Managementul Calitatii in Administratia Publica Locala

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Managementul Calitatii in Administratia Publica Locala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 38 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

Introducere .pag. 3
Capitolul 1
1.1.Profilul organizaţiei Consiliul Judeţean Vâlcea.pag. 5
1.2. Analiza SWOT a organizaţiei – Consiliul Judeţean Vâlcea.pag. 8
Capitolul 2
2.1. Studiul de caz. Implementarea MC la CJVL .pag.11
2.1.1. Management public. pag.11
2.1.2. Managementul calităţii – concepte. pag.13
2.1.3. Manualul Calităţii elaborat de Compartimentul MC.pag.15
2.1.4. Atribuţiile SRUSI . pag.16
2.1.5. Managementul calităţii la SRUSI.pag.19
2.1.6. Proceduri de lucru la SRUSI.pag.21
2.1.7. Obiectivele propuse în cadrul SRUSI.pag.31
2.1.8. Analiza SWOT a SRUSI. pag.32
Capitolul 3
Concluzii. pag.36
Bibliografie.pag.38
Listă de abrevieri.pag.39

Extras din document

INTRODUCERE

În efortul de a convinge publicul de importanţa organizaţiei – Consiliul Judeţean Vâlcea, în anul 2004 a implementat standardul de calitate ISO 9001:2000. Calitatea serviciilor oferite de Consiliul Judeţean Vâlcea, are o importanţă covârşitoare pentru clienţii noştri interni şi externi. Am fost consiliaţi de firme de prestigiu şi ne-am stabilit primii paşi în abordarea unui management de calitate. Leadershipul a stabilit misiunea, viziunea , valorile şi obiectivele generale ale instituţiei iar ulterior a fost elaborat Manualul Calităţii.

Manualul Calităţii prezintă politica în domeniul calităţii a Consiliului Judeţean Vâlcea precum şi funcţionarea Sistemului de Management al Calităţii implementat în cadrul Consiliului.

Bazat pe practica naţională şi internaţională, s-a ales ca referinţă pentru Sistemul de Management al Calităţii standardul SR EN ISO 9001:2000, considerat ca adecvat principaleleor activităţi care se desfăşoară în cadrul Consiliului Judeţean.

Manualul Calităţii are un dublu rol şi anume:

- reprezintă documentul cadru de lucru al angajaţilor Consiliului judeţean, cuprinşi în Sistemul de Management al Calităţii;

- reprezintă documentul de prezentare şi cartea de vizită a Consiliului Judeţean în faţa organismelor europene, autorităţilor, colectivităţilor judeţului, precum şi a organismelor de certificare a Sistemului de Management al Calităţii.

După prezentarea organizaţiei unde voi arăta modul în care această instituţie înţelege să existe tinzând spre oferirea unor servicii de calitate tuturor clienţilor săi, voi face o aplicaţie a domeniului managementul calităţii la Serviciul Resurse Umane şi Strategii de Informatizare, serviciu de avangardă în asigurarea calităţii.

Studiul va cuprinde felul în care serviciul înţelege să ardă etapele implementării cu realitatea de astăzi care prezintă un serviciu de bună calitate şi cu perspective motivante pentru clienţii interni şi externi.

Studiul va arăta procesele, procedurile şi instrucţiunile de lucru implementate de standardul calităţii pentru SRUSI dar şi referiri la procedurile de lucru ale altor compartimente şi servicii din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea.

Anterior prezentării implementării propriu zise a standardului calităţii voi arăta atribuţiile serviciului pentru a reliefa cu pregnanţă obiectul de activitate al serviciului.

Analiza SWOT va clarifica şi arăta o radiografie reală şi direcţiile de urmat în aplicarea sistemului MTQ (Total Quality Management).

Capitolul 1

1.1. PROFILUL ORGANIZAŢIEI

Consiliul Judeţean Vâlcea, este o autoritate a administraţiei publice locale, judeţene constituită în baza Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi a Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 3 din anul 1992.

Deliberativul Consiliului judeţean, ales prin vot secret, direct şi liber exprimat alcătuieşte comisiile de specialitate ale instituţiei, dupa cum urmează:

- Comisia nr.1 – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului;

- Comisia nr. 2 – Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

- Comisia nr. 3 – Comisia pentru industrie, servicii, servicii publice, comerţ, turism, sport, agircultură şi silvicultură, gospodărirea apelor şi protecţia mediului înconjurător;

- Comisia nr. 4 – Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi culte;

- Comisia nr. 5 – Comisia pentru administraţie publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

- Comisia nr. 6 – Comisia pentru integrare europeană, promovarea programelor de deyvoltare regională, relaţii interne şi internaţionale;

- Comisia nr.7 – Comisia pentru sănătate şi asistenţă socială.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Calitatii in Administratia Publica Locala.doc