Toate referatele din domeniul Logica

 • Comentariul discursului din filmul Parfum de femeie

  Retorica este arta sau știința comunicării plăcute și frumoase. Ea trebuie să convingă, să influenteze auditoriul în așa fel încât ideile, trăirile și convingerile noastre să fie însușite de acesta, să devină indispensabile și să ia caracterul unor idei sau hotărâri proprii. De multe ori ea nu reprezintă doar transmiterea de idei și gânduri. Trebuie să ajute la combaterea ideiilor altor oratori. Arma retoricii în aceasta luptă aprigă a persuasiunii este elocința (darul de a ne exprima frumos...

 • Transportul feroviar international

  Transportul feroviar există încă din secolul XVI-lea. Primele linii au fost din lemn. În Germania,1650 putem vorbi de existența unei căi „ferate”. Șinele erau de asemenea din lemn, iar vagoanele erau trase de cai, ca mai apoi să se ajungă la cele moderne din oțel, unde ca forță de propulsie s-au folosit mai întâi caii, apoi să se introducă transportul mecanizat cu locomotive. Din anul 1830 putem vorbi de transportul modern, apărut în Anglia, de unde s-a extins în întreaga lume. Căile ferate...

 • Tendintele in Dezvoltarea Logisticii in Republica Moldova si Uniunea Europeana

  Introducere ,, Cel mai mare orator este succesul ” În Republica Moldova trebuie de dezvoltat infrastructura eficientă de economie pe piață și în unitățile de alimentație publică, precum și să asigure condiții de facilitare a comerțului și serviciilor de logistică și marketing. În această lucrare voi reprezenta cum se dezvoltă logistica în Moldova, voi enumera cîteva etape pentru a îmbunătăți și de a informa tinerele forțe de muncă, pentru a schimba strategia dezvoltării logisticii pe...

 • Istoria Logicii Juridice in Romania

  Introducere Utilitatea deosebită a logicii juridice în formarea viitorului jurist, indiferent de domeniul în care acesta va activa, derivă din faptul că logica juridică este ştiinţa care studiază regulile specifice gândirii juridice corecte, care guvernează procesul elaborării, interpretării şi aplicării normelor de drept. Logica juridică este, aşadar, o ştiinţă ce cuprinde reguli şi metode valabile pentru toate disciplinele juridice. Logica juridică s-a născut şi fiinţează din momentul în...

 • Evaluarea Nivelului de Deservire Logistica

  Introducere Orice companie, care se preucupă de dezvoltarea de succes a sa, se oritentează în ptimul rînd la nevoile consumatorilor, realizează monitoringul cererii consumatorilor. Baza cererii pentru orice produs reprezintă utilitatea acestuia, care este definită de consumatori şi calitatea produsului. Astfel, satisfacerea nevoilor consumatorilor impun companile să recurgă la procese complexe de deservire. Scopul studiului este de a cerceta metodele de evaluare a nivelului de deservire a...

 • Etapele Logice Necesare pentru Materializarea Afacerii Agroturistice

  Proiectarea corectă a unei afaceri este o premiă esenţială pentru succesul acesteia. Important este modul în care managerul abordează afacerea, felul în care înţelege să o conducă, principiile şi valo¬rile pe care le alege şi care se reflectă în practică. Experienţa arată că viziunea pe termen scurt este o opţiune în înşelătoare: de multe ori succesul imediat poate înşela, poate exista tentaţia de a obţine beneficiu maxim în cel mai scurt timp posibil. O astfel de afacere nu are însă şanse de...

 • Functiile Limbajului si Particularitatile lor in Universul Juridic

  Există o mulţime de puncte de vedere cu privire la funcţiile limbajului. Diversitatea lor derivă din perspectiva (concepţia) asupra limbajului. Evident, plecând de la un statut acreditat limbajului în general, sau unui anumit tip de limbaj, se va ajunge şi la un anumit rol al acestuia. Nu mai puţin importantă este platforma ştiinţifică. Dincolo de o posibilă convergenţă sau interferenţă, filosoful, psihologul logicianul, lingvistul, chiar matematicianul, etc. vor determina anumite funcţii sau...

 • Procedee de Conceptualizare

  Se stie ca dreptul, in masura in care este conceput ca o totalitate de norme, reclama un grad de tipizare relativ ridicat. Pornind de la aceasta premisa, putem afirma ca procedeele de logica juridica sunt indispensabile in opera de construire a reglementarilor juridice. In acest context, conceptele, categoriile, constructiile si in general, structurile logice ale dreptului corespund acelei cerinte de baza a tehnicii legislative, care consta in capacitatea lor de a se mula faptelor si...

 • Silogismul Judiciar in Conceptia lui Mircea I Manolescu

  Definirea termenului ‘silogism’ In opinia lui Aristotel, silogismul reprezinta ‘o vorbire in care, daca ceva a fost dat altceva decat datul urmeaza cu necesitate din ceea ce a fost dat’. Silogismul este o forma de rationament. Dupa cum se stie logica studiaza si alte forme de rationament, pe care oamenii le folosec in activitatea lor practica si de cunoastere, cum sunt cele ipotetice, disjunctive s.a. Logica clasica este teoria rationamentului silogistic creata de Aristotel,cu toate...

 • Niccolo Machiavelli - Profil Biografic

  În acest paragraf voi prezenta principalele date biografice, ce ţin de viaţa şi activitatea lui Machiavelli, neignorînd nici unele aspecte ale vieţii personale a acestuia sau scoaterea în relief a unor trăsături de caracter. N. Machiavelli s-a născut la 3 mai 1469, la Florenţa, într-o casă situată în apropiere de Ponte Vecchio (vezi anexa: cronologie). Tatăl lui, Bernardo, care studiase legile şi era jurisconsult, făcea parte din pătura aşa numită a poporului bine hrănit, „popolani grassi”....

 • Relatia Gandire-Limbaj-Memorie-Atentie in Structura SPU

  În cadrul S.P.U., interacţiunea tuturor elementelor sale componente este o condiţie obligatorie fără de care activitatea umană, adaptarea la mediu, crearea de valori, etc. nici nu ar fi posibile. Îngemănarea celor trei fenomene (gândire – limbaj – memorie) reiese mai întâi din apartenenţa lor la ceea ce numim intelect, acel ansamblu de elemente ale S.P.U., care permite cunoaşterea prin detaşarea de experienţa nemijlocită şi se constituie treptat, în ontogeneză, prin interacţiunea cu mediul...

 • Logistica - Sursa de Competitivitate

  Într-o economie caracterizată prin creşterea tot mai accentuată a concurenţei, competitivitatea devine o condiţie “sine qua non” pentru existenţa firmelor producătoare de bunuri sau prestatoare de servicii. Obţinerea competitivităţii de către o întreprindere presupune respingerea conservatorismului şi imobilismului, respectiv adaptarea permanentă a acesteia la condiţiile pieţei şi la exigenţele consumatorilor. Trăim o perioadă caracterizată prin “dictatul consumatorului /clientului” în care...

 • Distributie versus Logistica - Tendinte Mondiale

  1.Introducere Scopul lucrării este de a arata ca logistica comerciala tinde sa i-a locul distribuţiei. Motivaţia alegerii si întocmirii acestei lucrări, este tocmai aceasta tendinţa de transformare pe plan mondial a distribuţiei intr-o simpla livrare, si punerea accentului pe logistica chiar daca in România, distribuţia este inca o afacere eficienta datorita structurii pieţei. Importanta acestei temei de referat consta in faptul ca termenul de logistica este din ce in ce mai utilizat...

 • Logica Juridica

  Termenul de “logică” sau “logic” trimite de obicei la gândirea corectă, cu deosebire, la regulile gândirii corecte. Rezonanţa conotativă asociată este cea de rigoare, precizie, claritate, respect necondiţionat pentru adevăr. Procesul complex al gândirii logice efective, apoi, al cunoaşterii legilor sale obiective, tot prin gândire, al reprezentării acestora, în cadrul gândirii, prin intermediul limbajului, este o condiţie sine qua non pentru omul de ştiinţă contemporan, sau pur şi simplu,...

 • Logica Juridica - Particularitati

  Ideea de juridic conoteaza lege, norma, regula, instructiune s.a.m.d. Ideea de logica conoteaza aceleasi elemente, cu dubla precizare ca, pe de o parte, în primul caz avem de-a face cu un proces istoric de autoreglare a societatii omenesti, în al doilea caz cu un proces relativ anistoric de autoreglare a ratiunii în demersurile ei. Pe de alta parte, si în primul si în al doilea caz se remarca cel putin doua niveluri: cel teoretico-descriptiv si cel prescriptiv-normativ. În logica este...

Pagina 1 din 2