Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 22149
Mărime: 154.77KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dinu Mihai

Cuprins

Cuprins

Managementul carierei angajaţilor – factor al eficienţei economice în cadrul lanţului Hilton

Capitolul I - Descrierea lanţului hotelier Hilton 3

1.1 Istoric 5

1.2 Evoluţia activităţii lanţului Hilton 7

1.3 Organizarea şi funcţionarea unităţilor hoteliere Hilton 10

1.3.1 Principalele filiale 10

1.3.2 Responsabilităţile departamentelor de baza ale hotelurilor 11

1.4 Piaţa turistică a lanţului Hilton 14

1.4.1 Oferta hotelieră şi principalii clienţi 15

1.4.2 Tarifele şi structura tarifară 16

1.4.3 Concurenţa 18

Capitolul II Analiza economico-financiară a activităţii Hilton Group 20

2.1 Venituri 20

2.2 Cheltuieli 24

2.3 Fluctuaţia numărului proprietăţilor şi camerelor deţinute de lanţul Hilton 26

Capitolul III Politica de resurse umane a lanţului hotelier Hilton 32

3.1 Politica de personal a lanţului Hilton 35

3.1.1 Recrutarea 35

3.1.2 Procesul de selecţie şi interviul 38

3.1.3 Transfer şi promovare 40

3.1.4 Angajarea 40

3.2 Managementul carierei angajaţilor 42

3.2.1 Activităţi de training şi pregătire profesională 42

3.2.2 Programe speciale pentru dezvoltarea carierei 43

Capitolul IV Perspective de dezvoltare a carierei angajaţilor 51

4.1 Aspecte pozitive şi negative ale personalului 51

4.2 Propuneri de dezvoltate, de diversificare şi de menţinere a compeţentelor 54

Concluzii 57

Bibliografie 59

Extras din document

MANAGEMENTUL CARIEREI

1. Conceptul de carieră

Conceptul de carieră are numeroase înţelesuri, în general fiind asociat cu idea de mişcare ascendentă sau de avansare a unei persoane într-un anumit domeniu de activitate, cu scopul de a obţine mai mulţi bani, mai multă responsabilitate sau de a dobândi mai mult prestigiu şi mai multă putere.

O carieră se referă la situaţii diferite pentru oameni diferiţi. Tradiţional, termenul de carieră este asociat doar cu aceia care deţin roluri manageriale. Treptat, conceptul de carieră a dobândit o accepţiune mult mai largă şi o aplicabilitate tot mai globală. Astfel, conceptul de carieră are în vedere atât întregul personal al firmei, cât şi dezvoltarea în cadrul postului deţinut sau chiar în cadrul altor ocupaţii, deoarece capacitatea unei persoane de a face faţă unor noi servicii sau a unor responsabilităţi mai mari creşte, pe măsură ce timpul trece şi se acumulează experienţă. Deşi conceptul de carieră este clar legat de muncă, acesta trebuie să fie suficient de larg pentru a include nu numai experienţa muncii, ci şi modul de viaţă sau condiţiile de trai, deoarece viaţa extraprofesională a unei persoane joacă un rol deosebit în cadrul carierei. Cariera reprezintă o permanentă luptă pentru atingerea scopurilor sau obiectivelor personale. Dezvoltarea carierei profesionale trebuie privită în contextul vieţii şi dezvoltării de ansamblu a unei persoane şi nu numai în calitate de angajat.

Astfel, conceptul de carieră are mai multe înţelesuri:

- avansare - această viziune presupune mobilitate, ascensiunea într-o organizaţie sau în ierarhia profesională;

- profesie - potrivit acestui punct de vedere, anumite ocupaţii constituie o carieră, în timp ce alte ocupaţii sunt gândite ca posturi;

- succesiune de posturi de-a lungul vieţii - cariera reprezintă istoria unor posturi individuale. Poate fi privită şi ca o succesiune de funcţii, în ordinea crescătoare a prestigiului prin care trece angajatul în mod ordonat, după o regulă previzibilă.

- serie de roluri de-a lungul vieţii legate de experienţă - abordare subiectivă care se concentrează asupra istoriei unei experienţe de munc,ă care poate cuprinde propriile concepţii, aspiraţii, succese, insuccese. Aceasta presupune că o carieră este un concept individual deoarece fiecare persoană are o unică succesiune de experienţe legate de muncă.

- percepere individuală a succesiunii de atitudini şi comportamente, asociată cu experienţele şi activităţile de muncă de-a lungul vieţii personale. Această definiţie propusă de Douglas Hall are în vedere atât aspecte subiective (experienţă, roluri), cât şi pe cele obiective (atitudini şi comportamente pe posturi), fără a face referiri la ceea ce înseamnă avansarea persoanelor.

- cadru dinamic în care o persoană îşi percepe viaţa în întregul ei - interpretare subiectivă în care se interpretează semnificaţia diferitelor calităţi personale, acţiuni şi lucruri petrecute.

În general pot fi distinse două aspecte importante ale carierei:

- cariera obiectivă - care are la bază dezvoltarea personalului şi deci şansele de promovare ale acestuia;

- cariera subiectivă - care are în vedere perceperea de sine şi rolul muncii în viaţa proprie a fiecărui individ.

De asemenea o carieră poate fi lungă sau scurtă, iar un individ poate avea mai multe cariere, una după alta sau în acelaşi timp.

2. Managementul carierei

Managementul carierei este procesul de proiectare şi implementare a scopurilor, strategiilor şi planurilor care să permită organizaţiei să-şi satisfacă necesităţile de resurse umane, iar indivizilor să-şi îndeplinească scopurile carierei lor (L.A. Klatt, R.G. Murdick, F.E. Schuster).

Managementul carierei planifică şi modelează progresul indivizilor în cadrul unei organizaţii în concordanţă cu evaluările nevoilor organizatorice, precum şi cu performanţele, potenţialul şi preferinţele individuale ale membrilor acesteia (M. Armstrong ).

Managementul carierei are multiple legături cu celelalte activităţi ale managementului resurselor umane. Planificarea carierei este parte integrantă a planificării resurselor umane, iar evaluarea performanţei este una din condiţiile necesare pentru dezvoltarea carierei profesionale. Planificarea resurselor umane are în vedere nu atât previziunea posturilor vacante, cât identificarea potenţialului condiţiilor şi a calificării necesare acestora pentru ocuparea posturilor respective, iar evaluarea performanţelor se realizează nu atât pentru fundamentarea deciziilor privind remunerarea, cât pentru identificarea necesităţilor de dezvoltare ale angajaţilor. Nu trebuie neglijată dimensiunea internaţională a managementului carierei referitoare la planificarea şi dezvoltarea carierei acelor angajaţi care urmează să lucreze in străinătate.

Managementul carierei cuprinde integrarea planificării şi dezvoltării carierei, implică multiplele interdependenţe funcţionale ale planificării carierei individuale, planificării carierei organizaţiei şi dezvoltării carierei.

În ceea ce priveşte managementul carierei trebuie menţionat faptul că în cadrul unei organizaţii pot exista numeroase probleme potenţiale:

- dacă un angajat cu o pregătire corespunzătoare este propus de mai multe ori pentru promovare, dar de fiecare dată este respins, angajatul începe să creadă că a ajuns la un punct final în cariera sa ori că se află într-un moment al carierei în care posibilităţile de promovare sunt foarte reduse;

- promovarea unui angajat într-un post superior, care însă nu corespunde calificării sau experienţei sale poate avea efecte nedorite; angajaţii pot considera că nu este o logică în promovarea respectivă şi că singura soluţie este părăsirea organizaţiei;

- deşi nu există posibilităţi imediate de promovare a unui angajat, nu este satisfăcută nici dorinţa de transfer a acestuia pe un alt post, deoarece şeful direct consideră că posibilităţile sau calităţile certe ale angajatului respectiv sunt folosite corespunzător pe postul existent;

- cu toate că au şanse reale de promovare, unii angajaţi, plictisiţi şi frustraţi, renunţă să încerce atingerea unor astfel de obiective sau să-şi valorifice propriul potenţial.

Preview document

Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 1
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 2
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 3
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 4
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 5
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 6
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 7
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 8
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 9
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 10
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 11
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 12
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 13
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 14
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 15
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 16
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 17
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 18
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 19
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 20
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 21
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 22
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 23
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 24
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 25
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 26
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 27
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 28
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 29
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 30
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 31
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 32
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 33
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 34
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 35
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 36
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 37
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 38
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 39
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 40
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 41
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 42
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 43
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 44
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 45
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 46
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 47
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 48
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 49
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 50
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 51
Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Managementul Carierei - Lantul Hotelier Hilton.doc

Alții au mai descărcat și

Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație

Argument Industria hoteliera, apreciata în cele mai multe tari ca o activitate autonoma, distincta a domeniului turistic, reuneste într-un sistem...

Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2

CAPITOLUL 1 NECESITATILE ANALIZEI SI REPROIECTARII SISTEMULUI ORGANIZATORIC ÎN GENERAL SI PENTRU PRIMARIA SECTORULUI 2 ÎN PARTICULAR 1.1...

Structura organizatorică a întreprinderii

ARGUMENT Structura organizatorică este o parte a organizării de ansamblu a întreprinderii. Aceasta din urmă implica o serie de activităţi cum ar...

Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș

România are o remarcabilă vocaţie turistică datorită valorilor sale turistice naturale, concretizate in existenţa unui spaţiu geografic variat,...

Managementul carierei în cadrul organizațiilor - studiu de caz la Orange

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CARIERA ÎN CADRUL ORGANIZAȚIILOR I.1. Consideraţii generale Managementul resurselor umane ca oricare...

Îmbunătățirea performanțelor angajaților. studiu de caz - compania Sensiblu

CAPITOLUL 1 SEMNIFICAŢIA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE Definirea...

Management Strategic - Kraft Food

1. DESCRIEREA GENERALA A ACTIVITATII COMPANIEI 1.1. Descriere generala Kraft Foods este lider în produse de ciocolata si brânzeturi cu un venit...

Managementul Strategic în Cadrul Hotelului Apocsis

1.Consideratii generale privind contextul economic intern si international. Economia de piata functionala ridica in fata agentilor economici...

Ai nevoie de altceva?