Managementul în Turism

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 16782
Mărime: 158.44KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Lucrarea incepe cu o scurta prezentare a istoriei managementului urmata de prezentarea principalelor functii ale managementului si comportarea acestora in turism. Lucrarea contine si o parte practica.

Cuprins

CAPITOLUL I - MANAGEMENTUL FIRMEI DE TURISM

1.1 NOŢIUNI GENERALE DESPRE MANAGEMENT.3

1.2 ETIMOLOGIA ŞI SEMNIFICAŢIA CONCEPTULUI DE MANAGEMENT.6

CAPITOLUL II - FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI TURISTIC

2.1 FUNCŢIA DE PREVIZIUNE-PLANIFICARE.12

2.2 FUNCŢIA DE ORGANIZARE.15

2.3 FUNCŢIA DE DECIZIE. DELEGAREA DE AUTORITATE.17

2.4 FUNCŢIA DE COORDONARE-ANTRENARE.21

2.5 FUNCŢIA DE CONTROL-EVALUARE.25

CAPITOLUL III – MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN INDUSTRIA OSPITALITĂŢII. MANAGEMENTUL PRODUCTIVITĂŢII ÎN INDUSTRIA OSPITALITĂŢII

3.1 MANAGEMENTUL PRODUCTIVITĂŢII ÎN INDUSTRIA OSPITALITĂŢII.33

CAPITOLUL IV – ETICA RELAŢIILOR DE AFACERI ÎN TURISM

CAPITOLUL V – PLANUL DE AFACERI AL FIRMEI „PETER TOUR” TIMIŞOARA

5.1 DESCRIEREA FIRMEI.43

5.2 ECHIPA ŞI MANAGEMENTUL FIRMEI.44

5.3 PREZENTAREA PRODUSULUI.46

5.4 ANALIZA PIEŢEI.53

5.5 OBIECTIVE PROPUSE.57

5.6 STRATEGIA FIRMEI ŞI IMPLEMENTAREA.58

BIBLIOGRAFIA.61

Extras din document

CAPITOLUL I - MANAGEMENTUL FIRMEI DE TURISM

1.1 NOŢIUNI GENERALE DESPRE MANAGEMENT

Unii autori prezintă izvoare de gândire managerial sistemică. Astfel se menţionează civilizaţia sumeriană antică (5000 i.Ch.), ca folosind documente scrise pentru facilitarea operaţiilor comerciale şi guvernamentale, apoi se face referire la Egiptul mileniului IV i.Ch., care a organizat 100.000 de oameni pentru construirea piramidelor, la codul lui Hammurabi (Hammurapi), mileniul II i.Ch. (1728-1686 i.Ch.) se stabileau standard pentru salarii, obligaţii contractuale etc. Apoi se ştie despre romani, care îşi conduceau imperiul (300i.Ch.-300d.Ch.) folosind un sistem de comunicaţii şi de control centralizat ajungând în anii 1300 la Veneţia, unde a fost stabilit cadrul legal pentru comerţ şi ajungând la Adam Smith (1723-1790), promoter al liberalismului şi fondator al economiei politice ca ştiinţă, care a pus bazele diviziunii muncii şi organizaţiile private. Apoi, apare epoca premoderna, finele secolului al XVIII-lea, secolul XIX şi începutul secolului XX, despre care se va discuta în cele ce urmează.

În perioadele la care s-a făcut referire mai sus, managementul apare ca îndemânare, îndeletnicire, ca pricepere, ca talent chiar. Luat în acest sens, arta precede ştiinţei în management.

Cu timpul regulile, activităţile, experienţele câştigate, au devenit transmisibile, iar începând cu secolul XIX şi continuând cu secolul XX, preocupările şi evoluţiile în acest domeniu îşi formează pretenţia şi dreptul la ştiinţă.

Este necesar de reţinut că piatra unghiulară a abordării ştiinţifice a managementului îi aparţine lui Frederick W. Taylor (1865-1915), care în 1911 a publicat lucrarea a€œPrincipiile managementului stiintific” („The Principles of Scientific Management”) în care a statuat conceptul de management ştiinţific că „acel management care ghidează afacerile folosind standardele stabilite pe bază de fapte şi adevăruri rezultate din observaţii, experimente sistemice şi raţionamente sistemice”.

În această lucrare a formulat cele patru principii de bază ale managementului din care aşa cum se ştie se evidenţiază elaborarea de variante de analiză pentru optimizare, selecţia lucrătorilor, atitudine deschisă faţă de lucrători şi măsurarea muncii pentru salarizarea legată de realizare. Se ştie ca Taylor a abordat problemele manageriale la nivel de activităţi.

Cert este că efectul managementului taylorian s-a soldat cu dublarea productivităţii, iar introducerea acestuia în activitatea cotidiană a permis S.U.A. ca cel puţin 50-60 de ani să aibă rezultate net avantajoase în competiţia cu firmele din alte ţări ale lumii.

O contribuţie de seamă la dezvoltarea managementului ştiinţific şi-a adus-o Henry Fayol (1841-1925), care spre deosebire de Tayol a abordat problemele manageriale la nivelul întreprinderii (organizaţiei) şi nu cel al activităţilor şi atelierelor. Este cel care a enunţat cele 5 funcţiuni ale întreprinderii şi funcţiile sau atributele conducerii care astăzi sunt numite funcţiile managementului.

Tot el a elaborate în lucrarea „Administration Industrielle et Generale” publicată în 1916 şi principiile conducerii sau ale managementului. Toate acestea sunt şi azi viabile. Contribuţii remarcabile la dezvoltarea managementului ştiinţific (a lui Taylor şi Fayol) şi-au adus-o şi soţii Gilbreth Frank (1864-1924) şi Lilian (1878-1972), precum şi Henry L. Grant (1861-1919) şi Max Weber, care a introdus conceptul de organizaţie birocratică, sau conducere impersonală (birouri, servicii, compartimente etc.), (pentru că înainte conducerea o efectua patronul, cu toată gama de tare).

Se cunosc de la managementul general care sunt cele 5 caracteristici ale birocraţiei ideale ale lui Max Weber. Acestea sunt:

- birocraţia presupune o ierarhie de autoritate. Orice organizaţie de tip birocratic presupune o ierarhie, adică o dispunere ierarhică a poziţiilor interne, cel mai adesea într-o formă piramidală, în care se disting funcţiile de tip executiv de cele de tip decizional;

- birocraţia presupune reguli scrise pentru oficiali. Activitatea birocraţilor se face întotdeauna în bază unor norme formale care sunt cunoscute şi invocate de oficiali. În acest mod se garantează caracterul impersonal al tuturor deciziilor din interiorul acestui tip de organizaţii. De asemenea se elimină astfel arbitrariul şi interesul personal sau de grup din actul de decizie realizat de birocraţi. În epocile premoderne cei care deserveau anumite interese publice o făceau cel mai adesea pe baze cutumiare, adică în baza unor tradiţii sau a unor obiceiuri locale şi mai puţin be baza unor norme scrise. Acestea, chiar când existau aveau doar o funcţie colaterală;

- birocraţia se bazează pe funcţionari care sunt angajaţi şi liberi de alte obligaţii social-economice. Faţă de epocile premoderne, birocratul este un profesionist care se ocupă exclusiv cu activitatea din interiorul organizaţiei birocratice şi are surse de venit asigurate doar din aceasta. În epocile premoderne persoanele care îndeplineau anumite servicii publice nu erau profesionalizate şi mai ales nu îşi asigurau veniturile din aceste activităţi. Spre exemplu judecătorii sau notarii sunt de fapt persoane cu anumite ranguri sociale, care prestează aceste servicii sporadic, pe lângă alte activităţi, care le şi asigură veniturile. La fel, profesorii din universităţi, în evul mediu, nu au salarii pentru munca de predare, ci trăiesc din diferite alte surse: cadouri de la studenţi, donaţii sau rente ale unor seniori, din publicaţiile pe care le scot etc.

Preview document

Managementul în Turism - Pagina 1
Managementul în Turism - Pagina 2
Managementul în Turism - Pagina 3
Managementul în Turism - Pagina 4
Managementul în Turism - Pagina 5
Managementul în Turism - Pagina 6
Managementul în Turism - Pagina 7
Managementul în Turism - Pagina 8
Managementul în Turism - Pagina 9
Managementul în Turism - Pagina 10
Managementul în Turism - Pagina 11
Managementul în Turism - Pagina 12
Managementul în Turism - Pagina 13
Managementul în Turism - Pagina 14
Managementul în Turism - Pagina 15
Managementul în Turism - Pagina 16
Managementul în Turism - Pagina 17
Managementul în Turism - Pagina 18
Managementul în Turism - Pagina 19
Managementul în Turism - Pagina 20
Managementul în Turism - Pagina 21
Managementul în Turism - Pagina 22
Managementul în Turism - Pagina 23
Managementul în Turism - Pagina 24
Managementul în Turism - Pagina 25
Managementul în Turism - Pagina 26
Managementul în Turism - Pagina 27
Managementul în Turism - Pagina 28
Managementul în Turism - Pagina 29
Managementul în Turism - Pagina 30
Managementul în Turism - Pagina 31
Managementul în Turism - Pagina 32
Managementul în Turism - Pagina 33
Managementul în Turism - Pagina 34
Managementul în Turism - Pagina 35
Managementul în Turism - Pagina 36
Managementul în Turism - Pagina 37
Managementul în Turism - Pagina 38
Managementul în Turism - Pagina 39
Managementul în Turism - Pagina 40
Managementul în Turism - Pagina 41
Managementul în Turism - Pagina 42
Managementul în Turism - Pagina 43
Managementul în Turism - Pagina 44
Managementul în Turism - Pagina 45
Managementul în Turism - Pagina 46
Managementul în Turism - Pagina 47
Managementul în Turism - Pagina 48
Managementul în Turism - Pagina 49
Managementul în Turism - Pagina 50
Managementul în Turism - Pagina 51
Managementul în Turism - Pagina 52
Managementul în Turism - Pagina 53
Managementul în Turism - Pagina 54
Managementul în Turism - Pagina 55
Managementul în Turism - Pagina 56
Managementul în Turism - Pagina 57
Managementul în Turism - Pagina 58
Managementul în Turism - Pagina 59
Managementul în Turism - Pagina 60
Managementul în Turism - Pagina 61
Managementul în Turism - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Managementul in Turism.doc

Alții au mai descărcat și

Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii

Introducere Lucrul cu oamenii, alături de oameni şi pentru oameni este o activitate complexă. Este o activitate în care performanţele sunt...

Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL

INTRODUCERE Stiinta si practica deopotriva,metode si procedee de management constituie astazi unul dintre domeniile cele mai fascinante si cu o...

Managementul calității proiectelor - studiu de caz pe măsura 3.1

INTRODUCERE Managementul proiectelor, ca idee, datează de foarte mult timp Dacă ar fi să ne gândim la toate lucrurile care s-au realizat în...

Managementul electronic al documentelor - studiu de caz - firma SC Data Management Solutions

1. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR Documentele deţin o putere incredibilă în mediile de activitate al firmelor şi din acest punct de vedere controlul şi...

Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez

INTRODUCERE Actualitatea temei: Trecerea la econimia de piaţă este condiţionată, decisiv, de implementarea în toate componentele economiei a...

Managementul prin Obiective

INTRODUCERE Atât din punct de vedere teoretic cât şi din punct de vedere pragmatic, managementul reprezintă azi unul dintre domeniile aflate...

Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA

INTRODUCERE Ţara noastră, ca şi alte ţări est-europene, parcurge astăzi un moment de răscruce al evoluţiei ei - trecerea sa, mai bine zis,...

Managementul Activității de Distribuție pentru o Firmă Specializată în Comerțul cu Materiale de Construcții

Introducere Sectorul distribuţiei reprezintă unul din domeniile cele mai dinamice la nivel mondial, întrucât acesta este elementul principal care...

Te-ar putea interesa și

Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL

INTRODUCERE În ţările cu activitate turistică intensă, agenţia de voiaj este o firmă independentă sau o reţea de firme având ca obiect rezervarea...

Rentabilitatea Firmei de Turism

Rentabilitatea firmei de turism 7 CAPITOLUL I ACTIVITATEA TURISTICA. ORGANIZAREA SI REGLEMENTAREA ACTIVITATII TURISTICE Turismul reprezinta un...

Managementul Firmei Turistice ca Proces Performant

INTRODUCERE Turismul reprezinta prin continutul sau un fenomen caracteristic civilizatiei actuale, una din componentele majore ale vietii...

Piața mondială a turismului de afaceri

CAPITOLUL I ISTORIC ȘI CONCEPTE ÎN TURISMUL DE AFACERI Turismul este cea mai mare afacere a începutului de mileniu, atât pe plan mondial, cât și...

Delta Dunării

Capitolul I. Necesitatea dezvoltării durabile în Delta Dunării Dezvoltarea durabilă reprezintă acea dezvoltare ce garantează satisfacerea...

Agenția de turism - noi concepte în dezvoltarea turismului românesc

INTRODUCERE Dezvoltarea turismului atât ca modalitate de petrecere într-un mod placut si instructiv a timpului liber, cât si ca activitati...

Managementul agenției de turism SC Travel House Internațional SRL

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA SOCIETATII S.C. Travel House International S.R.L 1.1. Scurt istoric Organizarea activitatilor turistice se realizeaza...

Considerații Asupra unui Sistem Informatic pentru Management în Activitatea de Turism

INTRODUCERE Lucrarea de licenţă intitulată ,,Consideraţii asupra unui sistem informatic pentru management în activitatea de turism” la disciplina...

Ai nevoie de altceva?