Evaluarea Performanțelor Profesionale Individuale ale Funcționarilor Publici

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 7427
Mărime: 158.65KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Madela Abrudan
Referaul a fost prezentat in cadrul Facultatii de Stiinte Economice, Universitatea din Oradea, specializarea: Managementul Administratiei Publice, materia: Managementul resurselor umane.

Extras din document

Funcţionarul public - noţiuni introductive

Funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică, de către administraţia publică centrală, administraţia publică locală şi autorităţile administrative autonome .

Funcţionarul public este persoana numită, în condiţiile legii, într-o funcţie publică. Persoana care a fost eliberată din funcţia publică şi se află în corpul de rezervă al funcţionarilor publici îşi păstrează calitatea de funcţionar public .

Functionarul public este o persoană care este numită de autoritatea publică competentă sau aleasă, potrivit normelor legii şi investită în mod legal cu atribuţiile funcţiei sale, prestând în mod permanent o activitate, cu scopul de a asigura funcţionarea continuă a unui serviciu public.

Putere publică reprezintă ansamblul atribuţiilor, stabilite de lege, care permit organelor din administraţia publică satisfacerea intereselor generale.

Totalitatea funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor administrative autonome şi din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală constituie corpul funcţionarilor publici .

Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice sunt :

a) legalitate, imparţialitate şi obiectivitate;

b) transparenţă;

c) eficienţă şi eficacitate;

d) responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale;

e) orientare către cetăţean;

f) stabilitate în exercitarea funcţiei publice;

g) subordonare ierarhică.

Funcţiile publice se clasifică după cum urmează :

a) funcţii publice generale şi funcţii publice specifice;

b) funcţii publice din clasa I, funcţii publice din clasa a II-a, funcţii publice din clasa a III-a;

c) funcţii publice de stat, funcţii publice teritoriale şi funcţii publice locale.

Dupa nivelul atribuţiilor titularului funcţiei publice, funcţiile publice se împart în trei categorii după cum urmează :

a) funcţii publice corespunzătoare categoriei înaltilor funcţionari publici;

b) funcţii publice corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de conducere;

c) funcţii publice corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de execuţie.

Funcţionarii publici, numiţi în funcţiile publice din clasele a II-a şi a III-a, pot ocupa numai funcţii publice de execuţie.

Evaluarea performanţelor este activitatea de bază a managementului resurselor umane, desfăşurată în vederea determinării gradului în care angajaţii unei organizaţii îndeplinesc eficient sarcinile sau responsabilităţile care le revin.

În practica managerială evaluarea resurselor umane sau a performanţelor acestora presupune trei aspecte (activităţi distincte):

• evaluarea potenţialului şi a capacităţii de evoluţie sau dezvoltare a unei persoane;

• evaluarea comportamentului profesional;

• evaluarea performanţelor propriu-zise.

Evaluarea potenţialului şi a capacităţii de evoluţie sau de dezvoltare a unei persoane se realizează pe baza unor trăsături sau caracteristici personale ale acesteia, precum şi pe baza unor date şi informaţii despre ceea ce este persoana respectivă şi mai puţin despre comportamentul în muncă, despre ceea ce face aceasta în cadrul postului deţinut, sau despre activitatea sa.

Evaluarea comportamentului profesional are în vedere măsurarea tuturor manifestărilor de comportament specifice sau impuse de post. Această evaluare evidenţiază conduita angajaţilor, ce fac angajaţii în exercitarea atribuţiilor comparativ cu ceea ce ar trebui să facă. Evaluarea comportamentului estimează, de fapt, gradul în care un angajat se integrează în specificul unui post.

Evaluarea performanţelor are în vedre, în primul rând, evaluarea rezultatelor obţinute, reflectând calitatea activităţii desfăşurate.

Se poate constata că, prin natura lor, primele două activităţi de evaluare prezentate servesc, îndeosebi, la selecţia personalului, precum şi la orientarea sau dezvoltarea carierei profesionale, iar cea de a treia activitate de evaluare vizează, în mod special, performanţele sau rezultatele obţinute, reflectând îndeosebi calitatea activităţilor anterioare.

Dezvoltarea resurselor umane este una din opţiunile strategice ale oricărei organizaţii interesate în creşterea sa. Capacitatea acesteia de a se adapta schimbărilor mediului, de a evolua, depinde în mare parte de modul în care organizaţia îşi alege angajaţii, îi pregăteşte, îi direcţionează judicios, ţinând cont de aspiraţiile şi potenţialul lor. Gestiunea carierelor sau dezvoltarea potenţialului uman al întreprinderii vizează atingerea celui mai bun echilibru între nevoile personalului, aşteptările cu privire la munca în sine, potenţialul şi aspiraţiile acestuia. Punerea la punct a unui program de dezvoltare a resurselor umane trebuie să fie considerată drept o investiţie din partea întreprinderii, ale cărei rezultate viitoare vor putea fi măsurate în termenii creşterii productivităţii muncii, îmbunătăţirii climatului social, creşterii stabilităţii personalului, creşterii eficienţei muncii. Cariera individului este determinată de totalitatea poziţiilor, strategiilor, schimbărilor urmate de acesta de-a lungul vieţii sale. Aceasta depinde în foarte mare măsură de experienţele sociale şi educaţionale, care o preced sau o însoţesc .

Evaluarea performanţelor individuale ale funcţionarilor publici

Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face anual. În urma evaluării performanţelor profesionale individuale, funcţionarului public i se acorda unul dintre urmatoarele calificative: „foarte bine“, „bine“, „satisfăcător“, „nesatisfăcător“.

Calificativele obtinute la evaluarea profesională sunt avute în vedere la:

a) avansarea în treptele de salarizare;

b) promovarea într-o funcţie publică superioară;

c) eliberarea din funcţia publică.

Preview document

Evaluarea Performanțelor Profesionale Individuale ale Funcționarilor Publici - Pagina 1
Evaluarea Performanțelor Profesionale Individuale ale Funcționarilor Publici - Pagina 2
Evaluarea Performanțelor Profesionale Individuale ale Funcționarilor Publici - Pagina 3
Evaluarea Performanțelor Profesionale Individuale ale Funcționarilor Publici - Pagina 4
Evaluarea Performanțelor Profesionale Individuale ale Funcționarilor Publici - Pagina 5
Evaluarea Performanțelor Profesionale Individuale ale Funcționarilor Publici - Pagina 6
Evaluarea Performanțelor Profesionale Individuale ale Funcționarilor Publici - Pagina 7
Evaluarea Performanțelor Profesionale Individuale ale Funcționarilor Publici - Pagina 8
Evaluarea Performanțelor Profesionale Individuale ale Funcționarilor Publici - Pagina 9
Evaluarea Performanțelor Profesionale Individuale ale Funcționarilor Publici - Pagina 10
Evaluarea Performanțelor Profesionale Individuale ale Funcționarilor Publici - Pagina 11
Evaluarea Performanțelor Profesionale Individuale ale Funcționarilor Publici - Pagina 12
Evaluarea Performanțelor Profesionale Individuale ale Funcționarilor Publici - Pagina 13
Evaluarea Performanțelor Profesionale Individuale ale Funcționarilor Publici - Pagina 14
Evaluarea Performanțelor Profesionale Individuale ale Funcționarilor Publici - Pagina 15
Evaluarea Performanțelor Profesionale Individuale ale Funcționarilor Publici - Pagina 16
Evaluarea Performanțelor Profesionale Individuale ale Funcționarilor Publici - Pagina 17
Evaluarea Performanțelor Profesionale Individuale ale Funcționarilor Publici - Pagina 18
Evaluarea Performanțelor Profesionale Individuale ale Funcționarilor Publici - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea Performantelor Profesionale Individuale ale Functionarilor Publici.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Performanțelor Resurselor Umane

I. EVALUAREA PERFORMANŢELOR RESURSELOR UMANE I. 1 Necesitatea evaluării performanţelor resurselor umane Necesitatea evaluării performanţelor nu...

Evaluarea performanțelor angajaților în administrația publică

I. Evaluarea performanţelor Motto: “Dacă nu poţi măsura ceva, nu-l poţi înţelege, Dacă nu-l poţi înţelege, nu-l poţi controla, Dacă nu-l poţi...

Motivatie și Recompense în Administratia Publica

Motivatia 1.1 Formele motivatiei Motivatia poate imbraca mai multe forme, in functie de elementul generator. Acestea se clasifica – de regula- in...

Selectia Functionarilor Publici

SELECTIA FUNCTIONARILOR PUBLICI Prin selectia functionarilor publici se intelege un proces de alegere dintr-un numar mai mare sau mai mic de...

Principiile eficienței și eficacității în administrația publică din România

Capitolul I Principiile eficientei si eficacitatii in administratia publica din Romania - Prezentare generala Complexitatea mediului social,...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Managementul Relațiilor cu Clienții

Managementul relaţiilor cu clienţii reprezintă cheia succesului in afacerile actuale, acesta a devenit, în condiţiile dezvoltării tehnologiilor...

Evaluarea activității funcționarilor publici. Studiu de caz privind Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Introducere: Managementul public reprezinta ansamblul proceselor si relatiilor de management, bine determinate, existente intre componente ale...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Performanțelor Profesionale în Instituțiile Publice

INTRODUCERE Evaluarea funcţionarilor publici a apărut ca necesitate în îmbunătăţirea sistemului de management intern în cadrul autorităţii...

Proiectarea și managementul carierei funcționarului public prezent și perspective

Capitolul 1 1.1 Definirea carierei În sens larg cariera înseamnă : dezvoltare, avansare, progres. Cariera este o succesiune de activităţi şi...

Practică Ministerul Mediului

Prezentarea institutiei publice 1.1 Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Ministerul Mediului se organizează şi...

Cariera Funcționarului Public

ARGUMENT Începutul anilor 2000 este marcat de un sir de schimbări radicale în administratia publică. Aceste schimbări vizează în modul cel mai...

Formarea și evaluarea funcționarilor publici

CAPITOLUL I - FORMAREA PROFESIONALA - ELEMENT ESENTIAL IN DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCTIONARILOR PUBLICI I.1. Aspecte generale Ţinând seama de...

Evaluarea Performanțelor Profesionale

CAP. I. EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE 1.1. Rolul si particularitatile resurselor umane în cadrul...

Analiza privind cariera funcționarului public din România și Franța

Cap. 1 Funcția publica și funcționarul public 1.1 Reglementare legală Sediul materiei în ceea ce priveste regimul juridic al funcţiei publice şi...

Evaluarea performanțelor angajaților în administrația publică

I. Evaluarea performanţelor Motto: “Dacă nu poţi măsura ceva, nu-l poţi înţelege, Dacă nu-l poţi înţelege, nu-l poţi controla, Dacă nu-l poţi...

Ai nevoie de altceva?