Acreditarea si Certificarea Managementului Calitatii in Romania

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Acreditarea si Certificarea Managementului Calitatii in Romania.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 24 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Vladimir Ionescu, Viorel Cornescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

Introducere
Capitolul 1 : Asociaţia Reţelei Naţionale de Acreditare (RENAR)
1.1 Date generale
1.2 Domenii de activitate
1.3 Obiectivele RENAR
1.4 Principiile de bază ale acreditării
1.5 Statutul RENAR
1.6 Încheierea contractului de acreditare
Capitolul 2: SC AEROQ SA
2.1 Scurtă descriere
2.2 Etapele certificării produselor de catre AEROQ
2.3 Metodologia SC AEROQ SA de certificare a sistemelor calitatii
Capitolul 3: Societatea Româna pentru Asigurarea Calităţii (SRAC)
3.1 Scurtă descriere
3.2 Obiective generale
3.3 Metodologia SRAC de certificare a sistemelor
3.4 Servicii de certificare oferite de SRAC
Capitolul 4 Organisme desemnate pentru evaluarea conformităţii în domeniul reglementat
Capitolul 5 : Certificarea calităţii la SC POLICOLOR SA
5.1 Scurtă descriere
5.2 Implemnetarea sistemelor de management al calităţii si acrediatarea laboratoarelor de monitorizare a emisiilor în aer de catre Policolor SA
Capitolul 6: Concluzii

Extras din document

Introducere

Atât consumatorii cât şi piaţa au nevoie de încredere în produsele şi serviciile existente, precum şi în cele viitoare, dar încrederea trebuie dovedită şi recunoscută. Acestea se realizează prin certificarea conformităţii produselor şi serviciilor şi sistemelor calităţii. Certificarea se realizează de organisme de certificare care trebuie acreditate.

Aderarea României la Uniunea Europeană a făcut ca să fie necesară asigurarea competivităţii produselor şi serviciilor din România în raport cele din Uniunea Europeană.Datorită concurenţei puternice de pe piaţa UE , calitatea produselor şi serviciilor româneşti va trebui să fie la fel de ridicată ca şi calitatea asigurată de operatorii economici şi instituţiile din ţările membre ale UE .

Certificarea si acreditarea sunt doua elemente complementare care au aparut ca urmare a cautării, standardizarii si impunerii calitatii unui produs inainte de lansarea pe piata consumatorului.( certificare – “asigurarea în scris ca un produs , proces sau serviciu este conform conditiilor specificate – Legea 608 / 2004” (1)Acest lucru a generat reglementari , precum si realizarea organismelor capabile sa evalueze si sa acorde votul de incredere produsului, dupa principiul: “ clientii descopera repede neconformitatile “

Evaluarea conformităţii verifică dacă un produs satisface un anumit nivel de calitate şi securitate dând utilizatorului informaţii explicite în legătură cu caracteristicile acestuia. De asemenea, ea conferă încredere în produs deoarece oferă, într-un mod ştiinţific, informaţii folositoare cumpărătorului cu privire la afirmaţiile din reclame sau cu privire la cele înscrise pe eticheta produsului.

În Romania s-a creat s-a creat cadrul legal pentru construirea “sistemului national de certificare “(2) , abia in 1992, pe baza experientei acumulate de tarile vest-europene in acest domeniuAcest lucru a continuat cu infiintarea Asociatiei Retelei Nationale de Acreditare ( RENAR ) si Asociatiei Romana de Standardizare ( ASRO ). Ambele organisme sunt persoane juridice de drept privat, de interes public, cu scop lucrativ.

La fel ca si în tarile Uniunii Europene , în România a fost introdusă practica certificării voluntare şi obligatorii a produselor, folosindu-se marca naţională de conformitate cu standardele române. În acest sens se foloseşte „marca SR” pentru certificarea conformităţii cu cerinţele dintr-un standard român şi „marca SR-S” pentru certificarea conformităţii cu standardele române de securitate, care prevăd reglementări referitoare la protecţia vieţii şi sănătăţii consumatorului, şi la protecţia mediului.

Capitolul 1 : Asociaţia Reţelei Naţionale de Acreditare (RENAR)

1.1 Date generale

RENAR este „organismul naţional de acreditare care evaluează competenţa Organismelor de Evaluare a Conformităţii”(3), promovează şi dezvoltă acreditarea şi evaluarea conformităţii conform Statutului său ed. VIII / 16.03.2006, bazat pe Statutul cadru (Ordinul nr. 81 / 2006 al ministrului economiei şi comerţului privind modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 317/2002 pentru aprobarea Statutului cadru al organismului naţional de acreditare).

În societatea de astăzi se cere adesea să se declare în mod obiectiv conformitatea produselor (inclusiv serviciilor) faţă de cerinţe specifice. Organismele de Evaluare a Conformităţii (OEC) pot declara în mod obiectiv o astfel de conformitate prin activităţi care includ: certificare, inspecţie, încercare. etalonare.

„ Termeni generali şi definiţii referitoare la evaluarea conformităţii, inclusiv la acreditarea OEC şi la utilizarea evaluării conformităţii pentru facilitarea comerţului se regăsesc în SR EN ISO/CEI 17000:2005 – Evaluarea conformităţii.

Cerinţele generale pentru organismele de acreditare care evaluează şi acreditează OEC sunt specificate în SR EN ISO/CEI 17011:2005 - Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru organismele de acreditare care acreditează organisme de evaluarea conformităţii.

Evaluarea competenţei unui OEC de către RENAR se face pe baza unui anumit standard (anumitor standarde) şi / sau altor documente normative, pentru un domeniu de acreditare definit. Evaluarea competenţei unui OEC implică evaluarea competenţei tuturor operaţiunilor OEC inclusiv competenţa personalului, a validităţii metodologiei de evaluare a conformităţii şi a validităţii rezultatelor evaluării conformităţii.

Prin acreditarea acordată de RENAR se atestă că OEC şi-au demonstrat oficial competenţa de a efectua sarcini specifice de evaluare a conformităţii.”(4)

Acreditarea furnizează încredere cumpărătorilor şi autorităţilor, facilitează comerţul transfrontalier. Scopul final este realizarea unei singure acreditări şi a unei singure evaluări a conformităţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Acreditarea si Certificarea Managementului Calitatii in Romania.doc

Alte informatii

Proiect pentru disciplina "Managementul calitatii totale" Universitatea din Bucureşti Facultatea de Administraţie si Afaceri Specializarea Administrarea Afacerilor