Metode și tehnici de perfecționare și dezvoltare a comunicării organizaționale

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 6011
Mărime: 506.80KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Academia de administrare publica

Cuprins

Introducere ... 3

1. Comunicarea organiza.ionala - concept, defini.ii. Obiective ale comunicarii 4

2. Etapele procesului de comunicare.Elementele componente. Obstacole în calea comunicarii organiza.ionale .7

3. Tipologia comunicarii organiza.ionale 8

4. Principii .i tehnici moderne de comunicare organizationala .10

Concluzii ..16

Bibliografie ..18

Extras din document

Introducere

Oamenii se urăsc pentru că se tem unii de alții, se tem pentru

că nu se cunosc, nu se cunosc pentru că nu COMUNICĂ.

Martin Luther King

Actualmente, urmare a globalizării activității în orice domeniu de activitate, nu mai este o noutate faptul că trăim într-o societate în care accentul este pus din ce în ce mai mult pe comunicare, deoarece s-a înțeles în timp că prin comunicare eficientă putem asigura obținerea unor rezultate mai bune. Comunicăm pretutindeni - în familie, la grădiniță, școală, facultate, serviciu, parc, etc și etc. În permanență, deseori chiar inconștient, suntem în căutarea tehnicilor și tacticilor de comunicare eficientă, care ne-ar permite să obținem ceea ce ne-am propus.

Similar și în organizații, comunicarea este un factor la fel de important ca și resursele financiare, materiale, umane sau informaționale. Este un factor de producție care fără îndoială poate fi pus pe aceeași treaptă, alături de inovare, tehnologie, informație, management, cunoștințe sau organizare.

În orice echipă, dacă lipsește comunicarea rezultatul va fi doar haos și confuzie generală. Anume prin intermediul comunicării, situațiile de criză care deseori apar în organizații atât cu angajații, cât și cu clienții, furnizorii, investitorii, consumatorii etc, pot fi gestionate în favoarea organizației, asigurând atât angajații, cât și partenerii că lucrurile vor evolua într-o direcție pozitivă. O comunicare eficientă asigură buna desfășurare a activităților unei întreprinderi, iar funcțiile întreprinderii sunt exercitate în tandem și asigură, realizarea la maxim a rezultatelor predefinite. Însă pentru a comunica eficient, este necesară și posesia de informații suficiente, lipsa cărora la fel generează frustări, nemulțumiri, urmate de apariția conflictelor în cadrul echipei sau productivitate și eficacitate scăzută. Ba mai mult, o comunicare ineficientă este mai mult o pierdere de timp decît o reușită.

În ultimele decenii, și cercetătorii au manifestat pe bună dreptate, un interes ridicat față de cercetarea și dezvoltarea comunicării de toate felurile. Paul Watzlawick susține că “nu putem să nu comunicăm”1, iar astfel comunicarea ne apare aproape ca o lege a firii, ca pe o necesitate instinctuală inițial și mai apoi dezvoltată.

În lucrarea de față mi-am pus scopul să definesc comunicarea organizațională, să descriu care sunt elementele comuncării, ce tipuri de comunicare putem întilni în organizații și care sunt tehnicile și metodele de comunicare eficientă, care ne-ar asigura realizarea la maxim a scopului în orice situație.

1 Daniel Bougnoux, Introducere în științele comunicării, trad. de Violeta Vintilescu, Iași, Polirom, 2000

- 4 -

CAPITOLUL I. Comunicarea organizațională - concept, definiții.

Obiective ale comunicării

„Totul e să te viziteze o idee”

Constantin Noica

1.1. Conceptul comunicării organizaționale.

Actualmente comunicarea este unul dintre cele mai dezbătute concepte, începând de la comunicarea interpersonală și până la cea de masă. Dat fiind faptul că, adesea, de-a lungul timpului s-a adus în discuție comunicarea defectuoasă sau chiar imposibilitatea unei comunicări, în prezent se încearcă prin diferite mijloace obținerea unei comunicări cât mai eficiente.

Conform dicționarelor de specialitate comunicarea este definită ca fiind “Acțiunea prin care oamenii schimbă mesaje față în față sau la distanță ( ) oricare ar fi forma sau finalitatea acestui schimb. Comunicarea reprezintă în același timp acțiune și rezultatul acestei acțiuni”2. Prin urmare, comunicarea reprezintă transmiterea de fapte, idei, impresii.

Conform altei definiții, ”comunicarea este un proces de transmitere a informațiilor, sub forma mesajelor simbolice, între două sau mai multe persoane, unele cu statut de emițător, altele cu statut de receptor, prin intermediul unor canale specifice”3.

Scopul final, în orice caz, este realizarea unei comunicări eficiente și realizarea la maxim a scopurilor predefinite. La fel și în cazul comunicării organizaționale - realizarea unei comunicări cât mai eficiente care să deservească scopul organizației, dar și să producă satisfacții în toate nivelurile organizației.

Ce presupune, însă comunicarea organizațională?

Aceasta constituie totalitatea relațiilor de comunicare desfășurate în cadrul organizației, indiferent de tipul acesteia. Este un proces ce constă în schimbul de mesaje între membri organizației indiferent de nivelul ierarhic, între grupurile formate în cadrul organizației, între nivelurile ierarhice, și între organizație și exterior.

Pentru o comunicare eficentă, este foarte important să ne asigurăm că „oamenii potriviți primesc la timp informația potrivită“4.

Comunicarea organizațională apare la toate nivelurile conducerii, realizeazîndu-se pe toate treptele ierarhice și între acestea, atât pe orizontală, cât și pe verticală.

”Comunicarea organizațională poate fi privită din perspectiva relațiilor de comunicare dintre indivizi, comunicare interpersonală, dar și a relațiilor din cadrul structurilor organizatorice, comunicare organizațională, care desigur, include comunicarea dintre persoane5.

Bibliografie

1. Daniel Bougnoux, Introducere în științele comunicării, trad. de Violeta Vintilescu, Iași, Polirom, 2000.

2. Rodica Cândea, Comunicarea managerială, București, Editura Expert, 1996.

3. ”Aspecte teoretico-metodologice privind comunicarea organizațională”, Alexandru Rizescu.

4. LaRousse, Dicționar de media, Editura Univers Enciclopedic, București, 2005.

5. Nicolescu, O., Verboncu, I., Fundamentele managementului organizatiei, Editura Universitara, Bucuresti, 2007.

6. Craiovan M.P. 2007 ”Psihosociologia comunicării organizaționale”, București, Editura Universității ”Titu Maiorescu”.

7. Curs ”Asistent Relatii publice & Comunicare”, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.

8. ”Tehnici de comunicare eficientă”, Suport de curs, Lect. univ. dr. Stânea Rodica.

9. Mucchielli, Alex (2008), Comunicarea în instituții și organizații, București: Polirom

10. ”Comunicarea organizațională și managementul situațiilor de criză”, autori: Tudorel Niculae, Ion Gherghiță, Diana Gherghiță, Editura Ministerului Administrației și Internelor, București, 2006.

11. https://www.qdidactic.com/bani-cariera/management/metode-si-tehnici-de-perfectionare-a-comunicarii-org233.php (accesat la data de 27.10.2020).

12. ZLATE Mielu, ”Tratat de psihologie organizational-managerială”, vol. 1, Editura Polirom, 2004,

13. https://blog.azendoo.com/fr/8-facons-dameliorer-votre-communication-dequipe/, accesat la 15.11.2020.

Preview document

Metode și tehnici de perfecționare și dezvoltare a comunicării organizaționale - Pagina 1
Metode și tehnici de perfecționare și dezvoltare a comunicării organizaționale - Pagina 2
Metode și tehnici de perfecționare și dezvoltare a comunicării organizaționale - Pagina 3
Metode și tehnici de perfecționare și dezvoltare a comunicării organizaționale - Pagina 4
Metode și tehnici de perfecționare și dezvoltare a comunicării organizaționale - Pagina 5
Metode și tehnici de perfecționare și dezvoltare a comunicării organizaționale - Pagina 6
Metode și tehnici de perfecționare și dezvoltare a comunicării organizaționale - Pagina 7
Metode și tehnici de perfecționare și dezvoltare a comunicării organizaționale - Pagina 8
Metode și tehnici de perfecționare și dezvoltare a comunicării organizaționale - Pagina 9
Metode și tehnici de perfecționare și dezvoltare a comunicării organizaționale - Pagina 10
Metode și tehnici de perfecționare și dezvoltare a comunicării organizaționale - Pagina 11
Metode și tehnici de perfecționare și dezvoltare a comunicării organizaționale - Pagina 12
Metode și tehnici de perfecționare și dezvoltare a comunicării organizaționale - Pagina 13
Metode și tehnici de perfecționare și dezvoltare a comunicării organizaționale - Pagina 14
Metode și tehnici de perfecționare și dezvoltare a comunicării organizaționale - Pagina 15
Metode și tehnici de perfecționare și dezvoltare a comunicării organizaționale - Pagina 16
Metode și tehnici de perfecționare și dezvoltare a comunicării organizaționale - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Metode si tehnici de perfectionare si dezvoltare a comunicarii organizationale.pdf

Te-ar putea interesa și

Conceptul de Comunicare

CAPITOLUL I CONCEPTUL DE COMUNICARE. STRUCTURI DE COMUNICARE ORGANIZAŢIONALĂ 1.1. Ce se înţelege prin comunicare Comunicarea este prezentă...

Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz

Introducere În toate timpurile şi, cu atât mai mult în lumea de azi, educaţia şi învăţarea nu pot exista în afara comunicării umane. A comunica...

Considerații Generale asupra Comportamentului Organizațional

I. Consideraţii generale asupra comportamentului organizaţional 1.1. Introducere în comportamentul organizaţional Modul de comportare a oamenilor...

Studiu de caz - comunicarea managerială în SC Farmec SA

COMUNICAREA ORGANIZAŢIONALĂ 1. Ce este comunicarea? În sens general, comunicarea este procesul de transmitere a unui mesaj, printr-un canal, de...

Promovarea Firmei și Campania de Promovare a Produsului French Toast Graham

INTRODUCERE In cadrul acestui proiect urmarim evidentierea unei prezentari detaliate a activitatii firmei SC Vel Pitar SA accentul cazand cu...

Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA

CAPITOLUL I PERFORMANTA, CONDITIE OBLIGATORIE A SUCCESULUI MANAGERIAL 1.1. FUNDAMENTELE TEORETICE ALE PERFORMANTEI PROFESIONALE 1.1.1....

Comunicarea organizațională

INTRODUCERE; Comunicarea reprezintă elementul indispensabil pentru funcţionarea optimă a oricărei colectivităţi umane, indiferent de natura şi...

Metoda ședinței

Ascultarea activa desi este un concept teoretic dezvoltat de psihologie, si-a demonstrat utilitatea in practica manageriala , devenind in ultimele...

Ai nevoie de altceva?