Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 13707
Mărime: 431.18KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA DIN PITESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE MANAGEMENT ANUL II

Cuprins

I. Programul Mener (Mediu,Energie,Resurse)

1.Descrierea programului 3

1.1.Obiective,Subprograme 3

1.2. Rezultate scontate 5

1.3.Ipoteze,Riscuri 8

2.Competitii si licitatii organizate 10

3.Resurse 12

3.1.Resurse financiare 12

3.2.Resurse umane 13

3.2.1.Unitatea de conducere a programului 13

3.2.1.1.Personal de conducere 13

3.2.1.2.Structura organizatorica 14

3.2.2.Unitati de cercetare-dezvoltare 17

4.Rezultate 18

5.Diseminarea rezultatelor 25

6.Concluzii si propuneri 26

II. Raport privind Planul Naţional de Cercetare,

Dezvoltare şi Inovare 2007-2013

Motivatia raportului 28

1. Prezentare planului national de cercetare,

dezvoltare si inovare 29

1.1. Contextul naţional şi internaţional 29

1.1.1. Contextul naţional 29

1.1.2. Contextul internaţional 30

1.2. Descrierea şi derularea Planului Naţional Cercetare,

Dezvoltare şi Inovare 31

2. Activitatile desfasurate in cadrul planului

national de cercetare,dezvoltare si inovare 36

2.1. Activităţi de cercetare-dezvoltare 36

2.2Proiectele în parteneriat internaţional 39

2.3. Activităţi de conducere a programelor 39

I. Programul Mener (Mediu,Energie,Resurse)

Extras din document

1.Descrierea programului

1.1.Obiective; subprograme

Obiectivul general al Programului MENER este creşterea competitivităţii economiei şi dezvoltării economice durabile prin:

- Susţinerea creşterii competitivităţii economiei şi dezvoltării economice durabile prin:

- protejarea, punerea în valoare şi exploatarea raţională a mediului înconjurător şi a capitalului natural al României;

- îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător, în vederea creării condiţiilor naturale pentru o dezvoltare socio-economică durabilă şi pentru îmbunătăţirea permanentă a calităţii vieţii;

- fundamentarea tehnico-ştiinţifică a metodelor, procedurilor, tehnologiilor şi echipamentelor de previziune, prevenire, protecţie, intervenţie şi reducere a riscului natural şi antropic;

- creşterea eficienţei pe întreg lanţul de producere, transport şi utilizare a energiei şi integrarea sectorului energetic în standardele UE;

- protecţia mediului geologic şi valorificarea raţională a resurselor minerale prin evidenţierea unor noi zăcăminte şi valorificarea raţională a resurselor puse în evidenţă.

- Asigurarea suportului ştiinţific şi tehnologic necesar derulării activităţilor specifice energeticii nucleare.

Având în vedere domeniul mare pe care îl acoperă, Programul MENER a fost structurat pe cinci subprograme distincte, după cum urmează:

- A: Mediu şi factori climatici

- B: Managementul Riscului

- C: Energii Convenţionale, Noi şi Regenerabile

- D: Energetică nucleară

- E: Resurse minerale

Fiecare dintre cele cinci subprograme este caracterizat printr-o serie de obiective generale şi specifice (subdomenii), conform celor prezentate în Tabelele 1.1 şi 1.2.

Tabelul 1.1 Obiective generale ale subprogramelor

A. Subprogramul Mediu şi factori climatici

- Evaluarea structurii, a calităţii şi a capacităţii de regenerare a mediului înconjurător şi capitalului natural ale Romaniei: resurse de apa, aer şi sol, sisteme ecologice, resurse datorate biodiversităţii, ecosisteme forestiere, agrosisteme şi păşuni, ecosisteme acvatice si marine.

- Dezvoltarea de metode, tehnologii, instrumente, sisteme şi echipamente pentru protejarea, reabilitarea şi monitorizarea mediului înconjurător şi a capitalului natural.

- Identificarea si caracterizarea proceselor fundamentale si a variabilitatii in sistemul climatic şi în mediul înconjurător la nivel zonal, regional si global, inclusiv în zonele polare

B. Subprogramul Managementul Riscului

- Metode, tehnologii, instrumente şi sisteme de previziune şi monitorizare a factorilor de risc natural sau antropic şi a situaţiilor de risc sau a dezastrelor naturale sau antropice.

- Stabilirea condiţiilor şi a mecanismelor de producere, impact şi acţiune a dezastrelor naturale.

- Managementul riscurilor naturale şi antropice

C. Subprogramul Energii Convenţionale, Noi şi Regenerabile

- Tehnologii, sisteme, instrumente şi echipamente pentru modernizarea şi creşterea eficienţei în producerea, transportul, distribuţia şi consumul de energie.

- Tehnologii curate de producere, transport şi utilizare a energiei în vederea atingerii standardelor Uniunii Europene.

- Conversia şi integrarea aplicativă a resurselor regenerabile de energie.

- Tehnologii noi şi neconvenţionale de obţinere, producere şi stocare a energiei.

- Tehnologii noi şi neconvenţionale de mentenanţă specifice instalaţiilor energetice.

- Managementul sistemelor şi proceselor energetice.

D. Subprogramul Energetică Nucleară

- Elaborarea Programului nuclear naţional pe termen scurt, mediu şi lung.

- Asigurarea fincţionării economice şi în condiţii de securitate a instalaţiilor nucleare.

- Procese nucleare şi termohidraulice în centrale nucleare.

- Gestionarea deşeurilor radioactive şi a combustibilului iradiat, precum şi dezafectarea instalaţiilor nucleare.

- Estimarea impactului radiologic al activităţilor nucleare asupra populaţiei şi mediului.

- Elaborarea, dezvoltarea şi folosirea tehnologiilor avansate în domeniul nuclear: fuziune, fisiune.

- Dezvoltarea bazei materiale cuprinzând instalaţiile experimentale necesare asigurării suportului ştiinţific şi tehnologic naţional al energeticii nucleare.

E. Subprogramul Resuese Minerale

- Modelarea proceselor de distribuţie şi acumulare a substanţelor minerale utile.

- Stabilirea şi reevaluarea potenţialului naţional de resurse energetice şi minerale.

- Valorificarea durabilă şi competitivă a resurselor naturale energetice şi minerale.

Preview document

Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 1
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 2
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 3
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 4
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 5
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 6
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 7
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 8
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 9
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 10
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 11
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 12
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 13
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 14
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 15
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 16
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 17
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 18
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 19
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 20
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 21
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 22
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 23
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 24
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 25
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 26
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 27
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 28
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 29
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 30
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 31
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 32
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 33
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 34
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 35
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 36
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 37
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 38
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 39
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 40
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 41
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 42
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 43
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 44
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 45
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 46
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 47
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 48
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 49
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 50
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 51
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 52
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 53
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 54
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 55
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 56
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 57
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 58
Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Programe Nationale de Cercetare Dezvoltare si Inovare.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Swot - SC Bere Craiova SA

INTRODUCERE In economia moderna, firmele reprezinta „forta motrica” a progresului, a dezvoltarii, sunt cele ceasigura necesarul de supravietuire...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Evaluarea, motivarea și perfecționarea personalului dintr-o firmă

Preocupări de natură managerială au existat, într-o formă rudimentară, practic de la începutul vieţii organizate a comunităţii omeneşti, când omul...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Analiza Socio-Economica Regionala

Regiunea acopera partea de Nord-Est al tarii si, conform traditiei, este o parte din vechea regiune istorica a Moldovei. Geografic, regiunea se...

Monografie Spitalul CFR IASI

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la spitalul Clinic CF Iaşi 1.1 Scurt istoric Spitalul universitar CF Iaşi este situat în strada Garabet...

Programe de Cercetare Dezvoltare și Inovare

II. Raport privind Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 MOTIVAŢIA RAPORTULUI Raportul urmăreşte evaluarea eficacităţii...

Politica de cercetare dezvoltare a UE

De la infiintarea sa, Uniunea Europeană si-a extins prin aderarea de noi state membre nu numai dimensiunea, ci si domeniile în care a dezvoltat o...

Cheltuielile Publice pentru Cercetare Științifică și Dezvoltare Tehnologică și Impactul lor

1. Caracterizarea generala a cheltuielilor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică Activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare...

Despre fondurile europene, axa prioritară 1

Continuăm articolul despre fondurile europene considerând că, în lumina evenimentelor recente respectiv adoptarea unei noi legi a educației și...

Politica Industriala

Industria are un rol important in realizarea si mentinerea unui ritm inalt de crestere economica durabila in Romania. Datorita contributiei majore...

Spitalul Clinic Colentina

1.Prezentarea instituţiei Spitalul Clinic Colentina este o instituţie sanitară de stat cu personalitate juridică, subordonată Autorităţii de...

Ai nevoie de altceva?