Contractele Individuale de Muncă de Tip Particular

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 5884
Mărime: 32.36KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Universitatea Alexandru Iona Cuza, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Cuprins

Capitolul 1.Contractul individual de muncă. Concepte şi clasificări

Capitolul 2. Contractele individuale de muncă de tip particular

Capitolul 2.1. Contractul de ucenicie

Capitolul 2.2. Contractul individual de muncă pe durată determinată

Capitolul 2.3. Munca prin agent de muncă temporară

Capitolul 2.4. Contractul individual de munca cu timp parţial

Capitolul 2.5. Munca la domiciliu

Speţa

Bibliografie

Extras din document

Capitolul 1.Contractul individual de muncă. Concepte şi clasificări

Contractul reprezintă un acord liber consimţit între două sau mai multe persoane fizice sau juridice, în scopul naşterii, modificării sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.

In România, actul care reglementează raporturile juridice de muncă este Codul muncii. In anul 2003 România a înlociut după 30 de ani Codul muncii. Iniţial, Codul muncii actual a fost considerat un text “eminamente sindical”. Codul muncii din 2003 prevedea 304 drepturi, 246 în favoarea salariaţilor şi doar 58 în favoarea angajatorilor. In primul an în care s-a aplicat Codul muncii numărul cazurilor de conflicte de muncă a crescut cu 32%.

Contractul individual de muncă reprezintă, potrivit Codului muncii, contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.

Aşadar, angajarea în muncă reprezintă încheierea unui raport juridic de muncă întemeiat pe contractul individual de muncă.

Incadrarea în muncă a persoanei fizice se face atunci când aceasta dobândeşte capacitatea de muncă, adică la împlinirea vârstei de 16 ani. Codul muncii stabileşte că persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.

Angajatorul reprezintă persoana fizică sau juridică care poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă. Persoana juridică poate încheia contracte individuale de muncă, în calitate de angajator, din momentul dobândirii personalităţii juridice.

Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Angajatorul persoană juridică, persoană fizică autorizată să desfăşoare o activitate independentă, precum şi asociaţia familială au obligaţia de a încheia, în formă scrisă, contractul individual de muncă anterior începerii raporturilor de muncă. Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării, ori după caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.

Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajtor şi salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncă şi al contractelor individuale de muncă. Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege.

Drepturile salariatului sunt: dreptul la salarizarea pentru munca depusă, la repaus zilnic şi săptămânal, la concediu de odihnă anual, la egalitate de şanse şi de tratament, la demnitate în muncă, la securitate şi sănătate în muncă, la acces la formare profesională, la informare şi consultare, dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă, la protecţie în caz de concediere, la negociere colectivă şi individuală, dreptul de a participa la acţiuni colective, dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

Obligaţiile salariatului sunt: obligaţia de a realiza norma de muncă sau de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului, obligaţia de a respecta disciplina muncii, obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă, obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu, obligaţia de a respecta măsurile de securiate şi sănătate a muncii în unitate.

Angajatorul are, de asemenea, o serie de drepturi şi obligaţii. Drepturile angajatorului sunt: să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii, să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii şi/sau în condiţiile contractului colectiv de muncă aplicabil, încheiat la nivel naţional, la nivel de ramură de activitate sau de grup de unităţi, să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu, să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiuni corespunzătoare.

Preview document

Contractele Individuale de Muncă de Tip Particular - Pagina 1
Contractele Individuale de Muncă de Tip Particular - Pagina 2
Contractele Individuale de Muncă de Tip Particular - Pagina 3
Contractele Individuale de Muncă de Tip Particular - Pagina 4
Contractele Individuale de Muncă de Tip Particular - Pagina 5
Contractele Individuale de Muncă de Tip Particular - Pagina 6
Contractele Individuale de Muncă de Tip Particular - Pagina 7
Contractele Individuale de Muncă de Tip Particular - Pagina 8
Contractele Individuale de Muncă de Tip Particular - Pagina 9
Contractele Individuale de Muncă de Tip Particular - Pagina 10
Contractele Individuale de Muncă de Tip Particular - Pagina 11
Contractele Individuale de Muncă de Tip Particular - Pagina 12
Contractele Individuale de Muncă de Tip Particular - Pagina 13
Contractele Individuale de Muncă de Tip Particular - Pagina 14
Contractele Individuale de Muncă de Tip Particular - Pagina 15
Contractele Individuale de Muncă de Tip Particular - Pagina 16
Contractele Individuale de Muncă de Tip Particular - Pagina 17
Contractele Individuale de Muncă de Tip Particular - Pagina 18
Contractele Individuale de Muncă de Tip Particular - Pagina 19
Contractele Individuale de Muncă de Tip Particular - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Contractele Individuale de Munca de Tip Particular.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Resurselor Umane

Introducere Tema proiectului este deosebit de complexă şi contemporană,conceptul de resurse umane nu este nou. P. Drucker în lucrarea sa “The...

Analiza postului - elaborarea fișei postului

Schimbările frecvente care se produc într-o organizaţie fac ca în anumite situaţii să fie necorespunzătoare posturile existente. Pentru a le aduce...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Contractul Individual de Munca

Importanta temei alese in Managementul Resurselor Umane Importanta contractului individual de munca consta in faptul ca prin incheierea lui devin...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România

INTRODUCERE ,,Munca este legea lumii moderne; temeiul unui stat este munca; Bogăția unui popor nu stă în bani ci, iarăși, în muncă; Fiecare ,...

Contractul Individual de Munca de Tip Particular

Capitolul I Contractul individual de munca de tip particular – caracteristici generale Ca orice alta ramura a dreptului, si dreptul muncii...

Formarea profesională și recunoașterea stagiilor

1.Notiunea formarii profesionale 1.1 Acceptiunile termenului formare profesionala Formarea profesionala reprezinta activitatea desfasurata de o...

Contractul Individual de Muncă

1. Generalităţi “Munca are printre alte avantaje, şi pe acela de a scurta zilele şi de a lungi viaţa.” Denis Diderot Condiţiile realităţii...

Caracteristicile Dreptului Comunitar

Fiind instrument de interes comun, pentru toate popoarele si statele Comunitatilor, dreptul emanat din surse comunitare nu este un drept strain,...

Contractul de Munca de Tip Particular

CAP.I. Contractul individual de muncă de tip particular. Consideraţii generale Ca orce altă ramură a dreptului,şi dreptul muncii reprezintă un...

Formarea profesională

I.Notiuni introductive 1.Definirea termenilor Formarea profesionala reprezinta activitatea desfasurata de o persoana inainte de incadrarea sa in...

Contractul Individual de Munca de Tip Particular

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA DE TIP PARTICULAR Actualul Cod al muncii regelementeaza pe langa contactul individual de munca si o serie de...

Ai nevoie de altceva?