Asigurarea Calitatii Serviciilor de Sanatate

Imagine preview
(6/10 din 5 voturi)

Acest referat descrie Asigurarea Calitatii Serviciilor de Sanatate.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 24 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

I. SISTEME SI SERVICII DE SANATATE - ASIGURAREA CALITATII
1) Introducere 3
2) Definitia calitatii serviciilor de sanatate 4
3) Caracteristicile de calitate a serviciilor de sanatate 6
4) Masurare si metodologie in asigurarea calitatii 7
5) Managementul strategic al serviciilor de sanatete 7
6) Managementul total al serviciilor de sanatate 8
II. ANALIZA DE SITUATIE - SPITALUL CLINIC JUDETEAN SIBIU
1) Prezentarea organizatiei 9
2) Analiza SWOT 12
3) Identificarea problemelor strategice şi a obiectivelor concrete
pentru implementarea strategiei de calitate 15
4) Obiective concrete 17
5) Strategii 17
6) Analiza cost – beneficii 19
7) Evaluarea rezultatelor 20
8) Propuneri personale 21
9) Concluzii 21
10) Bibliografie 22

Extras din document

- ASIGURAREA CALITATII SERVICIILOR DE SANATATE -

I. SISTEME SI SERVICII DE SANATATE

ASIGURAREA CALITATII

1. INTRODUCERE

Evoluţia economiei moderne înscrie între orientările sale fundamentale dezvoltarea şi diversificarea serviciilor. În prezent se poate vorbi de o „societate a serviciilor”, afirmaţie argumentată de expansiunea serviciilor şi de creşterea rolului acestora în viaţa societăţii.

In general se considera ca serviciile de sanatate sunt un sistem de institutii care sunt recunoscute oficial, sunt organizate pe intreg teritoriul unui stat si au ca obiectiv de activitate satisfacerea diverselor necesitati si cerinte de sanatate ale populatiei acelui stat. Grupate sub denumirea generică de “sănătate”, aceste servicii sunt profund implicate în crearea condiţiilor materiale de existenţă a omului, în ridicarea calităţii vieţii. Ele includ un larg spectru de activitati atat preventive cat si curative si de recuperare, activitati pentru realizarea carora sunt folositi profesionisti de sanatate(furnizori) care au atributii diverse, specifice domeniului in care isi desfasoara activitatea.

Ocrotirea sănătăţii reprezintă un serviciu foarte important oferit populaţiei. Starea de sănătate are un conţinut complex şi se află într-o relaţie de intercondiţionare cu evoluţia socială în ansamblu, cu celelalte componente ale economiei şi calităţii vieţii. Aceasta este determinată de nivelul general de dezvoltare economico-socială, de structura consumului, de standardul igienei individuale, de gradul de cultură, şi nu în ultimul rând, de serviciile de sănătate.

Evoluţia stării de sănătate este influenţată, în mare măsură, de nivelul de dezvoltare a serviciilor de ocrotire a sănătăţii, de aria lor de cuprindere şi de modul de organizare, de dimensiunile reţelei unităţilor sanitare, de dotarea lor tehnică şi de încadrarea cu personal de specialitate.

Serviciile, în general, îmbracă o serie de trăsături particulare, care decurg din specificul muncii desfăşurate în această sferă, trăsături ce permit identificarea lor, constituindu-se totodată în criterii de delimitare a serviciilor de celelalte componente ale activităţii economice şi sociale.Aceste trăsături influenţează şi modul de comercializare a serviciilor. Un fapt care trebuie menţionat este că aceste trăsături nu se regăsesc în totalitatea lor la fiecare tip de serviciu în parte.

Sanatatea, pe de o parte este o calitate a vietii iar pe de alta parte

reprezinta si masura calitatii vietii

2. DEFINITIA CALITATII SERVICIILOR DE SANATATE

Starea de sănătate este un fenomen complex, social şi biologic, care exprimă nivelul şi caracteristicile sănătăţii membrilor unei colectivităţi privite în ansamblu, fiind strâns legată şi de calitatea vieţii populaţiei.

Fig. Nr.1 - Determinanţii stării de sănătate

În serviciile medicale, un element- cheie este Calitatea.

Înainte de a putea discuta despre managementul calităţii, trebuie definită calitatea îngrijirii în interiorul unei instituţii de îngrijire a sănăţii. Ce este calitatea îngrijirii?

Calitatea îngrijirii este un concept dinamic cu multe dimensiuni. Dimensiunile sale sunt dependente atât de perspectiva persoanei care răspunde la întrebare, cât şi de contextul social, organizaţional şi de mediu.

Această definiţie se va modifica pe măsură ce vor fi elaborate şi acceptate noi cunoştinţe. O definiţie a calităţii îngrijirii trebuie să includă care sunt perspectivele, bazate pe ce valori şi pe ce cunoştinţe şi resurse.

Definiţia calităţii îngrijirii de sănătate se bazează pe valori unice din cadrul culturii (atât cultura profesională, cât şi cultura etnică) şi pe contextul situaţiei. Este imposibil să defineşti calitatea îngrijirii fără a ţine seama de valorile ce se află în spatele individului, de situaţia socială şi profesională.

În cazul serviciilor sanitare, definiţia calităţii a evoluat în paralel cu creşterea numărului de aplicaţii practice ale diferitelor modalităţi ştiinţifice de abordare a problemelor specifice acestui domeniu.

Donabedian, specialist de renume în domeniul asigurării calităţii, descrie calitatea ingrijirilor medicale ca pe “tipul de ingrijire de la care se aşteaptă să maximizeze o dimensiune a bunăstării, luând în consideraţie balanţa câştigurilor şi pierderilor care afectează procesul îngrijirilor de sănătate în întregul lor.”

În opinia lui Donabedian calitatea îngrijirilor este dependentă de “modalitatea de aplicare a ştiinţei şi tehnologiei medicale astfel încât să fie maximizate beneficiile îngrijirilor fără a creşte riscurile”. El opiniază referitor la calitatea îngrijirilor de sănătate ca fiind: “faptul de a face ceea ce trebuie si cum trebuie.”

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarea Calitatii Serviciilor de Sanatate.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA ,,LUCIAN BLAGA’’ DIN SIBIU Facultatea de Medicină ,,Victor Papilian’’ MASTER Management sanitar VII