Planul de Dezvoltare Instituționala în Cadrul Școlii Generale cu Clasele I-VIII Păusesti

Referat
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 4603
Mărime: 38.90KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Eugen Gheorghita
UNIVERSITATEA SPIRU HARET Facultatea de CONTABILITATE SI FINANŢE, Rm. Vâlcea Program de masterat universitar: Contabilitatea Instituţiilor Administraţiei Publice

Cuprins

Pagina

Motivaţia alegerii temei 3

Prezentarea instituţiei 4

Adresă 4

Context legislativ 4

Trăsături caracteristice 4

Calitatea managementului şcolar 7

Studiu de caz Planul de dezvoltare instituţionala in cadrul Şcolii Generale cu Clasele I VIII Păusesti 9

Viziunea si misiunea şcolii 9

Analiza diagnostică 11

Analiza S.W.O.T. 12

Strategia proiectului 16

Ţinte strategice 16

Dezvoltarea matriceală a opţiunilor strategice, în corelare cu ţintele strategice pe domenii funcţionale 18

Etape şi termene de aplicare a strategiei 20

Concluzii si propuneri 22

Bibliografie 23

Extras din document

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI

Motivaţia alegerii temei “Planul de dezvoltare instituţională in cadrul Şcolii Generale cu Clasele I VIII Păuşeşti” este legată de actualitatea temei in cadrul perfecţionării continue a managementului şcolar, de realizarea de proiecte pentru crearea unei baze materiale conforme cu tehnologia actuala, si cu preocupările cadrelor didactice de perfectionare in domeniu, participand la cursuri de formare continua si autoperfectionare.

Educaţia este percepută astăzi ca o funcţie vitală a societăţii contemporane deoarece prin aceasta societatea îşi perpetuează existenţa, transmiţând din generaţie în generaţie tot ceea ce umanitatea a învăţat despre ea însăşi şi despre realitate.

Şcoala Generală cu Clasele I VIII Păuşeşti, este o institutie publică cu personalitate juridică, subordonata Inspectoratului Scolar Judetean Valcea, compusă din urmatoarele şcoli:

-Şcoala Păuşeşti Otăsău

-Şcoala Şerbăneşti

-Şcoala Barcanele

Managementul şcolar inseamna concentrarea eforturilor pe elev, ca beneficiar al actului de invăţământ, dar presupune totodată si aspecte organizatorice pe care managerul unităţii prin funcţia lui trebuie să le planifice previzionând dezvoltarea socială si economică.

PREZENTAREA INSTITUŢIEI PUBLICE

Unitatea: Şcoala Generală cu clasele I –VIII Păusesti

Adresa: Şcoala Generală cu clasele I –VIII Păusesti

Comuna Păusşeşti Otăsău

Judetul Vâlcea

Tel. 0250/774111

Contextul legislativ: Prezentul plan de dezvoltare instituţională a fost conceput în conformitate cu :

Programul de guvernare 2009 2012 capitolul 5, privind Educaţia;

Finalitatea învăţământului formulată în art.4 din Legea nr. 84/1995, Legea Învăţământului, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic;

Planul managerial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea pentru anul şcolar 2009 2010;

O.U.G. nr. 75/12.07.2005, privind asigurarea calităţii educaţie cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M.E.C, nr 4925/2005;

O.M.E.N. nr. 3770/1998 privind Metodologia formării continue a personalului preuniversitar, completat şi modificat prin O.M.E.N. nr 4863/09.11.1999.

Trăsături caracteristice:

Situaţia statistică la sfârşitul anului şcolar 2008 2009, se prezintă astfel :

Efective – cadre didactice

Unitatea de învăţământ Cadre didactice

Educatoare Învăţători Profesorii

Şcoala Păuşeşti Otăsău. 2 2 6

Şcoala Şerbăneşti Păuşeşti. 2 3 7

Şcoala Barcanele 2 2

Total 6 7 13

Efective de elevi / clasă

Unitatea de învăţământ Primar Gimnaziu

Clase Elevi Clase Elevi

Şcoala cu clasele I VIII Păuşeşti Otăsău. 2 25 4 48

Şcoala cu clasele I VIII Şerbăneşti Păuşeşti. 3 41 4 56

Şcoala cu clasele I IV Barcanele. 2 25

Total 7 91 8 104

Rezultate la învăţătură( primar, gimnazial ).

Unitatea de învăţământ Primar

Satisfăcător Bine F Bine

Şcoala cu clasele I VIII Păuşeşti Otăsău. 3 8 15

Şcoala cu clasele I VIII Şerbăneşti Păuşeşti. 4 10 25

Şcoala cu clasele I IV Barcanele. 7 15

Total 7 25 55

Unitatea de învăţământ Gimnazial

5 6,99 7 8,99 9 10

Şcoala cu clasele I VIII Păuşeşti Otăsău. 6 25 20

Şcoala cu clasele I VIII Şerbăneşti Păuşeşti. 6 20 19

Şcoala cu clasele I IV Barcanele.

Total 12 45 39

Preview document

Planul de Dezvoltare Instituționala în Cadrul Școlii Generale cu Clasele I-VIII Păusesti - Pagina 1
Planul de Dezvoltare Instituționala în Cadrul Școlii Generale cu Clasele I-VIII Păusesti - Pagina 2
Planul de Dezvoltare Instituționala în Cadrul Școlii Generale cu Clasele I-VIII Păusesti - Pagina 3
Planul de Dezvoltare Instituționala în Cadrul Școlii Generale cu Clasele I-VIII Păusesti - Pagina 4
Planul de Dezvoltare Instituționala în Cadrul Școlii Generale cu Clasele I-VIII Păusesti - Pagina 5
Planul de Dezvoltare Instituționala în Cadrul Școlii Generale cu Clasele I-VIII Păusesti - Pagina 6
Planul de Dezvoltare Instituționala în Cadrul Școlii Generale cu Clasele I-VIII Păusesti - Pagina 7
Planul de Dezvoltare Instituționala în Cadrul Școlii Generale cu Clasele I-VIII Păusesti - Pagina 8
Planul de Dezvoltare Instituționala în Cadrul Școlii Generale cu Clasele I-VIII Păusesti - Pagina 9
Planul de Dezvoltare Instituționala în Cadrul Școlii Generale cu Clasele I-VIII Păusesti - Pagina 10
Planul de Dezvoltare Instituționala în Cadrul Școlii Generale cu Clasele I-VIII Păusesti - Pagina 11
Planul de Dezvoltare Instituționala în Cadrul Școlii Generale cu Clasele I-VIII Păusesti - Pagina 12
Planul de Dezvoltare Instituționala în Cadrul Școlii Generale cu Clasele I-VIII Păusesti - Pagina 13
Planul de Dezvoltare Instituționala în Cadrul Școlii Generale cu Clasele I-VIII Păusesti - Pagina 14
Planul de Dezvoltare Instituționala în Cadrul Școlii Generale cu Clasele I-VIII Păusesti - Pagina 15
Planul de Dezvoltare Instituționala în Cadrul Școlii Generale cu Clasele I-VIII Păusesti - Pagina 16
Planul de Dezvoltare Instituționala în Cadrul Școlii Generale cu Clasele I-VIII Păusesti - Pagina 17
Planul de Dezvoltare Instituționala în Cadrul Școlii Generale cu Clasele I-VIII Păusesti - Pagina 18
Planul de Dezvoltare Instituționala în Cadrul Școlii Generale cu Clasele I-VIII Păusesti - Pagina 19
Planul de Dezvoltare Instituționala în Cadrul Școlii Generale cu Clasele I-VIII Păusesti - Pagina 20
Planul de Dezvoltare Instituționala în Cadrul Școlii Generale cu Clasele I-VIII Păusesti - Pagina 21
Planul de Dezvoltare Instituționala în Cadrul Școlii Generale cu Clasele I-VIII Păusesti - Pagina 22
Planul de Dezvoltare Instituționala în Cadrul Școlii Generale cu Clasele I-VIII Păusesti - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Planul de Dezvoltare Institutionala in Cadrul Scolii Generale cu Clasele I-VIII Pausesti.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Carierei

“Experienţa nu este ceea ce ţi se întâmplă, ci ceea ce înţelegi din ce ţi se întâmplă.” Aldous HUXLEY INTRODUCERE Într-o lume a afacerilor...

Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională

INTRODUCERE Am ales această temă în ideea de a dezvolta un subiect tot mai des întâlnit, acela de viziune strategică, una dintre metodele cele mai...

Managementul Carierei

ARGUMENT Un management raţional al resurselor umane îşi asumă o dimensiune morală şi presupune, totdeauna, punerea în practică şi respectarea...

Asigurarea Necesarului de Resurse Umane în Cadrul Instituțiilor Școlare

Introducere În orice activitate organizată se pot identifica resurse materiale, financiare, energetice, umane, temporare în absenţa cărora...

Recrutarea, selecția și încadrarea resurselor umane

Motto: “ Managementul este unul din factorii esențiali care explică de ce o țară este bogată sau săracă.” ( Richard Farmer, Advances in...

Studiu de fezabilitate Grădinița Prichindel Timișoara

Capitolul I. Descrierea generală a afacerii 1.1. Descrierea afacerii care se doreşte a se incepe În 1881 la iniţiativa ligii culturale...

Managementul Strategic al unui Colegiu Tehnic

1. Particularităţi ale managementului strategic educaţional în sectorul public Managementul indică o anumită mentalitate, o manieră proprie, dar...

Ai nevoie de altceva?