Centrul Colorați Lumea Copiilor

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3516
Mărime: 86.91KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Martinescu

Extras din document

Grupa 1

DEZVOLTAREA UNUI CENTRU SPECIALIZAT PENTRU ÎNGRIJIREA COPIILOR CU NEVOI SPECIALE

Programul Operaţional Regional (POR)

AP 3 "Imbunatatirea infrastructurii sociale"

3.2 "Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale"

A. DESCRIEREA PROGRAMULUI

1. Scurta descriere

Programul Operaţional Regional (POR) implementează elemente ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a Planului Naţional de Dezvoltare (PND), contribuind, alături de celelalte Programe Operaţionale (PO), la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a PND şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, respectiv diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi media dezvoltării statelor membre ale UE.

POR a fost elaborat în concordanţă cu principiul european al subsidiarităţii, având la bază strategiile de dezvoltare a regiunilor, elaborate la nivel regional în largi grupuri de lucru parteneriale.

2. Termen limită

Cererile de finaţare se primesc până la epuizarea bugetului acestui apel pentru proiecte.

3. Obiectivele programului

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiţii.

Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenţie îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii.

Implementarea strategiei are în vedere atingerea următoarelor rezultate:

-Crearea infrastructurii necesare susţinerii unui sistem real de servicii sociale - până în anul 2009.

-Asigurarea unei reţele naţionale de servicii sociale, echitabil distribuită, performantă, accesibilă tuturor potenţialilor beneficiari, până în anul 2013.¹

4. Conditii de eligibilitate

-Solicitantul dovedeşte calitatea de proprietar/ administrator sau are în concesiune sau comodat, cu drept de administrare, clădirea care face obiectul proiectului pe o durată în conformitate cu prevederile art. 57 paragraf 1 din Regulamentul Consiliului Nr.1083/2006 care stabileşte reglementările generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune ;

-Imobilul pe care se face investiţia îndeplineşte cumulativ condiţiile enumerate:

Este liber de orice sarcini;

Nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică;

Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

-Solicitantul (împreună cu partenerul, unde este cazul) are/ au capacitatea financiară de a asigura implementarea proiectului (de a asigura contribuţia proprie la valoarea totală eligibilă a proiectului si de a finanţa cheltuielile neeligibile ale proiectului, în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale);

-Furnizorul de servicii sociale are o vechime de cel puţin un an de la înfiinţare, la data depunerii cererii de finanţare;

-Activităţile propuse spre finanţare în cadrul proiectului nu au fost finanţate din fonduri comunitare în ultimii 5 ani şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare;

-Durata de implementare a proiectului nu depăşeşte 31 iulie 2015;

-Capacitatea centrelor rezidenţiale pentru copii nu depăşeşte 50 de locuri;

-Solicitantul/ solicitantul şi fiecare dintre parteneri, după caz, nu desfăşoară activităţi economice în scopul obţinerii de profit din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului modernizat/ dezvoltat/ extins;

-Solicitantul/ solicitantul şi fiecare dintre parteneri, adupă caz, nu desfăşoară alte activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului – modernizat/ dezvoltat/ extins, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi;

-Proiectul respectă legislaţia naţională in domeniul egalităţii de şanse, protecţiei mediului, eficienţei energetice, ajutorului de stat, achiziţiilor publice;

-Solicitantul, (împreună cu partenerul, unde este cazul) are/ au capacitatea operaţională de a asigura implementarea proiectului (resurse umane). ¹

5. Activităţi eligibile

Activităţile orientative, eligibile în cadrul proiectului pot fi:

-Modemizarea/ extinderea clădirilor centrelor sociale (spaţii de cazare, cantine, grupuri sanitare etc.);

-Modernizarea/ extinderea clădirilor pentru înfiinţarea de noi centre sociale;

-Modernizarea utilităţilor generale şi specifice ale centrelor sociale;

-Crearea/ modernizarea facilităţilor de acces pentru persoane cu dizabilităţi;

-Amenajarea unor ateliere de lucru in cadrul centrelor sociale;

-Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centrele sociale, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilităţi. ²

6. Conditii de finantare

Alocarea financiară orientativă pentru domeniul major de intervenţie 3.2 “Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” este de 99.506.701 Euro, din care 84.580.694 Euro contribuţie FEDR şi 14.926.007 Euro contribuţie naţională (din surse publice).

Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre minim 350.000 lei si maxim 4.000.000 lei (echivalentul aproximativ a 100.000 - 1.000.000 Euro). ²

Preview document

Centrul Colorați Lumea Copiilor - Pagina 1
Centrul Colorați Lumea Copiilor - Pagina 2
Centrul Colorați Lumea Copiilor - Pagina 3
Centrul Colorați Lumea Copiilor - Pagina 4
Centrul Colorați Lumea Copiilor - Pagina 5
Centrul Colorați Lumea Copiilor - Pagina 6
Centrul Colorați Lumea Copiilor - Pagina 7
Centrul Colorați Lumea Copiilor - Pagina 8
Centrul Colorați Lumea Copiilor - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Centrul Colorati Lumea Copiilor.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Pedagogia alternativă step by step în învățământul primar

I.NTRODUCEREA, CONCEPTELE ŞI BAZA TEORETICĂ A PROGRAMULUI 1.1 Introducere Pe parcursul întregii vieţi, indiferent unde trăiesc, copiii de azi se...

Proiect de activitate integrată - Prietenia fluturașilor

EDUCATOARE : Data: 24.04.2018 Tema anuală: „CÂND/ CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?” Tema săptămânii: ”INSECTE” Tema zilei: „PRIETENIA FLUTURAȘILOR ”...

Proiect de activitate integrată - Povestea celor trei fluturi

GRUPA MARE Tema anuală: „CÂND/ CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?” Tema săptămânii: ”INSECTE” Tema zilei: „PRIETENIA FLUTURASILOR ” Tema activității :...

SC Junior Joy SA

S.C. Junior Joy S.A. este o firmă ce se ocupa, printre altele, de productia si comercializarea papusilor gonflabile pentru copii. Se va analiza...

Ai nevoie de altceva?