Analiza de Management la Spitalul Judetean Covasna

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza de Management la Spitalul Judetean Covasna.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr.IOAN BOGDAN, Lector univ. dr. VASILE MOŢOC

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domenii: Management, Alte Domenii

Cuprins

Introducere 3
CAP I. Prezentarea Spitalului Judeţean „dr. Fogolyán Kristóf” 4
Istoria spitalului dr. Fogolyan Kristof 4
Structura organizatorica 4
Resursele umane 5
Caracteristici relevante ale populatiei deservite 6
Activitatea spitalului in perioada 2007 – septembrie 2009 6
Situatia dotărilor 9
Situatia financiara 9
Structura bugetului de venituri 9
Structura bugetului de cheltuieli 9
Situatia arieratelor 9
Masuri de modernizare şi eficientizare 10
Principalele probleme identificate ale spitalului 10
Probleme de dotare 10
Probleme de organizare 10
Probleme de personal 10
Probleme financiare 10
CAP II ANALIZA SWOT A SPITALULUI 12
Cap III. Schita Planului de Îmbunătăţire a managementului SJFK : 14
Scopul planului 14
Obiectivele vizate 14
Rezultatele asteptate 15
BIBLIOGRAFIE 17

Extras din document

Introducere

Managementul trebuie abordat pe de o parte ca stiinta, iar pe de alta parte, ca arta, ca o activitate practica sociala.

După unii cercetători in domeniu ,,stiinta managementului’’ este o parte a cunostintelor acumulate şi recunoscute, care sunt sistematizate şi formulate in conformitate cu descoperirea adevărului general s-au actiunea legitătilor generale. Faptele intre care a existat o legătura pot prezenta un interes pentru progresul artei conducerii, dar, nu au importanta pentru stiinta conducerii.

Cunoscuta publicatie Larousse defineste managementul ca stiinta tehnicilor de conducere şi gestiunea institutiei.

Reforma contabilitătii publice începuta cu 01.01.2006, prin care s-a trecut de la contabilitatea de casa orientata pe intrări (resurse) la contabilitatea de angajamente orientata pe iesiri (rezultate economice), de urmărire a costurilor programelor aprobate,ii acorda managerului posibilitatea de a constata daca modul de alocare a resurselor a fost eficient sau nu.

Reforma in domeniul sănătăţii, începuta prin aplicarea Legii 95/2006, coroborata cu reforma contabilitătii publice, precum şi cu instruirea managerului medic cu cunostinte de ordin financiar, pentru a sti ce sa ceara economistului in vederea evaluării costurilor per serviciu, vor contribui la o mai buna gestionare a banului public, concomitent cu îmbunătăţirea stării de sănătate a populatiei.

Am ales sa tratez aceasta tema, deoarece este un subiect de actualitate, managementul serviciilor publice de sănătate având un impact direct asupra vietii populatiei României şi a standardelor de viata ale societarii în ansamblul ei.

Admiterea României în Uniunea Europeana impune solutionarea cât mai rapida prin proiecte pe termen scurt şi mediu a problemelor din tara noastră, armonizarea cu normele celorlalte state membre şi cu legislatia europeana în domeniu.

În Uniunea Europeana exista o problema care pune în discutie rolul fiecărui stat şi finalitatea constructiei europene, şi anume aceia de a armoniza serviciile publice nationale şi locale cu ambitiile de realizare a unui spatiu economic comun.

Aceasta problema este de actualitate deoarece exista o contradictie aparenta între interesul colectiv al serviciului public din interiorul unui stat şi deschiderea fata de concurenta europeana.

CAP I. Prezentarea Spitalului Judeţean „dr. Fogolyán Kristóf”

Istoria spitalului dr. Fogolyan Kristof

Istoria spitalului ne întoarce în timp spre toamna anului 1840. Judele regal al ţinutului Trei Scaune, primeşte instrucţiuni scrise de la guvern, fiind solicitat să prezinte Guvernului Regal, proiectul spitalului ce se va construi potrivit condiţiilor locale. Necesitatea construirii spitalului era impusă de starea în continuă degradare a sănătăţii populaţiei: bolile infecţioase culegeau tot mai multe victime, se extindea sifilisul. În Ardeal existau pe atunci doar 26 de instituţii sanitare cu 194 paturi. Legile sanitare elaborate de Habsburgi în 1770, ajung în ţinuturile noastre abia în 1840, când devine evident că lipsa măsurilor sanitare adecvate generează consecinţe negative în economie cât şi în agricultură.Conform documentelor care ne stau la dispoziţie, judele regal ia măsuri imediate, întrucât la 20 decembrie al aceluiaşi an 1840, inginerul László József, originar din comuna Ozun, depune proiectul clădirii spitalului, act care în realitate este un proiect de cheltuieli în valoare de1894 forinţi.

Conform ziarului Kronstädtter Zeitung din Braşov, spitalul îşi deschide porţile la 3 iunie 1853, având denumirea de Spitalul Teritorial Ferenc József din Sf.Gheorghe. În prima lună deja au fost internate 31 de persoane.

Un eveniment deosebit se petrece în vara anului 1975, când a fost dat în folosinţă spitalul nou cu 430 de paturi. În anul 2006 numărul paturilor totalizează cifra de 748 cu un personal total de 892 persoane, din care 128 medici.

Începând din Martie 2005, se schimbă denumirea de Spital Judeţean Sfântu Gheorghe în Spital Judeţean „dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, în baza Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 136 din 25.02.2005.

Structura organizatorica

Spitalul are in structura sa 16 sectii, laborator de analize medicale, 5 compartimente, servicii şi birouri tehnice, economice şi administrative, unitate de primire urgente(UPU), serviciu de spitalizare de zi şi centrul de sănătate din Întorsura Buzăului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza de Management la Spitalul Judetean Covasna.doc

Alte informatii

ULB Sibiu