Planificarea Calitatii

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest referat descrie Planificarea Calitatii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

I. Planificarea calitatii

Potrivit literaturii de specialitate, una din functiile de baza ale managementului calitatii este functia de planificare a calitatii.

Standardul ISO 8402 defineste planificarea calitatii ca fiind ansamblul activitatilor prin care se stabilesc obiectivele si cerintele referitoare la calitate, precum si cerintele privind implementarea elementelor sistemului calitatii. O definitie sensibil asemanatoare o da si Standardul ISO 9000 : 2000, cu diferenta ca face referiri clare la procesele operationale si resursele necesare îndeplinirii obiectivelor calitatii.

Planificarea este functia managementului calitatii, prin care se stabilesc obiectivele calitatii, resursele necesare îndeplinirii acestora si conditiile referitoare la aplicarea elementelor sistemului de calitate.

Planificarea calitatii se refera la:

- planificarea realizarii produsului, care presupune identificarea, clasificarea si determinarea importantei caracteristicilor de calitate, precum si stabilirea obiectivelor, a conditiilor si a constrângerilor referitoare la calitate;

- planificarea manageriala si operationala, constând în pregatirile ce trebuie facute pentru aplicarea sistemului calitatii, inclusiv organizarea si programarea;

- elaborarea planurilor calitatii si stabilirea masurilor pentru îmbunatatirea calitatii.

Planul calitatii este documentul care precizeaza practicile, resursele si succesiunea activitatilor specifice calitatii, relevante pentru un produs, proiect sau contract.

Procesul planificarii calitatii cuprinde urmatoarele etape:

1. diagnosticarea calitatii;

2. analiza previzionala;

3. stabilirea obiectivelor fundamentale în domeniul calitatii;

4. stabilirea resurselor necesare;

5. stabilirea actiunilor ce trebuie întreprinse prin planul strategic al calitatii.

1. Diagnosticarea calitatii

Ca metoda de management, diagnosticarea poate fi definita ca fiind acea metoda ce asigura analizarea firmei si a componentelor sale procesuale si structurale cu ajutorul unui ins trumentar specific in scopul principal de a ident ifica punctele forte si slabe ale domeniului analizat si, pe aceasta baza, formularea de recomandari cu caracter corectiv sau de dezvoltare.

Diagnosticul calitatii reprezinta o investigare metodica a tuturor activitatilor si proceselor firmei care au implicatii asupra calitatii produselor realizate, cu scopul evaluarii rezultatelor firmei, in acest domeniu, prin raportare la rezultatele obtinute într-o anumita perioada sau la performantele concurentilor.

Etapele diagnosticului calitatii

1.1 Prediagnosticul calitatii

În aceasta etapa coordonatorul echipei ia primul contact cu conducerea firmei si cu componentele acesteia. De asemenea se prezinta metodologia diagnosticului calitatii. Dupa acest schimb de informatii se aduna primele date si documente necesare, cu referire la:

- statutul juridic al firmei: forma juridica, structura capitalului, activitati principale.

- date financiare: evolutia capitalului, cifra de afaceri, profitul, fondul de salarii, active totale, rata rentabilitatii,etc.

- mijloace de productie: suprafata ocupata, capacitatea de productie, echipamente, tehnologii, procese tehnologice, situatia investitiilor.

- resurse umane: efectiv total, efectiv direct productiv, repartizarea pe functii, pregatire, varsta, productivitatea muncii, organigrama, climatul social, sistemul de salarizare.

- comercial: clienti, furnizori, referinte de la clienti, cifra de afaceri cu cei mai importanti clienti, canale de distributie.

Aceasta informare este importanta pentru buna desfasurare a diagnosticului si pentru elaborarea unor propuneri de imbunatatire a calitatii. Dupa aceasta informare preliminara se stabileste programul concret al derularii diagnosticului calitatii.

1.2 Analiza situatiei existente

Urmând planul general al diagnosticului, echipa întocmeste fisele - chestionar ce vor fi folosite in analiza.

Aceste fise sunt structurate pentru a lua in considerare urmatoarele aspecte:

a) Implicarea conducerii in problemele calitatii contine intrebari referitoare la: politica firmei in domeniul calitatii, strategia calitatii, cunoasterea pietei si a concurentilor, informarea ai formarea personalului, stabilirea unor obiective clare la nivelul lucratorilor, metode de evaluare a performantelor firmei in domeniul calitatii.

b) Proiectarea si dezvoltarea

În acest capitol se analizeaza activitatile de marketing si de proiectare sp se iau in considerare urmatoarele probleme: studierea pietelor de desfacere si a concurentilor, identificarea cerintelor clientilor, analiza proiectelor, elaborarea documentatiei tehnice, studiile de fezabilitate, compatibilitatea produselor cu ambalajele, normele si reglementarile aplicabile, conceptia sistemului calitatii, elaborarea planurilor de inspectie, validarea proceselor de fabricatie.

c) Aprovizionarea

Trebuie sa se faca o evaluare completa a activitatii de aprovizionare, luându-se în considerare urmatoarele elemente: selectia furnizorilor, relatia firmei cu furnizorii, sistemul de evaluare a performantelor furnizorilor, planul de supraveghere a calitatii materiei prime si materialelor, costul controlului de receptive, tratarea loturilor neconforme, implicatiile deficientelor asupra costului produselor, identificarea si depozitarea materiilor prime materialelor aprovizionate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Planificarea Calitatii.doc