Toate referatele din domeniul Management

 • Managementul general al firmei

  Definițiile conceptului de organizare structurală: 1. Organizarea structurală reprezintă cea mai cunoscută formă a organizării, beneficiind totodată și de cel mai ridicat nivel de formalizare a proceselor și relațiilor de management. Având în vedere nivelul sporit de rigurozitate, o tendință modernă a managementului este aceea de orientare cu precădere către structurarea activităților având la bază organizarea procesuală care, după cum se va arăta, prezintă avantajul unei flexibilități...

 • Organisational culture and behavior - Comparative analysis of Garanti Bank (Romania) and Santander Bank of United Kingdom

  1. Introduction In today’s world, it is more important than ever to have knowledge and understand all the conceptual tools that the sociologists provide as key terms in the workplace realities. One of the most important roles in the strategic management is considered to be the culture. The first part of the paper is contouring the definition of organizational culture and organizational behaviour and in the second part of the paper I will relate to my professional experience both in Romania...

 • Managementul performantei

  Managementul performantei este un termen omniprezent in mediul afacerilor de astazi, fiind inclus in corpul de cunostiinte al unor discipline variate si fiind folosit la toate nivelele organizationale (Brudan, 2010). Reflecta abordarea unei entitati vis-a-vis de performanta si include sub-procese, cum ar fi: definirea strategiei (planificarea / stabilirea obiectivelor), implementarea strategiei si a listei de initiative, precum si evaluarea / masurarea performantei. Managementul performantei...

 • Organizarea activitatii de formare

  Formarea profesionala consta in activitatea ce are ca scop cresterea si diversificarea competentelor profesionale prin initiere, calificare, recalificare, perfectionare si specializare a persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea integrarii si reintegrarii acestora pe piata muncii. Indeplinirea conditilor logistice si intelectuale(transport,masa,cazare) Negocierea programului ,dupa caz,cu reprezentantii furnizorului de formare sau ai angajatorului Obtinerea,in prealabil a...

 • Comportament organizational - Studiul privind comunicarea in cadrul SC Atlas Sport SRL

  INTRODUCERE-Motivația alegerii temei Această lucrare are scopul de a prezenta comunicarea în cadrul SC ATLAS SPORT SRL. Prin această lucrare voi trata subiecte care vizează motivația alegerii temei, o scurtă abordare teoretică, obiectivele studiului, prezentarea unității, ipotezele cercetării, chestionar, prezentarea grafică și interpretarea rezultatelor, concluzii, propuneri și bibliografie. În primul rând, am ales această temă deoarece când am început să lucrez la această companie mi s-a...

 • Portofoliu teme individuale - Management

  1. Pe baza unei întreprinderi concrete din Republica Moldova elaborați politica în domeniul calității. Pentru o definire mai reușită a politicii calității încercați să răspundeți la următoarele întrebări: - Ce reprezintă calitatea pentru întreprindere? - De ce este importantă calitatea pentru întreprindere? - Care este răspunderea conducerii pentru calitate? - Care sunt principiile de bază ale întreprinderii privind calitatea? 2. Elaborați un mini-referat(1-2pagini) cu următoarea...

 • Analiza mediului de afaceri

  „Analiza concurențială studiază domeniile de activitate ale întreprinderii pentru a identifica oportunitățile și amenințările, și a aplica deciziile strategice adoptate.” O firmă își formulează o strategie pentru lupta într-o competiție a cărei miză o reprezintă un segment de piață. Competiția are loc în cadrul unei industrii, definită ca fiind un grup de firme ce realizează produse similare ce se pot substitui reciproc. Produsul ce definește o industrie poate fi automobilul, calculatorul...

 • Managementul protectiei mediului si dezvoltarii durabile

  Cum se aplică protecția mediului în organizația în care lucrez? Instituția, unde lucrez în momentul actual (în domeniul industriei alimentare), are ca scopuri principale siguranta alimentelor si protecția mediului inconjurător, care trebuie ocrotit în beneficiul nostru și al generațiilor următoare. Potrivit acestui obiectiv, noi ne dorim ca impactul activităților industriei alimentare asupra mediului să fie nesemnificativ în raport cu limitele permise și depunem eforturi considerabile pentru...

 • Raspunderea disciplinara a angajatilor

  Organizarea muncii necesita o anumita ordine si disciplina si, deasemenea, respectarea unor norme juridice. Contributia dreptului roman la organizarea muncii consta in stabilirea pe calea legii a drepturilor si obligatiilor persoanelor participante la procesul muncii, reglementate pentru prima data prin Legea nr. 1/1970 in care organizarea si disciplina muncii apar ca doua realitati sociale strans legate. Termenul de disciplina provine din latina si inseamna sistem, principii morale, dar si...

 • Analiza mediului afacerilor internationale din Cehia si Ungaria

  Statistici libertăți Îmbunătățiri și puncte slabe Cehia: drepturi de proprietate bine protejate, sistem judiciar lent dar in mare parte respectat, discriminare fata de rromi si islamisti. Indicele de corupție este de 57, mai puțin coruptă decât Ungaria. Ungaria: indepedența judiciară în pericol, drepturi de proprietate bine protejate, corupția-problema serioasă ce afectează integritatea guvernului. Indicele de corupție este de 45. Factori economici PIB-ul Cehiei (350,7 miliarde $)...

 • Keiretsu

  Este un set de companii cu relații de afaceri interconectate și participații. Este un tip de grup informal de afaceri. Keiretsu a menținut dominanța asupra economiei japoneze pentru a doua jumătate a secolului al XX-lea. Kigyō shūdan "grupuri de afaceri diversificate orizontal" Seisan " rețele de producție verticale " Ryūtsū keiretsu "rețele de distribuție verticală" Keiretsu-ul prototip a apărut în Japonia în timpul " miracolului economic "...

 • Conglomeratul

  Conglomeratul este o combinație de două sau mai multe societăți, uneori o entitate juridică care include companii care desfășoară activități antreprenoriale în diferite sectoare ale economiei. Conglomeratele sunt în principal inerente piețelor în curs de dezvoltare și dezvoltate (de exemplu:Elveția, Japonia), precum și companiile multidisciplinare. Conglomeratul e un grup corporativ, care implică, de obicei, o societate-mamă și mai multe filiale. De multe ori, un conglomerat este o companie...

 • Analiza implicarii planului strategic asupra performantei entitatii si rolul sau

  Planificarea strategică se poate utiliza pentru a mapa cât mai eficient și în modul cel mai simplu direcția pe care organizația își dorește să o parcurgă pe o durată scurtă,medie sau lungă de timp. Prin urmare piatra de temelie prin care o organizație se poate menține sau evolua într-un mediu turbulent o reprezintă gândirea stragică și inovația strategică. Planificarea strategică înfățișează viziunea organizației și pregătirea acesteia din punct de vedere al managementului eficient și...

 • Conceptul de investitii

  În general, investițiile reprezintă plasamente de capital efectuate în scopul obținerii de venituri purtătoare de profit în viitor. În acest sens ne referim la investițiile financiare, care includ achiziția de titluri de valoare în scopul obținerii de dividende, plasarea disponibilităților financiare la bănci pentru dobânzi sau cheltuirea unor sume bănești pentru inițierea unor afaceri, în scopul realizării unor profituri. În sens restrâns, investițiile reprezintă cheltuieli de capital...

 • Business in China

  We have chosen for the country China. China is world’s most populous country, with a population of over 1.38 billion people. They also had the largest economy in the world for most of the past two thousand years. China has been trough a lot, which makes it interesting for us to make us more familiar with this country. Cultural specifics China We will explain the cultural specifics from China due to: the cultural dimensions from Hofstede & Pinto theory, relationships, time, environment...

Pagina 7 din 240