Mijloace de Formare si Dezvoltare Profesionala a Functionarilor Publici in Cadrul Organizatiei Publice

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Mijloace de Formare si Dezvoltare Profesionala a Functionarilor Publici in Cadrul Organizatiei Publice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Management, Stiinta Administratiei

Cuprins

CAPITOLUL 1 – Organizarea şi funcţionarea Primăriei Municipiului Iaşi 3
1.1 Scurt istoric 3
1.2 Obiect de activitate 4
1.3 Relaţii funcţionale interne şi externe 6
1.3.1 Relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale 6
1.3.2 Relaţiile autorităţilor administraţiei publice cu cetăţenii 6
CAPITOLUL 2 - Mijloace de formare şi dezvoltare profesională a funcţionarilor publici din cadrul organizaţiei publice 7
2.1 Formarea şi perfecţionarea personalului din administraţia publică 7
2.2 Importanţa pregătirii profesionale 11
2.3 Etapele procesului de pregătire profesională a funcţionarilor publici 11
CAPITOLUL 3 – Concluzii şi propuneri 15
3.1 Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici 15

Extras din document

CAPITOLUL 1 - Organizarea şi funcţionarea Primăriei Municipiului Iaşi

1.1 Scurt istoric

Orasul Iaşi se numară printre cele mai vechi şi mai importante aşezări ale ţării, în care a pulsat mereu, puternic, o autentică viaţă românească. Capitală a Moldovei, oraşul a dat patrimoniului naţional inestimabile valori materiale şi spirituale, a înscris în istoria ţării pagini glorioase, rămase durabil în conştiinţa poporului.

Situat în apropierea graniţei de est a României, Iaşul este după integrarea în Uniunea Europeană, un principal pol de dezvoltare al părţii estice a Uniunii Europene. Puternic centru universitar, cu peste 60.000 studenţi anual în 5 universitaţi de stat şi 3 universităţi private (Universitatea Al. I. Cuza este şi cea mai veche universitate din ţară). Puternic centru cultural (sintagmă de “capitala culturală a României” este frecvent utilizată) şi istoric (în 2008 s-au sărbătorit 600 ani de atestare documentară a Iaşului). Oraş cu un impresionant patrimoniu cultural şi religios – peste 50 de biserici, între care Biserica Trei Ierarhi, simbol al oraşului (Nicolae Iorga spunea ca “Iaşul e, înainte de toate, o biserică – biserica bisericilor trecutului nostru.”). Oraş multicultural, în care activează numeroase Centre Culturale străine (francez, german, al Americii Latine, British Council, ) alături de Comunitatea Elena, Comunitatea Italiana, Comunitatea Evreilor.

Astăzi Iaşul este cel mai important centru social, economic şi cultural al Moldovei, remarcându-se prin trecutul lui care se amestecă remarcabil cu prezentul. Vechile clădiri, acoperite de patina timpurilor se îmbină armonios cu noile construcţii, oraşul cunoscând o dezvoltare puternică datorită învăţământului şi economiei locale.

Primaria Municipiului Iasi este aparatul de specialitate al Primarului prin care este asigurata functia executiva a autoritatii locale.

Din 1970 sediul Primăriei Municipiului Iaşi este in Palatul Roznovanu.

Pana in anul 1892, Palatul Roznovanu a fost folosit ca reşedinţă temporară a familiei regale, o parte din spaţiu fiind alocat autorităţilor locale. Clădirea a jucat un rol deosebit pe scena istoriei mai ales în Primul Război Mondial, între 1916 - 1918, când a găzduit sediile ministerelor conducerii politice refugiate de la Bucureşti. În încăperea în care se află acum Cabinetul Primarului, îşi avea biroul M.S. Regele Ferdinand I, iar în actuala Sală de şedinţe a Consiliului Local s-a întrunit în 1918, Consiliul de Război al României. În deceniile 2-4 ale secolului XX, Palatul cunoaşte din nou strălucirea vieţii mondene de altădată, pentru ca, din 1944 să devină sediul Comitetului Orăşenesc de Partid.

Documentul care atestă înfiinţarea Primăriei municipiului Iaşi este Legea comunalã din 1864, votată de Adunarea generală a României (Parlamentul) în ziua de 9 martie 1864 şi promulgată sub nr. 394 de către Alexandru Ioan Cuza la data de 31 martie 1864. Astfel, un nou capitol se deschidea în istoria administraţiei comunale moderne prin înfiinţarea Primãriei. Primãria municipiului Iaşi este organizată şi funcţionează ca autoritate a administraţiei publice locale.

Primãria ca o structură funcţională cu activitate permanentă este constituită din primar, viceprimar, secretar şi aparatul propriu al consiliului local şi duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii.

Organigrama Primăriei Municipiului Iaşi este una piramidală, specifică unei structuri organizatorice de tip ierarhic-funcional.

Organizarea este evidenţiată în documentele de formalizare a structurii organizatorice, respectiv Regulamentul de organizare şi funcţionare(ROF), organigrama si fisele de post. Majoritatea departamentelor sunt în legătură directă cu cetăţenii dar cea mai importantă Direcţie ce reflectă imaginea primăriei în faţa ieşenilor este cea a Relaţiilor Publice. Ea are rolul de a menţine o legătură directă şi permanentă cu locuitorii oraşului şi cu problemele lor sociale din sfera de competenţă a administraţiei publice locale şi asigură realizarea dreptului constituţional al cetăţeanului la petiţionare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Mijloace de Formare si Dezvoltare Profesionala a Functionarilor Publici in Cadrul Organizatiei Publice.doc

Alte informatii

Specializarea: Administraţie Publică