Infiintarea unui Bazin de Inot - Aqua Sport

Imagine preview
(6/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Infiintarea unui Bazin de Inot - Aqua Sport.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dumitru Oprea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Management, Stiinta Administratiei

Cuprins

I. CONCEPEREA PROIECTULUI 2
I.1 Motivarea ideii proiectului 2
I.2 Denumirea proiectului 3
I.3 Localizarea 3
I.4 Suma solicitată de la finanţetor 3
I.5 Justificarea proiectului 3
I.6 Scopul 3
II. PLANIFICAREA PROIECTULUI 5
II.1.Descrierea detaliată a activităţilor 5
II.1.a Descrierea detaliată a activităţilor 5
II.1 b Resursele folosite 7
II. 2 Echipa de implementare 8
II.3 Durata şi planul proietului 8
II.4 Bugetul proiectului 8
II.5 Matricea cadrul logic 8
III. PLANIFICAREA MONITORIZĂRII ŞI A MODULUI DE EVALUARE PROIECTULUI 9
III.1 Managementul riscurilor 9
III.2 Activităţi de monitorizare şi evaluare internă Indicatorii de evaluare 9
III.2.a Activităţi de monitorizare şi evaluare internă. 9
III.2.b Indicatorii de evaluare a fiecărui jalon 10
III.3 Asigurarea continuităţii proiectului 10
Anexa 1 11
Matricea cadru logic 11
ANEXA 2 16
Graficul responsabilităţilor pentru proiect 16
ANEXA 3 18
Analiza ipotezelor de lucru şi a riscurilor 18
ANEXA 4 19
Buget estimat pe activităţi 19

Extras din document

I. CONCEPEREA PROIECTULUI

I.1 Motivarea ideii proiectului

În ţara noastră există un număr relativ mare de organizaţii sportive care ar trebui să furnizeze „materia primă” pentru sportul de performanţă. Cu toate acestea puţinii sportivi care ajung la un nivel înalt de performanţă sunt din cadrul CSS (Club Sportiv Şcolar) şi LPS (Liceul cu Program Sportiv), foarte puţini provin din cluburile sportive private.

Direcţia Judeţenă pentru Sport Iaşi a încercat să revigoreze sportul de performanţă prin 2 programe. În cadrul acestor programe s-au efectuat mai multe studii pe ramuri de sport. În urma unui studiu la nivelul judeţului Iaşi s-a ajuns la concluzia că înotul este ramura cel mai slab dezvoltată. Astfel, programelor “promovarea şi susţinerea sportului de performanţă”, “dezvoltarea bazelor sportive” iniţiate în 2008 de Direcţia Judeţeană pentru Sport Iaşi şi studiul făcut sunt principalele motive pentru care Liceul cu Program Sportiv vrea să-şi lărgească aria de activitate prin introducerea secţiei de înot. Pentru a introduce această secţie este necesară construirea unui bazin acoperit.

Numele organizaţiei care solicită construirea bazinului este Liceul cu Program Sportiv cu sediul în localitate Iaşi str. Ghica-Voda nr.28. Telefon: 0232 264006 Fax: 210365.

Tipul organizatiei este institutie publica, iar obiectul de activitate este educarea copiilor şi adolescenţilor.

Liceul are următoarea structură din punctul de vedere numărului de clase:

Clasa V - a 3.0

Clasa VI - a 3.0

Clasa VII - a 3.0

Clasa VIII - a 3.0

Clasa IX - a 4.0

Clasa X - a 4.0

Clasa XI - a 4.0

Clasa XII - a 4.0

Liceul are 4 corpuri de clădire şi este dotat cu: 3 laboratoare pt fizică, biologie, informatică, sală de sport, bibliotecă, 28 săli de clasă şi diferite materiale (calculatoare, imprimante, scanere, copiatoare echipamente audio-vizuale, video-proiector, video-recorder, TV, sisteme audio, materiale didactice). Liceul a beneficiat de programul „CONSTRUCTII SÃLI DE SPORT” – derulat în conformitate cu prevederile OG nr.25/2001.

Programul de finanţare ales este program-1258 „Educaţie mai bună pentru toţi”. Obiectivele specifice ale acestei cereri de propuneri de proiecte strategice sunt:

• Dezvoltarea unei culturi a calităţii în învăţământul preuniversitar, inclusiv îmbunătăţirea sistemelor de asigurare şi management al calităţii, perfecţionarea personalului şi promovarea inovării;

• Îmbunătăţirea managementului unităţilor de învăţământ;

• îmbunătăţirea capacităţii unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic de a asigura calificări şi oferte educaţionale relevante pentru nevoile pieţei muncii;

• Dezvoltarea de mecanisme şi instrumente pentru asigurarea accesului la educaţie de calitate şi la competenţe cheie şi profesionale pentru toţi.

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte categoriile de beneficiari eligibili sunt:

• Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI);

• Agenţii, structuri, şi alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MECI şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale iniţiale, inclusiv asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar.

I.2 Denumirea proiectului este: „Secţia de înot” şi are ca locaţie Oraşul Iaşi, judeţul Iaşi.

I.3 Localizarea

Proiectul pentru care vrem să obţinem finanţerea este o sală de sport cu: bazin de înot, 4 vestiare, 2 cabinete, 2 grupuri sanitare. Acesta va fi pus in pozitionat pe strada Ghica-Vodă nr.28, localitatea Iasi.

I.4 Suma solicitată de la finanţetor este de 250100€

I.5 Justificarea proiectului

Punerea în practică a proiectului a fost susţinută din mai multe motive.

Conducerea LPS, din dorinţa de a-şi lărgi sferă de activitate, a realizat un studiu compus din mai multe chestionare atât pe site-ul liceului cât şi tipizate. Persoanele chestionate, din categoria de vârstă 11- 19, 20 – 40, şi-au manifestat dorinţa de a practica înotul sau de a susţine sportul pentru toţi, cât şi cel de performanţă.

Majoritatea celor intervievaţi au ţinut cont în alegerea lor de beneficiile înotului asupra stării de sănătate şi dezvoltării fizice, psihice.

Oraşul Iaşi este, fără doar şi poate, capitala culturală a României, iar acest statut trebuie aplicat şi dezvoltat pe plan sportiv.

În urma unui studiu realizat de Direcţia Judeţeană pentru Sport la nivelul judeţului Iaşi s-a ajuns la concluzia că înotul este ramura cea mai slab dezvoltată, acest fapt fiind confirmat şi de lipsa unui bazin omologat.

LPS ca principal beneficiar al acestui proiect îşi va putea susţine şi dezvolta activitatea sportivă. Pentru viitor se speră la formarea unui centru olimpic de înot la Iaşi.

I.6 Scopul principal al proiectului este dezvoltarea şi lărgirea ariei de activitate a L.P.S. Iaşi prin introducerea secţiei de înot şi construirea unui bazin acoperit.

Obiectivele pe termen scurt ale proiectului sunt:

- Oferă posibilitatea elevilor de a practica înotul în cele mai bune condiţii; (calitativ)

- dezvoltarea fizică şi armonioasă a elevilor care practică înotul; (calitativ)

- Formarea a cel putin unei echipe de înotători competitivă; (cantitativ)

- Sporirea fondurilor prin folosirea, contra cost, a bazinului de către alte persoane. (cantitativ)

Obiectivele pe termen mediu şi lung sunt:

- Formarea unei echipe de polo pe apă; (cantitativ)

- Organizarea de competiţii de înot atât la nivel local, judeţean, cât şi la nivel zonal sau naţional; (cantitativ)

- Înfiinţarea unei competiţii cu tradiţie; (calitativ)

- Dezvoltarea de mecanisme si instrumente pentru asigurarea accesului la educaţie de calitate; (calitativ)

- Dezvoltarea sportului de performanţă. (calitativ)

Jaloanele proiectului

- Plan de construcţie întocmit;

- Autorizaţii obţinute;

- Firma de construcţie contractată;

- Construcţie finalizată;

- Echipamente achiziţionate;

- Personal selectat;

- Lot constituit;

- Bazin promovat.

Fisiere in arhiva (1):

  • Infiintarea unui Bazin de Inot - Aqua Sport.doc