-ului Web 17
2.5.4 Liste de seturi de date în cadrul ESW Wiki 17
2.5.5 Motoare de căutare semantice 17
3. Proiectul Linked Open Data 18
4. Baza de date DBpedia 19
BIBLIOGRAFIE 20

Extras din document

1. INTRODUCERE

În lumea de astăzi, tehnologia se manifestă în toate domeniile, iar dezvoltarea şi îmbunătăţirea echipamentelor actuale nu mai cunoaşte limite. Dezvoltările recente în tehnologia sistemelor informaţionale au determinat o creştere a gradului de computerizare a multor aplicaţii în diverse domenii de business. Datele au devenit o resursă critică în foarte multe organizaţii şi astfel accesarea lor în mod eficient, distribuirea lor, extragerea de informaţii utile şi crearea unui sistem capabil să le gestioneze în mod eficient, au devenit necesităţi mai mult decât urgente.

Eforturile care se fac în acest sens vizează crearea unui sistem capabil atât să integreze datele din surse diferite, cât şi să extragă şi ofere informaţii în diferite forme (rapoarte, statistici), pe baza unor şabloane. Aceste surse de date pot fi baze de date gestionate de un sistem creat în acest scop (Sistem de Gestiune al Bazelor de Date— SGBD) sau pot fi, de asemenea, date primare, din surse multiple. Dincolo de aceste aspecte care ţin de modul de păstrare şi manipulare a datelor şi care în mod normal prezintă interes doar pentru specialiştii în domeniu, s-a mai dorit crearea unor dispozitive de tip intrare/ieşire care să transforme toate aceste maşinarii de calcule în dispozitive accesibile oamenilor de rând, care nu beneficiază de o pregătire în domeniu.

Privind evoluția calculatoarelor, de la prima generaţie şi până la cea curentă, putem întelege de unde am plecat şi unde am ajuns. Pe măsură ce hardware-ul a evoluat și software-ul a evoluat. Pe măsură ce reţelele au evoluat, au evoluat şi protocoalele de comunicaţie dintre calculatoare. Dezvolarea acestor reguli şi protocoale a determinat evoluţia întregii reţele Internet şi a software-ului pentru această reţea. Poate cele mai multe schimbări majore într-un interval scurt de timp s-au resimţit în spaţiul World Wide Web, acest serviciu resimţind îmbunătăţiri majore în cei peste 20 de ani de existenţă.

În prezent, World Wide Web-ul a ajuns cea mai mare bibliotecă a lumii, cu peste 3 miliarde de documente. Această dezvoltare a dus la apariția de meserii noi, și la reorganizarea multor activități ținând seama de conditiile publicitatii pe Web și de posibilităti de cooperare greu de imaginat altădată. Cu ajutorul mediilor Web de instruire și cu resursele informaționale și educaționale de pe Web, învățarea și perfecționarea continuă devin accesibile aproape oricui.

2. DATE INTERCONECTATE ÎN CADRUL WEB-ULUI

2.1 Conceptul de Date Interconectate

Web-ul este înțeles ca un spațiu global al informației care conectează documente si date. Există o problemă totuși cu felul în care informația este interconectată în cadrul Web-ului. Se folosesc mecanismele de bază de conectare a paginilor, dar aceste mecanisme nu specifică și semantica sau contextul legăturilor.

Majoritatea sit-urilor Web sunt scrise având în minte doar cititorii umani și acest lucru tinde să creeze informație contextuală, care nu poate fi procesată în mod eficient de calculatoare. Pentru accesarea respectivei informații și de către calculatoare s-au realizat diferiți algoritmi de procesare a limbajului natural sau algoritmi care încearcă să extragă înțeles din cadrul textelor, dar toți acesti algoritmi lucrează în jurul ideii de „recuperare” de informație, nu de „citire” sau „înțelegere” a informației.

Cea mai bună metodă de a îmbunătății acuratețea si relevanța informațiilor procesate este ca furnizorii de conținut să reprezinte cunostințele deținute într-o formă global înțeleasă. Este necesară o descriere a resurselor și un context, care să arate în ce fel resursele sunt în relație cu alte resurse.

Web-ul Semantic crează un Web al datelor prin integrarea datelor care provin din surse diferite ca: pagini HTML, documente XML, foi de calcul, baze de date relaționale, etc. Pentru ca aplicațiile Web să poată utiliza surse diferite de date trebuie ca acestea să fie componente ale unei baze de date virtuale unificate. Acest lucru este posibil utilizând RDF, care este un format standardizat pentru reprezentarea datelor într-un format subiect-predicat-obiect. Acest lucru facilitează schimbul și combinarea datelor găsite în cadrul Web-ului, alcătuind spațiul Datelor Interconectate (Linked Data).

Termenul linked data (date interconectate) a fost introdus de către Tim Berners-Lee într-o lucrare a sa despre arhitectura interconectată a spațiului web. Termenul descrie o modalitate de publicare și interconectare a datelor în formă structurată, plecând de la prezumția că datele devin mai valoroase și mai credibile pe măsură ce devin tot mai conectate cu alte date.

Bibliografie

[1] BERNES-LEE, Tim, HENDLER, James, LASSILA, Ora : The Semantic Web, Scientific American, 2001.
[2] HEATH, Tom, BIZER, Christian: Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space (1st edition), Morgan & Claypool Publishers, 2011.
[3] DBpedia: http://dbpedia.org
[4] Linked Data, Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Linked_data
[5] Linked Data – Connect Distributed Data Across the Web: http://linkeddata.org
[6] LOD2 – Creating Knowledge Out of Interlinked Data: http://www.lod2.eu
[7] Sir Tim Berners-Lee : http://www.w3.org/People/Berners-Lee/
[8] W3C Linking Open Data Community Project: http://www.w3.org

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ SPECIALIZAREA INGINERIE SOFTWARE