Toate referatele din domeniul Management

 • Managementul aprovizionarii Kober

  1. Date generale despre firmă Kober este o companie producătoare de lacuri și vopsele din Piatra Neamț, înființată în anul 1991 și deținută de familia Kober. Aurel Kober, fost inginer la Severnav Turnu Severin, s-a lansat în afaceri pe cont propriu în 1991 și a construit de la zero grupul Kober, afacere împărțită de acesta (95% din acțiuni) cu soția sa, Mariana Kober (cu o participație de 5%). Denumire mărcii vine de la numele familiei care a pus bazele acestei companii, fiind producătoare...

 • Volkswagen - an offshore company

  1. Introduction The term "offshore company" or "offshore corporation" is used in at least two distinct and different ways. An offshore company may be a reference to: - a company, group or sometimes a division thereof, which engages in offshoring business processes. - international business companies (IBC) or other types of legal entities, which are incorporated under the laws of a jurisdiction, that prohibits local economic activities. In relation to companies and...

 • Managementul deseurilor

  Se definește ca ansamblul activităților de organizare, conducere și gestiune a deșeurilor. ELEMENTE DE STRATEGIA DE MANAGEMENT A DEȘEURILOR. Printre primele documente de politică sectorială elaborate de Comisia Europeană se numără Strategia de Management a Deșeurilor. Această strategie cuprinde o serie de recomandări referitoare la: 1. prevenirea generării de deșeuri prin îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație 2. reciclarea și reutilizarea deșeurilor 3. optimizarea eliminării finale a...

 • Eficienta economica si avantajul competitiv

  Eficiența economică Creșterea economică se realizează sub acțiunea unor factori de natură cantitativă și calitativă. În prima categorie avem în vedere dimensiunea factorilor de producție, respectiv volumul resurselor naturale, ale capitalului și potențialului uman atrase în activitatea economică, iar în cel de-al doilea caz avem în vedere eficiența folosirii acestora în producție. În condițiile caracterului tot mai limitat al resurselor care pot fi atrase în activitatea economică, crește...

 • Politica de mediu in Romania

  În România, protecția mediului a apărut ca un domeniu de sine stătător al politicilor naționale, în anul 1990, când a fost înființat pentru prima dată fostul Minister al Mediului; în 1992 a fost elaborat primul document oficial ce stabilește obiectivele naționale în domeniu - „Strategia Națională de Protecția Mediului”, reactualizată în 1996 și în 2002. Strategia este structurată în două părți: (1) o trecere în revistă a principalelor resurse naturale, elemente privind starea economică și...

 • Caracterizarea Republicii Mooldova prin prisma diferentelor culturale ale lui F. Trompenaars si G. Hofstede

  O cultura difera fata de alta in primul rand prin specificul solutiilor date (WS) la diverse probleme (P) cu care se confrunta zilnic membrii colectivitatii; acest aspect este valabil in dublu plan: atat la nivel de persoana atunci cand adopta o decizie cu titlu personal, cat si la nivel de organizatii cand managerii stabilesc obiective si adopta decizii pentru subordonatii din sfera lor de competenta. Conform cu Fons Trompenaars, Director al Centrului Olandez de Studii Internationale in...

 • Generatia Y

  Generația Y, care vine imediat după Generația X, este cunoscută ca fiind generația tinerilor născuți după anul 1977 și până în anul 1995. Este, de fapt, vorba despre oamenii născuți în această perioadă și care acum sunt nevoiți să pătrundă în câmpul forței de muncă. Membrii generației X se întâlnesc în contextul organizațional cu preponderență pe poziții manageriale și de coordonare, astfel încât se poate spune că încă generația Y îi este cu preponderență subordonată. Clasicul „război” dintre...

 • Implicarea in munca a unui angajat poate genera stres in colegii sai

  Implicarea în muncă Schaufel spune ca „implicarea reprezintă o stare mentală pozitivă, de împlinire care apare în contextul muncii și care este caracterizată prin vigoare, dedicare și absorbire. Aceasta este o stare afectivă și cognitivă persistentă și omniprezentă și nu una de moment, legată de un anumit obiect, eveniment, individ sau comportament” . Cele trei aspecte, dupa cum spune Schaufel, sunt nucleul implicării. „Vigoarea se caracterizează prin niveluri ridicate de energie și...

 • Metode de stimulare a creativitatii

  1. Metoda Delphi Metodă de previziune a evoluției viitoare a unui fenomen, de către un grup de experți, constând în folosirea unei succesiuni de chestionare și feed-back-uri de informații, pentru obținerea unui consens din partea experților, metoda folosește avantajele luării deciziei în grup, eliminând dezavantaje cum ar fi influența membrilor dominanți sau schimbarea părerilor membrilor. Numele metodei vine de la Oracolul din Delphi și a fost dezvoltată de RAND Corporation (USA) la...

 • Structura organizatorica a activitatii cumparari din cadrul unei companii cu productie de serie mare - motivatii tehnico-stiintifice si juridice

  1. Forme de organizare si tipuri de structuri organizatorice in aprovizionare: In aprovizionare exista 2 forme principale de organizare, și anume: - organizarea structurala - organizarea procesuala In ceea ce privește tipurile de structuri organizatorice, putem afirma ca exista un ansamblu diversificat acestora care răspund nevoilor asigurării cu materiale si echipamente tehnice, în condiții de: - operativitate - integralitatea sarcinilor - continuității fabricației in condiții de...

 • Factorii interni care influenteaza politica de preturi a firmei SC Stop Market SRL

  I. PREȚUL - INTRUMENT DE MARKETING Prețul este efectiv folosit ca instrument de marketing. Prețul a depășit deja semnificația sa strict economica, adăugând-se valente psihologice, sociale, spirografice, demografice. Astfel toate activitățile de piața au prețul lor, inclusiv, deciziile eronate. Prețul ca element al mixtului de marketing, nu reprezintă factorul de bază prin care producătorul se adaptează sau se impune pieței; acest rol revenindu-i produsului, însă prin preț el poate...

 • Strategii de motivare a echipelor de salariati multiculturale

  Motivația Procesul de management, având în vedere natura sarcinilor implicate în desfășurarea lui și în modul de realizare, se poate partaja în 5 funcții: previziunea organizarea coordonarea antrenarea evaluare - control Funcția de antrenare încorporează ansamblul proceselor de muncă prin care se determină personalul firmei să contribuie la stabilirea și realizarea obiectivelor planificate, pe baza luării în considerare a factorilor care îl motivează. Fundamentul antrenării îl...

 • Aspecte de noutate la nivelul managementului international

  Managementul internațional reprezintă un management intercultural din cel putin două puncte de vedere: mai întâi pentru că se referă la raporturi ce se stabilesc și se dezvoltă între țări diferite, deci între spații culturale naționale diferite; apoi pentru că are în vedere interacțiuni între organizații - firmă, clienți, concurență - care au valori și comportamente diferite, adică au culturi de întreprindere diferite. Managementul afacerilor internaționale și managementul afacerilor în plan...

 • Comunicarea - Functia de baza in managementul proiectelor

  Introducere Lucrarea de față intitulată Comunicarea - funcția de baza in manangementul proiectelor dorește să prezinte elementele comunicării în managementul proiectelor, tipurile acesteia, necesitățile care au dus la apariția diferitelor forme de comunicare codată, relevanța acestora dar și să evidențieze importanța comunicării în gândirea proiectului, tehnoredactarea acestuia, împarțirea sarcinilor, conducerea echipei de proiect. Managementul proiectelor reprezintă un mod de a acționa pe...

 • Abraham Maslow

  Biografie S-a născut în Brooklyn, New York, ca primul copil al unei familii de evrei emigranți din Rusia. Abraham a studiat trei semestre dreptul la City College of New York, s-a transferat la Cornell University, ca mai apoi să revină la CCNY. Teoretician al motivatiei & al personalitatii -Una dintre primele sale carti : „A Theory of Human Motivation” /“Motivația și Personalitatea “(1954). -Titlu initial :”Higher Ceilings for Human Nature “/”Nivelurile superioare ale naturii umane”...

Pagina 2 din 240