Procedura de Autorizare a Constructiilor

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Procedura de Autorizare a Constructiilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Elena Minea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Management, Stiinta Administratiei

Cuprins

Introducere. pag 3
1. Categorii de lucrări. pag.3
1.1.Categorii de lucrări care se autorizează pag.3
1.2.Categorii de lucrări care se pot executa fără autorizaţie pag.4
1.3.Categorii de documentaţii conform Legii 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor pag.42. Certificatul de urbanism pag.5
3. Autorizaţia de construire – desfiinţare pag.8
Bibliografie pag.12

Extras din document

INTRODUCERE

Acest referat detaliază procedura de autorizare cu cele două componente ale sale, certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire.

Prima parte a referatului este destinată certificatului de urbanism, conţinutul acestuia, modul în care se eliberează şi utilitatea acestui act.

Cea de-a doua parte a referatului este destinată prezentării Autorizaţiei de Construire – Desfiinţare, categoriile de lucrări pentru care este necesară emiterea autorizaţiei şi a celor pentru care nu este necesară emiterea autorizaţiei. De asemeni este detaliat conţinutul documentaţiei necesare pentru obţinerea Autorizaţie de Construire – Desfiinţare.

1. Categorii de lucrări

În conformitate cu prevederile legii nr. 50/1991 modificată in octombrie 2004, autorizarea construcţiilor se face de către prefecturi sau primării, după caz, în funcţie de categoria de lucrări şi tipurile de construcţii, cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului.

În lege s-a instituit obligaţia ca cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire sa fie însoţită de certificatul de urbanism:

- Legea 50/2004 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor ;

- Ordinul MLPAT 91/1991 prind aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare şi a conţinutului documentaţiilor prevăzute de legea 50/2004;

1.1.Categorii de lucrări care se autorizează:

Art.3 – Autorizaţia de construcţie se eliberează pentru :

a) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare a clădirilor de orice fel ;

b) lucrări de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, ce urmează a fi efectuate la construcţii reprezentând monumente şi ansambluri istorice, arheologice, de arhitectură, arta sau cultura, inclusiv cele din zonele lor de protecţie ;

c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare privind căi de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare subterane şi aeriene, împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri pieţe şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor publice ;

d) foraje şi excavări necesare studiilor geotehnice şi ridicărilor topografice, exploatări de carieră, balastiere, sonde de gaze şi petrol şi alte exploatări ;

e) construcţii provizorii de şantier necesare executării lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea ;

f) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote ;

g) lucrări cu caracter provizoriu :chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame.

Art.2 – Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor. Autorizaţia de construire se eliberează în temeiul şi cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului,

Art.5 – Cererea de eliberare a autorizaţiei de construire va fi însoţită de CERTIFICATUL DE URBANISM emis de organele prevăzute la art.4. certificatul de urbanism trebuie să cuprindă elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor.

1.2. Categorii de lucrări care se pot executa fără autorizaţie

Art.8 – Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări :

a) reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate ;

b) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioara şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăria ;

c) reparaţii şi înlocuiri sobe de încălzit ;

d) zugrăveli şi vopsitorii interioare ;

e) zugrăveli şi vopsitorii exterioare, daca nu se modifică elementele de faţadă si culorile clădirii situate pe arterele principale de circulaţie ;

f) reparaţii la instalaţiile şi echiparea tehnico-sanitară a clădirilor, fără implicaţii asupra structurii de rezistenţă sau a aspectului arhitectural al acestora.

Executarea fără autorizaţie de construire a lucrărilor prevăzute la art.8.lit.a)-f) nu se aplica in cazul monumentelor,ansamblurilor si siturilor istorice-conform Ordinului comun al MLPAT nr. 589/D/9.01.1992 şi Ministerul Culturii nr. 130/23.01.1991.

1.3. Categorii de documentaţii conform Legii 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor

• Planul amenajării teritoriului P.A.T.

-P.A.T.N. - naţional

-P.A.T.2 ; P.A.T.1 ; P.A.T.J ; P.A.T.C/O/M –teritorial judeţene, orăşeneşti, comunale

-P.A.T.L.- local

Fisiere in arhiva (1):

  • Procedura de Autorizare a Constructiilor.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA PETRU MAIOR FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE TÂRGU MUREŞ Masterat: Managementul administraţiei publice Curs : Amenajarea teritoriului şi urbanism