Programarea sistemelor informatice

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1380
Mărime: 159.53KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Extras din document

În zilele noastre toate domeniile de activitate se bazează pe utilizarea tehnologiilor informatice și a calculatorului. A devenit omniprezentă utilizarea mijloacelor IT (Tehnologia Informației) în desfășurarea activităților celor mai diverse și pentru luarea deciziilor care au la bază informațiile obținute din prelucrarea unor date culese cu privire la obiectul activității respective. Proiectarea reprezintă totalitatea acțiunilor și operațiilor anticipate să se execute conform finalităților asumate la nivel de sistem în vederea asigurării funcționării în cele mai bune condiții a elementelor rezultate. Conceptele de baza ale sistemului informatic permit realizarea operațiilor de culegere, stocare, prelucrare, transmitere a datelor și difuzare a informațiilor necesare procesului de conducere a întreprinderilor sau institutților prin intermediul unităților de calcul aferente tehnologiei informațiilor. Diferența dintre date și informații constă în faptul că datele sunt rezultatul unor activități care pot constitui bazele luării anumitor decizii, pe cȃnd informațiile sunt obținute în urma prelucrării datelor astfel încȃt să corespundă cerințelor în scopul cărora au fost prelucrate datele. Sistemul informațional colectează informații din sistemul operațional și decizional, memorȃnd astfel informațiile colectate, precum și cele rezultate din prelucrarea lor și asigură accesul la memorie în vederea transmiterii informațiilor către alte subsisteme ale unei companii. Astfel, funcționarea sistemului informațional presupune desfășurarea unor activități, precum: - Introducerea datelor privind sistemul operațional; - Prelucrarea datelor cu scopul obținerii unor informații utile; - Obținerea informațiilor solicitate pentru ca, ulterior, să adopte deciziile; - Efectuarea controlului și urmărirea deciziilor. Aceste activități se realizează cu ajutorul unor tehnici de calcul, unde se prelucrează datele și apoi rezultatul este trimis sistemului de prelucrare, alcătuindu-se în acest mod sistemul informatic. Componentele unui sistem informatic sunt:

- Informații interne și externe, formale și informale utilizate în cadrul companiei;

- Podusele software;

- Echipamentele hardware;

- Personalul specializat.

Tip sistem

Manual

Intrumenete culegere date

Manual

Procesor de informații

Omul

Stocarea informațiilor

Fișele manuale

Transmiterea informațiilor

Documente

scrise

Reguli

Reguli și

procedee

Figura nr. 1 „Relația dintre sistemul informatic și sistemul informațional”

Ciclul de viață al unui sistem informatic presupune parcurgerea următoarelor etape:

1. Definirea cerințelor utilizatorilor (obiectivele ce doresc a fi atinse de către sistem);

2. Specificația cerințelor utilizatorilor (prezentarea detaliată a rezultatelor pe care sistemul urmează să le asigure);

3. Specificația cerințelor software;

4. Proiectarea generală (elaborarea arhitecturii generale a sistemului);

5. Proiectarea de detaliu;

6. Realizarea componentelor sistemului informatic;

7. Testarea componentelor sistemului informatic;

8. Integrarea componentelor sistemului informatic și testarea finală;

9. Implementarea și testarea produsului final la beneficiar;

10. Exploatarea și întreținerea sistemului;

11. Dezvoltarea sistemului informatic.

Pentru analiza și determinarea cerințelor sistemului se utilizează două metode:

1. Metoda tradițională se realizează prin:

- Interviul - este o metoda foarte raspandită care oferă libertate deplină analistului în construirea și desfășurarea lui, verificȃndu-se competența subiecților intervievați, rezultatul fiind consemnat în raportul de interviu care trebuie semnat de către persoanele intervievate.

- Chestionarul - este o metodă de verificare a unor cunoștiințe prealabile utilizată atȃt de către analiștii începători, cȃt și de către cei avansați.

2. Metoda modernă presupune parcurgerea următoarele etape:

- Identificarea cerințelor principale ale sistemului;

- Realizarea prototipului inițial;

- Proces iterativ de adaptare a sistemului de cerințe;

- Folosirea sistemului aprobat de utilizator.

Preview document

Programarea sistemelor informatice - Pagina 1
Programarea sistemelor informatice - Pagina 2
Programarea sistemelor informatice - Pagina 3
Programarea sistemelor informatice - Pagina 4
Programarea sistemelor informatice - Pagina 5
Programarea sistemelor informatice - Pagina 6
Programarea sistemelor informatice - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Programarea sistemelor informatice.docx

Ai nevoie de altceva?