Toate referatele din domeniul Management

 • Calitatea si managementul calitatii in serviciile publice

  Introducere. Prin intermediul acestui eseu am încercat o definire cât mai exactă și cât ma uzuală a termenului de calitate și modalitățile prin care se pot îmbunătăți serviciile publice. Am definit termenul de calitate pentru a înțelege cât mai bine la ce se referă acesta și de ce trebuie să se țină cont pentru a îmbunătăți serviciile publice și pentru a le face mai calitative. Am încercat să evidențiez modalități prin care serviciile publice pot fi îmbunătățite astfel încât să satisfacă...

 • Metoda Braistorming - Metoda de dezvoltare a creativitatii

  Brainstormingul este o metodă de creativitate în grup, menită să genereze un număr mare de idei, pentru soluționarea unei probleme. Această tehnică a fost propusă de către Alex F. Osborn care a dezvoltat principiile metodei în cartea sa Applied Imagination (1953) Termenul braistorming, provine din limba engleză din cuvintele „brain”= creier și „storm”= furtună, plus desinența „-ing” specifică limbii engleze, ceea ce înseamnă „furtună în creier” - efervescență,o stare de intensă activitate...

 • Cum sa scriem un text stiintific

  A scrie o lucrare științifică nu e ușor și studentul care se găsește pentru prima dată în fața acestui obstacol trebuie să se bazeze pe experiența academică acumulată până atunci și în același timp să se îndepărteze de multe din lecțiile învățate în școală. Celor mai mulți li se pare că nu au o fundație solidă, o structură pe care să poată clădi și în același timp trebuie să adune și să pună pe hârtie o mulțime de informații și idei ce plutesc în jurul lor lipsite de orice ancoră. Astfel, cel...

 • Fisa de lectura a unui capitol dintr-o carte de management

  Numele cărtii : “ REFERENȚIALUL ÎN EVALUAREA ȘCOLARĂ” Autor: Prof. univ. Dr. Marin Manolescu Editura: Editura Universitară, București Anul publicării: 2015 Capitolul IV - “ Competența - Impact asupra inovării sistemelor evaluative” - paginile 96 - 113 - subcapitole: 1). Școala la raport sau Educația la proba performanței 2) Schimbarea de perspectivă : de la evaluarea estimativă la evaluarea apreciativă 3) Judecăți normative-judecăți descriptive în evaluare 4) Grile de evaluare,...

 • Internationalizarea afacerilor la nivel european

  Capitolul 1 Generalități Conceptual, prin internaționalizarea firmei, se înțelege orientarea firmelor către piețele externe, prin: - promovarea exporturilor în proporție însemnată, cel puțin 40 - 50% din totalul vânzărilor; - trecerea unor activități de producție pe piețele externe; - dezvoltarea exporturilor cu produsele realizate pe piețele externe, către terțe piețe și către țara de origine; - cedări de mărci, brevete de invenții, oferte în leasing internațional; - exportul de...

 • Activitatea de inovare la nivelul Uniunii Europene

  Capitolul 1 Generalitati A investi în cercetare și inovare înseamnă a investi în viitorul Europei. Aceste investiții ne ajută să concurăm la nivel mondial și să ne păstrăm modelul social unic și îmbunătățesc viața de zi cu zi a milioane de oameni, aici, în Europa, și în întreaga lume, contribuind la soluționarea unora dintre cele mai mari provocări societale și legate de generații. De la punerea la dispoziție a 1,6 milioane de doze de vaccin împotriva virusului Ebola, până la crearea unei...

 • Procesul managementului strategic. etapele procesului de management strategic

  1. CONCEPTUL DE STRATEGIE 1.1 Definitie si concept Termenul “strategie” are o istorie multimilenară. Utilizat pentru prima dată pentru a defini “arta războiului” în China antică, în urmă cu circa 2500 de ani de către Sun-Tzu, termenul nu le-a fost străin nici istoricilor antici Tucidide și Xenofon, sau împăratului roman Cezar. De altfel, în antichitatea greacă, termenul se folosea încă referitor la rolul comandantului unei armate. Excepția a fost reprezentată de “secolul lui Pericle”, cca...

 • Strategii de organizare in managementul international

  1. CONCEPTUL DE STRATEGIE 1.1 Definitie si concept Conceptul de strategie s-a impus în teoria și practica managementului în cel de al șaselea deceniu al secolului al XX-lea, când în condițiile redresării economice după cel de-al doilea război mondial și apoi ale dezvoltării economice spectaculoase, schimbările produse în mediile de afaceri au devenit tot mai profunde, iar răspunsurile firmelor la aceste schimbări tot mai importante. Aceste răspunsuri s-au cristalizat, progresiv, în sistemul...

 • Conflictul de interse si incompatibilitati

  CONFLICTUL DE INTERESE Un oficial public este în conflict de interes atunci când, în virtutea funcției publice pe care o ocupă, ia o decizie sau participă la luarea unei deicizii cu privire la care are și un interes personal. Conform articolului 13, definiția recomandata de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei 10/2000, conflictul de interese: - Conflictul de interese apare atunci când funcționarul public are un interes personal care influentează sau pare sa influențeze...

 • Managementul calitatii - histograma

  Definirea histogramei În managementul calității se utilizează șapte intrumente și metode clasice de calitate cum ar fi: - histograma - graficul - diagrama de corelație - analiza prin stratificare - diagrama cauză-efect - diagrama Pareto - fișa de control Histograma este un instrument clasic de analiza care prezintă o reprezentare grafică a frecvenței de distribuție a elementelor dintr-o mulțime dată, prin care se redă vizual și într-o maniera ușor de perceput evoluția diferitelor...

 • Oportunitatea folosirii sistemelor antiplagiat

  Plagiatul unei teze de diplomă ia multe forme și nu toate sunt evidente pentru percepția comună. Mai mult, legislația care vorbește despre plagiat, poate fi ambiguă. De pildă, dacă în legislația americană se consideră plagiat utilizarea repetată a mai mult de 8 cuvinte în lucrarea de diplomă, fără precizarea sursei originale, legea din Republica Moldova menționează dreptul de a utiliza „scurte citate” dintr-o sursă, „în scop de analiză, comentariu sau critică ori cu titlu de exemplificare, în...

 • Analiza economico-financiara

  1. Ce tip de relație este între: a) prețul unitar de vânzare și cifra de afaceri; ( direct proportional) b) numărul mediu de salariați și productivitatea medie anuală a muncii; ( invers proportional) c) structura (compoziția) mijloacelor fixe și valoarea adaugată. ( invers proportional) 2. Interpretați următoarele relații: a) IVA > IQe; (Va) ̅=Va/Qp □(⟹)(Va) ̅↑ ⟹ Valoarea adăugată a crescut. b) ICA < IQf; GRV=CA/Qf ICA < IQf ⟹ GRV↓ ⟹ Gradul de valorificare a producției a...

 • Tema de control Econometrie

  1. Se cunosc informatii cu privire la notele obtinute de 10 studenti la disciplina Econometrie, precum si numarul de absente acumulate de acestia. Sa se determine ecuatia de regresie liniara si valorile ajustate. X ( Nr absente) 5 4 6 3 2 0 4 3 1 1 Y ( Note) 5 8 7 6 9 10 5 6 9 8 Rezolvare: y ̂ = a+b* x_i {█(n*a+b∑_(i=1)^n▒〖*x_i=∑_(i=1)^n▒y〗;@a∑_(i=1)^n▒〖xi+b∑_(i=1)^n▒〖* x^2=∑_(i=1)^n▒〖x,y;〗〗〗)┤ Nr x_i y_i x_i^2 x,y y ̂ i 1 5 5 25 25 5.9 2 4 8 16 32 6.55 3 6 7 36 42 5.25 4 3 6 9 18...

 • Intarirea disciplinei contractuale

  Descrierea activității de întărire a disciplinei în construcții: Disciplina contractuala este înțeleasă ca acel sistem de norme legale, pe care trebuie să le urmărim în cuprinsul derulării unui contract. Fără disciplină contractuală nici nu se poate vorbi de materie comercială si de materie contractuală. Fără un sistem de norme ne-am afla pe un tărâm liber, unde nimeni nu are o regulă, unde nimeni nu respectă o regulă si atunci cel slab nu va putea contracta niciodata cu cel puternic pe...

 • Fluxul de organizare al realizarii unei autogari

  Obiectul analizei acestei lucrari din punct de vedere organizational, il reprezinta „Realizarea unei stații pentru transport persoane (autogară)” Managementul proiectelor de construcții constă în planificarea, organizarea, coordonarea și controlul proiectului, de la începerea până la terminarea acestuia, cu scopul de a realiza cerințele clientului privind producerea unui obiectiv viabil din punct de vedere funcțional și financiar, cu respectarea standardelor de calitate, a costurilor și...

Pagina 1 din 243