Procedura de Autorizare a Construcțiilor

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3500
Mărime: 21.65KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Elena Minea
UNIVERSITATEA PETRU MAIOR FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE TÂRGU MUREŞ Masterat: Managementul administraţiei publice Curs : Amenajarea teritoriului şi urbanism

Cuprins

Introducere. pag 3

1. Categorii de lucrări. pag.3

1.1.Categorii de lucrări care se autorizează pag.3

1.2.Categorii de lucrări care se pot executa fără autorizaţie pag.4

1.3.Categorii de documentaţii conform Legii 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor pag.42. Certificatul de urbanism pag.5

3. Autorizaţia de construire – desfiinţare pag.8

Bibliografie pag.12

Extras din document

INTRODUCERE

Acest referat detaliază procedura de autorizare cu cele două componente ale sale, certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire.

Prima parte a referatului este destinată certificatului de urbanism, conţinutul acestuia, modul în care se eliberează şi utilitatea acestui act.

Cea de-a doua parte a referatului este destinată prezentării Autorizaţiei de Construire – Desfiinţare, categoriile de lucrări pentru care este necesară emiterea autorizaţiei şi a celor pentru care nu este necesară emiterea autorizaţiei. De asemeni este detaliat conţinutul documentaţiei necesare pentru obţinerea Autorizaţie de Construire – Desfiinţare.

1. Categorii de lucrări

În conformitate cu prevederile legii nr. 50/1991 modificată in octombrie 2004, autorizarea construcţiilor se face de către prefecturi sau primării, după caz, în funcţie de categoria de lucrări şi tipurile de construcţii, cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului.

În lege s-a instituit obligaţia ca cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire sa fie însoţită de certificatul de urbanism:

- Legea 50/2004 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor ;

- Ordinul MLPAT 91/1991 prind aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare şi a conţinutului documentaţiilor prevăzute de legea 50/2004;

1.1.Categorii de lucrări care se autorizează:

Art.3 – Autorizaţia de construcţie se eliberează pentru :

a) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare a clădirilor de orice fel ;

b) lucrări de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, ce urmează a fi efectuate la construcţii reprezentând monumente şi ansambluri istorice, arheologice, de arhitectură, arta sau cultura, inclusiv cele din zonele lor de protecţie ;

c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare privind căi de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare subterane şi aeriene, împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri pieţe şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor publice ;

d) foraje şi excavări necesare studiilor geotehnice şi ridicărilor topografice, exploatări de carieră, balastiere, sonde de gaze şi petrol şi alte exploatări ;

e) construcţii provizorii de şantier necesare executării lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea ;

f) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote ;

g) lucrări cu caracter provizoriu :chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame.

Art.2 – Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor. Autorizaţia de construire se eliberează în temeiul şi cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului,

Art.5 – Cererea de eliberare a autorizaţiei de construire va fi însoţită de CERTIFICATUL DE URBANISM emis de organele prevăzute la art.4. certificatul de urbanism trebuie să cuprindă elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor.

1.2. Categorii de lucrări care se pot executa fără autorizaţie

Art.8 – Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări :

a) reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate ;

b) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioara şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăria ;

c) reparaţii şi înlocuiri sobe de încălzit ;

d) zugrăveli şi vopsitorii interioare ;

e) zugrăveli şi vopsitorii exterioare, daca nu se modifică elementele de faţadă si culorile clădirii situate pe arterele principale de circulaţie ;

f) reparaţii la instalaţiile şi echiparea tehnico-sanitară a clădirilor, fără implicaţii asupra structurii de rezistenţă sau a aspectului arhitectural al acestora.

Executarea fără autorizaţie de construire a lucrărilor prevăzute la art.8.lit.a)-f) nu se aplica in cazul monumentelor,ansamblurilor si siturilor istorice-conform Ordinului comun al MLPAT nr. 589/D/9.01.1992 şi Ministerul Culturii nr. 130/23.01.1991.

1.3. Categorii de documentaţii conform Legii 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor

• Planul amenajării teritoriului P.A.T.

-P.A.T.N. - naţional

-P.A.T.2 ; P.A.T.1 ; P.A.T.J ; P.A.T.C/O/M –teritorial judeţene, orăşeneşti, comunale

-P.A.T.L.- local

Preview document

Procedura de Autorizare a Construcțiilor - Pagina 1
Procedura de Autorizare a Construcțiilor - Pagina 2
Procedura de Autorizare a Construcțiilor - Pagina 3
Procedura de Autorizare a Construcțiilor - Pagina 4
Procedura de Autorizare a Construcțiilor - Pagina 5
Procedura de Autorizare a Construcțiilor - Pagina 6
Procedura de Autorizare a Construcțiilor - Pagina 7
Procedura de Autorizare a Construcțiilor - Pagina 8
Procedura de Autorizare a Construcțiilor - Pagina 9
Procedura de Autorizare a Construcțiilor - Pagina 10
Procedura de Autorizare a Construcțiilor - Pagina 11
Procedura de Autorizare a Construcțiilor - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Procedura de Autorizare a Constructiilor.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Riscului în Cadrul unui Proiect

1. Obiective Acest document descrie cum se deruleaza activitatea de managementul riscului în cadrul proiectului/organizatiei “Extinderea...

Stiluri de conducere și transmiterea deciziei în cadrul unei organizații

Introducere Organizarea si functionarea întreprinderii sunt orientate spre realizarea obiectivelor sale, în sensul ca fiecare componenta...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Obținerea unei Autorizații de Construcție

1.1 Legislatia privind obtinerea autorizatiei de constructie Autorizatia de constructie este actul prin care autoritatea publica locala avizeaza...

Managementul Dezvoltarii Locale

Actorii guvernarii multi-nivel la nivelul UE: 1. Comisia – elaboreaza programele comunitare , in parteneriat cu autoritatile locale si regionale...

Managementul Serviciilor Publice

INTRODUCERE Noţiunea de serviciu public este foarte discutată de către teoreticieni, practicieni, prestatori şi beneficiari. Întrebări de genul...

Dezvoltare și Planificare Urbană

Introducere Hans Kelsen, jurist francez, considera teritoriul drept un spatiu al puterii asimilata în societatile moderne cu statul. Teritoriul si...

Te-ar putea interesa și

Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale

1.Introducere Această lucrare îşi propune să prezinte atribuţiile administraţiei publice locale în domeniul urbanismului şi amenajării...

Implementare sistem de management al calității în administrația publică - studiu de caz

I.INTRODUCERE 1.Abordarea şi dezvoltarea managementului calităţii Conceptul de calitate nu este o invenţie a timpurilor moderne. Respectarea...

Actul Administrativ de Autoritate

1. Definitie Actul administrativ de autoritate este actul juridic adoptat sau emis de un serviciu public administrativ, in mod unilateral, in baza...

Actele Administrative

Notiunea actului administrativ Actul juridic este o manifestare de vointa a unei persoane fizice sau juridice facuta in scopul de a produce...

Service auto

OBIECTIVE Definirea conceptelor utilizate în procesul de mentenanţă; Precizarea documentelor necesare înfiinţării unei societăţi care are ca...

Gestiunea financiară a instituțiilor publice - Organizarea gestiunii financiare la Primăria Municipiului Iași

Capitolul I Organizarea și funcționarea instituției publice Primaria Municipiului Iași 1.1 Scurt istoric Primăria Municipiului Iași poate fi...

Echipamente și materiale de diagnosticare și mentenanță în transporturi

Capitolul I Inființare a unei societăți comerciale având ca obiect de activitate comercializarea, întreținerea și repararea autovehiculelor...

Replantăm Brașovul

INTRODUCERE. Justificarea alegerii temei. Fiecare copac plantat este o sursă bogată de oxigen si de sanatate. Cu alte cuvinte, nu am putea exista...

Ai nevoie de altceva?