Referatele din domeniul Logică

Istoria logicii

Istoria logicii este o poveste fascinantă despre dezvoltarea și evoluția gândirii raționale umane de-a lungul timpului. De la începuturile sale în antichitate și până în zilele noastre, logica a jucat un rol esențial în filozofie, matematică, știință și informatică. Logica are rădăcini adânc înrădăcinate în... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Comentariul discursului din filmul Parfum de femeie

Retorica este arta sau știința comunicării plăcute și frumoase. Ea trebuie să convingă, să influenteze auditoriul în așa fel încât ideile, trăirile și convingerile noastre să fie însușite de acesta, să devină indispensabile și să ia caracterul unor idei sau hotărâri proprii. De multe ori ea nu reprezintă doar... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Transportul feroviar internațional

Transportul feroviar există încă din secolul XVI-lea. Primele linii au fost din lemn. În Germania,1650 putem vorbi de existența unei căi „ferate”. Șinele erau de asemenea din lemn, iar vagoanele erau trase de cai, ca mai apoi să se ajungă la cele moderne din oțel, unde ca forță de propulsie s-au folosit mai întâi... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Preview

Tendințele în Dezvoltarea Logisticii în Republica Moldova și Uniunea Europeană

Introducere ,, Cel mai mare orator este succesul ” În Republica Moldova trebuie de dezvoltat infrastructura eficientă de economie pe piață și în unitățile de alimentație publică, precum și să asigure condiții de facilitare a comerțului și serviciilor de logistică și marketing. În această lucrare voi reprezenta... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Istoria Logicii Juridice în România

Introducere Utilitatea deosebită a logicii juridice în formarea viitorului jurist, indiferent de domeniul în care acesta va activa, derivă din faptul că logica juridică este ştiinţa care studiază regulile specifice gândirii juridice corecte, care guvernează procesul elaborării, interpretării şi aplicării normelor... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Evaluarea Nivelului de Deservire Logistică

Introducere Orice companie, care se preucupă de dezvoltarea de succes a sa, se oritentează în ptimul rînd la nevoile consumatorilor, realizează monitoringul cererii consumatorilor. Baza cererii pentru orice produs reprezintă utilitatea acestuia, care este definită de consumatori şi calitatea produsului. Astfel,... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Etapele Logice Necesare pentru Materializarea Afacerii Agroturistice

Proiectarea corectă a unei afaceri este o premiă esenţială pentru succesul acesteia. Important este modul în care managerul abordează afacerea, felul în care înţelege să o conducă, principiile şi valo¬rile pe care le alege şi care se reflectă în practică. Experienţa arată că viziunea pe termen scurt este o opţiune... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Extras Preview

Funcțiile limbajului și particularitățile lor în universul juridic

Există o mulţime de puncte de vedere cu privire la funcţiile limbajului. Diversitatea lor derivă din perspectiva (concepţia) asupra limbajului. Evident, plecând de la un statut acreditat limbajului în general, sau unui anumit tip de limbaj, se va ajunge şi la un anumit rol al acestuia. Nu mai puţin importantă este... citește mai departe

6 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Procedee de Conceptualizare

Se stie ca dreptul, in masura in care este conceput ca o totalitate de norme, reclama un grad de tipizare relativ ridicat. Pornind de la aceasta premisa, putem afirma ca procedeele de logica juridica sunt indispensabile in opera de construire a reglementarilor juridice. In acest context, conceptele, categoriile,... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Preview

Silogismul judiciar în concepția lui Mircea I Manolescu

Definirea termenului ‘silogism’ In opinia lui Aristotel, silogismul reprezinta ‘o vorbire in care, daca ceva a fost dat altceva decat datul urmeaza cu necesitate din ceea ce a fost dat’. Silogismul este o forma de rationament. Dupa cum se stie logica studiaza si alte forme de rationament, pe care oamenii le... citește mai departe

10 pagini 10 puncte Extras Preview

Niccolo Machiavelli - Profil Biografic

În acest paragraf voi prezenta principalele date biografice, ce ţin de viaţa şi activitatea lui Machiavelli, neignorînd nici unele aspecte ale vieţii personale a acestuia sau scoaterea în relief a unor trăsături de caracter. N. Machiavelli s-a născut la 3 mai 1469, la Florenţa, într-o casă situată în apropiere de... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Preview

Relația gândire-limbaj-memorie-atenție în structura SPU

În cadrul S.P.U., interacţiunea tuturor elementelor sale componente este o condiţie obligatorie fără de care activitatea umană, adaptarea la mediu, crearea de valori, etc. nici nu ar fi posibile. Îngemănarea celor trei fenomene (gândire – limbaj – memorie) reiese mai întâi din apartenenţa lor la ceea ce numim... citește mai departe

7 pagini 7 puncte Extras Preview

Logistica - sursă de competitivitate

Într-o economie caracterizată prin creşterea tot mai accentuată a concurenţei, competitivitatea devine o condiţie “sine qua non” pentru existenţa firmelor producătoare de bunuri sau prestatoare de servicii. Obţinerea competitivităţii de către o întreprindere presupune respingerea conservatorismului şi... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Preview

Distribuție versus logistică - tendințe mondiale

1.Introducere Scopul lucrării este de a arata ca logistica comerciala tinde sa i-a locul distribuţiei. Motivaţia alegerii si întocmirii acestei lucrări, este tocmai aceasta tendinţa de transformare pe plan mondial a distribuţiei intr-o simpla livrare, si punerea accentului pe logistica chiar daca in România,... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Logica Juridică

Termenul de “logică” sau “logic” trimite de obicei la gândirea corectă, cu deosebire, la regulile gândirii corecte. Rezonanţa conotativă asociată este cea de rigoare, precizie, claritate, respect necondiţionat pentru adevăr. Procesul complex al gândirii logice efective, apoi, al cunoaşterii legilor sale obiective,... citește mai departe

5 pagini 8 puncte Extras Preview

Logică juridică -

Ideea de juridic conoteaza lege, norma, regula, instructiune s.a.m.d. Ideea de logica conoteaza aceleasi elemente, cu dubla precizare ca, pe de o parte, în primul caz avem de-a face cu un proces istoric de autoreglare a societatii omenesti, în al doilea caz cu un proces relativ anistoric de autoreglare a... citește mai departe

10 pagini 8 puncte Extras Preview

Fiabilitatea sistemelor - statistica defectărilor - calculul indicatorilor de fiabilitate

Calitatea produselor si serviciilor este indicatorul de baza al unei industrii sau economii. Fiabilitatea fiind alaturi de alti de indicatori o componenta a calitatii, trebuie sa fie în atentia tuturor factorilor care determina bunul mers al societatii. Desi ca notiune este foarte veche - a aparut odata cu tehnica... citește mai departe

17 pagini 9 puncte Extras Preview

Cumpărarea mărfurilor

Abordarea moderna a cumpararii In trecut aprovizionarea era considerata ca fiind o arie secundara,un ansamblu de activitati necesare,generatoare de cheltuieli.Treptat aceasta si-a scimbat semnificatia dobandind in prezent un nou statut in cadrul organizatiei, fiind considerata un centru de profit. Conceptul de... citește mai departe

23 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Paradoxele logice

Fenomenul paradoxelor ( sau al antinomiilor ) logice era bine cunoscut grecilor. Logicienii evului mediu au fost si ei intens preocupati de studiul paradoxelor ( “insolubilelor” ) . Adevarata lor importanta a iesit la iveala abia odata cu descoperirea lor într-o serie de teorii matematice ( teoria multimilor lui... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Noțiuni de logică

Logica este stiinta al carui obiect este stabilirea conditiilor corectitudini gândirii, a formelor si legilor generale ale rationarii juste, conforme prin ordinea ideilor cu organizarea legica a relatiilor obiective. În stabilirea acestor conditii, logica face abstractie de continutul concret al diverselor noastre... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Incursiune în logica lui Aristotel

Creatorul logicii este Aristotel, despre care Emille Boutroux în ,,Etudes d’Histoire de la Philosophie”, Paris,1897,spune :,,Daca este adevarat ca unii oameni se încarneaza uneori geniul unui popor si ca aceste vaste si puternice spirite sunt ca actul si perfectiunea în care o lume întreaga de virtualitati îsi... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview