Analiză de Management la Spitalul Județean Covasna

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 3970
Mărime: 35.57KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr.IOAN BOGDAN, Lector univ. dr. VASILE MOŢOC
ULB Sibiu

Cuprins

Introducere 3

CAP I. Prezentarea Spitalului Judeţean „dr. Fogolyán Kristóf” 4

Istoria spitalului dr. Fogolyan Kristof 4

Structura organizatorica 4

Resursele umane 5

Caracteristici relevante ale populatiei deservite 6

Activitatea spitalului in perioada 2007 – septembrie 2009 6

Situatia dotărilor 9

Situatia financiara 9

Structura bugetului de venituri 9

Structura bugetului de cheltuieli 9

Situatia arieratelor 9

Masuri de modernizare şi eficientizare 10

Principalele probleme identificate ale spitalului 10

Probleme de dotare 10

Probleme de organizare 10

Probleme de personal 10

Probleme financiare 10

CAP II ANALIZA SWOT A SPITALULUI 12

Cap III. Schita Planului de Îmbunătăţire a managementului SJFK : 14

Scopul planului 14

Obiectivele vizate 14

Rezultatele asteptate 15

BIBLIOGRAFIE 17

Extras din document

Introducere

Managementul trebuie abordat pe de o parte ca stiinta, iar pe de alta parte, ca arta, ca o activitate practica sociala.

După unii cercetători in domeniu ,,stiinta managementului’’ este o parte a cunostintelor acumulate şi recunoscute, care sunt sistematizate şi formulate in conformitate cu descoperirea adevărului general s-au actiunea legitătilor generale. Faptele intre care a existat o legătura pot prezenta un interes pentru progresul artei conducerii, dar, nu au importanta pentru stiinta conducerii.

Cunoscuta publicatie Larousse defineste managementul ca stiinta tehnicilor de conducere şi gestiunea institutiei.

Reforma contabilitătii publice începuta cu 01.01.2006, prin care s-a trecut de la contabilitatea de casa orientata pe intrări (resurse) la contabilitatea de angajamente orientata pe iesiri (rezultate economice), de urmărire a costurilor programelor aprobate,ii acorda managerului posibilitatea de a constata daca modul de alocare a resurselor a fost eficient sau nu.

Reforma in domeniul sănătăţii, începuta prin aplicarea Legii 95/2006, coroborata cu reforma contabilitătii publice, precum şi cu instruirea managerului medic cu cunostinte de ordin financiar, pentru a sti ce sa ceara economistului in vederea evaluării costurilor per serviciu, vor contribui la o mai buna gestionare a banului public, concomitent cu îmbunătăţirea stării de sănătate a populatiei.

Am ales sa tratez aceasta tema, deoarece este un subiect de actualitate, managementul serviciilor publice de sănătate având un impact direct asupra vietii populatiei României şi a standardelor de viata ale societarii în ansamblul ei.

Admiterea României în Uniunea Europeana impune solutionarea cât mai rapida prin proiecte pe termen scurt şi mediu a problemelor din tara noastră, armonizarea cu normele celorlalte state membre şi cu legislatia europeana în domeniu.

În Uniunea Europeana exista o problema care pune în discutie rolul fiecărui stat şi finalitatea constructiei europene, şi anume aceia de a armoniza serviciile publice nationale şi locale cu ambitiile de realizare a unui spatiu economic comun.

Aceasta problema este de actualitate deoarece exista o contradictie aparenta între interesul colectiv al serviciului public din interiorul unui stat şi deschiderea fata de concurenta europeana.

CAP I. Prezentarea Spitalului Judeţean „dr. Fogolyán Kristóf”

Istoria spitalului dr. Fogolyan Kristof

Istoria spitalului ne întoarce în timp spre toamna anului 1840. Judele regal al ţinutului Trei Scaune, primeşte instrucţiuni scrise de la guvern, fiind solicitat să prezinte Guvernului Regal, proiectul spitalului ce se va construi potrivit condiţiilor locale. Necesitatea construirii spitalului era impusă de starea în continuă degradare a sănătăţii populaţiei: bolile infecţioase culegeau tot mai multe victime, se extindea sifilisul. În Ardeal existau pe atunci doar 26 de instituţii sanitare cu 194 paturi. Legile sanitare elaborate de Habsburgi în 1770, ajung în ţinuturile noastre abia în 1840, când devine evident că lipsa măsurilor sanitare adecvate generează consecinţe negative în economie cât şi în agricultură.Conform documentelor care ne stau la dispoziţie, judele regal ia măsuri imediate, întrucât la 20 decembrie al aceluiaşi an 1840, inginerul László József, originar din comuna Ozun, depune proiectul clădirii spitalului, act care în realitate este un proiect de cheltuieli în valoare de1894 forinţi.

Conform ziarului Kronstädtter Zeitung din Braşov, spitalul îşi deschide porţile la 3 iunie 1853, având denumirea de Spitalul Teritorial Ferenc József din Sf.Gheorghe. În prima lună deja au fost internate 31 de persoane.

Un eveniment deosebit se petrece în vara anului 1975, când a fost dat în folosinţă spitalul nou cu 430 de paturi. În anul 2006 numărul paturilor totalizează cifra de 748 cu un personal total de 892 persoane, din care 128 medici.

Începând din Martie 2005, se schimbă denumirea de Spital Judeţean Sfântu Gheorghe în Spital Judeţean „dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, în baza Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 136 din 25.02.2005.

Structura organizatorica

Spitalul are in structura sa 16 sectii, laborator de analize medicale, 5 compartimente, servicii şi birouri tehnice, economice şi administrative, unitate de primire urgente(UPU), serviciu de spitalizare de zi şi centrul de sănătate din Întorsura Buzăului.

Preview document

Analiză de Management la Spitalul Județean Covasna - Pagina 1
Analiză de Management la Spitalul Județean Covasna - Pagina 2
Analiză de Management la Spitalul Județean Covasna - Pagina 3
Analiză de Management la Spitalul Județean Covasna - Pagina 4
Analiză de Management la Spitalul Județean Covasna - Pagina 5
Analiză de Management la Spitalul Județean Covasna - Pagina 6
Analiză de Management la Spitalul Județean Covasna - Pagina 7
Analiză de Management la Spitalul Județean Covasna - Pagina 8
Analiză de Management la Spitalul Județean Covasna - Pagina 9
Analiză de Management la Spitalul Județean Covasna - Pagina 10
Analiză de Management la Spitalul Județean Covasna - Pagina 11
Analiză de Management la Spitalul Județean Covasna - Pagina 12
Analiză de Management la Spitalul Județean Covasna - Pagina 13
Analiză de Management la Spitalul Județean Covasna - Pagina 14
Analiză de Management la Spitalul Județean Covasna - Pagina 15
Analiză de Management la Spitalul Județean Covasna - Pagina 16
Analiză de Management la Spitalul Județean Covasna - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Analiza de Management la Spitalul Judetean Covasna.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Calitatii Serviciilor în Cadrul Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu

CAPITOLUL 1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND MАNАGЕMЕNTULUI CАLITĂŢII 1.1.Dеfinirеа mаnаgеmеntului cаlităţii Cаrаctеristicа principаlă а lumii în cаrе...

Sistemul de Management al Calității la Centrul Medical Minerva

Introducere Calitatea ca şi concept a fost abordată de-a lungul istoriei de către specialişti în diferite domenii de specialitate. În definirea...

Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad 1.1. Scurt istoric Puţine localităţi din România se pot mândri cu o...

Managementul Stresului Ocupațional

Schimbările la nivelul societăţii determină, inevitabil, schimbări la nivelul tuturor structurilor. Preocupările trebuie să conducă nu numai la...

Cum să devii un manager de succes

INTRODUCERE Dintotdeauna oamenii au incercat sa se autodepaseasca. Este ceva natural sa incerce sa faca mai mult si mai bine data viitoare. Acesta...

Etica Managerială

ETICA MANAGERIALĂ 1 Etica manageriala si factorii acesteia Etica managerială reprezintă în această perioadă subiectul cel mai fierbinte al...

Modernizarea secției de pediatrie

TITLUL PROIECTULUI: Modernizarea Sectiei de Pediatrie, din cadrul Spitalului Judetean, Drobeta-Turnu-Severin. BENEFICIARUL (APLICANTUL):...

Serviciul public de sănătate - Spitalul Universitar de Urgență

Recomandări pentru serviciul public de sănătate din Spitalul Universitar de Urgenţă, Bucureşti Capitolul I - Prezentarea serviciului public de...

Te-ar putea interesa și

Organizarea activității de marketing a întreprinderii comerciale

INTRODUCERE Tranziţia spre economia de piaţă, a generat şi continuă să genereze schimbări substanţiale ale cadrului de desfăşurare a activităţii...

Ai nevoie de altceva?