Analiza Sistemelor - Obiect de Studiu și Obiect de Investigare

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 8611
Mărime: 49.40KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: POPA I. GHEORGHE
UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" TG. JIU SPECIALIZAREA : INGINERIA SI MANAGEMENTUL PROCESELOR DE FABRICATIE

Cuprins

1. Introducere în problematica analizei sistemelor 3

2. Abordarea sistemică a proceselor şi fenomenelor din economie 5

3. Principii generale ale analizei sistemelor 8

4. Integrarea analizei de sistem în ansamblul disciplinelor managementului ştiinţific 10

5. Metode ale analizei sistemelor economice 13

6. Tendinţe actuale în metodologia analizei de sistem 15

Extras din document

Analiza sistemelor - obiect de studiu şi metode de investigare

Perioada pe care o străbate în prezent economia ţării noastre dovedeşte o dată în plus, că

orice tranziţie în funcţionarea sistemelor social-economice se face cu eforturi considerabile şi de regulă, cu risipă de resurse, pe fondul unor puternice dezechilibre.

În acest context, mutaţii profunde se impun a fi operate şi în domeniul managementului

firmelor care necesită abordarea sistemică a proceselor şi fenomenelor, precum şi a relaţiilor de management, în vederea descoperirii legităţilor şi principiilor care le guvernează, a proiectării de noi sisteme, metode, tehnici şi modalităţi de conducere de natură să asigure creşterea eficienţei utilizării resurselor umane, financiare, materiale, informaţionale etc.

Caracteristica managementului modern este situarea în centrul investigaţiilor sale a

omului în toată complexitatea sa, prin prisma sarcinilor ce-i revin în strânsă interdependenţă cu obiectivele, resursele şi mijloacele sistemului în care este integrat. Efectul acestei abordări îl constituie analiza sistemică a relaţiilor şi proceselor de management, ce se reflectă în caracterul multidisciplinar al cunoştinţelor de conducere subordonat direct sporirii eficienţei agenţilor economici.

Supravieţuirea şi dezvoltarea întreprinderilor este condiţionată de existenţa unui

management bazat exclusiv pe folosirea pârghiilor economice, scopul tuturor deciziilor de conducere fiind utilizarea eficientă a resurselor şi maximizarea profitului. Utilizarea unor modele adecvate, alimentate cu date reale prin intermediul unui sistem informatic cu structură cibernetică constituie o cale importantă în folosirea eficientă a potenţialului tehnico-economic al firmelor, prin armonizarea obiectivelor cu resursele disponibile. În acest sens, se impune efectuarea unor analize de sistem pentru relevarea şi valorificarea complexă a aspectelor informaţional-decizionale, precum şi realizarea unor sisteme informaţional-decizionale care să permită identificarea din vreme a tendinţelor majore şi a factorilor perturbatori ce se manifestă în cadrul mediului în vederea adaptării rapide şi eficiente la schimbările acestuia.

1. Introducere în problematica analizei sistemelor

Creşterea complexităţii proceselor şi fenomenelor a impus intensificarea preocupărilor

privind perfecţionarea metodelor şi tehnicilor teoretice şi practice de conducere a acestora, atât la nivel micro-economic cât şi la nivel macro-economic. Aceste preocupări sunt înglobate într-o ştiinţă mai generală, aceea a managementului ştiinţific.

Conceptele de sistem şi gândire sistemică reprezintă, în acest context, rezultate

semnificative ale cercetării ştiinţifice actuale. Înlocuirea metodelor analitice, deosebit de utile într-o serie de discipline în care descompunerea întregului în părţi componente era absolut necesară pentru cunoaştere (economie, medicină, biologie) cu abordarea sistemică, integratoare a condus la o serie de rezultate valoroase pe plan teoretic şi practic.

În orice sistem managerial se remarcă deplasarea centrului de greutate al preocupărilor,

de la probleme pur tehnice şi metode de conduită bazate pe intuiţie, rutină şi experienţă, către metode care au în vedere relevarea aspectelor informaţional-decizionale în cadrul unor abordări formalizate, algoritmizate, susţinute de tehnici informatice de vârf.

După o perioadă de dezvoltare a informaticii, ciberneticii şi cercetărilor operaţionale,

disciplinele managementului ştiinţific au ajuns într-o situaţie de criză din punct de vedere teoretic şi practic, confirmată de opiniile unor specialişti de prestigiu. Astfel, profesorul Bernard Roy de la Universitatea din Paris specialist în modelarea matematică a deciziilor afirma că cercetările operaţionale nu au realizat ceea ce se aştepta de la ele. Specialistul în sisteme John Gall (S.U.A.) considera că sistemele informatice sufocă inteligenţa şi iniţiativa umană cu efecte negative imediate şi de perspectivă asupra oamenilor şi întreprinderilor. Au existat şi opinii mai moderate şi chiar optimiste expuse la diverse congrese internaţionale privind "Practica cercetărilor operaţionale în întreprinderi" (1978 Franţa, 1980 Anglia) conform cărora criza modelării matematice aplicate în întreprinderi poate fi depăşită prin abordarea unei viziuni sistemice, mai apropiată de nevoile reale ale beneficiarilor.

Specialistul elveţian în management şi informatică, Roland Besancet a făcut o analiză a

unor firme cu performanţe slabe, precum şi a unora cu performanţe ridicate, şi a dedus atât cauzele rezultatelor slabe cât şi principiile generale ale bunei funcţionări a firmelor eficiente. De asemenea, a constatat şi a afirmat că: "Metodele şi tehnicile informaticii nu sunt suficiente pentru ca o întreprindere să funcţioneze eficient. Obţinerea unor rezultate bune este condiţionată în primul rând de asimilarea metodelor de management de către conducerea firmei. Metodologiile uzuale de analiză şi proiectare a sistemelor informatice sunt concepute de obicei mai mult ca un sistem de marketing al firmelor producătoare de calculatoare decât ca un mijloc de a rezolva eficient problemele reale ale firmei".

Aceste opinii reflectă existenţa unei crize în informatică, în cercetările operaţionale şi

în general în managementul ştiinţific, criză de sedimentare a uriaşei experienţe teoretice şi practice acumulate în acest domeniu. Pentru depăşirea acestei crize trebuie făcute eforturi sistematice pentru sintetizarea şi preluarea a tot ceea ce este valoros în disciplinele managementului ştiinţific, pentru fundamentarea unei teorii integratoare a conducerii.

Realizarea aceastei sinteze integratoare îi revine analizei de sistem, care după o practică îndelungată este pe punctul de a deveni o disciplină matură cu rol de metodologie integratoare a managementului ştiinţific denumită analiza sistemelor complexe.

În cadrul disciplinelor managementului, analiza de sistem reprezintă un set de

metodologii complexe având la bază conceptul de sistem şi metoda abordării sistemice

orientate spre analiza şi proiectarea sistemelor complexe în vederea îmbunătăţirii

performanţelor acestora.

Preview document

Analiza Sistemelor - Obiect de Studiu și Obiect de Investigare - Pagina 1
Analiza Sistemelor - Obiect de Studiu și Obiect de Investigare - Pagina 2
Analiza Sistemelor - Obiect de Studiu și Obiect de Investigare - Pagina 3
Analiza Sistemelor - Obiect de Studiu și Obiect de Investigare - Pagina 4
Analiza Sistemelor - Obiect de Studiu și Obiect de Investigare - Pagina 5
Analiza Sistemelor - Obiect de Studiu și Obiect de Investigare - Pagina 6
Analiza Sistemelor - Obiect de Studiu și Obiect de Investigare - Pagina 7
Analiza Sistemelor - Obiect de Studiu și Obiect de Investigare - Pagina 8
Analiza Sistemelor - Obiect de Studiu și Obiect de Investigare - Pagina 9
Analiza Sistemelor - Obiect de Studiu și Obiect de Investigare - Pagina 10
Analiza Sistemelor - Obiect de Studiu și Obiect de Investigare - Pagina 11
Analiza Sistemelor - Obiect de Studiu și Obiect de Investigare - Pagina 12
Analiza Sistemelor - Obiect de Studiu și Obiect de Investigare - Pagina 13
Analiza Sistemelor - Obiect de Studiu și Obiect de Investigare - Pagina 14
Analiza Sistemelor - Obiect de Studiu și Obiect de Investigare - Pagina 15
Analiza Sistemelor - Obiect de Studiu și Obiect de Investigare - Pagina 16
Analiza Sistemelor - Obiect de Studiu și Obiect de Investigare - Pagina 17
Analiza Sistemelor - Obiect de Studiu și Obiect de Investigare - Pagina 18
Analiza Sistemelor - Obiect de Studiu și Obiect de Investigare - Pagina 19
Analiza Sistemelor - Obiect de Studiu și Obiect de Investigare - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Analiza Sistemelor - Obiect de Studiu si Obiect de Investigare.doc

Alții au mai descărcat și

Web-managementul Subunităților Militare

3.2.1. Tehnologii folosite Web Mil Manager este de fapt o interfata bazata pe pagini web dinamice care urmareste sa le puna la dispozitie...

Abordarea sistemică a firmei

INTRODUCERE Noţiunea de sistem este considerată una dintre cele mai cuprinzătoare realizări ideatice a gândirii umane. Sistemul poate fi definit,...

Metode si Tehnici de Dezvoltare a Vanzarilor - Six Sigma

Conceptul Six Sigma Six Sigma este o filozofie de management care încurajează întregul personal al organizaţiei să analizeze procesele în care...

Utilizarea Tehnologiilor Informationale si de Comunicatii pentru Modernizarea Sistemului Informational

I. TEMA : ABORDARI MODERNE IN MANAGEMENTUL PUBLIC SI OPORTUNITATEA ADAPTARII SI IMPLEMENTARII LOR IN INSTITUTIILE PUBLICE DIN ROMANIA II....

Notiuni Generale din Teoria Sistemelor

Noţinui generale de teoria sistemelor Teoria generală a sistemelor şi metodologia utilizării ei în dirijarea proceselor sociale din diverse...

Conceptul six sigma și leadership

Ce reprezintă ”șase sigma”? Six Sigma reprezintă deviația standard în statistică și este o metodologie de management care vizează creșterea...

Clasificarea Sistemelor Informaționale

1. Sistemul informaţional al managementului Managementul firmei nu poate fi asigurat în conditii corespunzatoare, fara cunoasterea sistematica a...

Supply Chain Management - Managementul Sistemelor Informatice

ABREVIERI: SCM-suply chain management(sau gestiunea lanțului de aprovizionare); IT-information tehnology(tehnologia informației); PC-personal...

Te-ar putea interesa și

Metode și Tehnici în Procesul de Management

Mutaţiile complexe economice, sociale, politice determinate de trecerea la economia de piaţă demonstrează că în desfasurarea actuală a vieţii...

Impactul congelării în strat fluidizat și a perioadei de depozitare asupra calității unor fructe

CAPITOLUL I JUSTIFICAREA DOMENIULUI ABORDAT 1.1. INTRODUCERE Pe plan international, in marile ţări producătoare fructe se studiază amplu...

Tipul preferențial senzorial și cerebral în procesul de predare

ARGUMENT Identificarea stilurilor de învăţare şi a stilurilor cognitive se impune ca necesitate în vederea optimizării stilurilor de predare şi...

Analiza economico-financiară în cadrul IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Atât viaţa oamenilor, în general, cât şi activităţile lor economice, în special, sunt guvernate de un...

Evoluția Naturală a Sindromului Eisenmenger

CAPITOLUL 1 Introducere În anul 1897, V. Eisenmenger descrie pentru prima dată la pacienţii cu defect septal ventricular sus situat, asocierea în...

Ce este ipoteza

ABSTRACT Structura referatului include: introducere, două capitole , concluzii generale, bibliografia din 7 titluri și 16 pagini. Ca și cuvintele...

Japonia în Geopolitica Lumii

ABSTRACT Structura referatului include: introducere, două capitole ce au la rândul lor câte 2 subcapitole,respectiv 3 subcapitole, concluzii...

Obiectul si Metoda Statistica

1.1. LOCUL ŞI PARTICULARITĂŢILE STATISTICII CA OBIECT ŞI METODĂ ÎN SISTEMUL ŞTIINŢELOR SOCIALE ŞI ECONOMICE “ Într-o zi gândirea statistică va...

Ai nevoie de altceva?