Salariul, motivație

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 25208
Mărime: 102.77KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

CAPITULUL I – PROBLEME TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND SISTEMUL MOTIVAŢIONAL.1

1.1 MOTIVAŢIA.1

1.1.1Conceptul de motivaţie, componente, forme.2

1.1.1.1 Conceptul de motivaţie.2

1.1.1.2 Componente ale motivaţiei.2

1.1.1.3 Forme ale motivaţiei.5

1.1.2 Teorii ale motivaţiei.8

1.1.2.1 Teorii ale motivaţiei bazate pe studiul nevoilor.8

1.1.2.2 Teorii ale motivaţiei bazate pe studiul comportamentelor.14

1.2 SELECŢIA PERSONALULUI ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII.18

1.2.1 Recrutarea şi selecţia personalului.18

1.2.2 Primirea şi integrarea personalului nou angajat.25

1.2.3 Costurile determinate de activităţile privind selecţia personalului .27

1.3 FORMAREA ŞI PERFECŢIONAREA PERSONALULUI.29

CAPITOLUL II – PIAŢA MUNCII .34

2.1 Piaţa muncii .Ocuparea forţei de muncă.34

2.1.1 Oferta de muncă.37

2.1.2 Cererea de muncă.39

2.2 Piaţa muncii – piaţă derivată.41

CAPITOLUL III – SALARIUL.44

3.1 Prezentare generală. Concepte privind salariul.44

3.2 Mărimea şi dinamica salariului.48

3.3 Sisteme de salarizare. Principii.51

3.3.1 Forme de salarizare.51

3.3.2 Principii generale ale sistemelor de salarizare.57

CAPITOLUL IV – ANALIZA CHELTUIELILOR SALARIALE LA SC MATIZOL SA .63

4.1 Prezentarea generală a firmei SC MATIZOL SA.63

4.2 Nivelul, structura şi evoluţia veniturilor şi cheltuielilor

la SC MATIZOL SA.82

4.3Cheltuieli de exploatare. Nivelul, structura şi evoluţia

cheltuielilor cu personalul.90

4.3.1 Cheltuielile cu personalul. Conţinut şi structură.92

4.3.2 Locul şi rolul cheltuielilor cu personalul la SC MATIZOL SA.94

4.4 Raportul dintre partea fixă şi partea variabilă a cheltuielilor

cu personalul la SC MATIZOL SA.96

CAPITOLUL V – Concluzii.99

BIBLIOGRAFIE.103

Extras din document

CAPITOLUL I

PROBLEME TEORETICO- METODOLOGICE

PRIVIND SISTEMUL MOTIVAŢIONAL

1.1.MOTIVAŢIA

1.1.1.CONCEPTUL DE MOTIVAŢIE;COMPONENTE, FORME.

1.1.1.1. CONCEPTUL DE MOTIVAŢIE

Într-o manieră generală, motivaţia poate fi definită ca procesul de selecţie, orientare şi menţinere a comportamentului uman. Prin motivaţie se explică de ce oamenii aleg un anumit mod de acţiune, preferându-l unuia sau altuia, de ce şi-l menţin uneori pe o perioadă îndelungată, chiar în condiţii nefavorabile. Încercând să explice comportamentul indivizilor în organizaţie sau în afara ei, numeroşi autori au descoperit că la baza acestuia se află anumite resorturi mai mult sau mai puţin explicite. Din această cauză, nota generală a definiţiilor date motivării vizează atât latura fizică, cât şi cea psihologică a acţiunilor fiinţei umane.

Conceptul de motivaţie este frecvent utilizat pentru a identifica şi explica:

- diferenţele de comportament ale indivizilor. Spre exemplu, în condiţii de egalitate a salariilor, performanţele individuale ale salariaţilor pot fi extrem de diferite. Aceste diferenţe se explică prin faptul că realizarea obiectivelor organizaţiei nu reprezintă o necesitate pentru toţi angajaţii;

- direcţia comportamentului. În organizaţie, unii angajaţi îşi direcţionează comportamentul pentru a obţine sursele de existenţă, în timp ce alţii urmăresc performanţe deosebite şi recunoaşterea celor din jur.

Asadar, comportamentul uman este determinat de anumite motive,

conştientizate de individ ca scopuri.

Sarcina managerului, ca element catalizator al grupului, este de a identifica şi de a activa motivele salariaţilor, de a le dirija către o munca performantă. Acest proces este, însă, complicat şi de o mare subtilitate. Indivizii care compun o echipă sunt sensibili la diferiţi factori, care se schimbă în timp şi care pot intra chiar in conflict; ei au nevoi şi aşteptări pe care încearcă să şi le satisfacă în modurile cele mai diferite cu putinţă.

1.1.1.2. COMPONENTELE MOTIVAŢIEI

Din studiul comportamentului uman în muncă s-a ajuns la concluzia că motivaţia este alcatuită din doua mari categorii de elemente: motivele si stimulentele.

Motivele sunt resimţite ca expresie a nevoilor şi aşteptărilor umane. Ele sunt personale, interne şi, de regulă, creează anumite tensiuni.

În general, nevoile sunt resimţite ca lipsurile pe care un individ le resimte la un moment dat. Aşteptările sunt credinţele indivizilor în existenţa unor şanse ce pot fi obţinute printr-un anumit nivel al efortului şi al performanţei.

Realizarea unei motivaţii eficiente necesită cunoaşterea sistemului de nevoi şi de aşteptări al personalului. Teoreticienii admit, în general, că, deşi omul este o fiinţă extrem de complexă, iar nevoile care-l exprimă sunt foarte diferite din punct de vedere al conţinutului ele pot fi cuprinse, totuşi, într-un tablou general. Nevoile se pot clasifica astfel:

a) nevoi fizice de bază primare.Aceste nevoi se află la baza vieţii şi satisfacerea lor asigură supravieţuirea speciei umane. Virtual, aceste nevoi sunt universale printre oameni, dar intensitatea de manifestare este diferită de la un individ la altul;

b) nevoi secundare sociale. Aceste nevoi sunt mai puţin explicite, deoarece ţin de aspiraţiile psihice şi intelectuale, de nivelul devenirii intelectuale. Multe din ele se dezvoltă la maturitate: stima de sine, simţul datoriei, autoafirmarea etc. Aceste nevoi se caracterizează prin următoarele:

Preview document

Salariul, motivație - Pagina 1
Salariul, motivație - Pagina 2
Salariul, motivație - Pagina 3
Salariul, motivație - Pagina 4
Salariul, motivație - Pagina 5
Salariul, motivație - Pagina 6
Salariul, motivație - Pagina 7
Salariul, motivație - Pagina 8
Salariul, motivație - Pagina 9
Salariul, motivație - Pagina 10
Salariul, motivație - Pagina 11
Salariul, motivație - Pagina 12
Salariul, motivație - Pagina 13
Salariul, motivație - Pagina 14
Salariul, motivație - Pagina 15
Salariul, motivație - Pagina 16
Salariul, motivație - Pagina 17
Salariul, motivație - Pagina 18
Salariul, motivație - Pagina 19
Salariul, motivație - Pagina 20
Salariul, motivație - Pagina 21
Salariul, motivație - Pagina 22
Salariul, motivație - Pagina 23
Salariul, motivație - Pagina 24
Salariul, motivație - Pagina 25
Salariul, motivație - Pagina 26
Salariul, motivație - Pagina 27
Salariul, motivație - Pagina 28
Salariul, motivație - Pagina 29
Salariul, motivație - Pagina 30
Salariul, motivație - Pagina 31
Salariul, motivație - Pagina 32
Salariul, motivație - Pagina 33
Salariul, motivație - Pagina 34
Salariul, motivație - Pagina 35
Salariul, motivație - Pagina 36
Salariul, motivație - Pagina 37
Salariul, motivație - Pagina 38
Salariul, motivație - Pagina 39
Salariul, motivație - Pagina 40
Salariul, motivație - Pagina 41
Salariul, motivație - Pagina 42
Salariul, motivație - Pagina 43
Salariul, motivație - Pagina 44
Salariul, motivație - Pagina 45
Salariul, motivație - Pagina 46
Salariul, motivație - Pagina 47
Salariul, motivație - Pagina 48
Salariul, motivație - Pagina 49
Salariul, motivație - Pagina 50
Salariul, motivație - Pagina 51
Salariul, motivație - Pagina 52
Salariul, motivație - Pagina 53
Salariul, motivație - Pagina 54
Salariul, motivație - Pagina 55
Salariul, motivație - Pagina 56
Salariul, motivație - Pagina 57
Salariul, motivație - Pagina 58
Salariul, motivație - Pagina 59
Salariul, motivație - Pagina 60
Salariul, motivație - Pagina 61
Salariul, motivație - Pagina 62
Salariul, motivație - Pagina 63
Salariul, motivație - Pagina 64
Salariul, motivație - Pagina 65
Salariul, motivație - Pagina 66
Salariul, motivație - Pagina 67
Salariul, motivație - Pagina 68
Salariul, motivație - Pagina 69
Salariul, motivație - Pagina 70
Salariul, motivație - Pagina 71
Salariul, motivație - Pagina 72
Salariul, motivație - Pagina 73
Salariul, motivație - Pagina 74
Salariul, motivație - Pagina 75
Salariul, motivație - Pagina 76
Salariul, motivație - Pagina 77
Salariul, motivație - Pagina 78
Salariul, motivație - Pagina 79
Salariul, motivație - Pagina 80
Salariul, motivație - Pagina 81
Salariul, motivație - Pagina 82
Salariul, motivație - Pagina 83
Salariul, motivație - Pagina 84
Salariul, motivație - Pagina 85
Salariul, motivație - Pagina 86
Salariul, motivație - Pagina 87
Salariul, motivație - Pagina 88
Salariul, motivație - Pagina 89
Salariul, motivație - Pagina 90
Salariul, motivație - Pagina 91
Salariul, motivație - Pagina 92
Salariul, motivație - Pagina 93
Salariul, motivație - Pagina 94
Salariul, motivație - Pagina 95
Salariul, motivație - Pagina 96
Salariul, motivație - Pagina 97
Salariul, motivație - Pagina 98
Salariul, motivație - Pagina 99
Salariul, motivație - Pagina 100
Salariul, motivație - Pagina 101
Salariul, motivație - Pagina 102
Salariul, motivație - Pagina 103
Salariul, motivație - Pagina 104
Salariul, motivație - Pagina 105
Salariul, motivație - Pagina 106

Conținut arhivă zip

  • LUCRARE DE DIPLOMA.doc
  • planul lucrarii.doc

Alții au mai descărcat și

Teorii vizând esența și formele salariului

Introducere ,,Dacă vreţi ca omul să-şi consacre muncii sale tot timpul şi toată energia sa, daţi-i un salariu care să-l pună deasupra...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Motivația Salariaților și Teoriile Motivaționale

Conţinutul şi natura motivaţiei Termenul „motivaţie” provine din cuvântul latin „movere” şi înseamnă mişcare. Cuvântul nu este folosit cu sensul...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Auditul Impozitului pe Veniturile din Salarii

MOTIVATIA TEMEI Un studiu efectuat in Uniunea Europeana scoate in evidenta discrepantele privind nivelul impozitelor pe venit practicat la nivel...

Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA

Motivarea personalului a înregistrat în ultima vreme o importanță foarte mare deoarece resursa umană a căpătat valențe tot mai însemnate. Practic...

Motivarea Personalului

Capitolul 1: Definitie Motivarea reprezintă procesul prin care angajaţii sunt direcţionaţi să lucreze în vederea atingerii obiectivelor stabilite...

Management Studiu Caz - Electrica

I.REZUMAT Firma S.C. Electrica S.A. are ca domeniu principal de activitate distribuţia şi comercializarea energiei electrice şi asigurarea...

Motivația salariaților în firmele prestatoare de servicii

CAPITOLUL I ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND MOTIVAREA ȘI PERFECȚIONAREA SALARIAȚILOR ÎN CADRUL FIRMELOR PRESTATOARE DE SERVICII 1.1 Motivarea...

Salariul si Motivatia Muncii

Codul muncii defineste salariul în art. 154 ca fiind contraprestatia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de munca. Pentru...

Motivația Salariaților și Teoriile Motivaționale

Conţinutul şi natura motivaţiei Termenul „motivaţie” provine din cuvântul latin „movere” şi înseamnă mişcare. Cuvântul nu este folosit cu sensul...

Simulări Decizionale

Este o realitate de necontestat ca dezvoltarea capacitatilor si abilitatilor manageriale reprezinta si pentru România de azi un deziderat major,...

Ai nevoie de altceva?