Integrarea Managerilor Publici in Sistemul General al Functiei Publice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Integrarea Managerilor Publici in Sistemul General al Functiei Publice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Luiu Traian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

În cadrul procesului de reforma a administratiei publice, pentru crearea unui corp de functionari publici profesionist, neutru si compatibil cu modul de lucru din tarile Uniunii Europene, România a primit fonduri în valoare de 7,5 milioane Euro din partea Uniunii Europene pentru derularea primelor 2 cicluri ale Proiectului tinerilor profesionisti (YPS), proiect cu o importanta componenta de instruire a tinerilor functionari publici în tara si în strainatate. .

Obiectivul general proiectului a fost definit ca fiind „întarirea capacitatii administratiei publice de a sprijini în mod eficace procesul de elaborare a politicilor publice, de realize implementarea politicilor publice si de a gestiona cerintele integrarii în UE”.

Proiectul si sistemul managerilor publici au fost concepute pentru a atrage si dezvolta persoane competente care sa ajunga, în mod accelerat, în pozitii cheie din administratia publica, pentru a întari capacitatea manageriala si a îmbunatati performantele administratiei în general.

Managerii publici, definiti în prezent ca o functie specifica echivalenta functiilor publice de conducere, opereaza în realitate la nivel de executie iar sistemul descurajeaza accesul la functii de management, fapt care duce la neîndeplinirea scopului pentru care a fost creat acest sistem, precum si la neatingerea obiectivului proiectului.

Din experienta implementarii sistemului managerilor publici, au fost identificate urmatoarele probleme principale:

- Rolul managerilor publici nu este clar definit – modul în care este reglementata functia specifica nu permite institutiilor

angajatoare utilizarea eficienta si eficace a managerilor publici

- Modul de reglementare a sistemului nu permite accesul managerilor publici la functiile de management

- Nu exista o analiza a nevoilor administratiei publice, care sa stea la baza plasarii managerilor publici în sistemul administratiei

publice

- Principiile determinarii salariului sunt neclare si nu sunt raportate la activitatea efectiva

Astfel, faptul ca managerii publici nu sunt integrati în sistemul general al functiei publice este identificat ca fiind problema focala care împiedica aceste persoane sa aduca contributia preconizata, fapt care genereaza lipsa de eficienta si sustenatabilitate pe termen lung

Efectele acestei situatii sunt urmatoarele:

- Oportunitati limitate de cariera pentru managerii publici

- Imposibilitatea generarii de impact la toate nivelurile ierarhiei administrative

- Sistemul managerilor publici este bazat pe oferta, si nu pe cererea institutiilor în care urmeaza sa-si desfasoare activitatea

- Dificultati financiare ale unor institutii angajatoare de manageri publici

Aici trebuie sa intervina politica publica pentru integrarea managerilor publici în sistemul general al functiei publice care are ca scop gestionarea actului de administrare pe baza principiilor moderne de management, pentru a asigura eficienta si eficacitatea politicilor si programelor publice.

Obiectivele generale si obiectivele specifice ale acesteia sunt:

Dezvoltarea unui sistem coerent al managerilor publici, bazat pe merit si performanta, care sa atraga si sa retina în sistem persoane cu abilitatile si potentialul necesare pentru a sprijini întarirea capacitatii administratiei publice. Beneficiarii directi vor fi bineinteles managerii actuali, autoritatile si institutiile publice in care lucreaza manageri publici si autoritatile si institutiile publice potential angajatoare de manageri publici, iar beneficiarii indirecti administratia publica in general si beneficiarii administratiei publice (starea civila, cetatenii si mediul de afaceri).

Modalitati de solutionare

Varianta 1 Reglementarea sistemului managerilor publici prin crearea unei functii

specifice la nivel de executie, precum si unui statut special atasat acestei functii

Recrutarea participantilor la programul de formare se va face prin raportare la necesitatile reale, exprimate, ale administratiei publice, la nivel de autoritati si institutii publice în care urmeaza a fi încadrati absolventii programelor de formare specializata. În consecinta, inclusiv structura programului de formare destinat viitorilor manageri publici va fi adaptata astfel încât sa raspunda cerintelor specifice privind competentele si abilitatile necesare viitorilor manageri publici.

Din punct de vedere al statutului managerilor publici, functia publica specifica va fi structurata astfel încât sa existe o cât mai mare compatibilitate cu structura sistemului functiilor publice generale. Astfel, pe durata programului de formare participantii la program vor avea statut de manager public debutant, urmând a beneficia de toate drepturile si de a avea toate obligatiile aferente statutului de functionar public debutant. La absolvirea programului de formare specializata, managerii publici urmeaza a fi numiti în functii cu grad profesional asistent, urmând ca dezvoltarea ulterioara a carierei în functia publica specifica sa se faca dupa regulile stabilite pentru functiile publice generale: promovare în grad profesional

(principal, respectiv superior) si avansare în trepte de salarizare. Dezvoltarea profesionala a managerilor publici va fi completata prin identificarea si satisfacerea distincta a necesitatilor de perfectionare profesionala, asa cum rezulta acestea din specificul activitatilor, respectiv al competentelor si abilitatilor necesare desfasurariiacestor activitati.

Plasarea absolventilor programelor de formare specializata se va face având în vedere nevoile identificate anterior lansarii unui nou ciclu al proiectului la nivelul administratiei publice. Astfel, institutiile publice care au solicitat plasarea demanageri publici vor „primi” persoane care corespund profilelor profesionale „solicitate” la momentul anterior recrutarii participantilor la program. Nevoilor exprimate ale autoritatilor si institutiilor publice le vor corespunde asteptarilor

absolventilor programelor de formare specializata.

Modalitatea de salarizare a managerilor publici va fi similara regulilor stabilite prin legea privind salarizarea unitara a functionarilor publici. Totusi, în vederea asigurarii premiselor de integrare a managerilor publici în sistemul general al functiilor publice, nivelul maxim de salarizare în functia publica specifica va fi stabilit astfel încât sa asigure stimularea inclusiv din punct de vedere financiar a trecerii persoanelor care ocupa functii de manager public pe functii publice de conducere de un nivel superior, prin concurs, în conditiile legii.

Competenta în monitorizarea carierei si a altor aspecte ce tin de gestiunea corpului managerilor publici va apartine unei structuri special create în acest scop în cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (în calitate de institutie cu competenta în asigurarea managementului functiei publice si a functionarilor publici). În vederea asigurarii necesarului de personal pentru îndeplinirea acestor atributii, numarul de posturi din ANFP va fi suplimentat cu 10 posturi. Prin raportare la reglementarile în vigoare, structura nou-creata urmeaza a prelua atributiile actualuluiSecretariat al Comisiei pentru Managerii Publici, precum si cea mai mare parte aatributiilor tehnice ale comisiei mentionate.

Evaluarea managerilor publici va fi realizata conform specificului functiei, în asa fel încât sa poata fi asigurata atât compatibilitatea cu sistemul general, cât si asigurarea urmaririi si evaluarii aspectelor tinând de statutul special.

Fisiere in arhiva (1):

  • Integrarea Managerilor Publici in Sistemul General al Functiei Publice.doc