Management General

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Management General.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 28 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mihaela Ciopioprea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

Standardul de performanta reprezinta nivelul de activitate considerat etalon fata de care se determina abateri ale performantelor efective obtinute în cadrul organizatiei. Obiectivele, normele, normativele, nivelul planificat al calitatii reprezinta standarde de performanta, care exprima ce-si propune managementul sa realizeze în cadrul organizatiei, într-un anumit orizont temporal.

Dupa forma de exprimare, standardele sunt:

a) standarde fizice – nivelul fizic al productie de realizat, norme de consum, etc

b) standarde valorice – valoarea productiei de realizat, nivelul profitului, cifra de afaceri.

Actiunile corective se refera la înlaturarea cauzelor care au generat abateri ale performan-telor efective de la standardul de performanta. Prin actiunile corective se asigura reglarea activitatilor organizatiei (decizii de reglare), facând posibil atingerea obiectivelor. Orice actiune corectiva trebuie sa focalizeze asupra eforturilor viitoare de planificare, organizare, motivare sau comunicare.

Controlul într-o organizatie se poate concentra asupra oricarei zone de activitate a aces-teia. Controlul poate fi clasificat în functie de o serie de criterii.

În functie de caracterul controlului distingem control birocratic si control participativ.

Controlul birocratic se bazeaza pe cultura traditionala a controlului de sus în jos, care utilizeaza: reguli si proceduri, sisteme de control ale managementului, autoritate ierarhica si selectarea si perfectionarea angajatilor.

Controlul participativ se bazeaza pe valori sociale, traditii, credinte comune si încredere pentru a genera identificarea intereselor angajatilor cu obiectivele organizatiei. Managerii au încredere în angajati si cred ca acestia sunt dispusi sa lucreze corect fara un sistem extins de reguli si supraveghere. Elementele cheie ale acestui tip de control sunt: autodisciplina, autocontrol, perfectionare continua, lucrul în echipa.

În functie de raportul cu actiunea controlata distingem: control preventiv, control operativ, control final.

Controlul preventiv (feed-forward) are loc înaintea realizarii unei actiuni sau a unei activitati, cu scopul de a preveni aparitia unor disfunctionalitati în desfasurarea propriu-zisa a actiunii.

Controlul operativ presupune monitorizarea (supravegherea) desfasurarii actiunii.

Controlul final (feed-back) este efectuat dupa aplicarea unei actiuni sau la sfârsitul unei etape a procesului managerial, prin care controleaza gradul de realizare a obiectivelor.

În functie de persoanele care efectueaza controlul distingem control intern si control extern.

Controlul intern este efectuat de persoane din interiorul organizatiei;

Controlul extern numit audit este efectuat de organisme specializate si acreditate.

Auditul reprezinta o examinare, verificare, supraveghere a gradului în care sunt respectate anumite conditii. Auditul se întâlneste în domeniul calitatii, în domeniul financiar si cel juridic.

Auditul financiar se refera la verificarea legalitatii si veridicitatii datelor din documentele financiare sintetice ale întreprinderii (bilant contabil, buget de venituri si cheltuieli, cont de pierdere si profit), pentru a oferi garantie bancilor, investitiilor, actionarilor privind corectitudinea raportarilor economice.

Auditul calitatii se efectueaza cu scopul de a verifica gradul în care calitatea produselor sau sistemelor de calitate este în conformitate cu o serie de norme, reglementari, standarde, pentru a oferi garantie clientilor ca sunt respectate cerintele de calitate.

Pentru eficientizarea activitatii de control managerial, se pot folosi o serie de metode cum ar fi: metoda controlului ierarhic direct, metoda controlului prin bugete, metoda controlului financiar.

Pentru utilizarea controlului prin bugete, este necesar sa se constituie centre de gestiune interna care se delimiteaza pe domeniile functionale ale întreprinderii, pe compartimente si locuri de munca. Activitatea acestor centre este controlata si reglata pe baza informatiilor privind încadrarea în bugetele programate.

Bugetele de venituri si cheltuieli, se utilizeaza pentru controlul activitatii globale a organizatiei.

Bugetele de venituri, se utilizeaza pentru controlul activitatii din compartimentele de vânzari;

Bugetele de cheltuieli, se utilizeaza pentru controlul activitatii din compartimentele operationale.

Bugetele de timp, de spatiu, de materiale (bugete de ore de munca directa, bugete de ore masini, bugete de spatiu alocat, bugete de materiale alocate) se utilizeaza pentru controlul activitatilor din compartimentele de productie.

Bugetele de cheltuieli de capital pentru constructii, procurarea de echipamente, stocuri de materii prime, se utilizeaza pentru controlul activitatilor de aprovizionare din întreprindere.

Fisiere in arhiva (1):

  • Management General.doc

Alte informatii

Universitatea de "Petrol – Gaze" Ploiesti Facultatea de Stiinte Economice Specializarea: Contabilitate si Informatica de Gestiune