Logistica - Sursa de Competitivitate

Referat
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Logică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2444
Mărime: 16.22KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
UNIVERSITATEA “EFTIMIE MURGU” RESITA Facultatea de Stiinte Economice si Administrative Specializarea: Economia Comertului, Turismului si Serviciilor Disciplina: Managementul Calitatii

Extras din document

Într-o economie caracterizată prin creşterea tot mai accentuată a concurenţei,

competitivitatea devine o condiţie “sine qua non” pentru existenţa firmelor producătoare de bunuri sau prestatoare de servicii. Obţinerea competitivităţii de către o întreprindere presupune respingerea conservatorismului şi imobilismului, respectiv adaptarea permanentă a acesteia la condiţiile pieţei şi la exigenţele consumatorilor. Trăim o perioadă caracterizată prin “dictatul consumatorului /clientului” în care ofertanţii, pentru a fi competitivi, trebuie să se preocupe în permanenţă de satisfacerea cerinţelor acestuia. În consecinţă, putem afirma că există o puternică inter - relaţie între calitatea produselor şi competitivitate, iar aceasta din urmă reprezintă un motor pentru dezvoltarea întreprinderii.

Putem defini competitivitatea ca fiind capacitatea firmei de a rezista concurenţei pieţei.

Acest deziderat al oricărei întreprinderi este asigurat de o serie de factori interdependenţi care alcătuiesc un fel de cerc vicios:

- profitabilitatea – capacitatea de a câştiga bani;

- investirea profiturilor în perfecţionarea şi dezvoltarea activităţilor

- îmbunătăţirea calităţii produselor concomitent cu reducerea costurilor;

- extinderea pieţelor – datorită unui raport preţ/calitate avantajos pentru consumator;

- extinderea capacităţilor de producţie şi angajarea de noi salariaţi;

- adaptarea produselor existente la cerinţele în schimbare ale clienţilor, conceperea şi lansarea pe piaţă a unor produse noi.

Aprecierea competitivităţii firmei se poate face numai prin raportarea la întreprinderile

concurente. În activitatea practică competitivitatea unei firme este judecată prin prisma a doi indicatori - profitul obţinut şi impactul produselor/serviciilor asupra pieţei.

În managementul modern profitul nu este privit ca o finalitate a întreprinderii, ci mai

curând ca un mijloc care îi asigură existenţa, dezvoltarea şi atingerea obiectivelor

economico-sociale pe care şi le-a stabilit. Altfel spus, obiectivul de bază al întreprinderii trebuie să fie satisfacerea clientului şi a societăţii în ansamblul ei. Totuşi, profitul nu trebuie negat, el constituie un indicator pentru performanţele întreprinderii şi pentru competitivitatea sa. El trebuie privit ca o consecinţă a atingerii obiectivelor economico – sociale stabilite de întreprindere, ca o recompensă a reuşitei pe o piaţă concurenţială.

Impactul produselor/serviciilor unei firme asupra pieţei sale arată performanţele

obţinute de întreprindere prin adaptarea produselor sau serviciilor la nevoile clienţilor. Orice întreprindere care urmăreşte, în primul rând, satisfacerea cerinţelor clienţilor săi va reuşi să obţină o cotă de piaţă importantă şi implicit profitul necesar pentru dezvoltarea activităţilor sale. Studierea nevoilor consumatorilor reprezintă o condiţie pentru realizarea unor produse sau servicii de calitate, pentru obţinerea competitivităţii firmei printr-o strategie axată pe calitate.

Majoritatea firmelor din lume sunt din ce în ce mai preocupate în legătură cu competitivitatea lor sau cu capacitatea lor de a face faţă unei concurenţe din ce în ce mai dure din partea companiilor naţionale sau străine. Sunt inovaţiile în domeniul logisticii un remediu? Oferă aceste practici inovative un avantaj competitiv firmei? Aplicarea celor 10 principii de logistică poate într-adevăr să ducă la creşterea rentabilităţii?

Cu siguranţă, toţi cei care caută soluţii pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă firmele şi pentru depăşirea concurenţei, vor pune aceste întrebări. Iată de ce trebuie să arătăm contextul în care eficienţa activităţii logistice poate să-şi aducă o contribuţie măsurabilă la rentabilitatea şi supravieţuirea firmei.

Cu siguranţă, în majoritatea firmelor, producţia, vânzările şi marketingul, activitatea de service - adică trei activităţi cheie care adaugă valoare în lanţul valorii specific unei firme - reprezintă împreună mai multe resurse şi, prin urmare, pot avea un impact combinat mai mare asupra rentabilităţii decât logistica. Totuşi, eficienţa logisticii trebuie tratată ca armă esenţială, parte integrantă a arsenalului competitiv al unei firme. Toate firmele - indiferent de poziţionarea, mărimea, produsele realizate sau ramura de activitate - trebuie să-şi concentreze atenţia asupra următoarelor elemente fundamentale:

- crearea de noi produse

- îmbunătăţirea productivităţii

- calitatea superioară

- noile tehnologii

- grija pentru eficienţa resurselor umane

- oferte valoroase

- programe agresive de comercializare şi desfacere

- distribuţia eficientă a produselor şi eficienţa logistică

- serviciile oferite clienţilor

Preview document

Logistica - Sursa de Competitivitate - Pagina 1
Logistica - Sursa de Competitivitate - Pagina 2
Logistica - Sursa de Competitivitate - Pagina 3
Logistica - Sursa de Competitivitate - Pagina 4
Logistica - Sursa de Competitivitate - Pagina 5
Logistica - Sursa de Competitivitate - Pagina 6
Logistica - Sursa de Competitivitate - Pagina 7
Logistica - Sursa de Competitivitate - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Logistica - Sursa de Competitivitate.doc

Alții au mai descărcat și

Silogismul judiciar în concepția lui Mircea I Manolescu

Definirea termenului ‘silogism’ In opinia lui Aristotel, silogismul reprezinta ‘o vorbire in care, daca ceva a fost dat altceva decat datul...

Logică juridică -

Ideea de juridic conoteaza lege, norma, regula, instructiune s.a.m.d. Ideea de logica conoteaza aceleasi elemente, cu dubla precizare ca, pe de...

Logica Juridică

Termenul de “logică” sau “logic” trimite de obicei la gândirea corectă, cu deosebire, la regulile gândirii corecte. Rezonanţa conotativă asociată...

Relatia Gandire-Limbaj-Memorie-Atentie in Structura SPU

În cadrul S.P.U., interacţiunea tuturor elementelor sale componente este o condiţie obligatorie fără de care activitatea umană, adaptarea la mediu,...

Funcțiile limbajului și particularitățile lor în universul juridic

Există o mulţime de puncte de vedere cu privire la funcţiile limbajului. Diversitatea lor derivă din perspectiva (concepţia) asupra limbajului....

Amplasarea Depozitelor

1. Introducere În sistemul logistic al firmei, depozitarea mărfurilor include un ansamblu de activităţi de susţinere, care ajută la îndeplinirea...

Te-ar putea interesa și

Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România

Cuvânt înainte Transporturile, permit punerea în valoare a bogăţiilor naturale sau a resurselor geografice din diferite regiuni sau ţări,...

Organizarea Sistemului Logistic la Întreprindere

INTRODUCERE Procesul tranziţiei de la economia de piaţă necesită aplicarea unor metode netradiţionale şi noi în cercetarea activităţii de...

Rolul transportului în sistemul de logistică

Introducere Actualitatea temei. Competiţia internaţională şi expansiunea geografică a pieţelor a forţat producătorii şi exportatorii să se...

Macromex - Servirea Clientilor

Logistica" are ca scop dezvoltarea capacitatii de a formula si adopta decizii privind componentele sistemului logistic, decizii care sa genereze...

Logistica procesului de producție

Introducere Actualitatea temei.Actualul mediu competitiv creşte presiunea asupra costurilor, asupra cerinţelor de servire şi de calitate.Adaptarea...

Strategii de servire logistică a clienților

1 Strategia de servire logistică a clienţilor Strategia de servire logistică a clienţilor face parte integrantă din strategia logistică a firmei...

Sistemul logistic al companiei coca-cola HBC România

CAPITOLUL 1 1.1 Prezentarea societății comerciale – scurt istoric Compania Coca-Cola HBC Romania, membra a Grupului Coca-Cola Hellenic, este...

Managementul lanțului de aprovizionare SCM

CAPITOLUL 1. STUDIUL TEORETIC 1. Trecerea de la ,,Logistică” la ,,Lant Logistic (de aprovizionare)” Logistica este procesul de planificare,...

Ai nevoie de altceva?