Toate referatele din domeniul Management

 • Leasing-ul

  I. Obiectul cercetarii: „Cunostintele studentilor din Universitatea Valahia referitoare la leasing.” II. Ipotezele cercetarii 1.Leasingul este o operatiune juridica ce este slab cunoscuta si reprezentata in zona de est a Europei. In acest fel, se vor prezenta statisticile eurostar din domeniu. Conform datelor Eurostar, Romania este unul dintre statele codase din punct de vedere al persoanelor angajate in societati avand ca obiect de activitate operatiunile de leasing, 6900 de angajati...

 • Cultura si comunicarea organizationala la Mark Twain International School

  Comportament organizațional Identificarea tipului de cultură organizațională și comunicarea organizațională la Mark Twain International School (MTIS) Introducere Performanţele oricărei organizaţii depind, într-o mare măsură, de randamentul individual al membrilor săi. La rândul lor, performanţele individuale sunt influenţate de o serie de factori, printre care se regăseşte şi cultura organizaţiei. Cultura organizaţională este echivalentul psihologiei unei persoane. Structura psihologică a...

 • Echilibrul financiar al intreprinderii

  Aspecte generale privind echilibrul financiar Echilibrul financiar al întreprinderii este reprezentat de egalitatea ce trebuie sǎ existe între resurse (R) şi necesarul de resurse (N), respectiv între venituri şi cheltuieli. Acţionând pentru realizarea propriului echilibru, întreprinderile contribuie la realizarea şi consolidarea echilibrului financiar la nivel macroeconomic. În literatură se mai întâlnesc expresii ca: echilibru static, echilibru stabil, echilibru instabil, echilibru optim....

 • Managementul talentelor intr-o organizatie

  Managementul talentelor este un concept aparut si promovat in marile companii occidentale, el se refera la atragerea, integrarea si dezvoltarea celor mai buni profesionisti de pe piata muncii. “Talentul” nu se refera la o personalitate artistica si nu este un concept legat de industria de entertainment, ci defineste un profesionist de top, indiferent de domeniu sau specializare. Managementul talentelor în organizație reprezintă un segment foarte important în gestionarea resurselor umane,...

 • Parteneriate

  De ce reusesc sau esueaza parteneriatele? Mediul de afaceri puternic emergent, marcat de turbulente si schimbari radicale generate de globalizare, de reasezarea echilibrelor economice, de criza financiara ce abia a trecut, de dezvoltarea serviciilor, de viteza fara precedent a evolutiei tehnologice, pune jucatorii din piata in situatia de a cauta solutii la provocari cu totul noi: nevoia de expertiza in domenii tot mai variate si complexe, adesea interdisciplinare, nevoia de avantaj...

 • Inteligenta emotionala si performanta in munca

  Inteligența emoțională și performanța în muncă 1. Noțiuni introductive Inteligența emoțională iși are rădăcinile in cele „opt inteligențe” ale lui Gardner elaborate în 1983: • Inteligența lingvistică • Inteligența logico-matematică • Inteligența spatială • Inteligența muzicală • Inteligența naturalistă • Inteligența corporal-kinestetică • Inteligența interpersonală • Inteligența intrapersonală Aceste tipuri de inteligență se întrepătrund diferit de la persoană la persoană. ...

 • Teorii moderne

  Introducere Aplicând conceptul de cultură la organizaţii, ne referim la ideile, credinţele, tradiţiile şi valorile care îşi găsesc expresie în elemente cum ar fi stilul managerial dominant, felul în care sunt motivaţi membrii acestora, imaginea publică etc. Organizaţiile diferă în ceea ce priveşte atmosfera, felul în care se lucrează, nivelul energiei, orizontul individual – toate acestea fiind influenţate de istorie şi tradiţii, de situaţia actuală, de tehnologie. Sunt diverse moduri de...

 • Analiza diagnostic Bancpost SA

  1. Definiție Analiza SWOT este o tehnică prin care se pot identifica punctele tari și slabe și se pot examina oportunitățile și amenințările unui proiect, ale unei acțiuni, sau acțiunile de formare a cadrelor didactice și poate fi utilizată că element de realizare a unui bilanț. În general, există două moduri în care poate fi utilizată o analiză SWOT: - în scop profesional, analiză SWOT, poate fi utilizată pentru monitorizarea sistemului de perfecționare a cadrelor didactice, prin găsirea...

 • Managementul integrat al calitatii, mediului si securitatii ocupationale

  1.Evidențiați contribuția lui Joseph Juran la studierea calității Joseph Juran a oferit definiția următoare a calității: „calitatea este satisfacerea clientului cu cel mai bun produs sau serviciu la cel mai rezonabil preţ”. Viziunea sa pe scurt cu privire la calitate este ca fiind capacitatea produsului sau serviciului de a putea fi folosit. Juran diviza calitatea în trei faze distincte: - să ştii să planifici calitatea - să controlezi calitatea în timpul producţiei - să...

 • Investitii italiene in Romania

  Evoluţia generală a economiei mondiale s-a caracterizat, în ultimii ani, prin tendinţa firmelor de a se depăşi dimensiunea naţională şi de a se extinde pe plan internaţional. Această tendinţă este valabilă nu numai pentru marile grupuri multinaţionale, ci tot mai mult şi pentru întreprindeirle mici şi mijlocii. Principalele forţe care au antrenat acest fenomen sunt liberalizarea şi integrarea pieţelor, efectul modelului indus de marii clienţi multinaţionali, ameliorarea semnificativă a...

 • Modernizarea si echiparea infrastructurii sectiei Adulti 1 a Institutului National de Boli Infectioase

  Institutul Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș” este localizat în București la adresa: Str. Calistrat Grozovici nr.1, Sector 2, București. Istoria I.N.M.B. se întinde pe parcursul unui secol, dar pe scurt vom menționa datele cele mai importante din formarea I.N.M.B. În anul 1880 s-au construit primele barăci de izolare a bolnavilor contagioși în cadrul Spitalului Colentina al Eforiei Spitalelor Civile. Paisprezece ani mai târziu, cele câteva barăci s-au transformat în două...

 • Diagnosticul resurselor umane

  Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică și face parte din structurile de ordine și siguranță publică din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și este parte componenta a Departamentului de Ordine și Siguranță Publică. Diagnosticul resurselor umane vizează stabilirea caracteristicilor resurselor umane disponibile și adecvarea potențialului uman, identificarea punctele...

 • Analizati principalele trasaturi ale exercitarii functiilor managementului in organizatia scolara

  În ultima perioadă, managementul învăţământului a dobândit o importanţă tot mai mare, atât în România, cât şi în societatea europeană, astfel rolul managementului şcolar a devenit o temă importantă de dezbatere la toate nivelurile. Domeniu prioritar al vieţii sociale, învățământul, de care depinde omul, pregătit prin studii, nu trebuie să aibă eşecuri. De aceea, conducerea și eficiența învățământului necesită o fundamentare științifică bazată pe știința managementului educațional....

 • Controlul riscurilor in administratia publica

  Proces de: - Identificare - Analiză - Răspuns Utilizează resurse: - Materiale - Financiare - Umane Atingerea Obiectivelor Managementul riscurilor Analizarea sistematică a riscurilor Gestionarea riscurilor Elaborarea registrelor de riscuri Implicarea tuturor factorilor analiza prealabilă a tuturor expunerilor la risc; identificarea riscurilor semnificative/strategice; definirea gradului de toleranță acceptabil de expunere la riscuri; evaluarea probabilității ca riscul să se...

 • Managementul riscurilor

  1.Procesul de dirijare a riscului: noţiune şi structura. 2.De determinat nivelul planificat al cheltuielilor fixe dacă întreprinderea prevede un risc operaţional redus (marjă de siguranţă financiară de 27%.). Pentru anul de planificare întreprinderea prevede un volum de vânzări în mărime de 32 mil. lei. Cheltuielile variabile se planifică la nivel de 0,64 lei la 1 leu vânzări. Varianta 9. 1. Procesul de dirijare a riscului: noţiune şi structura Fiind conștienți de ce este riscul și în ce...

Pagina 1 din 233